Dodelijk combinatie overheid en ICT maakt nieuw slachtoffer: schuldenaren

Wij pleiten voor geen gezeik, iedereen rijk. Onze overheid heeft voor 2019 het bescheiden voornemen om het leven van schuldenaren iets makkelijker te maken middels de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het minimumbedrag waar schuldenaren recht op hebben om noodzakelijke dingen (voedsel, huur, zorgverzekering, energie, bier etc.) te kunnen betalen. De hoogte van de beslagvrije voet hangt onder meer af van inkomen, wel of geen verdienende partner en woonlasten. Eén probleem. Schuldenaren moeten zelf alle relevante gegevens aanleveren en dat is nou net niet de groep die uitblinkt in het bijhouden van de financiële administratie. In 2014 tekende onderzoeker André Moerman op basis van cijfers van sociaal raadslieden uit Arnhem op dat 'in 75% van de gevallen een te lage beslagvrije voet wordt vastgesteld' (pdf). Vandaro dat de bovengenoemde wet er per morgen voor moest zorgen dat de informatie niet langer door de schuldenaar wordt verzameld, maar door de deurwaarder. UWV en de Belastingdienst zouden de informatie gaan aanleveren. Moest zorgen en zouden gaan, inderdaad. Stas Van Ark liet vorige maand weten dat het feest voorlopig niet doorgaat, omdat 'Zoals bekend bij uw Kamer (en de lezers van DK, red.), worden beide organisaties geconfronteerd met grote uitdagingen op ICT-gebied'. Omdat de ICT-puinhopen bij de Belastingdienst en het UWV voortsmeulen kan de wet nog niet uitgevoerd worden en lopen schuldenaren volgens Moerman €200 per maand mis. Met als gevolg dat een legertje schuldenexperts in Trouw noodklokt over de hoge 'maatschappelijke prijs' van de vertraging. Gelukkig is er hoop. Van Ark gaat ons komende weken tussenmaatregelen presenteren die het leven van schuldenaren iets moet verlichten. Hopelijk zitten die maatregelen wat beter in elkaar dan het PSD2-stempeltje waar Hoekstra kredietwoekeraars business mee biedt.

Fotobijschrift: Beslag leggen. Een populaire bezigheid op de laatste dag van het jaar. 

Reaguursels

Inloggen

Kudt, ben nou al door mijn goeie voornemens heen. Kan ik er nog een paar lenen. iemand...?

F. von Zeikhoven | 01-01-19 | 00:05 | + 0 -

Helaas is de overheid niet goed in IT, maar de beste oplossing is wel een deels technologische.

Je zou een website in het leven moeten roepen waar je inzicht krijgt in je inkomsten en schulden. Via PSD2 is dat straks prima mogelijk. Daarbij kan de gebruiker dan geautomatiseerd een aanvraag doen bij veel bedrijven waar hij/zij schulden heeft. Het leeuwendeel van de schulden zit vermoedelijk bij dezelfde partijen (belastingdienst, energieboeren, bank). En vervolgens handmatig de andere schulden toevoegen (dat wordt iets lastiger omdat de administratie vaak een puinhoop is bij deze personen).

Vervolgens zou de overheid de rol van incassoboer kunnen overnemen bij probleemgevallen. Zo zet je alle aasgieren buitenspel. En je kunt goed bekijken of iemand nog geld overhoud om te eten.

Daarbij kun je (als je de wet aanpast) de schuldeisers eventueel verplichten om mee te werken bij de schuldsanering. Enerzijds vervelend, maar het zorgt er wel voor dat er meer schulden worden terugbetaald. Nu gaan veel mensen (vaak grotendeels door hun eigen schuld maar dat terzijde) kopje onder en wordt er bijna niets terugbetaald. Qua betalingsmoraal blijft dit laatste onderwerp lastiger, maar praktisch gezien is het wel verstandiger.

My 2 cents for today.

argumentumadpopulum | 31-12-18 | 12:12 | 8 | + 5 -

Er schijnt een nationaal schuldenregister in de maak te zijn.

Weerduivel | 31-12-18 | 13:33 | + 1 -

@argumentumadpopulum |
Die eisen zijn juist zo streng omdat het geen zin heeft om schuldenaren die onvoldoende gemotiveerd zijn (lees: vinden het allemaal niet zo erg, denken dat het geld toch aan de bomen groeit, verslaafd, enz.) in de WSNP te laten gaan. Realiseer je dat het geen 'cadeautje' is: je zult als schuldenaar echt je best moeten doen om het programma drie (of vijf) jaar vol te houden.
Uit ervaring weet ik dat die motivatie nogal eens ontbreekt.

EefjeWentelteefje | 31-12-18 | 14:13 | + 2 -

@EefjeWentelteefje
Ja, eens.

Door centralisatie en inzicht kun je zorgen dat mensen minder snel verzuipen in de schulden. Het moet echter geen cadeautje worden. Daar kun je op sturen met geautomatiseerd maatwerk.

En minder boetes, handwerk en dure advocaten die de samenleving veel geld kosten.

argumentumadpopulum | 31-12-18 | 16:24 | + 2 -
▼ 5 antwoorden verborgen

Breek me de bek niet open van het UWV. Eer dat je daar überhaupt iemand te pakken hebt.... En dan gaat het als volgt: "Ja sorry, dat was voor mijn tijd"; "Ik heb dit tijdelijk opgepakt, vanwege ziekte bij een collega"; "We hebben het dossier nog niet volledig overgedragen"; "Ik werk hier op basis van inhuur en ben nog niet helemaal op de hoogte van de ins en outs"; "U hoort hier zo spoedig mogelijk over, mijn collega moet hierover beslissen en die is momenteel afwezig".
Dit kenmerkt overigens alle overheids organen. Niemand die beslissingen kan nemen, omdat iedereen deels verantwoordelijk is voor dezelfde onderwerpen. En omdat er per twee personeelsleden een leidinggevende rondloopt.

_Defeatless_ | 31-12-18 | 12:09 | + 15 -

Oud nieuws uit 2017: weer een doelgroep die sielug is -> ''Duizend Haagse kinderen uit arme gezinnen krijgen maandag een gratis mobiele telefoon. De Haagse Stichting Leergeld werkt daarvoor samen met telecomprovider T-Mobile.
De telefoons worden uitgereikt aan startende brugklassers uit gezinnen met beperkte financiële mogelijkheden. Omdat scholen steeds vaker met leerlingen en ouders communiceren via internet en apps is volgens Stichting Leergeld een smartphone noodzakelijk geworden om goed te kunnen functioneren op de middelbare school. Het eerste mobieltje wordt deze maandag tijdens een bijeenkomst bij T-Mobile uitgereikt door staatssecretaris Jetta Klijnsma (kleine foto) van Sociale Zaken.''
denhaagfm.nl/2017/08/21/gratis-mobiel...

theo-is-dood | 31-12-18 | 12:08 | 1 | + 6 -

dan maar hopen dat er ook data met een data stop bijgeleverd wordt.. Brugklassers en smartphones.. want dat zijn het, staan bovenaan van schulden bij de ouders.. en het gaat razendsnel.. over de bundel heen zijnde!

fikkieblijf! | 31-12-18 | 13:20 | + 3 -

Van de website van de Pv-dA Leiden: '''Pilot Jongeren en schulden
Leiden gaat starten met een unieke pilot: Debt? To no debt! Een pilot die in eerste instantie speciaal gericht is op 25 jongeren tussen de 18 en 27 jaar.

Schulden vormen nog steeds een groot probleem. In Leiden had in 2015 bijvoorbeeld 4% van de huishoudens te maken met betalingsachterstanden. Over jongeren zijn geen Leidse cijfers bekend, maar uit landelijk onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de jongeren tussen 18 en 27 jaar in het laatste jaar een schuld heeft gehad.

Jongeren vallen vaak buiten de boot als het gaat om schuldhulpverlening. Onvoldoende inkomen of geen vaste woon- of verblijfplaats zijn hier vaak de oorzaak van. In deze pilot worden juist deze jongeren geholpen. De gemeente neemt de schulden van de jongeren over, onderhandelt met de schuldeisers en jongeren betalen het gehele bedrag naar draagkracht over een periode van 15 jaar terug. ''

De instanties en organisaties die zichzelf in stand houden met schuldhulpverlening (gesubsidieerd uiteraard) buitelt over elkaar heen: schuldhulpmaatje.nl

theo-is-dood | 31-12-18 | 11:59 | 2 | + -1 -

En dat wordt dan eufemistisch aangeduid met 'jongeren'. Volgens mij horen die op school te zitten en wonen ze nog grotendeels bij hun ouders, maar de omschrijving doet vermoeden dat het gewoon gaat om de welbekende klootzakjes met een specifieke afkomst die niet hardop uitgesproken mag worden.

EefjeWentelteefje | 31-12-18 | 12:03 | + 13 -

Dat klinkt alsof de gemeentelasten in Leiden binnenkort worden verhoogd om de problematische schulden van deze jongeren te kunnen betalen.

Tegen een gemiddeld schuldbedrag van Eu 40k kosten alleen die 25 jongeren al een miljoen. Als de "pilot" wordt uitgebreid naar alle Leidenaren met problemen (die eerder genoemde 4%) praat je over 200 miljoen aan kosten (Volgens Wikipedia heeft Leiden 125.000 inwoners) of 1600 per inwoner.

Dat doet best auw.

Vitaly Chernobyl | 31-12-18 | 16:42 | + 2 -

Via bol.com: 'Een vernieuwende en confronterende visie op het systeem dat de onderklasse instandhoudt. Leven aan de onderkant is het relaas van een psychiater over het leven in de onderklasse en een felle aanklacht tegen de mentaliteit die mensen daarin gevangen houdt. Dalrymple werkt in een gevangenis en een ziekenhuis in een grote achterstandswijk. Hij baseert zijn analyse op de duizenden gesprekken die hij voerde met daders en slachtoffers van roof, drugsmisbruik, mishandeling en andere vormen van geweld. Het resultaat is een indringend portret van een wereld waarin relaties vluchtig en gewelddadig zijn, waarin vaders afwezig zijn, waarin zelfbeheersing en eigen verantwoordelijkheid niet of nauwelijks een rol spelen. Volgens Dalrymple wordt de onderklasse vooral instandgehouden door het waarderelativisme waarvan de westerse wereld sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw is doortrokken. Dat komt vooral tot uiting in het goedpraten van criminaliteit door die voor te stellen als een onontkoombaar gevolg van armoede of discriminatie, maar ook in het verdacht maken van prestatiedrang in het onderwijs. Aan de onderkant van de samenleving heeft dit geleid tot een slachtoffercultuur, die verhindert dat mensen hun lot in eigen handen nemen, met alle kwalijke gevolgen van dien.''

-Leven aan de Onderkant; het systeem dat de onderklasse in standhoudt
Auteur: Theodore Dalrymple-

theo-is-dood | 31-12-18 | 11:55 | 2 | + 19 -

Zo, dat is weer eens een héél ander geluid dan dat de NL hulpverleningsinstanties doorgaans ventileren ("sielug").
Vooral de conclusie dat waarderelativisme een belangrijke oorzaak kan zijn is natuurlijk op z'n minst opmerkelijk. Wellicht een belangrijk boek voor de softe sector om eens kennis van te nemen, hoewel het waarschijnlijk verketterd zal worden.

EefjeWentelteefje | 31-12-18 | 12:01 | + 6 -

Leven in armoede leert je maar één ding: hoor je leeft in armoede. En als daarbij hoort dat je jezelf in de schulden stort door je dat.
Volgens mij is dat maar één oplossing voor: laat iedereen die geld leent aan mensen die het niet terug kunnen betalen in hun sop gaarkoken. Die ene laatste lening is hooguit een uitstel van executie; deze maand nog wel de huur betalen waarna volgende maand geleend moet worden om de vorige leningen af te lossen.

frank87 | 01-01-19 | 14:51 | + 0 -

Het gaat niet om schuldenaren (doorlopend krediet, hypotheek etc) maar om personen met een betalingsachterstand. Zolang ze het beestje niet bij de naam (durven) noemen gaan ze het natuurlijk niet oplossen!

perfect-number | 31-12-18 | 11:30 | 6 | + 12 -

Nee Eefje, een schuld is geen betalingsachterstand. Zo is de Rabo mij geld schuldig vanwege het batig saldo op de rekening-courant, Rabo heeft echter geen betalingsachterstand. Rutte daarintegen is mij niet alleen 1000 euro schuldig, maar heeft ook 1000 euro betalingsachterstand.

Man-Van-De-Rekening | 31-12-18 | 15:49 | + 3 -

Als je een betalingsachterstand hebt dan heb je een schuld, pff.
schuld=betalingsachterstand is kanstechnisch een beter logicamodel dan Rutte en geweten in een valide stelling te proppen.

omgponies | 31-12-18 | 17:08 | + 0 -

Het gaat natuurlijk om de combinatie. Het is niet echt een probleem als je een rekening een paar dagen te laat betaalt, maar verder geen schulden hebt (netjes is het natuurlijk niet).

frank87 | 01-01-19 | 15:01 | + 0 -
▼ 3 antwoorden verborgen

Hou toch op met dat pamperen van mensen die zelf verantwoordelijk zijn voor hun schulden. Deze "Wet vereenvoudiging beslagvrije voet" is bovendien een aanslag op de privacy. Want wie gaat controleren of de deurwaarders de gegevens die ze krijgen niet beschikbaar stellen aan Wehkamp, Zalando of kredietverleners?

theo-is-dood | 31-12-18 | 11:29 | 12 | + 2 -

t-is-d 12:05
De reguliere kredietverstrekkers rekenen een hoge rente en registreren keurig bij BKR. De relatie met belastinggeld zie ik niet. Ook energiebedrijven rekenen de niet betaalde rekiningen door aan alle klanten. Dat zou die wentelteef ook moeten doen, x % betaalt niet, dat weet hij inmiddels toch wel.

perfect-number | 31-12-18 | 17:59 | + 0 -

@perfect-number |
Leg eens uit, wat bedoel je precies?

EefjeWentelteefje | 31-12-18 | 18:47 | + 0 -

@ewt
(zou me een hoop werk schelen, ghehehe)
wanbetaling is een onderdeel van de prijs die je berekent, Dat nationale schuldregister (het LIS is 2013 afgeschoten btw) komt er misschien, maar dan alleen voor de overheid of instanties die overheidstaken uitvoeren zoals zorgverzekeraars en woningcorporaties

perfect-number | 31-12-18 | 19:31 | + 0 -
▼ 9 antwoorden verborgen

+1 voor de foto! En nu beslag laten leggen op het parlement. Want daar zitten de allergrootste oliebollen.

Nonkel Frituur | 31-12-18 | 11:14 | + 20 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken