Heeft het zin om daklozen een boete te geven?

Nou, nee.
Nou, nee.

Ahmed Aboutaleb wil kappen met het geven van boetes aan daklozen, want die kunnen ze toch niet betalen. Nuttiger vindt hij het om ondersteuning en hulpverlening te bieden. Een idee dat werd aangereikt door Beau van Erven Dorens die een tv-programma over Rotterdamse zwervers maakte en via Instagram liet weten dat het beboeten van daklozen zinloos is. 'De samenleving wordt opgezadeld met duizenden euro's aan kosten van justitie, deurwaarders, politie en gevangenis, om een oninbare boete van 90 euro te innen'. Is een deurwaarder op een dakloze afsturen zo zinloos als het klinkt? Het korte antwoord: wij denken van wel. Voor het lange antwoord schakelen we naar het Onderzoek Inzicht in Daklozen dat de overheid vandaag (toeval?) op haar digitale thuishonk gooit. Nederland telt naar schatting minstens 30.000 daklozen, waarvan 7.600 een plekje hebben in één van de registers waar het CBS gebruik van maakt voor onderzoek. Exacte cijfers blijven lastig. Veel straatslapers komen in geen enkele registratie voor, bijvoorbeeld omdat ze illegaal in Nederland verblijven. Daklozen zijn relatief vaak man, jong, niet-westers, laagopgeleid en dolende door de grote steden. Zoals u hieronder ziet stijgt het aantal daklozen de laatste jaren. Op het waarom komen we zo, we gaan eerst door naar hun financiën.

Gemiddeld €12.000 inkomen

Het overgrote deel van de daklozen ontvangt een inkomen. Bij 80% is dat een 'uitkering sociale voorziening' (bijstand), 5% ontvangt een overige uitkering (bijv. WW), 9% is werkzaam en 2% heeft geen inkomen. Gemiddeld ontving een dakloze in 2016 €12.000. Het gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen (dakloze kan wel ingeschreven staan, maar niet te wonen op het adres) ligt met €10.600 iets lager. Volgens het onderzoek is ongeveer de helft van daklozen schuldenvrij. Klinkt hoopvol, maar onder andere schulden bij Wehkamp, creditcardmaatschappijen en woningcorporaties zijn hierin niet meegenomen. Dat is net zo waardevol als een recept voor pannenkoeken waarin eieren, melk en bloem ontbreken. 

Alternatieve straf

Een onderzoek uit 2013 concludeerde namelijk dat daklozen gemiddeld zo'n €15.000 schuld meetorsen. Het Leger Des Heils klaagde dan ook dat goed functionerende daklozen niet uit haar opvang kwamen wegens allerlei financiële belemmeringen. Maatschappelijk werkers hangen alleen nog maar aan de telefoon met bewindvoerders, deurwaarders en schuldhulpverleners. Zo bezien lijkt het uitdelen van boetes voor wildplassen louter te leiden tot extra werk voor hulpverlenende instanties. Wil Aboutaleb dan maar dat daklozen straffeloos alles kunnen flikken? Neen. De PvdA'er overweegt 'een alternatieve straf, overreding of concrete hulpverlening'. Misschien kan hij ideëen shoppen bij partijgenoot Jetta 'tegenprestatie' Klijnsma. 

Komen we, beloofd is beloofd, nog even terug op het stijgende aantal daklozen. Is volgens stas Blokhuis van Barmhartigheid het gevolg van de economische crisis. Het CBS wees het tekort aan goedkope woningen en het strengere huisuitzettingsbeleid aan als boosdoeners. Blokhuis stelde begin dit jaar dat 'het onze eer te na mensen tegen hun zin op straat te laten slapen', aangezien Nederland rammend rijk is. Zijn wij benieuwd wat onze christenbroeder donderdag tijdens het debat over de 'Maatschappelijke opvang' uit de hoge hoed tovert. Want met het voornemen van de regering om illegale bewoning op vakantieparken onmogelijk te maken zou het aantal daklozen (en RTL-programma's over de zelfkant van de maatschappij) verder kunnen stijgen. 

Reaguursels

Inloggen

Welke boetes niet geven? Boete voor op straat / park / station slapen enz. bij daklozen door Boa's is inderdaad zinloos en getuigd van weinig empathisch gedrag door machtswellustelingen. Ook boete voor niet betalen zorgverzekering is beetje zinloos. In theorie natuurlijk logisch, maar in praktijk denk ik dat er weinig daklozen als ze knobbeltje voelen of bloed poepen naar een huisarts gaan.
Boetes aan daklozen voor openbaar dronkenschap, orde verstoring, (hinderlijk) wildplassen, straat vervuilen, zwart rijden, winkeldiefstal enz. is wel terecht. Hierbij zou zelfs strengen tegen moeten worden opgetreden met een 3x gepakt voor zelfde vergrijp is verplichte behandeling.
Dakloos zijn kan een keuze zijn, kan het lot zijn, kan gewoon domme pech door samenloop van omstandigheden zijn. Maar mag nooit een vrijbrief zijn om geen bekeuringen te geven voor hinderlijk en asociaal gedrag 'omdat het zielig is'. Dan zou enkel het niet hebben vaste woon of verblijfplaats en geen geregistreerd bezit voldoende zijn om met administratieve sancties weg te komen! Absoluut onwenselijk.
Wellicht is het een idee om mensen die boete krijgen voor de keuze te stellen deze in natura te voldoen (zoals haltstraf): Nuchter melden, straat vegen, vuil prikken, pis dweilen, afval scheiden, enz. Kopje koffie, goede lunch enz. en € 9 per uur verrekenen.

der Schmutz | 19-12-18 | 11:26 | 1 | + 5 -

Jezelf uitschrijven en je hoeft geen zorgverzekering meer te betalen. Wordt een dure grap.

arlen | 19-12-18 | 14:04 | + 0 -

Ooit hadden we in Nederland het laagste percentage daklozen. Onze daklozen waren veelal zieken (geestelijk of verslaafden) en een enkel pech geval. En toen gingen de grenzen open...

Ik kan wel janken.

fiscalist | 19-12-18 | 11:08 | + 2 -

Je kunt ook het vooroorlogse systeem weer invoeren, Veenhuizen nog bekend ?
Elke duidelijk dakloze in een afgesloten kamp onderbrengen en verplicht te werk stellen. Illegalen direkt begeleid uitzetten. Zo'n kamp niet ten laste van gemeentes, maar voor kosten van de staat. Al heel snel zullen daklozen, als ze nog op straat willen blijven, zich voorbeeldig gaan gedragen. Je moet ophouden iedereen als "zielig" te behandelen, het zijn in overgrote meerderheid parasieten van onze samenleving.

mickey99999 | 19-12-18 | 10:34 | 1 | + 6 -

Veenhuizen beviel een aantal gevangen zo goed dat die er na hun straf bewaker zijn geworden en helemaal niet meer weg wilden uit Veenhuizen.
Lijkt een beetje op een gevangenis in Australië daar zijn bij een telling af en toe meer mensen aanwezig voor de telling dan er gevangen zijn, is zeg maar permanent bezoek.

Beroep = Boerenlul | 19-12-18 | 12:38 | + 1 -

Je kunt ook het vooroorlogse systeem weer invoeren, Veenhuizen nog bekend ?
Elke duidelijk dakloze in een afgesloten kamp onderbrengen en verplicht te werk stellen. Illegalen direkt begeleid uitzetten. Zo'n kamp niet ten laste van gemeentes, maar voor kosten van de staat. Al heel snel zullen daklozen, als ze nog op straat willen blijven, zich voorbeeldig gaan gedragen. Je moet ophouden iedereen als "zielig" te behandelen, het zijn in overgrote meerderheid parasieten van onze samenleving.

mickey99999 | 19-12-18 | 10:34 | 2 | + 1 -

Goed idee, laten we iedereen met ongewenst gedrag in heropvoedingskampen stoppen.

omgponies | 19-12-18 | 14:24 | + 0 -

Was vast /sarc, omgponies, maar ik vind 't wel een goed idee.

Vitaly Chernobyl | 19-12-18 | 16:00 | + 0 -

Toch vreemd dat er ook mensen zijn die meteen een woning krijgen plus 10k
voor inrichting enzo. Wordt er aan daklozen daarna te weinig verdiend soms in vergelijking met die anderen?

squadra | 19-12-18 | 09:43 | 1 | + 4 -

Die zijn niet zielig genoeg. Een 'vluchteling' wel.

Weerduivel | 19-12-18 | 11:13 | + 4 -

Er zijn veel meer daklozen dan men denkt. Er zijn al jaren te weinig woningen beschikbaar. De daklozen die ik in mn werk tegenkom zijn technisch gezien niet dakloos. Zij kopen een inschrijfadres voor honderden euro's of huren een verrote sofa om op te slapen van mensen die misbruik van ze maken. Ontvangen dan wel een daklozenuitkering, die vele malen lager is dan een 'gewone', en houden onder de streep praktisch niets over. Boetes betalen lukt oa daarom niet.

Weerduivel | 19-12-18 | 09:37 | + 5 -

Geen geld voor een boete van 30 euro maar wel 200 euro per dag om dope te kopen.

2voor12 | 19-12-18 | 08:40 | + -10 -

Zie hier het verschil tussen mensen die de regeltjes blijven uitvoeren ook al zien ze zelf wel in dat er iets niet klopt of de regeltjes eigenlijk niet van toepassing zijn, of achterhaald zijn.
Want zelf nadenken en beslissen, dat gaan we niet doen.
Er was zo'n verhaal van een vrouw die stapels boetes kreeg door de jaren heen voor haar gestolen auto. Achteraf bleek dat er administratief iets was scheef gelopen bij de overheid en de auto zelfs lang geleden was vernietigd of kenteken was opgeheven door de overheid zelf. Toch kreeg ze de boetes niet terug, terwijl ze part nog deel had aan het incident en de gemaakte fout. Blijkbaar is er dan niemand denkt, he dat is raar, deze kwestie parkeren we even. Pas toen Aboutaleb de boel liet uitzoeken kwam het boven water.

kloopindeslootjijook | 19-12-18 | 07:33 | 4 | + 10 -

Het meest absurde is dat een burger boetes krijgt voor een auto die de overheid zelf meer dan tien jaar eerder zelf heeft vernietigd of afgevoerd. In de echte wereld bestond die auto helemaal niet meer, maar de administratie liep door. En blijkbaar is die administratie belangrijker dan de echte wereld. Kan niet waar zijn.

kloopindeslootjijook | 19-12-18 | 07:47 | + 4 -

Wat een herkenbaar verhaal dat van Saskia. Ik maak al vele jaren iets vergelijkbaars mee, zal eens kijken of die kafkabrigade nuttig kan zijn.

Atlas Shruggs 10 | 19-12-18 | 08:50 | + 3 -

Het is 4 jaar geleden gelukt een auto van iemands naam te krijgen die in het oostblok door n ongeluk in n ravijn terecht was gekomen door de volgende acties: aanvragen nieuw kentekenbewijs, met die kentekenbewijs 2 kentekenplaten laten maken, naar RDW gaan en daar de auto 'administratief laten verwijderen'. Idioot maar t werkte wel.

Weerduivel | 19-12-18 | 09:34 | + 3 -
▼ 1 antwoord verborgen

Aangezien de maatschappij niet is ingericht op mensen onder het minimumloon gaat dat niet werken, want de meeste daklozen vallen niet in het vakje normaal doen, kop houden, betalen en doorlopen. Niemand is vrijwillig dakloos, dus daar is iets anders gelopen.
Soms door gedrag, maar er zitten ook mensen uit een faillissement tussen die vroeger een eigen bedrijf hadden. Ja, het kan raar lopen.
Het is bijna net zo'n rare vraag of iemand die net is overleden accordeon mag spelen in het winkelcentrum.

kloopindeslootjijook | 19-12-18 | 07:19 | + 4 -

Volgend jaar zodra Marrakesh via de VN officieel van kracht wordt... zal dit in Nederland beter worden.
Dan krijgen illegalen en daklozen ook recht op opvang en verblijf in een AZC.
Hier krijgen ze iedere dag eten, drinken, slapen, zorg en zakgeld.

Het is voorspelbaar dat meer van zulke mensen naar NL zullen komen... dit los je op door nieuwe AZC's te openen met zo nodig noodopvang.

sociaal_econoom | 19-12-18 | 06:05 | + 0 -

het komt een beetje middeleeuws over, daklozen die zomer en winter buiten slapen(meestal oostblokkers want voor moslims wordt meestal wel goed gezorgd)
En dat in een stinkend rijk landje(we hadden zelfs 2 miljard euro per jaar over
voor binnenslapers die dit heel beleeft hebben geweigerd)
Overigens kan het iedereen gebeuren,een verkeerd gennetje,een verkeerd pilletje of gewoon wat kortsluiting in de kop
En men vind zichzelf op straat terug
Dus ben ik wel voor een goede opvang ,en niet om deze mensen nog verder in de shit trappen met bijna kafka achtige opjaag boetes

Claudi | 19-12-18 | 03:36 | 1 | + 9 -

Goede opvang dat gaat gebeuren... via Marrakesh krijgen illegalen en daklozen dadelijk recht op opvang en verblijf in een AZC.
Hoe we dit moeten betalen, laat dit maar aan Rutte over... hij verhoogt heel simpel de BTW, energieheffing, zorgpremie en de accijnzen.

sociaal_econoom | 19-12-18 | 06:10 | + 6 -

het komt een beetje middeleeuws over, daklozen die zomer en winter buiten slapen(meestal oostblokkers want voor moslims wordt meestal wel goed gezorgd)
En dat in een stinkend rijk landje(we hadden zelfs 2 miljard euro per jaar over
voor binnenslapers die dit heel beleeft hebben geweigerd)
Overigens kan het iedereen gebeuren,een verkeerd gennetje,een verkeerd pilletje of gewoon wat kortsluiting in de kop
En men vind zichzelf op straat terug
Dus ben ik wel voor een goede opvang ,en niet om deze mensen nog verder in de shit trappen met bijna kafka achtige opjaag boetes

Claudi | 19-12-18 | 03:36 | + 3 -

Woningnood aanpakken door het bewonen van tuinhuisjes en vakantieparken te verbieden? Dacht het niet!!!

Het verbieden van tuin- en vakantiehuisjes is in het kader van een heel ander aspect van de overheid's niet aflatende pogingen de samenleving wat rechtvaardiger te maken en de problemen op te lossen. Ik zou niet weten welke maar het zal niet voor het eerst zijn dat de overheid zelf het grootste probleem is.

Sans Comique | 19-12-18 | 02:22 | + 7 -

"Exacte cijfers blijven lastig. Veel straatslapers komen in geen enkele registratie voor, bijvoorbeeld omdat ze illegaal in Nederland verblijven."
Zullen we dan dat illegale deel in elk geval het land uit schoppen?
Sorry hoor, ik zal wel weer een zure populist o.i.d. zijn, maar bij mij doet het nou eenmaal pijn als de een of andere gelukzoeker hier naar toe komt, jarenlang allerlei voorzieningen tot zich neemt, op onze kosten procedeert om hier nog langer te blijven, alles bij mekaar dus vele vele tienduizenden euro’s gekost heeft en vervolgens nog steeds hier is om mee te mogen maken dat-ie geen boetes hoeft te betalen terwijl-ie zich als een rioolrat manifesteert.
De schoen begint een beetje te wringen, zeg maar.

L. Vis | 19-12-18 | 00:19 | 3 | + 15 -

Een illegaal zal niet snel dakloos worden in Nederland daar hebben Gemeenten en Rijksoverheid namelijk de Bed, Bad en Brood regeling voor in het leven geroepen. Betaald door Gemeentes.
Een Autochtoon en ingezetene van Nederland is een heel ander verhaal, die zal een beroep moeten doen op het Leger des Heils. Die kan de vraag niet meer aan omdat er bijna geen uitstroom is.

Beroep = Boerenlul | 19-12-18 | 02:00 | + 10 -

Toen de Participatiewet in 2013/14 in het leven werd geroepen door Jetta Klijnsma en Lodewijk Asscher werd het lucratief voor Gemeenten inwoners die een beroep deden op de Bijstand het bos in te sturen en geen beschikking af te geven. Geen beschikking is geen bezwaar mogelijk. De Gemeenten schermde met niet bestaande wachttijden en andere zelf verzonnen regels waar uiteindelijk de Ombudsman zich tegen verzette. Althans die heeft ze meermalen op hun flikker gegeven. De mensen die in dat gat vielen als 'zelfredzaam' en "NUG' Niet Uitkerings Gerechtigd zijn verdwenen en onzichtbaar geworden. Zij zijn ook geen inwoner meer want hun huis zijn ze al kwijt.
Gemeenten maken ook winst op de bijdrage vanuit de Rijksoverheid voor het Sociaal domein die men niet uitkeert maar in eigen zak steekt. Voorbeelden Capelle a/d IJssel en Amstelveen.
Het werkelijke cijfer van 30.000 zal dus ook veel hoger liggen, en woont op vakantieparken en/of bij familie inmiddels of is daadwerkelijk dakloos.

Beroep = Boerenlul | 19-12-18 | 02:08 | + 4 -

Er is hulp, opvang en huisvesting in Nederland geregeld in AZC's - maar dit is meer gericht op mensen uit Afrika en moslimlanden die hier asiel aanvragen.
Zij krijgen bij binnenkomst direct opvang en verblijf in een AZC met iedere dag eten, drinken, slapen, zorg en zakgeld..

Voor binnenlandse daklozen en illegalen geldt deze regeling niet... eigenlijk niet eerlijk - waarom wel voor mensen uit Afrika en moslimlanden?
Rutte III gaat dit veranderen--> de bedoeling is dat via Marrakesh daklozen en illegalen dadelijk ook in een AZC terecht kunnen.

sociaal_econoom | 19-12-18 | 06:22 | + 2 -

Veel daklozen kunnen een zgn. Daklozenuitkering krijgen, althans zo is het hier in de regio geregeld. Dan krijgen ze iets van €400,- in de maand. Ze worden dan ingeschreven op het gemeentehuis met het postadres van t Leger des Heils.
De maatsschappelijke opvang houdt €10,- per dag in. Daar krijgen ze dan een kamertje, eten drinken, douche, wasmachine enzo voor terug.

Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen, voor zover van toepassing. Zoals afkicken, naar een psycholoog, je eigen gedragen (geen boetes meer krijgen enzo) en zo snel mogelijk op je eigen benen proberen te staan.

Nadeel is alleen dat veel van de daklozen niet uit Syrië komen. Want je hoeft maar te zeggen dat je Syriër bent en je hebt een heel huis voor jezelf.
Een ander nadeel is dat de overheid niet kan communiceren met zichzelf. Iedereen moet geld hebben, het CJIB, DUO, Belastingdienst, verplicht €184,- zorgverzekering (basispakket van overheidswege), verplicht zorgverzekering aflossen (CAK ellende). En die combinatie van klootzakken vegen de vloer aan met de beslagvrije voet, waardoor er maandelijks minder dan niks overblijft.
Daarnaast blijft de Vodaphone, de woningstichting, je tandarts, ziggo en noem nog een paar van die hyena's, er keurig maandelijks €40,- plus 15% bovenop gooien.

Ohwja.... dan komt er ook nog een BOA die je een boete geeft omdat je door alle ellende niet meer weet wat links en rechts is. Die tik je dan met gemak af, of niet?

_Defeatless_ | 18-12-18 | 23:42 | 1 | + 7 -

Het zal je kind maar zijn, die daar op straat rondscharrelt.

kloopindeslootjijook | 19-12-18 | 07:21 | + 2 -

Weet je wat zo leuk is: die boetes die de overheid oplegt op het moment dat iemand van de straat weer in een soort van eigen woonruimte komt.
De niet betaalde verplichte verzekering (+30% boete, rente (15%!), incassokosten).
De sociale premies die niet zijn betaald (+boete, rente (15%!!), incassokosten, gerechtsdeurwaarder).
Voordat iemand goed en wel opgekalefaterd is om een eigen stekje met goede begeleiding te kunnen betrekken (doorgaans een traject van jaren) heeft deze al een schuldenberg die niet meer is af te betalen, een schuldhulpverleningstraject waar niet is uit te komen, want deze mensen zijn niet in staat zich aan de voorwaarden te houden, wat wil je, het zijn mensen die echt soms heel ziek zijn in hun brein, maar dat telt niet als je voor pennenlikkers moet verantwoorden.
De maatschappij kan zo bikkelhard zijn voor de mensen die het het meest nodig hebben. Als ze er uiteindelijk wel met de nodige hulp proberen uit te komen staat dezelfde maatschappij er daarna ook veel aan te doen ze terug te schoppen. Het kost dan ook gemiddeld een half miljoen euro per dakloze om ze echt helemaal uit die put te trekken. Vooral aan onnodig rondpompen van geld en mega administratieve rompslomp.

TypischReagluursel | 18-12-18 | 23:20 | 1 | + 20 -

Welkom in Nederland. Eigenlijk behoort een dergelijk traject te beginnen met een 'stop loss' regeling waardoor het verleden in keer doorgestreept. Anders komen ze er nooit uit.

fiscalist | 19-12-18 | 11:04 | + 1 -

Wat moet ik me voorstellen bij een "hulpverlenende instantie voor wildplassers"?
Een medewerkster die uw sjarlowie vasthoudt tijdens het wateren?

Nonkel Frituur | 18-12-18 | 23:16 | + 3 -

Heeft het zin incassokosten te rekenen? mensen kunnen de oorspronkelijke factuur al niet betalen.

zik | 18-12-18 | 23:08 | 2 | + 3 -

Nee, duhuh. Maar zo'n incassobureau leeft ook niet van 't Leger des Heils.
En uiteindelijk krijgen mensen Wet Mulder aan de broek. Nou dan is het hek helemaal van de dam

_Defeatless_ | 18-12-18 | 23:32 | + 1 -

Defeatless_ | 18-12-18 | 23:32
Ik check net even wat je allemaal kan met die Wet Mulder. Bar weinig als het een dak- of adreslozen betreft. Auto of rijbewijs innemen, terwijl de kans klein is dat een dakloze die heeft of een weekje gijzeling. Dat laatste vindt een dakloze natuurlijk prima, want dat betekent dan een weekje onderdak met gratis bad, bed en brood.

Tinus Oudestraat | 19-12-18 | 11:38 | + 2 -

Mijn antwoord op die vraag is ook nee. Het kost veel meer dan het oplevert. Het houdt een heel legertje ambtenaren bezig. En tja, een boete voor op straat slapen? Waar moet een dakloze anders slapen als er niet voldoende opvangplekken zijn?

mona | 18-12-18 | 23:07 | 3 | + 3 -

terug naar het land van herkomst, wellicht. Indien alle illegalen echt uitgezet worden, is er voor wat overblijft, meer dan genoeg opvang.

zik | 18-12-18 | 23:08 | + 7 -

Het aantal daklozen is in zeven jaar tijd bijna verdubbeld naar 30.000 personen. Volgens mij zijn illegalen die dakloos zijn daarbij niet meegeteld. Zie: eenvandaag.avrotros.nl/item/aantal-da...

mona | 18-12-18 | 23:52 | + 2 -

Uit het artikel: "Exacte cijfers blijven lastig. Veel straatslapers komen in geen enkele registratie voor, bijvoorbeeld omdat ze illegaal in Nederland verblijven."

zik | 19-12-18 | 02:32 | + 1 -

Het antwoord op de vraag is NEE. Het is een boete die de belastingbetaler zelf betaalt via de uitkering, en in geval van kwijtschelding/afschrijving van een boete nadat een vorm van incassotraject is afgerond, zijn de kosten voor de belastingbetaler nog hoger.

Tha Analyzer | 18-12-18 | 22:50 | 2 | + 6 -

Juist. Heb jaren als vrijwilliger bij de dak- en thuislozenopvang gewerkt. Vaak was er post voor een tijdelijke bewoner. Soms wel 5 cm dikke stapel. allemaal boetes van de NS en wegens ordeverstoring (zaten ze te bieren in het park oid), voor duizenden euro's.
Ik heb eens een voorstel gedaan: laat de zwervers dan de trein schoonmaken en dan gratis reizen. Ik denk dat zulke oplossingen wel helpen. Dan weet ik zeker dat er ook een hoop fooi te verwachten valt, zeker nu, met de rotzooi waarin je nu in de trein zit.

antagonist | 18-12-18 | 23:16 | + 8 -

Ja want slecht gedrag belonen, is goed opvoeden.

zik | 19-12-18 | 02:32 | + 7 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken