Zo maken we het mkb weer een stukje veiliger

Financiert een bedrijf z’n activiteiten met eigen geld, dan is het risico bij slecht weer beperkt in de zin dat die eigen bijdrage dan foetsie is. Het gebruik van schuld maakt de boel een stuk interessanter: meer vermogen kan zorgen voor dikkere winsten, maar daar staat het gevaar tegenover dat de toko in slechte tijden ook dieper in de penarie kan komen want dan staan ook altijd de schuldeisers nog te wachten. Zie hier de hele heisa rond de kapitaalbuffers bij banken in een notendop. En juist om het gebruik van eigen in plaats van vreemd vermogen aan te moedigen besloot Rutte III om een einde te maken aan de fiscale aftrekbaarheid van exotische converteerbare obligaties (u kent ze als coco’s). Maar er is meer dan de financiële sector. Het Internationaal Monetair Fonds heeft de data van zo'n 3,8 miljoen midden- en kleinbedrijven met minder dan 250 werknemers uit 24 moderne economieën (waaronder bijna 19.000 Nederlandse firma's) onder de loep gelegd en tovert een gemiddelde hefboom van 25% (mediaan is 20%) uit de hoge hoed (overzicht per sector hier). Dat wil zeggen dat een mkb'er dan iedere uitstaande euro voor €0,25 met schuld financiert. Overigens is die ondernemer met name afhankelijk van bankfinanciering in plaats van marktfinanciering. Verder verklaart de fiscale aftrekbaarheid van rente - die net als bij ons in veel landen te vinden is - volgens het IMF tot 27% van die leverage. Kortom, een stukje steun voor de bewering dat belastingdiensten juist schuldgebruik aanmoedigen. Op z'n IMF'iaans volgt hierop het advies aan fiscussen om, omwille van de macro-economische stabiliteit, die fiscale aftrekbaarheid weg te jorissen. Wat dat betreft kan het fonds z'n lol op in ons land: Rutte III gaat per 2019 de rente-aftrek beperken tot maximaal 30% van het brutobedrijfsresultaat en tot een totaal van €1 miljoen (details hierzo bij wetsvoorstel ATAD1). Op naar minder mkb-risico's dus, al zullen de bewuste ondernemers hier niet direct om staan te juichen. Het IMF dan hopelijk weer wel, maar dat wordt onderhand ook weleens tijd.

Reaguursels

Inloggen

In geval van alleen financial leases, zijn de inkomsten puur rente. Operational leases hebben inderdaad nog meer inkomsten.
De kosten zijn dan voornamelijk inkooprente. De marges zijn dan erg laag in verhouding tot de omzet. Dus lage Ebitda in verhouding tot relatief hoge rentelasten.
Ook zit er een beperking op van 30% van de omzet, dus het geldt ook voor bedragen onder een miljoen. Voor zover mij bekend, is die 1 miljoen sowieso het maximale wat er op de omzet in mindering gebracht mag worden, niet dat er een ontheffing van een miljoen is.
Nu snap ik wel dat mijn geval relatief zeldzaam is, maar dat neemt niet weg dat ik onevenredig hard getroffen wordt.

Nuchternederland | 19-12-18 | 09:04 | + 0 -

Dat wordt nog wat wanneer de rente oploopt

glaaf | 17-12-18 | 22:59 | + 0 -

Ja laten we het voor het MKB veiliger maken.
Met minder overheidsbemoeienis, zodat banken niet weggejaagd worden met valse geruchten en ander achterbaks gedrag van die klote ambtenaren.

Maar goed, een nieuwe dag een nieuwe belastingverhoging, daar zijn de ambtenaren en de IMF ambtenaren heel blij mee.

Atlas Shruggs 10 | 17-12-18 | 19:17 | + 4 -

Ik ben zo'n ondernemer die zo'n hoge leverage heeft (leasebranche).
Want dat is hoe bepaalde branches nou eenmaal werken.
Ik snap dat het voor een schilder of een stucadoor anders is, en dat die geen activa hebben die tegenover schulden kunnen staan.
Er zijn echter ook branches met veel (courante) activa, die gefinancierd worden door banken die deze activa als onderpand hebben. In een voor de bank zeer gezonde verhouding (anders doen ze het ook niet).
Geen verhoogd risico.
Denk bijvoorbeeld ook aan woningbouwcorporaties en autodealerholdings.

De maatregel kost mijn bedrijf tienduizend euro per jaar. En dat ieder komend jaar weer.
Waardoor ik nu serieus overweeg om er maar mee te stoppen, deze roof gaat mij echt te ver.
Is dat nu wat men wil bereiken?
Stelletje klootzakken zijn het ook.

Nuchternederland | 17-12-18 | 17:57 | 3 | + 5 -

Ik neem aan dat je (een deel van) de winst in de onderneming stopt om minder afhankelijk te zijn van de financiering door banken? Hierdoor zou je op termijn toch ook zonder (of iig) met veel minder financiering moeten kunnen werken.
Of heb je zo lage marges?

hangtiet met knoop | 17-12-18 | 23:43 | + 0 -

Begrijpelijke reactie, typisch voorbeeld van de onbetrouwbare overheid. De snelle invoeringstermijn maat het onmogelijk om maatregelen te treffen, waaronder het inhouden van winst.

Kleine nuance: het is deze keer de leenheer (de EU) en niet hun Haagse vazallen die de schuldigen zijn. Doelstelling is het voorkomen van het uithollen van de Belastinggrondslag (BEPS). Beetje onzin een louter nationale situatie.

fiscalist | 18-12-18 | 07:22 | + 0 -

Het zijn inderdaad de richtlijnen uit de EU die deze maatregel bepalen. Het doel dat ze er mee voor ogen hebben is over best nobel: Extreme financieringsvormen en daarmee belastingontwijking tegengaan. Er zijn helaas een paar sectoren die daar behoorlijk last van gaan hebben, zoals woningcoöperaties (relatief lage EBITDA t.o.v. relatief hoge rentelasten) en zoals hier dus blijkt ook leasemaatschappijen.
Aan de andere kant: de er zit een drempel in van EUR 1.000.000 aan rentelasten, dat betekent dat er bij een rente van 4% er EUR 25miljoen geleend kan worden voordat er problemen ontstaan. Daarnaast, de P&L van een leasemaatschappij bestaat uit leaseopbrengsten en kosten voor onderhoud en reparatie, met daarnaast een nog groter deel aan rente en afschrijvingen. Het gevolg is dat de EBITDA relatief hoog moet zijn t.o.v. de rentelasten, waardoor je niet zo snel die 30%-grens overschrijdt. Of zie ik dat verkeerd?

Phoolie_the_King | 18-12-18 | 09:57 | + 0 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken