Wat een verrassing. U wil NIETS betalen voor beter milieu

Ho ho ho
Ho ho ho

Het meest gevoelige hedendaagse politieke dossier kent u: het klimaatakkoord. Allerlei maatschappelijke organisaties boetseerden eerder dit jaar aan Klimaattafels ambitieuze plannen om in 2030 tot 49% minder CO2-uitstoot dan in 1990 te komen. Het hoofdstuk betalen is echter aan de politiek, en dat betekent natuurlijk een groot probleem. De dwarsliggers zijn de coalitiepartijen aan de rechterflank, die zo hun eigen redenen daarvoor hebben: het CDA beschermt de kleine man voor een torenhoge gasbelasting, en de VVD de automobilist tegen onder meer het R-woord. Beide partijen hebben inmiddels dozen met scherpe vragen naar Ed Nijpels en co gestuurd waardoor Rutte III de plannen never nooit meer in 2018 gaat bezegelen. Wat dan wel zo is, is dat die politieke patstelling mooi aansluit bij het pallet aan meningen van de gewone Nederlanders. Uit een nieuwe peiling van de onvolprezen Maurice de Hond blijkt dat zo'n 63% van het land zich zorgen maakt om het klimaat. Verder denkt 70% dat de mens verantwoordelijk is voor de aardse opwarming - de non-believers zijn hier uiteraard PVV- en FvD-stemmers. In harde politieke maatregelen om al per 2020 de CO2-uitstoot met 25% te verminderen ziet meer dan de helft precies niets. Praten we geld, dan zien we dat 43% minder dan €5 per maand over heeft voor het verminderen van CO2-uitstoot. Bij het CDA wil 49% minder dan €5 dokken en gaat slechts 19% voor de €50 of meer. Bij de VVD-achterban is de stemming vervolgens iets beter met een 39% voor een tussen de €5 en €50 per maand (zie alle resultaten hieronder). Maar de overkoepelende conclusie is toch helder: begin maar te wennen aan die hogere temperaturen.

Reaguursels

Inloggen

Nou volgens mij betalen we al genoeg heffing ,statiegeld ,en al de milieuheffingen/vergunningen van het bedrijfsleven die het jazeker doorberekenen.Laten ze de ware vervuilers aanpakken ,schepen ,vliegtuigen ,en chemie ,boeren die plempen alles over het land.

pedro300 | 11-12-18 | 09:10 | + 0 -

Je hebt keuze: Verandering van het klimaat betaal je in geld of in natura.
Ik denk dat het natura wordt. Voor ons Nederlanders betekent dat verhuizen naar verder dan Amersfoort.

KlaasGoudsekaas | 10-12-18 | 22:41 | + 0 -

En voor iedereen die zit te zeiken over overbevolking:
www.youtube.com/watch?v=FACK2knC08E

Ja we zijn met teveel, maar er worden nu al minder kinderen geboren dan aantal jaren terug over de gehele linie en over de hele wereld.

Janisstoppen | 10-12-18 | 22:05 | 2 | + -2 -

Behalve in Afrika, want daar moest de VN haar schattingen omhoog gooien. Geciteerde oorzaak? De Afrikaanse cultuur zorgt voor het uitblijven van een reductie in kinderen bij economische groei zoals we dat in de rest van de wereld zagen.

GG.

De Eierbal | 11-12-18 | 12:16 | + 3 -

Heb je überhaupt het filmpje wel gekeken? Ook in Afrika zet deze trend zich voort.

Janisstoppen | 11-12-18 | 15:46 | + 0 -

Ik wil best betalen hoor. Maar dan moeten ze met betere plannen komen en de vervuiler betaald. Regel dit op Europees niveau. Een handvol bedrijven stoten de meeste co2 uit.

Janisstoppen | 10-12-18 | 22:02 | 1 | + 4 -

De grap is alleen dat van de top tien vervuilers in Nederland er zeven elektriciteitscentrales zijn en dat met name de grootste afnemers daarvan relatief weinig belasting betalen omdat sommige politici redeneren dat het gebruik van elektriciteit geen uitstoot veroorzaakt. Strikt genomen is dat juist, maar zoals het een politicus betaamt is dat niet het complete verhaal.

Pierre Tombal | 10-12-18 | 22:19 | + 1 -

Dat ik het in mijn leven hier in Nederland nog mee moet maken dat ik:
A. voor behoud van koud weer moet gaan betalen.
B. Voor mooi weer een boete krijg cq gestraft word.

Stonecity | 10-12-18 | 21:56 | + 0 -

Als ik 80 wordt zal de planeet ruimt 9 miljard mensen tellen; toen ik uit het ei kroop was dat 3 miljard. Een verdrievoudiging die buiten Europa heeft plaatsgevonden: in diezelfde 80 jaar krimpt de Europese bevolking van 750 naar 650 miljoen - alle import ook nog inbegrepen. In Europa is het percentage bos de afgelopen 100-150 jaar fors gegroeid.

Permanent 6 miljard mensen erbij betekent vooral minder natuur, ontbossing, verdroging, minder grondwater, meer verstening. Betekent dat die mensen ook eten koken en zich willen warmen. Dit alles kost voornamelijk hout en natuurlijke vegetatie. De aardkloot warmt daardoor simpelweg sneller op; asfalt wordt ook eerder heet dan een bospad. De oceaansoep is van vooral 10 riviermondingen afkomstig zijn die zich zonder uitzondering buiten Noord-Amerika en Europa bevinden.

In het grote natuur en milieu evangelie van de Groene Kerk wordt deze oorzaak finaal overgeslagen. Onbespreekbaar want daarginds is men zielig en heeft men nog te weinig gratis geld gehad. Een discussie met priesters van de Groene Kerk ontaard binnen een minuut meestal in een terechtwijzing met verwijzing naar W.O-2. Want weerloze mensen buiten Noord-Amerika en Europa. Die overigens niet bestuurd mogen worden door ons want kolonialisme.

Mensen snappen dit heel goed en hebben geen zin hebben welvaart in te leveren voor de vermenigvuldiging in de derde wereld, van het grootkapitaal en de domheid van groene Neo-Calvinisten met een schuldcomplex.

SansUnique | 10-12-18 | 21:02 | + 9 -

Klopt. Ik wil er ook niets voor betalen. Eerst zijn de niet-westerse landen aan zet. Wij hebben meer dan genoeg gedaan.

lauwebal | 10-12-18 | 20:40 | + 5 -

De regering is ook heel geloofwaardig; door een rechtszaak gedwongen moeten worden om eindelijk eens de internationale afspraken na te komen en tegelijkertijd lobbyen voor nog scherpere afspraken over reductie van CO2 uitstoot. Ik wil helemaal niets betalen, zolang het bedrijfsleven steeds lichter belast wordt en de burgers zwaarder.

Antigoog | 10-12-18 | 20:29 | + 5 -

Als je iedereen, die zo pro-klimaatverbetering is, naar cijfers en calculaties vraagt die hun argumentatie onderbouwt, heeft op zijn best 1 op de 100.000 enig benul dat het om 0,00000x% gaat.

issieookweer | 10-12-18 | 19:14 | + 3 -

Zou het voor het milieu niet beter zijn om, in plaats van hier in NL door miljarden euroos te investeren de wereldwijde CO2 uitstoot met 0.01% te verlagen, een paar miljoen te investeren in betere filters in China (Waar ze met veel uitstoot niet duurzame rotzooi voor op de NL markt produceren).
Lijkt mij dat het milieu daar beter bij gebaat is....
Tenzij het milieu maar een drogreden is om de belastingbetaler nog wat extra uit de zakken te kloppen.

Haram_Kafir_4ever | 10-12-18 | 18:52 | + 8 -

Als de klimaattafels van hout zijn gemaakt, kunnen ze geheel CO2-neutraal de allesbrander in.

Rhenium | 10-12-18 | 18:52 | + 0 -

De overbevolking is het grootste probleem, zolang dat niet word aangepakt heb ik ook geen zin om te betalen voor een beter milieu. Zonder aanpak van de overbevolking is het slechts uitstel van executie, misschien dat we het 10 jaar kunnen rekken als we ons blauw betalen. Ik zie het nut daarvan niet in, we zien wel wanneer het water opeens tot het plafond staat.

Deviant | 10-12-18 | 18:48 | 1 | + 2 -

Juist in een land wat zo laag ligt als Nederland moeten we dus vooral niet honderdvijftig miljard gaan steken in het aardgasvrij maken van alle woningen, de aanleg van peperdure warmtenetten en installatie van warmtepompen. Want wat heb je eraan, als rond 2100 de zeespiegel zes meter gestegen is ten opzichte van nu?

Rhenium | 10-12-18 | 18:59 | + 5 -

Al veel vaker genoemd, maar ik doe er toch nog een schepje bovenop: We betalen ons al blauw voor een "beter milieu". Zie je energierekening maar, om één voorbeeld te noemen.

Vitaly Chernobyl | 10-12-18 | 18:44 | + 10 -

vvd en cda doen even alsof ze uw belangen behartigen, tot de dag van de verkiezingen mrt 2019.

glaaf | 10-12-18 | 18:36 | + 5 -

In de vraag zit misschien impliciet ook een wantrouwen jegens de overheid en haar vermogen het milieuprobleem effectief aan te pakken. Als je me vraagt: "Heb je er €100 per maand voor over om de CO2 uitstoot van Nederland voldoende terug te brengen om de opwarming te keren?" Dan zeg ik volmondig ja. Maar nog steeds onder voorbehoud: ten eerste zal de rest van de wereld mee moeten doen (en in die €100 zit dan ook het stuk voor mensen/landen die er niet voor kunnen betalen), en ten tweede wil ik er dan ook NOOIT MEER IETS OVER HOREN. Oh, en GroenLinks moet zichzelf opheffen.

Maar als je me vraagt: "Ben je bereid om €100 per maand extra aan wegenbelasting te betalen zodat we de tekorten in de zorg verder weg kunnen werken?", dan zeg ik: "Nee", dus.

Muxje | 10-12-18 | 18:24 | + 8 -

Gegeven dat GroenLinks en D66 nogal groot zijn onder studenten, overjarige hippies en ander werkschuw volk, vraag ik mij af waar die denken de meer dan €50 per maand vandaan te halen welke zij volgens dat staatje bereid zouden zijn te betalen.

Pierre Tombal | 10-12-18 | 18:24 | 3 | + 5 -

Groenlinks heeft het meest hoog opgeleide stemvolk.

Janisstoppen | 10-12-18 | 22:06 | + -4 -

Maar die aandrang is er dus ook niet onder de GL'ers. Slechts een geringe meerderheid van 54% wil meer dan 50 euro per maand betalen voor een beter milieu. Zodra onder dat volk duidelijk wordt dat ze het zelf moeten gaan ophoesten, is het snel over met het milieugeloof. Of ze gaan natuurlijk lopen soebatten om extra subsidie om hun uitkering aan te vullen, zodat ze die strafpremie van 50 euro kunnen betalen.

FrankVeer | 10-12-18 | 22:19 | + 3 -

@FrankVeer | 10-12-18 | 22:19
Ik wilde het niet direct zeggen, maar ik vrees dat het uitgangspunt van de GroenLinks aanhang juist is dat er voor `de minder draagkrachtigen` waar zij veelal zelf toe behoren een vrijstelling komt en dat hun keuze dus slechts betrekking heeft op financiële verplichtingen voor wat zij als `de rijken` beschouwen.

Pierre Tombal | 10-12-18 | 23:48 | + 2 -

Maar wel ik weet niet hoeveel migranten binnenhalen. Kosten die dan geen geld?

Mr.Crowley | 10-12-18 | 17:23 | + 11 -

Zou het niet eens een idee zijn om de politiek even buiten spel te zetten en dit hele vraagstuk eens over de muur te gooien bij ONAFHANKELIJKE wetenschappers?
Ik ken de uitkomst al van wat die wetenschappers hebben vastgesteld:
a) We kunnen niet vast stellen of de CO2 verhoging het gevolg is van de aanwezigheid van de mens of de activiteiten ontplooid door de mens.
b) We kunnen niet vast stellen of een stijgende lijn in de temperatuur op aarde afkomstig is van broeikas gassen of bijvoorbeeld omdat de activiteit van de zon is toegenomen. Er zijn meedere bekende cylci die door elkaar draaien en de verwachting is dat er op de lange termijn nieuwe cylcli ontdekt worden

Conclusie: We weten het helemaal niet. Er bestaat geen sluitend model voor het klimaat omdat het aantal -onbekende- parameters te groot is.

Probleem: de meeste wetenschappers worden al dan niet indirect gefinancieerd door de overheid, de overheid oefent druk uit op instituten om de juiste antwoorden te genereren omdat anders -op termijn- de subsidie pot wel eens op wonderbaarlijke wijze leeg zou kunnen raken..
Drie keer raden wat deze instituten aan de buitenwereld verkondigen..

Het is allemaal echt totaal toeval hoor.. doorlopen mensen, niets aan de hand!

DatInternetDingetje | 10-12-18 | 17:09 | 1 | + 19 -

DatInternetDingetje: een dikke plus! En stel nou eens dat het waar zou zijn dat de opwarming van de aarde door ons mensen veroorzaakt wordt, dan nog houdt de wereld niet op bij de grens met Amerika of China. En wij domme Nederlanders maar betalen voor een beter milieu.

mona | 10-12-18 | 18:26 | + 3 -

Het is een illusie om te denken dat je met de uitstoot van CO2 de opwarming kunt stoppen. Het is een natuurlijk proces, oa door uitstoot methaan uit smeltende grondlagen.

mygoodness | 10-12-18 | 17:06 | + 2 -

*sarcasm on* Save the climate, bomb Afrika, China and India. Gewoon van de kaart vegen. Zijn we opeens 2/3e van alle uitstoot nu kwijt. In de toekomst alleen maar meer. *end sarcasm*.

Gregovic | 10-12-18 | 17:04 | + 7 -

Het wordt gewoon tijd dat de Indiërs erachter komen dat de Chinezen naar kip smaken. Of andersom mag ook.

CamaroHans | 10-12-18 | 16:56 | + 15 -

Hoe je het ook bekijkt we gaan heel veel euri’s betalen voor deze klimaat gekte en........ het haalt helemaal niets uit. 17 miljoen inwoners, relatief schoon milieu, Goede vooruitgang met CO2 reductie. 7 miljard andere mensen. Waar lullen we eigenlijk over.

Blonde Nel | 10-12-18 | 16:53 | + 13 -

Lees: ¨U wilt niet nog eens veel meer gaan betalen¨.

squadra | 10-12-18 | 16:36 | 2 | + 4 -

oeps. excuus majoor. we hadden dezelfde gedachte...

squadra | 10-12-18 | 16:37 | + 1 -

En ook mijn excuses, want ik zie dat velen voor mij deze gedachte ook al hadden......

Majoor Pikindewind | 10-12-18 | 16:42 | + 1 -

Ik wil best iets betalen voor een beter milieu, maar ik betaal al zoveel.....
De kop moet dus zijn: 'U wil niets EXTRA betalen voor een beter milieu'.

Majoor Pikindewind | 10-12-18 | 16:34 | 1 | + 6 -

Ik miste ook al de optie om NIX te willen betalen.

marrretje | 10-12-18 | 17:54 | + 4 -

Ik kijk even op mijn loonstrookje van vorige maand en zie dat de overheid mij €2768 Euro afhandig maakt om haar beleid uit te voeren. Tijd voor de overheid om keuzes te maken. Als die €50 nodig zijn om het milieu te redden, misschien dan maar bezuinigen op andere zaken, zoals het huisvesten van volk wat hier niet thuishoort, het draaiend houden van een immigratie- en zieligheidsindustrie, en het uitdelen van *mijn* centen aan mensen die er geen flikker voor terug doen.

marcoplarco | 10-12-18 | 16:21 | 2 | + 34 -

U gaat denk in onderhavig geval niet 50 euro per maand maar 500 betalen. Dat kan ik zo zien aan wat er op dit moment per maand wordt ingehouden.

Holein1 | 10-12-18 | 17:29 | + 4 -

@Holein1, ik ben bang dat u gelijk krijgt.

marcoplarco | 10-12-18 | 17:37 | + 4 -

Ik zou wel eens wat willen horen van de regering over bevolkingsgroei in Nederland en de rest van de wereld. Zijn de klimaatdoelen per inwoner berekend? Heeft Nederland een mening over +50% bevolkingsgroei in Afrika in 2050 (met gehoopte economische vooruitgang en bijbehorende stijgende CO2-uitstoot)? Zou dit ook niet invloed moeten hebben op hoe we kijken naar migratie naar Nederland?

Is het niet een beetje dwijlen met de kraan open terwijl de mondiale bevolkingsgroei niet beteugeld wordt?

Ik moet altijd denken aan dit grafiekje van een artikel van the Guardian:
2.bp.blogspot.com/-SMgqcm9aJYQ/WWjnkV...

De Eierbal | 10-12-18 | 16:16 | 1 | + 12 -

Als je geen kinderen hebt hen je een hoop voordelen. Je bent niet schuldig, je houdt geld over en als het echt allemaal naar de tering gaat stap je gewoon op.

Diederik Vlegel | 10-12-18 | 17:03 | + 1 -

Heeeerlijk die hypocriete houding. Grappige is dat ik ben altijd tegen de energietransitie geweest omdat ik wel weet wie dat mag gaan betalen en welke kosten er mee gemoeid zijn en wat de werkelijke opbrengst is. Maar nu ik zie dat al die pro-energietransitie lui allemaal nog geen 5 euro over hebben per maand voor dat gedoe dan ga ik met het kerstdiner ook vol op het orgel dat we iets aan de energietransitie moeten doen! Ik bedoel voor 5 euro per maand vind ik dat allemaal helemaal goed joh. Wel lekker goedkoop deugen zo.

LaCroix | 10-12-18 | 16:14 | + 5 -

Wij rijden zo'n 5000 km per jaar en betalen door goede isolatie en zonnepanelen voor gas en electra 20 euro per maand. Al verdubbelen ze alle belasting dan nog valt er hier niets te halen. Succes ermee.

Diederik Vlegel | 10-12-18 | 16:14 | 6 | + -3 -

Daarom geen slimme meter hier in huis, maar gewoon een ouwe welke achteruit draait. Voor zolang het nog kan/mag.

CamaroHans | 10-12-18 | 16:55 | + 1 -

@TheCryptoEmpire
Alle stroom die het net nooit bereikt valt ook niet te belasten. Ik sla het wel ergens op.

@Blonde Nel
Tegen de tijd dat ik zoveel moet betalen dat ik het serieus ga voelen staat half Nederland in brand omdat mensen niet meer kunnen eten. Die buffer heb ik gelukkig ingebouwd.

Diederik Vlegel | 10-12-18 | 16:59 | + 0 -

Hier in de VS krijg ik omgerekend elke maand ook 50 dollar terug. En hoewel de VS niet meedoet met de klimaat doelen, zijn hier (Virginia) wel subsidies beschikbaar (vooral op federaal niveau). Zo kreeg ik 30% subsidie op mijn zonnepanelen en 4 Tesla PowerWalls. Wij hebben gelukkig geen last van de sneeuwstorm (die is alleen tot het zuiderlijke deel van Virginia gekomen) en ook werkt hier nog steeds de elektriciteit. Vanwege het hoge percentages data centers (nergens ter wereld staan zoveel data centers als in North Virginia) hebben wij hier weinig stroom uitval. Echter kan er natuurlijk altijd een boom op de elektriciteitsmast vallen. Wij kunnen bij normaal gebruik 1,5 dag zonder stroom. Uiteraard moeten wij de Tesla dan niet opladen..

Tot nu toe hebben wij dit jaar slechts 19kWh verbruikt. Wij hebben airco in het gehele huis en wij hebben hier een flink aantal warme dagen gehad. Daarnaast hebben we ook een zeer groot aantal elektrische apparaten. Fiona moet eind januari bevallen van een tweeling en dus hebben we inmiddels een tweede machine, droger, vaatwasser en (hoge) koelkast staan. Daarnaast is Fiona best wel een kou kleun en dus staat de verwarming vrijwel altijd op 75 graden (+/- 24c).

Helaas zit ik jaarlijks op zo'n 15.000 mijl (+/- 24000 km) en mijn vriendin zit op ongeveer een derde.

Stroom is hier echt spot goedkoop, wij zitten op zo'n 10 cent per kWh inclusief alle belastingen.. Midgrade benzine stond vanochtend bij Sunoco op $2,60 per gallon..

TuurlijkNiet | 10-12-18 | 17:25 | + 2 -
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik kan de rest van Nederland verheugend nieuws melden,wij hebben onze oude
kolenkachel in de schuur staan en hij is nog steeds in een prima conditie.
Als de energieprijzen komende jaren skyhigh gaan verhuist de kolenkachel van de schuur naar de woonkamer.

linus | 10-12-18 | 15:59 | 3 | + 11 -

Daarom staat er bij ons al weer een houtkachel in de woonkamer en ligt er een paar kuub droog eikenhout in het houthok.

Majoor Pikindewind | 10-12-18 | 16:36 | + 0 -

ALS Co2 echt het probleem is, dan zou de overheid juist houtkachels moeten promoten.

Phoolie_the_King | 10-12-18 | 17:07 | + 1 -

"Wat een verrassing. U wil NIETS betalen voor beter milieu"
Ongezien de tyfus.
Jarenlang is er enkel meer gebedeld door klimaatgoeroes, hebben we steeds minder geld in de knip en dan lopen de schooiers van toen nu te janken dat we niks willen betalen.
Hoeist?

TP 1984 | 10-12-18 | 15:55 | + 7 -

Ik denk dat de meeste CO2 uitstoot van de werkende burger nog steeds de auto naar zijn werk is. De perfecte oplossing, iedereen maximaal 3 dagen per week werken en maximaal 5 dagen per huishouding. Bij alle huishoudens met 2 auto's kan er een de deur uit. Economisch krimp is het meest wenselijke voor een beter milieu.

TheCryptoEmpire | 10-12-18 | 15:54 | 4 | + -10 -

Economische krimp kan niet, want dan explodeert de staatsschuld en zijn we allemaal het bokje. Groei, groei, groei en anders niet, dat moeten we hebben. Geleidelijk en bestendig dan, hè?

Mensen verbieden om vaker dan drie keer per week naar hun werk te fietsen gaat bovendien niets oplossen, dus waarom dan zo'n ingrijpende maatregel?

Huisregelneef_III | 10-12-18 | 19:02 | + 0 -

Is zo makkelijk gezegd, economische krimp. Maar dan vergeet je wat dat betekent: kou lijden in slechte huizen, pijn lijden door slechtere gezondheidszorg, bedelaars, en meer mensen met honger (de voedselbank kost ook).

frank87 | 10-12-18 | 21:12 | + 1 -
▼ 1 antwoord verborgen

Het gaat er ongetwijfeld op uitdraaien dat er een extra energiebelasting komt maar dat iedereen die beneden modaal verdient dat krijgt gecompenseerd zodat de middenklasse het weer mag ophoesten. Krijg gewoon de tering met je klimaatmaatregelen.

Frits de Vriez | 10-12-18 | 15:45 | 3 | + 23 -

Paar jaar geleden publiceerde Natuur en Milieu nog het rapport ranking the stars, waaruit bleek dat Nederland het meest vervuilde land van Europa is, dankzij de enorme vervuiling door boeren.
www.nrc.nl/nieuws/2012/01/24/nederlan...
Als je dat afzet tegen het beleid van energiebelasting voor burgers als oplossing, dan weet je dat de NL regering geen fuck om het milieu geeft, maar er wel een slaatje uit wil slaan.

Atlas Shruggs 10 | 10-12-18 | 16:02 | + 8 -

@Atlas Shruggs 10 | 10-12-18 | 16:02 - Met "vervuiling door boeren" wordt (kunst)mest bedoeld. Dat is dan misschien niet goed voor de natuur, maar het heeft weinig met klimaat te maken.

Huisregelneef_III | 10-12-18 | 18:57 | + 0 -

Huisregelneef, meer specifiek wordt er stikstof en fosfaten mee bedoeld, en indirect broeikasgassen. Jarenlang draaide de klimaatdiscussie om de ozonlaag en fosfaat was de duivel. En nu broeikasgassen, waar koeienscheten bovenmatig aan bijdragen. Dus ik ben bang dat het alles met het klimaat heeft te maken.

Atlas Shruggs 10 | 10-12-18 | 19:50 | + -2 -

We vervangen de christelijke kerk door de Klima Kerk.
Angst aanjagen check
Verketteren anders denkende check
Paus en Priesters check
Wijdverspreid check.
Inquisitie die geld aftroggelt check.
Nu nog een bijbel schrijven. Met als verlossingsverhaal de heile Jesia die voor ons in een kolencentrale is gestorven.

Zatkniss | 10-12-18 | 15:39 | + 20 -

Niks extra betalen is wat anders dan niks betalen. Momenteel betalen we ons al scheel aan energie- en milieuheffingen.

kortebroek | 10-12-18 | 15:37 | + 15 -

probleem is dat van de 7,6 miljard mensen op aarde Nederland met 18 miljoen deze aarde niet alleen gaat klimaat veranderen.. om dan nu al zware maatregelen te nemen en de kosten volledig op die 18 miljoen af te wentelen is heel simpel gezegd nog geen halve druppel op een gloeiende plaat. Vandaar dat je kunt stellen dat Jesse vooral bezig is om zijn kleine eikel ego tot een grote eikel te laten groeien. Als hij zo begaan is met milieu en klimaat voor zijn nageslacht dan doet hij er goed aan om eerst te zorgen dat de wereldbevolking niet zo expolosief blijft groeien. Immers de mens is de grootste vervuiler op deze aarde.

fikkieblijf! | 10-12-18 | 15:36 | 4 | + 24 -

Hypocriete zooi. En maar zielige reclame spuien op radio en TV. Sinds ik me kan heugen zijn er acties voor hongerende afrikaantjes. Toen ze honger hadden neukten ze al als konijnen en zijn daar niet meer mee gestopt. Met mekaar afslachten zijn ze daarentegen wel weer redelijk gestopt met als gevolg een heuse bevolkings explosie. Het lijkt mij een goed plan om per gedoneerde "ontwikkelings" euro een Afrikaan gratis en voor niks te steriliseren. En geen gender disciminatie natuurlijk.

gepast_betalen | 10-12-18 | 16:26 | + 6 -

Die boomhutjes stoten echt niet zoveel uit. De enige uitstoot in Afrika komt van Toyota's van NGO's die daar de plaatselijke jeugd komen "helpen".

CamaroHans | 10-12-18 | 16:48 | + 3 -

Naar schatting kan van de toename van alle broeikasgassen (buiten H2O) sinds de industriële revolutie ongeveer 25% worden toegeschreven aan de mens. H2O in de vorm van waterdamp (70%) en waterdruppels (20%) zijn voor ongeveer 90% verantwoordelijk voor het totale broeikaseffect. De resterende 10% komen voor rekening van de andere broeikasgassen, waarvan CO2 het belangrijkste is. Bij een menselijk aandeel van 25% van de totale geaccumuleerde hoeveelheid CO2, betekent dit dat de mens verantwoordelijk is voor 0,25 x 0,1 = 2,5% van de totale hoeveelheid broeikasgassen. Met andere woorden: dat zal niet helpen. Het zal nog decennia duren voordat men tot de onthutsende conclusie gaat komen dat het klimaat een eigen programma heeft waar de mens geen enkele invloed heeft.

Buerman | 10-12-18 | 17:30 | + 9 -
▼ 1 antwoord verborgen

Stormen, guur weer en een gloeiende kolenkachel, waardoor het weer nog guurder en de stormen nog meer stormen: pure Fliegende Holländer romantiek.

Eeuwig..Op..Vakantie | 10-12-18 | 15:29 | + 2 -

Het is gewoon niet waar. We willen best betalen voor het millieu. Het probleem is dat we dat AL DOEN. We willen niet NOG MEER betalen, ga eerst het geld wat we nu betalen, maar eens nuttig besteden ipv aan bullshit.

zik | 10-12-18 | 15:21 | 4 | + 32 -

Werkende, belasting betalende Nederlanders zullen niet zo gauw de straat op gaan om te demonstreren. We hebben echter minstens net zoveel redenen als de gele hesjes in Frankrijk om dat wèl te doen.

mona | 10-12-18 | 15:40 | + 16 -

Zeker, ik ben ook best bereid meer te betalen voor een schoon milieu. Ik ben alleen niet bereid om extra belastingen te betalen aan de overheid, of om cadeautjes uit te delen aan grote bedrijven onder het labeltje "milieu", terwijl de vervuiling alleen maar toeneemt.

De SDE+-regeling bijvoorbeeld, kan ik me erg kwaad over maken. De consument betaalt, bedrijven hebben massal verbrandingsovens voor "biomassa" gebouwd en hebben nu lekker goedkope zelf opgewekte stroom, het zijn er zo veel dat we biomassa moeten importeren uit het buitenland en daarmee verpesten we hier de luchtkwaliteit.

Zo moet het dus niet.

Huisregelneef_III | 10-12-18 | 15:45 | + 8 -

@mona
“ Werkende, belasting betalende Nederlanders zullen niet zo gauw de straat op gaan om te demonstreren “
En waarom denk jij dat die demonstraties in Frankrijk op zaterdag zijn ? Nou?

DinkyToy | 10-12-18 | 21:26 | + 0 -
▼ 1 antwoord verborgen

In Nederland zijn een handjevol bedrijven verantwoordelijk voor de overgrote meerderheid van alle CO2 uitstoot.
Maar de burger wordt ervoor gestraft en dan ook middels belastingverhoging.
Totaal ongeloofwaardig beleid.

Stel dat je dan echt iets wilt doen voor het klimaat, haal NL dan van de laatste plek af in Europa qua duurzame energie en volg het voorbeeld van de andere landen ipv die oerhypocriete gasbelasting.
Of lokaliseer de meest vervuilende fabrieken in China en gooi sancties op hun product. Dan kom je overigens op windmolens uit.
Dus het beleid in Nederland kan niet slechter.

Atlas Shruggs 10 | 10-12-18 | 15:18 | 5 | + 7 -

Ik lees toch echt: Landbouw en industrie 25%. Da's een kwart ofwel driekwart voor rekening van de rest, ofwel wat ik min of meer zei.

gepast_betalen | 10-12-18 | 19:04 | + -4 -

@gepast betalen, 25% industrie, 35% energiecentrales, dienstverleners 9%, dat noemen we bedrijven.
Huishoudens 14%, dat is de burger.

Atlas Shruggs 10 | 10-12-18 | 19:40 | + 8 -
▼ 2 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken