'Afrika komt naar Europa, wen er maar aan'

Wie zegt dit?
Wie zegt dit?

Van wie is de uitspraak in de kop? Judith Sargentini? Vluchtelingenwerk? Guy Verhofstadt? Neen, het is de samenvatting van hoe The Economist denkt over migratie tussen Europa en Afrika. Nu is The Economist niet bepaald een antimigratiepamflet, maar een kwalitatief zeer hoogwaardig huis-aan-huisblaadje van mensen die geloven in de vrije markt én in migratie als oplossing voor bijna alles. Leest u hier waarom Europa zich zou moeten focussen op Afrika en waarom wij migratie uit dat fantastische continent vooral niet moet afwijzen. Het blad bedient zich van een argumentum ad historiam door te doen alsof Afrikaanse migranten niets nieuws onder de zon zijn en de Middellandse Zee duizenden jaren geleden ook de binnenzee van een groot Europees-Afrikaans rijk was. Dat zouden we nu weer moeten doen, is de tendens. The Economist wijst op de Afrikaanse bevolkingsexplosie en verbindt daaraan de onomkeerbare realiteit dat deze mensen zich ook in Europa zullen vestigen: 'Of the 2.2bn citizens added to the global population by 2050, 1.3bn will be Africans—about the size of China’s population today. And more of them will have the means to travel. (...) the number of Afro-Europeans (Europeans with African roots) could rise from 9m at present to between 150m and 200m by 2050, perhaps a quarter of Europe’s total population.' Vanwege economische belangen in Afrika zou Europa de poorten moeten opengooien. Ofzo. Ons wordt in ieder geval verteld dat een blokkade in de Middellandse Zee niet zal werken. Verdere uitleg ontbreekt voor die stelling. In de grond komt het stuk er op neer dat Europa kostbare metalen en toegang tot zonne-energie in de Sahara ruilt voor vrijheid, blijheid, open grenzen. Wat een geweldig bezopen idee. Europa is tot op het bot verdeeld langs culturele lijnen - waarin immigratie en andere culturen een prominente rol spelen - maar laten we dat vooral negeren voor economische winst (als die er al is). Hee, The Economist, Paars-II belt net, ze willen hun antieke ideeën terug. Judith en Guy hebben overigens wel interesse in dit verhaal.

Reaguursels

Inloggen

Den Haag probeert Brussel de schuld te geven voor de honderdduizenden die wij in Nederland opvang, huisvesting met een uitkering hebben gegeven.... en die nog zullen komen.
Dit is niet juist--> Polen en Hongarije zijn ook lidstaten van de EU maar zij doen nauwelijks opvang en huisvesting van migranten uit Afrika en moslimlanden.
Bovendien moslims willen zelf niet naar het katholieke Polen.

Het asielsysteem waarbij mensen uit Afrika en moslimlanden hier onder de noemer van vluchteling in de watten worden gelegd - dat heeft Nederland zelf zo bedacht.
Rutte III met de linkse VVD, D66, ChristenUnie en het CDA willen dit uitnodigend en onbetaalbaar migratiesysteem niet wijzigen--> het is begrijpelijk dat men met man en macht naar Nederland komt.
Wij zouden precies hetzelfde doen... waar krijg je dit in de wereld?
Gratis opvang en verblijf in een AZC met daarna een ingerichte woning plus recht op een levenslange uitkering--> inclusief de mogelijkheid je naaste familieleden naar NL te halen die dan ook al deze gratis voorzieningen krijgen?
Zeg eens eerlijk... waar krijg je dit in de wereld?

Rutte gaat bij een goede economie en werkgelegenheid--> de BTW, zorgpremie, accijnzen en energieheffing verhogen... dit zegt genoeg.
En of dit al niet erg genoeg is komt Nijpels ons vertellen dat we van het gas en de benzine af moeten - hetgeen ons tienduizenden euro's gaat kosten.
Onze autochtone en allochtone kinderen krijgen het heel, heel erg moeilijk.

sociaal_econoom | 23-12-18 | 22:28 | + 4 -

Zo lang wij zo gek zijn steeds harder er langer te gaan werken om deze invasie van klaplopers te financieren, zullen er steeds meer geïmporteerd worden.

Wanneer wij gaan wonen, leven, (niet) reizen, zoals in de jaren '70 en de eenvoud omarmen (en gewoon stug weer van één inkomen gaan leven), dan houdt het vanzelf een keer op: dan komt er een moment dat we al die praatjesmakers in Den Haag en alle 'hulpverleners' die de asielindustrie met zich meebrengt, niet langer kunnen betalen.
Dan maar géén emancipatie. In de tijd dat alleen hoofdkostwinners werkten, kon Nederland zich prima bedruipen met een beroepsbevolking die, ook in verhouding tot het totaal aantal inwoners, beduidend kleiner was.

Zo lang wij ons laten opjutten, zullen we opgejaagd worden.

Wering | 23-12-18 | 13:47 | 1 | + 14 -

Is dat het tijdperk van de gastarbeider of moeten we daarvoor nog verder terug?

Klapband1408 | 23-12-18 | 23:48 | + 0 -

Het duurt niet lang meer en flinke delen van Afrika zijn Chinees buitengebied.

Lafayette | 23-12-18 | 13:18 | + 5 -

Als de EUmvindt dat we die luie profiteurs moeten binnen laten, hebben we dus geen keus. En alsmdaar dan toevallig wat Jallajalla bomgordel ratten tussen lopen, is dat blijkbaar gewoon ons probleem.
Ik zeg deuren dicht enn daar een oplossing zoeken, ik snap niet dat het nog niet tjokvol zonnepanelen ligt daar zodat ze zelf iets opbouwen.

NoWorriesMate | 23-12-18 | 11:40 | 3 | + 3 -

Ik vrees dat 'wij' op een gegeven moment gewoon gedwongen worden om er zelf vandoor te gaan, een andere oplossing zie ik niet.
Ben heel benieuwd wie dan de oetkeringen gaan ophoesten.

EefjeWentelteefje | 23-12-18 | 12:29 | + 10 -

Mensen kunnen nu al bijna geen woning meer vinden, onze kinderen zullen helemaal niks meer kunnen vinden omdat alles al is weggegeven aan al die parasieten. Dan is er de keuze bij je ouders blijven of naar het buitenland.

Deviant | 23-12-18 | 14:25 | + 5 -

Niet de EU de schuld geven van Nederlands wanbeleid.

Huisregelneef_III | 23-12-18 | 15:42 | + 0 -

Laten we deze klaplopers vanaf nu consequent "migranten"noemen.
Want ze zijn maar voor twee dingen op de "vlucht":
1) hun eigen overheid die ze geen gratis geld geeft
2) een onvoldoende 3G/4G dekking in eigen land ......

De Literator | 23-12-18 | 09:27 | 1 | + 10 -

'migranten'? Wat is er verkeerd aan 'invasieve exoten', of 'parasieten'?

EefjeWentelteefje | 23-12-18 | 12:29 | + 11 -

Laten we eerlijk zijn... als wij in Afrika zouden wonen, zouden we ook naar Nederland gaan.
In de wetenschap dat je in Nederland bij aankomst onmiddellijk opvang krijgt in een AZC--> met iedere dag gratis eten, drinken, slapen, zorg en zakgeld.
Alles wordt van A tot Z voor je geregeld en betaald.
Onder de noemer van vluchteling wordt je statushouder en krijg je een ingerichte woning aangeboden met extra aandacht, extra zorg en een langdurige bijstandsuitkering.
Je mag drie jaar doen over je inburgeringscursus met behoud van uitkering en ook mag je je naaste familieleden naar NL halen, die dan ook al deze gratis voorzieningen krijgen.

Waar krijg je dit in deze wereld?
Juist ja - in Nederland.

sociaal_econoom | 23-12-18 | 03:37 | 2 | + 21 -

De fout wat Den Haag en onze gemeenten maken--> onder de noemer van ''vluchteling'' worden mensen afkomstig uit Afrika en moslimlanden hier in de watten gelegd en als kasplantjes behandeld.
Bij aankomst krijg je direct opvang en verblijf in een AZC - waar alles van A tot Z voor je wordt geregeld--> als statushouder krijg je een ingerichte woning, de inburgeringscursus plus je uitkering.
Uit cijfers van het CBS blijkt dat 70% langdurig (soms levenslang) afhankelijk blijft van deze uitkering.

Dit ligt niet zozeer aan deze mensen... maar aan de maffe Nederlandse overheid en gemeenten--> zij leggen deze mensen onder de noemer van vluchteling hier in de watten - ook mogen ze hun naaste familieleden naar NL halen... van een terugkeerbeleid is geen sprake.

Dit verhaal heeft een grote aanzuigende werking... de fout ligt 100% bij Den Haag en Rutte III die dit onbetaalbaar migratiesysteem niet wensen te wijzigen. Het is onbeheersbaar en onbetaalbaar geworden.
Hoe lang wil Rutte hiermee blijven doorgaan? Tot we 19 miljoen inwoners hebben - met nog meer woningnood, lastenverzwaringen, onvrede en spanningen.
Elk nadenkend kind ziet dat dit financieel en maatschappelijk helemaal fout loopt in Nederland... met Marrakesh wordt de toestroom dadelijk nog groter omdat ook illegalen (ongedocumenteerden) recht krijgen op opvang en verblijf in een AZC.
Rutte vertrekt eerdaags naar Brussel... en wij moeten het zien op te lossen, dit gaat ons niet lukken.

sociaal_econoom | 23-12-18 | 04:08 | + 19 -

Mocht ik vanuit CH ooit terug wil jaar NL, ga ik ook via Afrika. Alles voor me geregeld, huis, geld, wil ik ook wel.

Lebowski72 | 23-12-18 | 08:28 | + 6 -

'Vanwege economische belangen in Afrika zou Europa de poorten moeten opengooien'

Die denken dan dat er nog een economie is zeker? Dit betekent simpelweg een burgeroorlog. Men wil maar niet leren dat verschillende culturen maar beperkt kunnen samen gaan

Tsaaah | 22-12-18 | 23:23 | + 20 -

Dit is precies de reden waarom je multinationals, "economen" en pure kapitalisten moet wantrouwen. Ze geven geen fuck om de mens, maar kijken alleen maar naar geld geld geld. Bah.

-=PyP=- | 22-12-18 | 22:55 | + 17 -

Dit is zo'n kolder.
We moeten gewoon net als Australië en Nieuw-Zeeland stellen:
* Iedereen die ongevraagd met zijn bootje aan komt varen, is per definitie AF, en mag linea recta terug (scheelt jaarlijks tienduizenden doden omdat ze in Afrika dan weten dat een bootje geen zin heeft)
* Je kunt gewoon keiharde grenzen stellen, net als bovengenoemde landen: Alleen immigratie na uitgebreide toetsing en selectie. Alleen als je aantoonbaar maakt dat je ons land vooruit helpt, niet te oud bent, én gezond bent, krijg je toegang tot ons land. Zoniet, dan niet. Dikke pech.
* Vluchtelingen: Alleen in extreme noodgevallen, en liefst alleen van directe buurlanden (dus voor NL: BE, DE, DK, VK). Elke Afrikaan die zijn eigen land uit gevlucht is, en daarna verder reist, is geen vluchteling, maar een economisch opportunist.

We moeten eens een keer alle keiharde statistieken en berekeningen bij elkaar brengen en dit soort kolderartikelen keihard uit de lucht knallen. Het is écht gebaseerd op vette onzin. Als je naast de vele uitkeringen, ook nog eens een bedrag rekent voor de indirecte schade, dan wordt overduidelijk dat het financieel en economisch vette onzin is.

Kijk naar achteruitgang vrijheden (homo's, joden), je onveilig voelen op straat, de vele inbraken, aanrandingen, verkrachtingen, intimidatie, etc. Als je dochter aangerand is, kan je die schade ook in een bedrag uitdrukken, net als de psychische schade nadat er ingebroken is in je huis. De statistieken liegen niet.

EduardoGS | 22-12-18 | 21:13 | 2 | + 42 -

Ons migratiesysteem is veel te ruimhartig en onbetaalbaar geworden.
Wij vinden het normaal dat mensen uit Afrika en moslimlanden automatisch opvang krijgen in een AZC... met iedere dag gratis eten, drinken, slapen, zorg en zakgeld.
Daar gaan wij uitzoeken of iemand recht heeft op asiel.
Zo ja - dan krijg je als statushouder een ingerichte woning met automatisch een bijstandsuitkering waarbij je drie jaar mag doen over je inburgeringscursus.
In een AZC krijgen ze onder de noemer van 'vluchteling' meer aandacht en zorg dan onze bejaarden... waar is Den Haag mee bezig?
Steeds meer woningnood, lastenverzwaringen en steeds meer onvrede in Nederland.
Elk nadenkend kind ziet... dat wij dit niet kunnen volhouden.
Het gevolg is dat dadelijk rijke en werkende Nederlanders dit land zullen ontvluchten - dan heeft Rutte de boel helemaal voor elkaar.

sociaal_econoom | 23-12-18 | 04:24 | + 14 -

Grotendeels mee eens, behalve vluchtelingen. Echte vluchtelingen (dus VN-erkende vluchtelingen met papieren, geen praatjesmakers zonder documenten met een zielig verhaal) moeten gewoon welkom zijn in Nederland.

Dat zijn er echt niet zo veel, dat kunnen we makkelijk hebben, we moreel verplicht etc. etc. etc. Maar inderdaad illegale migranten direct terugsturen, en als dat niet lukt opsluiten net zo lang tot terugsturen wel lukt.

Huisregelneef_III | 23-12-18 | 14:44 | + -1 -

Dit is waarom je The Economist moet lezen,om inzicht te krijgen in hoe de bestuurlijke elite denkt.

omanders | 22-12-18 | 20:46 | 1 | + 17 -

Ik ben niet zeker of dit onder "denken" valt.

André4711 | 23-12-18 | 09:59 | + 7 -

Na mij de zondvloed.

glaaf | 22-12-18 | 19:19 | 1 | + 1 -

Intussen komt Ed Nijpels ons vertellen wat we dadelijk geen benzine meer mogen tanken en onze auto naar de sloop moeten brengen.
Inpakken en wegwezen uit Nederland - laat Den Haag het maar uitzoeken hoe ze migranten een woning, zorg plus een uitkering kunnen geven.

sociaal_econoom | 23-12-18 | 04:32 | + 6 -

De onrendabele import is het stem-vee van de linkse partijen bij verkiezingen.

In principe heb je daar nooit genoeg van.

Ervaringsdeskundige | 22-12-18 | 19:16 | + 16 -

Blij dat de handboogsport gewoon legaal is en dat je er geen vergunning voor nodig hebt. Een boog doet geen hard geluid, met een beetje training beter te hanteren als een wapen dat pang doet. Ik ben niet bang, ben geen goede schutter maar heb gewoon veel pijlen

brie-de-penis | 22-12-18 | 19:02 | 2 | + 6 -

Helaas is 3 pijlen per minuut al heel erg snel. Nog buiten dat je ruimte moet hebben de boog te richten en vasthouden lukt al helemaal niet voor lang

Ben Hetzat | 22-12-18 | 22:55 | + 2 -

Net als je denkt dat je alle waanzin wel gezien en gehoord hebt, kom ik
dit tegen; www.youtube.com/watch?v=lZSrq_mKUe8

Het is de schuld van de blanken dat negers stelen, want zij hebben
mooie spullen, volgens een hoge zwarte Pief bij de politie in
Zuid Afrika.

getzappad | 22-12-18 | 17:46 | 1 | + 17 -

Mensen die afwijkend/vreemd denken moet je niet in je land laten (blijven ook). Geldt ook voor linksen.

Poekieman | 23-12-18 | 09:35 | + 5 -

Het wordt normaal dat je werkenden leeg rooft via belastingen en dat uitdeelt aan randdebiele nietsnutten uit de zandbak.
Hoe dommer, hoe langer ze Links blijven stemmen: uitkering.

Raider Twix | 22-12-18 | 17:15 | 3 | + 38 -

Nou, ik heb eerder het idee dat ≤ iq 100 op rechts stemt.....

bastemeijer | 22-12-18 | 17:46 | + -38 -

Goed argument bastemeijer, jouw post zegt meer over je eigen iq dan over dat van rechts.

Deviant | 22-12-18 | 18:21 | + 24 -

Linksen hebben vreemde ideeën, dat is algemeen bekend, behalve bij linksen dan, uiteraard.

Poekieman | 23-12-18 | 09:37 | + 8 -

Nog even en we gaan oprecht uitgemoord worden, net als in Zuid Afrika, we zijn in slaap gesust en accepteren het tegenwoordig als de gewoonste zaak van de wereld als er een meisje verkracht wordt, of als er een aanslag gepleegd wordt, iemand met een hoofddoek op loopt, of mensen bij een reünie op hun 30e van school er achter komen dat geen van de jongens kinderen heeft en 80% van de dames het met een buitenlander heeft. Wen er maar aan inderdaad.

Leukautootje | 22-12-18 | 17:05 | + 43 -

Die van de Economist zijn allemaal randdebielen.
Ik heb, Gode zij dank, poen genoeg. IK vind wel iemand om mijn billen te reinigen over 30 jaar.

bastemeijer | 22-12-18 | 16:37 | + -10 -

Let op! Het gaat hetzelfde als in Zuid-Afrika.
Eerst waren er helemaal geen veroveringsstammen als zulu's, die kwamen pas 150 jaar nadat de boeren er een redelijk bestaan hadden opgebouwd.
Ze kwamen natuurlijk als vliegen op de stroop af.
Een beetje aanfokken en ze hebben de meerderheid en nemen brutaal de macht over en veranderen het land in 20 jaar tijd in een puinhoop.
Je ziet de voorhoede, zoals Quincy en Silvana hetzelfde doen. Brutaal als de beul, maar het intellect van het achtereind van een koe (sorry koe).
Ze kunnen alleen maar hutjes van stro maken en op een jembee trommelen. Maar ja, meerderheid.

watergeus | 22-12-18 | 16:34 | 1 | + 62 -

Ik weet niet wat de oorzaak is, maar overal ter wereld waar grote aantallen
negers bij elkaar wonen is het hommeles, en altijd is de blanke mens
de schuldige. In de VS. , Zweden, Haïti, Frankrijk, Jamaica, Suriname,
St Maarten, Australië . Je kunt mensen wel uit de derde wereld halen
maar je krijgt die derde wereld niet uit die mensen.
Dat ze zich onderling massaal afslachten word gemakshalve nooit
vermeld.
Misschien gaat dit geweldige plan zijn vruchten afwerpen;
www.youtube.com/watch?v=PMj7Ogo7zm0

Ik zie overigens veel overeenkomsten met de cult van wrede.

getzappad | 22-12-18 | 17:24 | + 12 -

Afrikanen leven bij de dag.
Ik zou zeggen open de grenzen en in no-time is je land veranderd in een Afrikaanse hellhole.

linus | 22-12-18 | 16:24 | 2 | + 43 -

Shithole toch?

Poekieman | 23-12-18 | 09:37 | + 4 -

Kan ook.Ik was van mening dat de benaming shithole iets te denigrerend was
voor deze context.Ik was ooit toen ik nog jong en dom was in Noord-Afrika en daar was altijd een onbepaalde reuk die je inademde,maar of dat shit was durf ik niet te zeggen.

linus | 23-12-18 | 11:33 | + 4 -

Ik vind the Economist doorgaans een goed blad, maar op het gebied van migratie hebben ze echt idiote oogkleppen. Verder hebben vaak goede analyses zijn van allerlei onderwerpen, daarom is het zo raar dat ze volledig op de Leo Lucassen toer gaan bij dit onderwerp.

De Eierbal | 22-12-18 | 16:09 | 2 | + 15 -

Ook op het gebied van Brexit zijn ze bijzonder eenzijdig, met stukken die meer opinie dan analyse bevatten.

Muxje | 22-12-18 | 17:56 | + 4 -

Raar? Een vrije markt van vestiging, als het ware? Nee joh. Dit is volkomen vanzelfsprekend voor hen.

omanders | 22-12-18 | 20:47 | + 2 -

"Geloven in migratie als oplossing voor bijna alles." Nou, dan weet ik dat ik dat blad niet meer serieus hoef te nemen.

Deflatiemonster | 22-12-18 | 16:05 | + 16 -

Laatst nog eens een keertje in mijn geboortestad Rotterdam geweest, daar had ik de indruk dat half Noord Afrika al naar Europa was geëmigreerd..

Wijze uit het Oosten | 22-12-18 | 15:54 | + 54 -

Ik ben benieuwd of die globalisten ook zo fanatiek zijn als Afrika net zo massaal naar hun burelen en functies migreren gaan.
En voorts de toon gaan zetten.

Abject | 22-12-18 | 15:42 | 1 | + 17 -

Natuurlijk niet, al die import dient uitsluitend om het voetvolk arm te houden. Een diversiteitsquotum wordt ook altijd onderin de organisatie behaald, terwijl het middenmanagement en alles daarboven witter is dan een partijcongres van D66. Hebben de boven ons gestelden ook geen last van lastige ondergeschikten die aan hun stoelpoten gaan zagen.

Huisregelneef_III | 23-12-18 | 14:09 | + 1 -

Goedkope ( werkkrachten ) daar draait het om .
Goed georganiseerd dat dan weer wel .
En een goudmijn voor de wapenindustrie .

likmegaties | 22-12-18 | 15:34 | 7 | + 0 -

@DolfWeerwolf |
Jammer, weer iemand die niet weet wat 'babyboomers' zijn.
Te uwer informatie: dat zijn mensen die al ruimschoots de 60 gepasseerd zijn, en dus grotendeels allang met pensioen.

EefjeWentelteefje | 23-12-18 | 12:31 | + 4 -

@EefjeWentelteefje
En toch ben jij dommer dan hem, met je naam.

Geen01 | 23-12-18 | 12:40 | + -5 -

Precies! Alleen schiet 99% van de Europeanen helemaal niets op met goedkope arbeid, integendeel. Onze loonontwikkeling staat al jaren stil. Krapte op de arbeidsmarkt is wat we nodig hebben, en als bedrijven denken dat ze slim zijn door productie te verplaatsen naar de rimboe dan knallen we er gewoon een dikke importheffing op net zo lang tot ze met hangende pootjes terug komen.

Huisregelneef_III | 23-12-18 | 13:58 | + 2 -
▼ 4 antwoorden verborgen

We hadden de kolonies nooit mogen opgeven. Dan konden we het probleem ter plaatse oplossen.

Nonkel Frituur | 22-12-18 | 15:27 | 2 | + 19 -

Inderdaad, bekijk de documentaire "Empire of dust" en zie dat er in Congo
sinds de onafhankelijkheid 0,0% aan onderhoud is gepleegd aan
onderhoud.
In dit korte fragment kunt u zien waar de schoen wringt, het is de
mentaliteit van de mensen die echte vooruitgang in de weg zit.
www.youtube.com/watch?v=UPt9pGfpmS0

getzappad | 22-12-18 | 16:47 | + 20 -

Correctie. onderhoud is gepleegd aan INFRASTRUCTUUR.

getzappad | 22-12-18 | 17:57 | + 4 -

kan er niet wat anti conceptie in het drinkwater worden gedaan.. lijkt mij een meer adequate oplossing van bevolkingsgroei ( oorzaak) en het naar Europa trekken ( gevolg). Al zie ik dus echt niet waarom de bevolkingsgroei in Afrika de verantwoordelijkheid is of gaat zijn van Europa..

fikkieblijf! | 22-12-18 | 15:15 | 4 | + 62 -

Er zijn genoeg ziekten die de vruchtbaarheid aantasten, ga maar wat spelen met CRISPR.

Wat mij betreft gaat alle ontwikkelingshulp voortaan zo:
Een Afrikaanse vrouw uit een overbevolkte regio, die na maximaal drie kinderen een gratis sterilisatie ondergaat, krijgt daarvoor een persoonlijke bankrekening met een jaarlijks bedrag er op. Kunnen ze eindelijk eens investeren in een kerngezin met alle bijbehorende perspectieven.

Abject | 22-12-18 | 15:49 | + 17 -

Nee, je mag niet aan de onafhankelijke keuze kom kinderen te krijgen zitten. Je mag alleen de puinhoop proberen op te ruimen die het gevolg is. Je weet wel, mensenrechten enzo.

De Eierbal | 22-12-18 | 16:11 | + 11 -

Wij zijn wel verantwoordelijk.

We hebben ze ontwikkelingshulp gegeven. Het gevolg was helaas niet dat ze zich ontwikkelden, maar dat ze wel bleven leven. En dat ze zich verder de rest van de dag konden vermaken met wat primaten doen: zich voortplanten.

Gelukkig hebben we nog wel wat virussen in een geheim kastje van één of ander lab zitten dat z'n werk wel zal doen als de nood het hoogst is. Ebola to the rescue.

Appelsienaasappel | 23-12-18 | 10:42 | + 7 -
▼ 1 antwoord verborgen

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken