Financiële markten negeren reële economie op eigen gevaar

We lazen laatst iets hilarisch dat we u niet graag onthouden: ‘De Amerikaanse banengroei over december … kwam binnen op 312.000 ... maar liefst het dubbele van wat door analisten was voorspeld ... Gaat het toch beter dan iedereen vreesde?’ We doelen natuurlijk op dat laatste zinnetje. Want waarom zouden we vrezen voor banengroei, laat staan als die beter is dan verwacht? Dat is toch gewoon goed voor de economie? En voor de politieke stabiliteit als de gele hesjes zich gedeisd houden? Of zou het anders niet tot de langverwachte loonstijging leiden? En tot minder zelfmoorden en depressies als gevolg van werkloosheid? Ja en nee. Ja omdat bovenstaande inderdaad het geval is en meer werkgelegenheid natuurlijk gewoon goed is. Nee omdat de verrassend sterke banengroei ook leidt tot een hogere kans op de door beleggers zo gehate renteverhoging in de VS die de afgelopen weken zo veel tumult op financiële markten veroorzaakte. Goed nieuws is daarmee ook slecht nieuws, althans voor beleggers. Leuk hoor, dat de reële economie het goed maakt maar dat is van ondergeschikt belang aan QE, de belangrijkste reden voor de koersstijgingen de afgelopen jaren. 

Kwantitatieve verruiming belangrijker dan reële economie

Hoe dan ook, die zinsnede zou, hoewel waarschijnlijk onbedoeld, zo op Humans of Late Capitalism kunnen, een website met memes die de draak steken met de paradoxen en tegenstellingen van onze decadente en postmoderne consumptiemaatschappij. Want een paradox is het toch wel, dat honderd duizenden extra banen ‘slecht nieuws’ zijn. (Helemaal nieuw is het overigens niet, we zagen al eerder dat beurzen negatief reageerden op sterke economische cijfers.) ‘Vroegah’ gingen aandelen van bedrijven omhoog als ze het goed deden, c.q., hun waren of diensten met winst verkochten en konden groeien. Mensen met banen hebben meer geld om die spullen te kopen dus dat was dan voor iedereen goed nieuws. Sinds de crisis en QE is dat dus niet meer echt het geval. Voor de beurskoersen is QE is belangrijker dan economische fundamentals

Beleggers denken weer eens te kort door de bocht

Het lijkt overigens dat beleggers (uitzonderingen daargelaten toch niet echt beroemd om hun langetermijnvisie die verder gaat dan de kwartaalrendementen van hun portfolio) zich nogal verslikken in de mondiale politieke gevolgen van het al bijna tien jaar uitblijven van enige serieuze loongroei. We noemden eerder de gele hesjes wier demonstraties ooit begonnen als actie tegen hogere accijnzen op brandstof die met een gelijkblijvend loon gelijk zijn aan koopkrachtverlies. Voor een niet gering deel is veel maatschappelijke onrust in westerse landen het gevolg van economische ongelijkheid. Te veel mensen delen niet in de welvaart en rijkdom die moderne technologie en internationale handel gecreëerd hebben. Een politieke backlash tegen globalisering leidt, zoals we gezien hebben, tot Brexit en de handelsoorlog van Trump, toch ook niet echt bevorderlijk voor beleggers. 

Vervreemding

Daarnaast suggereert de vrees van beleggers en financiële markten voor loonstijging suggereert dat winst voor de factor arbeid gelijk staat aan verlies voor de factor kapitaal en vice versa. Een moderne, vrije economie is echter geen zero sum game: de winst van de één hoeft niet het verlies van de ander te betekenen. Het soort uitspraken als in het begin van dit artikel is (waarschijnlijk onbedoeld door de desbetreffende economieredacteur) een voorbeeld van de vervreemding die sommigen voelen van de 21ste eeuwse, geglobaliseerde informatie-economie. Maatschappelijke vervreemding is de moeder van onrust en heibel. Saillant detail: het was Karl Marx, wiens belangrijkste werk de naamgever is van dit blog, die een slordige 150 jaar geleden ook schreef over Entfremdung, met alle gevolgen van dien. 

Reaguursels

Inloggen
-weggejorist-
Laura_Micklem | 15-01-19 | 08:59 | + 0 -

"iedereen" vreesde natuurlijk voor tegenvallende cijfers want Trump. Nu is het het dubbele van wat "men" verwachtte en weet "men" niet wat ervan gezegd moet worden. Want "men" gaat natuurlijk niet zeggen dat Trump toch eigenlijk wel goed bezig is.

peterdh | 14-01-19 | 08:31 | 1 | + 0 -

Dat is niet helemaal waar. De economie ging al goed en ook duidelijk is (was) dat bijvoorbeeld de enorme belastingverlaging kortstondig zou leiden tot extra economische groei en dus ook banengroei. De handelsoorlog met China zal ook een positieve kortetermijneffect hebben. Maar of het ook op de lange termijn goed uitpakt moeten we nog maar zien.

Skepdude | 14-01-19 | 09:21 | + -2 -

De FED snapt het tenminste. Gooien de rente omhoog zodat men tijdens recessies iets heeft om mee te slaan. Dan kan je je natuurlijk afvragen waarom het nodig is om elke 10 jaar een recessie te hebben.

Janisstoppen | 14-01-19 | 07:20 | + 8 -

Een tweede paradox is dat entfremdung bij werknemers leidt tot productiviteitsverlies. Dat kan worden opgevangen door een strakkere aansturing, meer en better procedures en..... robotisering. Marx zag het goed maar helaas niet alles.

Yeohan | 14-01-19 | 06:05 | 1 | + -3 -

Strakkere aansturing en meer procedures lijdt juist tot meer bureaucratie en ambtenarij (meer managers). Terwijl de kosten voor het bedrijfsleven met de komst van (nog) meer managers exploderen, staat er geen extra omzet tegenover. De bijdrage aan het Bruto Nationaal Product van de gemiddelde manager is namelijk dichtbij nul.

El Gouda | 14-01-19 | 06:56 | + 13 -

Marx was een knettergekke klaploper, die met zijn ideeën meer kapot heeft gemaakt dan ons lief is.

watergeus | 13-01-19 | 22:34 | 1 | + -8 -

Dat lijkt me een prima TL;DR mbt dhr. Marx.

Poekieman | 14-01-19 | 08:57 | + 0 -

Jongens, leer het nou is. Die gasten doen niets op eigen gevaar. Ze krijgen zelf allemaal hun bonus wel, of het klapt of niet, dat is contractueel vastgelegd, en als het écht klapt, past de overheid wel bij. Ook voor die bonus.

Vanuit hun perspectief is er helemaal geen risico of verantwoording. Als het klapt zijn alleen domme burgertjes de pineut, en dat zal hun roesten.

zik | 13-01-19 | 21:50 | 1 | + 28 -

Maw: geen Skin in the Game

Poekieman | 14-01-19 | 08:57 | + 2 -

Men vreesde niet voor banengroei, maar voor een tegenvallende banengroei. Bij een groeiende economie (en met een president die zo hard op het economisch gaspedaal drukt) wordt een bepaalde banengroei verwacht. Als dat tegenvalt zou kunnen wijzen op een nieuw teken van een verslechterende economie.

Zolang de loonkosten worden betaald uit de inkomsten van een onderneming praat je toch over een zero sum game: lagere loonkosten leveren een grote winst op, Hier gaat alleen de tragedy of the commons meespelen: als alle bedrijven weinig loon betalen is er niemand meer om hun producten af te nemen.

Vitaly Chernobyl | 13-01-19 | 21:38 | + 20 -

Geld verdienen prima, zolang niet Henk en Ingrid de rekening betalen, maar het daadwerkelijk beter is voor iedereen.

kloopindeslootjijook | 13-01-19 | 21:37 | + 1 -

Beleggers zijn alleen geïnteresseerd in rendement op hun vermogen.
Wat de reële economie doet is bijzaak. Dat weten we inmiddels, alleen wel verrekte jammer voor de gewone menschen met 1-2x modaal.

Als de politiek nu eens een goede balans weet te vinden tussen het belang v/e gezonde financiële markt vs de reële markt, dan zijn we allen tevree.
Een ellenlang QE of een afschaffing van de div. belasting zijn dan geen goeie zaken

Tsaaah | 13-01-19 | 20:48 | 1 | + 3 -

De ene QE is al afgeschaft en de andere hard op weg...

ZwarteDag | 13-01-19 | 21:41 | + -3 -

Toen Das Kapital -het origineel- geschreven werd waren er amper 2 miljard medemensen. En toen al Entfremdung!!. Nu zijn we met een paar meer!
Gaat met een paar gele hesjes niet ophouden hoor.

reservebelgië | 13-01-19 | 19:53 | 1 | + 14 -

Er is geen sprake van overbevolking. Helaas wel van een rent seeking elite die veel te veel macht heeft, maar die was er ook al in de 19e eeuw.

Huisregelneef_III | 14-01-19 | 17:21 | + 0 -

Aan de andere kant, verreweg de meeste economie-redacteurtjes zijn niet eens in staat om billions en biljoenen uit elkaar te houden, dus je moet ook weer niet al te veel waarde hechten aan hun inzichten.

obominotie | 13-01-19 | 19:30 | + 28 -

Trump is gewoon geniaal , z'n beleid werkt geweldig voor de werkgelegenheid.

TheCryptoEmpire | 13-01-19 | 19:28 | 6 | + 0 -

Niemand zit te wachten op werk. Wel op de vruchten daarvan. In communistisch China, dwz voor Deng Xiaomi Ping, en in communistisch Oostblok had iedereen 'werk'. Er waren alleen weinig vruchten daarvan.

Poekieman | 14-01-19 | 09:00 | + 2 -

noem eens wat voorbeelden van zijn "goede" beleid. Want de Amerikaanse staatsschuld is al meer dan 21 Triljoen. Bijna 65.000 dollar PER Amerikaan.

Ohja, over die Amerikanen gesproken. Gemiddeld hebben ze 5000 dollar gespaard. Oftewel, dat hele land draait letterlijk op krediet. En wat doet Trump? Belastingen verlagen. Alsof de staatsschuld al niet hoog genoeg is. Echt een geniale man. Een genie zou ik bijna kunnen zeggen.

Janisstoppen | 14-01-19 | 12:22 | + 4 -

Ja man, echt geniaal om lastenverlichting te financieren door de staatsschuld verder op te laten lopen. Moet je echt 12-d schaak voor kunnen spelen.

Huisregelneef_III | 14-01-19 | 17:11 | + 1 -
▼ 3 antwoorden verborgen

Onder de guillotine met dat financiële waterhoofd op ONZE economie!

DinkyToy | 13-01-19 | 19:27 | 1 | + 9 -

En ja, ik woon in Frankrijk

DinkyToy | 13-01-19 | 19:29 | + 5 -

Er is een verbindend principe te onderscheiden.

Baron Clappique | 13-01-19 | 19:12 | + 2 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken