Mocro-vrouw regelt alimentatie in Marokko. Ex-man boos wegens passeren NL-rechter. Terecht?

Van oude menschen, de dingen, die voorbijgaan. Een met hun volle verstand destijds gehuwd paar met de Marokkaanse alsook de Nederlandse nationaliteit is in 2003 gescheiden. De twee hebben drie minderjarige kinderen en in 2004 is er door de rechtbank in Nador, Marokko bepaald dat de man met ingang van 1 december 2012 voor twee kinderen en met ingang van 2003 voor een derde kind een bedrag van 400 dirham per kind per maand aan kinderalimentatie moet betalen. Daarnaast is de man veroordeeld tot betaling van 3000 dirham (wisselkoersje) voor het geboortefeest van een van de kinderen. Daar heeft de man helemaal geen zin in en stapt naar de Nederlandse rechter. Aangezien de twee de Nederlandse nationaliteit hebben kan de rechter in Nederland ook de zaak beoordelen. Simpel gezegd zegt de man dat de vrouw is gaan forumshoppen, ofwel gezocht heeft naar een rechter die voor haar het meest gunstige oordeel kan vellen. Bovendien zou een rechter in Nederland meteen tot de conclusie zijn gekomen dat hij helemaal geen alimentatie kan betalen en is het een schande dat de Marokkaanse rechter bepaald heeft dat hij in een cel gegooid kan worden als hij in gebreke blijft met het betalen van de hem opgelegde bijdragen voor de kroost. De Nederlandse rechter heeft de uitspraak van de rechtbank Nador laten vertalen en komt tot het volgende oordeel: bij de berekening van de kinderalimentatie is heus wel rekening is gehouden met de financiële draagkracht van de man. 'Weliswaar hanteert de Marokkaanse rechter hierbij niet dezelfde maatstaven dan de Nederlandse, maar dit neemt niet weg dat wel degelijk rekening is gehouden met de feiten en omstandigheden (van de man) in Nederland.' 

Daarbij heeft de man zowel in Nador 14 jaar geleden tot op heden steeds geroepen dat hij geen draagkracht heeft om de kinderalimentatie te voldoen, maar dit verder nooit onderbouwd. En dan volgt er nog een klein sneertje. 'De rechtbank neemt hierbij ook in aanmerking dat de man, naar eigen zeggen, geen draagkracht heeft om bij te dragen in de kosten van levensonderhoud van zijn kinderen, maar kennelijk wel de financiële middelen heeft om naar Marokko te reizen voor het bezoeken van zijn familie.' Ouch. Maar dat de rechter in Nador de man in het gevang dreigt te gooien, gaat dat dan niet alle perken te buiten? Nee, want de Marokkaanse rechter ging er vanuit dat de man voldoende draagkracht om zijn ex financieel te ondersteunen, dus stond het de rechter vrij om de man op deze manier een extra zetje te geven. En dan volgt er nog een klein lesje Nederlands recht: 'De Nederlandse wet kent ook de ‘lijfsdwang,’ die is neergelegd in art. 585 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Op grond van dat artikel kan de rechter de tenuitvoerlegging bij lijfsdwang toestaan van uitspraken waarbij een uitkering tot levensonderhoud krachtens Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is vastgesteld.' De vorderingen van de man worden afgewezen. Maar zijn ex had destijds nooit naar Nador hoeven afreizen, in ieder geval niet uit angst voor een meer coulant oordeel voor de man in Nederlandje. 

Reaguursels

Inloggen

De Nederlandse rechter moet een buitenlands vonnis beoordelen. Dan toets hij marginaal, dwz, kan een verstandig mens tot deze beslissing komen.. Hij toetst niet hoe hij het zou hebben besloten. In dit geval komt de NL rechter tot de conclusie dat het vonnis naar maatstaven voor Marokkaans recht fair is en naar Nl recht ook acceptabel is. Nogmaals de NL rechter had als hij de eerste beslissing had moeten nemen, vermoedelijk anders geoordeeld dan zijn Marokkaanse collega. Maar in Nederland gelden ook andere normen.

M.egafoon | 22-12-18 | 16:40 | + 4 -

versTAND DES TIJDS... briljant haha!
Doet me aan Het Huwelijk van Elsschot denken :)

Toon Emmils | 22-12-18 | 16:35 | + 1 -

"Weliswaar hanteert de Marokkaanse rechter hierbij niet dezelfde maatstaven dan de Nederlandse"
Dan? Echt?
Dezelfde .... als.
Anders .... dan.
Ach, ach.

Het_Genie | 22-12-18 | 11:24 | + 10 -

Opmerkelijk dat de vrouw is gaan forumshoppen en meende in Marokko een voor haar en haar kinderen beter resultaat te kunnen bereiken dan bij de Nederlandse rechter. Ten onrechte, gelukkig, beide rechtsstelsels zijn van mening dat meneer gewoon mag dokken voor zijn kinderen, en terecht!

Overigens, € 100,= per maand voor drie kinderen? Aangezien meneer kennelijk niet volledig armoedig is, een schijntje. Het driedubbele lijkt meer in overeenstemming tot de werkelijke kosten van die kinderen.

EefjeWentelteefje | 22-12-18 | 11:07 | + 6 -

Het zijn beiden opportunisten ..... ze shoppen ieder in de maatschappij waar ze denken het hoogste gewin te behalen.

Dit verhaal gaat dus verder dan de case zelf. Het zegt iets over het gedrag van deze groep an-sich, die ook in andere topics naar boven komen.

Ervaringsdeskundige | 22-12-18 | 10:06 | 1 | + 16 -

Lijkt me nogal menseigen, shoppen waar het het beste uitkomt. Deze man deed het alleen niet slim genoeg

Continuum | 22-12-18 | 10:31 | + 1 -

Ik walg ervan dat dit soort schepsels kinderen op de wereld mogen zetten, kan dat niet verboden worden? Dubbele paspoorten = gesteriliseerd worden? Dat lijkt me het beste voor iedereen.

Leukautootje | 22-12-18 | 09:20 | 1 | + 16 -

Ik neem aan dat als het huwelijk in NL gesloten is onder NL recht valt. Hoe moet dan anders wanneer een zweedse met een NLer in Spanje touwt en in Frankrijk een kind krijgt. Spaanse wet lijkt me.

Henk1955 | 22-12-18 | 12:35 | + 0 -

"Weliswaar hanteert de Marokkaanse rechter hierbij niet dezelfde maatstaven dan de Nederlandse" - Als dit door een Nederlandse rechter gezegd is, dan mag die terug naar de basisschool.

Trekhaas | 22-12-18 | 09:08 | 1 | + 0 -

Vonnissen worden doorgaans niet door de rechter zelf in elkaar getikt, daar zijn griffiers en aanverwante juridisch medewerkers voor. Wellicht is dit er eentje geweest uit de specifieke populatie die ook al zo'n moeite heeft met lidwoorden.

EefjeWentelteefje | 22-12-18 | 11:01 | + 0 -

Ik denk dat het hof heel anders tegen deze zaak aankijkt, lagere rechters zijn vaak volkomen kut en komen met bizarre uitspraken die weinig kans maken bij het hof (daarom maken die rechters nooit promotie naar een hof).
Beide hebben de NL nationaliteit en wonen in NL, dat ze ook de Marokaanse nationaliteit hebben en getrouwd zijn in Marokko doet niets af aan het woonland beginsel. Ik vraag mij ten zeerste af of een Marokaanse rechtbank hier wel bevoegd is...
Overigens goede kans dat een NL rechter de man dezelfde alimentatie plicht oplegt en misschien wel meer.

ZwarteDag | 22-12-18 | 02:56 | 2 | + -2 -

Woonland beginsel ? nooit van gehoord. Als een NLer emigreerd en zijn NL partner overlijdt binnen 12 jaar, dan moet hij (ook) in NL erfbelasting betalen.

Henk1955 | 22-12-18 | 12:39 | + 0 -

Nou en of het ertoe doet. Nog nooit van IPR gehoord tijdens je studie? De belangrijkste criteria die het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 hanteert zijn of partijen uit een nationaliteitsland of woonplaatsland afkomstig bent. En of ze op het moment van de huwelijkssluiting een gemeenschappelijke nationaliteit hadden. Aannemelijk is dat in deze zaak het Marokkaanse rechtstelsel op basis van rechtskeuze voorrang heeft.

Buerman | 22-12-18 | 19:18 | + 0 -

Ik ben eens benieuwd. Is er iemand die voorbij de kop van dit artikel gekomen is? Mij is dat wegens totale desinteresse niet gelukt.

erasmus1000 | 22-12-18 | 01:06 | 2 | + 0 -

Kort samengevat, zielige Marokkaanse man wilt geen kinderalimentatie betalen. Vrouw draait hem een loer door in Marokko te procederen. Waarschijnlijk omdat er in Marokko wel wat te halen valt (flinke meneer, vastgoed, saldo rekeningen, erfenissen) maar in NL niet, want hier schulden en uitkering en zielig.

Klapband1408 | 22-12-18 | 08:58 | + 14 -

@Klapband :
Ik denk dat je hier wel eens gelijk in kan hebben.
Daar de grote meneer en hier de sieluge uitkeringstrekkert.

Wijze uit het Oosten | 22-12-18 | 13:47 | + 3 -

Dat zowel man als vrouw een tol nodig hebben is belachelijk. Die man moet gewoon zijn kinderen onderhouden. Over 100 euro moeilijk gaan doen terwijl je over een paar jaar van je verplichting af bent.

B&W | 21-12-18 | 23:47 | + 11 -

100 Euro per maand, en daar lastig over doen. Me dunkt dat hij toch een beetje teveel Nederlandse cultuur heeft opgesnoven.
Verder moet de rechter die onnozelaar gewoon veroordelen wegens tijdverspilling. Alsof de rechtbanken niks beters te doen hebben dan lulverhaaltjes te aanhoren van geitenliefhebbers.

Nonkel Frituur | 21-12-18 | 22:57 | 1 | + 18 -

Vergeet ook niet de kosten van vertalen van de uitspraak. Ik betwijfe dat de Marokkaan dat zelf heeft hoeven betalen, het klinkt alsof hij op kosten van de belastingbetaler kan procederen... (Laag inkomen)

hellend_flak | 21-12-18 | 23:40 | + 17 -

Waarom komt dit godvergeten volk zo godvergeten vaak in het nieuws? Zelfs op DasKapital.

antagonist | 21-12-18 | 22:54 | 2 | + 24 -

Omdat ze onze maatschappij misbruiken en ontwrichten en links Nederland dat prachtig vindt?

Deviant | 22-12-18 | 10:42 | + 9 -

omdat ze bevoorrecht zijn en worden door van twee walletjes te kunnen eten en te kunnen kiezen uit twee voor het beste van het slechtese rechten en plichten. dat kan als je in het rijkelijke bezit bent van twee nationaliteiten en twee paspoorten.. heel luxe en vooral bevoorrecht dus. Kan de Nederlander niet.. is in feite discriminatie en zou voor een EU rechter moeten worden gebracht..

fikkieblijf! | 22-12-18 | 11:21 | + 4 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken