Adviseur Hoge Raad: de spaartaks is een zootje (maar voorlopig niet te hoog)

'Er is onrust over de vermogensrendementsheffing van box 3, al jaren. Die onrust is voornamelijk afkomstig uit de hoek van belastingplichtigen met spaartegoeden. Het bezwaar van spaarders tegen de box 3-heffing betreft met name de hoogte van het forfaitaire rendement van 4 percent (4%). Daar waar bij de introductie van het boxenstelsel een heffing van 30% over een forfaitair rendement van 4% nog werd beleefd als een ‘feest voor de rijken’, omdat het toen nog goede tijden waren wat het rendement op sparen en beleggen betreft, ervaren belastingplichtigen met voornamelijk spaargelden dit al ettelijke jaren heel anders. Het rendement op spaargeld is immers al jaren veel lager dan de 4% die belastingplichtigen geacht worden te kunnen behalen'. Zo vat advocaat-generaal Cora Ettema (*) vandaag de gedoetjes over de vermogensrendementsheffing aardig samen in vijf adviezen aan de Hoge Raad. Er lopen procedures in het kader van 'massaal bezwaar' tegen de spaartaks over meerdere belastingjaren. En er liggen losse zaken. De advocaat-generaal kijkt vandaag naar de zaken over de belastingjaren 2013 en 2014. Bij die conclusies hoort een gemeenschappelijke bijlage waar wij op ingaan na de breek. TL;DR zie titel en het is nu aan de Hoge Raad om het advies van Ettema wel of niet over te nemen.

Waarom hebben we sinds 2001 ook alweer box 3?

Tot 2001 werden belasting geheven over de inkomsten die vermogen opleverde. Rente, huur, dividend waren belast. Vermogensaanwas -zoals de koersstijging van een aandeel- was dat niet. Dat werkte belastingontwijking in de hand. 'Belastingplichtigen gingen daarop meer beleggen in beleggingsproducten waarbij vermogensaanwas in het vooruitzicht werd gesteld maar er geen daadwerkelijke [dividenduitkeringen] werden verstrekt. Door dergelijke beleggingen ook nog eens te financieren met vreemd vermogen – waarvan de financieringsrente onder de Wet IB 1964 (voorloper van de huidige Wet op de inkomstenbelasting 2001, red.) veelal aftrekbaar was – werd onder het regime van de Wet IB 1964 niet langer recht gedaan aan het beginsel dat de inkomstenbelasting een draagkrachtheffing is'. Bovendien leidde de oude vermogensbelasting tot allerlei ontwijk- en ontduikgedrag. 'Een forfaitaire rendementsheffing in een boxenstelsel zou meer recht doen aan het draagkrachtbeginsel waarop de inkomstenbelasting is gebaseerd'. Zie daar de redenen van de geboorte van het (unieke) systeem van de vermogensrendementsheffing. Neem het vermogen, verminder dat met een vrijstelling. Bereken daarover 4% rendement, en lap vervolgens 30% belasting: buitengewoon eenvoudig qua te begrijpen, qua controle en ook nog eens vooraf in te vullen op de belastingaangifte.

Wat is de klacht?

Komtie: 'Is de vermogensrendementsheffing (...) op spaarsaldi naar haar aard in strijd met artikel 1, eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM), zonder dat in geschil is of sprake is van een schending van de fair balance op grond van een individuele en excessieve last?' Verduidelijking: 'Het gaat hierbij alleen om de vraag of de box 3 heffing op spaarsaldi zodanig is dat deze op zichzelf gezien in strijd zou komen met artikel 1, eerste Protocol bij het EVRM. De persoonlijke en individuele omstandigheden van de belastingplichtige spelen daarbij geen rol. De aanleiding tot de bezwaarschriften is een oproep van de Bond voor Belastingbetalers om bezwaar te maken tegen het vermeende te hoog vastgestelde forfaitair rendement in box 3 voor het voordeel uit sparen'. Of: is een belasting van 1,2% (30% x 4%) over het spaartegoed niet veel te hoog als de spaarrente slechts 1% of lager is? De belastingheffing is op dat moment immers hoger dan 100%.

Wat zegt de a-g?

Die vindt dat de wetgever bij de invoering van de spaartaks enorm heeft zitten suffen. Zo wordt niet duidelijk of het destijds ingevoerde fictieve rendement van 4% nou nominaal is of verminderd moet worden met inflatie. Bij de invoering ervan werd gezegd dat 4% over een lange reeks van jaren zeker gehaald moest kunnen worden. Maar niemand heeft ooit omschreven wat een lange reeks van jaren is. Daarnaast wijst de a-g erop dat je in de grabbelton der rendementen altijd wel reeksen kunt vinden die onderbouwen of 4% over een lange reeks van jaren hoog is of juist laag.

Dus wat gaat er gebeuren?

Weinig, want de a-g bouwt een aardig vertragertje in de conclusie. De Hoge Raad zou de zaak moeten terugverwijzen naar een lagere rechter. Die rechter moet dan de bovenstaande vragen nader onderzoeken. Mocht dan blijken dat die 4% onhaalbaar is, c.q. dat de spaartaks te hoog is geweest, dan moet er 'rechtsherstel' volgen. En dat rechtsherstel heeft de wetgever mogelijk al per 2017 geboden, omdat sinds per dat jaar het fictieve rendement afhangt van de hoogte van het vermogen (uitleg). Maar of die forfaitaire rendementen per 2017 dan weer rechtvaardig zijn, zullen we pas weten bij de rechtszaken die handelen over de belastingjaren 2017 en later. Kortom, spaarders die hoopten op wat belastingteruggave wegens een te inhalige overheid kunnen hun hoop laten varen. Tenzij natuurlijk de Hoge Raad tot een ander oordeel komt dan a-g Ettema vandaag op oudjaarsdag optikte.

Reaguursels

Inloggen

Nederland is een linkse heilstaat met zulke absurd hoge belastingen voor middeninkomens dat de arbeidsethos als sneeuw voor de zon verdwijnt. Nederland gaat in hoog tempo ten onder aan de inhalige overheid. We hebben een rijk land met arme burgers die slaaf zijn van een onmenselijke monsterlijke obese overheid .

Leuker kan ik het niet maken.

André4711 | 04-01-19 | 16:01 | + 3 -

Ettema weet blijkbaar niet of wil niet weten wat voor enorme rendementen kunnen worden behaald op beleggingen, niet heel ver hier vandaan: 28.1% (1). Dus bij minder moeten "spaarders" competentere beleggers inhuren en niet zo zeuren dat de rente laag staat.

Rente was gratis geld (hoorde niemand klagen), belasting is het omgekeerde. Dat rente nu artificieel laag is ligt aan centrale banken (DNB, ECB) die het bancaire systeem willen steunen omdat banken niet meer aan elkaar willen/kunnen lenen. Ga daar dus klagen, niet bij de fiscus, die slechts fiscale regels uitvoert.

1. www.tijd.be/ondernemen/durfkapitaal/S...

Schw4nz2.0 | 04-01-19 | 04:25 | 2 | + -6 -

Je hebt gelijk, klagen bij de fiscus heeft geen zin. Want die voert slechts regels uit die bedacht zijn door politici. Daar moeten we zijn om de belachelijke heffing van tafel te krijgen.

Dat er mogelijk extreem risicovolle beleggingen bestaan doet niks af aan dat vermogensrendementsheffing gelegaliseerde diefstal is. Het geld wordt minder waard door inflatie die uitsluitend door de politiek veroorzaakt wordt. De lage rente is een politieke keuze. De heffing is een politieke keuze.
Dus: gelegaliseerde diefstal.

André4711 | 04-01-19 | 15:40 | + 0 -

Op een Amerikaanse staatsobligatie met 30 jaar looptijd pak je al krap 3% www.cnbc.com/quotes/?symbol=US30Y dus ik snap ook niet waarom die jankers niet gewoon weggehoond worden met hun gemiep over spaarrente. Spaarrente is niet relevant voor de vermogensrendementsheffing, want er zijn meer lucratieve investeringen mogelijk, en het is geen spaardersbelasting maar een vermogenrendementsheffing. Dus.

Huisregelneef_III | 04-01-19 | 19:23 | + -2 -

Mensen met geld wonen niet in NL, die wonen ergens waar je een nul vermogens tarief hebt. Degene die gepakt worden zijn de loonslaven en dat is hun eigen schuld want hadden ze maar op een andere partij moeten stemmen...
Degene die pas ECHT genaaid worden zijn die paar mensen met een vermogen tussen de 100K en 1M, zonder eigen bedrijf, te klein om te verhuizen en te groot om te ontsnappen!

ZwarteDag | 03-01-19 | 20:02 | 3 | + 14 -

Ontsnappen is met eigen bedrijf niet eenvoudig. Je moet met tenminste een plan van meer dan 10 jaar looptijd hebben.

Enrique C | 03-01-19 | 21:43 | + 3 -

-met. Stom klein veld om te typen met een foon...

Enrique C | 03-01-19 | 21:44 | + 0 -

Amen.

Vitaly Chernobyl | 03-01-19 | 22:01 | + 0 -

Al was het 0,01% , het blijft diefstal.

Stonecity | 03-01-19 | 19:48 | 1 | + 9 -

Hoezo?

Skepdude | 04-01-19 | 10:18 | + 0 -

Een beetje bizar goed beschouwd. Waarom mag de fiscus werken met een rekenrente van 4%, waar pensioenfondsen sinds 2007 niet meer mogen rekenen met de vaste rekenrente van 4%.

Atlantis-95 | 03-01-19 | 18:58 | 2 | + 13 -

Omdat u gestemt heeft op partijen die dat goed vonden en u dus ook indirect...

ZwarteDag | 03-01-19 | 19:59 | + 6 -

ZwarteDag | 03-01-19 | 19:59 |

Zo waar !! ........ het volk krijgt de volksvertegenwoordiging die het verdient.

Ervaringsdeskundige | 03-01-19 | 20:24 | + 4 -

Indien de rente zich had ontwikkeld naar 15% dan was diezelfde overheid er als de kippen bij om het forfairtaire rendement naar boven bij te stellen. Bij de huidige rente komt het ze niet zo uit ... dus moeilijk moeilijk

Conclusie: De overheid is een onbetrouwbare partner.

Ervaringsdeskundige | 03-01-19 | 18:54 | 1 | + 35 -

De overheid wil elk jaar 5 miljard meer binnenharken dan het vorige jaar. Dan moet je dus nieuwe en hogere belastingen invoeren.

André4711 | 04-01-19 | 15:42 | + 0 -

Er zal een echte keuze gemaakt moeten worden. Of uitgaan van echt rendement of gewoon weer ouderwets de vermogensbelasting invoeren.
Echt rendement is overigens erg lastig vast te stellen en kan ook negatief zijn.
Wat we nu hebben is niks en eenvoudig te omzeilen voor de echt rijken via bv constructie etc etc.

alinka | 03-01-19 | 18:48 | 3 | + 9 -

Nog simpeler, hoef je niet rijk voor te zijn maar wel uitgaande van een redelijk vermogen (> Euro 22000). Start als zzp'er, doe verder zeer weinig, minimale omzet, wat kosten, en zie daar wat verlies. Sinds 2016 wordt het verlies als zzp'er verrekent met box 3 VRH.

thephysicist | 03-01-19 | 21:30 | + 2 -

Echt rendement is prima vast te stellen. Zo werkt het overal.
En inderdaad, een negatief rendement is aftrekbaar van de belasting.

André4711 | 04-01-19 | 15:43 | + 0 -

Echt rendement belasten moet je niet willen, want dan betalen de beste investeerders de hoogste kosten, terwijl luie spaarders worden beloond.

Huisregelneef_III | 04-01-19 | 19:16 | + 0 -

Er is maar 1 reden dat de vermogensrendementsheffing (lees: vermogensheffing) bestaat, en dat is omdat het voor de belastingdienst lekker makkelijk aanslaan was.

Belasting is per definitie een vorm van diefstal, maar soms zit er nog wel een redelijk verhaaltje aan. Zo niet bij de vrh.

Cowboy Henkie | 03-01-19 | 18:38 | + 13 -

Toch blijft Rutte met zijn VVD enorm populair.

Baron Clappique | 03-01-19 | 18:24 | 3 | + 3 -

Enorm populair? Ze hebben 21% van de stemmen gekregen en volgens de huidige peilingen 19%...

Bytemaster | 03-01-19 | 18:46 | + 1 -

Dat bedoel ik dus, wie doet ze na ?

Baron Clappique | 03-01-19 | 19:02 | + 4 -

Je betaald het links of rechtsom sowieso.

hans123 | 03-01-19 | 19:49 | + 1 -

TJa, eigenlijk maakt het me niet zo veel meer uit. Met de overheid zijn drie dingen zeker:

1. De geldhonger wordt steeds groter;
2. Het bedrijfsleven wordt steeds gematst;

Conclusie:

3. De burger wordt steeds meer belast.

En als dat niet uit de VRH komt dan wel uit de BTW verhoging of de energielasten.

Spijtig met mevrouw Chernobyl sterk aan dit land gebonden is.

Vitaly Chernobyl | 03-01-19 | 18:00 | 1 | + 7 -

Of verlaging HRA

hans123 | 03-01-19 | 19:50 | + 3 -

Die hele rendementsheffing moet afgeschaft worden. Gewone burgers die werken en sparen voor hun pensioen worden daar de dupe van.

mona | 03-01-19 | 17:57 | 2 | + 20 -

Dat is waarschijnlijk ook precies de bedoeling.

Baron Clappique | 03-01-19 | 19:03 | + 9 -

Er is niks mis met VRH an sich, en ook niet met het forfaitaire rendement van 4% Men heeft echter nagelaten om de vrijstelling aan te passen na tientallen jaren van inflatie. Die 20k moet gewoon naar 100k en dan heeft het gros van de klagers niets meer te klagen. Uitzonderingen (lagere tarieven) voor senioren moeten verder worden afgeschaft.

Huisregelneef_III | 04-01-19 | 18:21 | + -1 -

Afschaffen die box-3 heffing. Eén vlaktaks over het gehele inkomen (loon, huur, pacht, dividend, beleggingsrendement, winst, royalties etc.) met een belastingvrije voet. Zijn we van al het gezeik af: Geen rendement op spaargeld of aandelen, dan ook geen belasting; heel veel rendement dan naar verhouding ook belasting.

Phoolie_the_King | 03-01-19 | 17:23 | 7 | + 3 -

Die vlaktaks krijgen we ook, bijna in ieder geval. 1 schijf met 38% belasting en 1 schijf met 52%. Aangezien dat maar 13% scheelt is dit bijna een vlaktaks! Helaas is dit wel een vlaktaks met een heel hoog tarief en ik vermoed dat bij een vlaktaks de meeste mensen het over een veel lager tarief hebben...

ZwarteDag | 03-01-19 | 20:07 | + 2 -

@zwartedag
Je ziet de zwik heffingskortingen over het hoofd. Nix vlaktaks.

Enrique C | 03-01-19 | 21:38 | + 2 -

@zwarte dag
Vlaktaks betekent dat iedereen hetzelfde bedrag aan belasting betaalt.
De linksen maken ervan: dat iedereen hetzelfde percentage betaalt. Maar dan betaalt iemand die meer verdient, ook meer belasting. Daar is niks vlaks aan.

Om werken zoveel mogelijk te ontmoedigen hebben de linksen bedacht:
1. Percentage loonbelasting ipv vlaktaks op je salaris
2. Oplopende belastingschijven bij hoger inkomen
3. Toeslagen voor de lage inkomens = negatieve loonbelasting
4. Een heel scala aan cadeautjes van de gemeente voor de laagste inkomens
5. Voedselbank voor de laagste inkomens
6. Stichtingen zoals Leergeld die extra's geven voor de laagste inkomens.

Wat gebeurt er als je besluit om een laagbetaald baan te nemen? Dan word je door alle bovenstaande regels genaaid. Je gaat er netto misschien €0,10 per gewerkt uur op vooruit, maar je kunt er ook best netto op achteruit gaan.

In deze verziekte linkse heilstaat vinden we het raar als laagopgeleiden geen paprika's meer willen oogsten.

André4711 | 04-01-19 | 15:53 | + 0 -
▼ 4 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken