Huurders zijn niet slechter af dan kopers, SP kan algehele huurverlaging vergeten

Gaan we nu naar een brief van onze favoriete Fins-adelijke half Zweedse jonkvrouw met een sterke voorkeur voor vrouwenvlees in het dagelijks leven werkzaam als vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren. Die kreeg een vraag van Sandra Beckerman, van de Socialistische Partij (en niet bestaande Airbnb-hypotheken). Zij had een stukje gelezen in het AD waarin een onderzoek van Nationale Nederlanden werd opgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat huurders een grotere hap van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten dan mensen met een koophuis. En dus denkt Sandra Beckerman: dan moeten alle huren gewoon omlaag. Simpel zat en waarom is daar niet eerder iemand opgekomen zou je zeggen. Daarom de vraag van Beckerman: 'Welke verklaring heeft u voor het feit dat 55% van de huurders meer dan 30% van hun netto-inkomen uitgeeft aan woonlasten in vergelijking met het feit dat dit bij slechts 24% van de huiseigenaren het geval is?' Dat komt, zo zegt Ollongren, omdat het inkomen van woningbezitters aanzienlijk hoger is, in een onderzoek over het jaar 2015 bijna twee keer zo hoog is als dat van huurders. Als er gekeken wordt naar de woonlasten, dan zijn die bij huurders lager dan bij kopers, maar kopers compenseren dat met een hoger inkomen. Uiteraard zijn we daarmee niet klaar, want vervolgens verwijst Beckerman naar onderzoek van het Nibud, waaruit bleek dat de koopkracht voor kopers er twee keer zo hard op vooruit ging in vergelijking met huurders. Hier moet, zo zegt Ollongren die verwijst naar een eerdere brief hierover, rekening gehouden worden met de verschillende situaties waarin huurders en kopers zich bevinden. 'Zo heeft een koper ook met andere kosten te maken en zijn de woonlasten van een koper niet gelijk over de hele woonduur in een woning en is er geen rekening gehouden met het risico dat een koper loopt als de woning bijvoorbeeld verkocht moet worden tijdens een economische crisis.' 

Ollongren is dus geen voorstander van het DIE HUUR KAN LAGER-plan van Beckerman, maar tegelijkertijd zegt ze dat de huren wel betaalbaar moeten blijven. Daarvoor verwijst ze naar de huurtoeslag en een gemaximeerde huursomstijging. Maar hoe verklaart u dan dat huurders veel minder tevreden zijn dan kopers, probeert Beckerman dan nog. Nationale Nederlanden zegt dat slechts 44% van de huurders zeer tevreden is en bij huizenbezitters is dat een indrukwekkende 69%! Wat gaat u doen om die tevredenheid geheel en exact communistisch gelijk te trekken? Hier verwijst Ollongren naar ander onderzoek van het Rijk waarin ook gekeken is naar de tevredenheid van bewoners. Het merendeel is tevreden, maar de vuistregel is dat hoe duurder de woning, hoe meer tevreden de bewoner, voor zowel huurders als huizenbezitters. 'Eigenaar-bewoners hebben doorgaans een hoger inkomen en hoge inkomens zijn meer tevreden. Het is niet te zeggen wat het meest bijdraagt aan geluk: een goed inkomen, een fijne woning of een combinatie van beide'. René Froger heeft hier een contraire mening over, maar die laten we maar even buiten beschouwing. Overigens heeft de gemeente Den Haag vandaag 'stoere' maatregelen aangekondigd om de woningmarkt aldaar vlot te trekken. Zo wil het college een huisvestingsvergunning invoeren voor middeldure huurwoningen tot 950 euro per maand invoeren om particuliere huurders die meer dan bijvoorbeeld €60.000 euro per jaar verdienen uit die sector te weren. En de 'onmisbare beroepsgroepen' (leraren, verplegers en agenten) krijgen voorrang bij het krijgen van sociale huurwoningen. Best bijzonder, aangezien we eerder vernamen dat in Den Haag bijna een kwart van het (koop)woningaanbod nog betaalbaar is voor een leraar met een brutojaarinkomen van €41.700. Maar men heeft er vast goed over nagedacht. Ietsje langer dan Sandra Beckerman waarschijnlijk. 

Bijschrift foto:

Koning Willem Alexander en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) brengen een bezoek aan de wijk Overvecht.

Reaguursels

Inloggen

En de vraag is of de huren zo hoog zijn omdat de koopwoningen zo achterlijk duur zijn en of dat ook wil zeggen dat we met z'n alleen teveel belastinggeld aan huurtoeslagen kwijt zijn die uiteindelijk ook in de zakken van de projectontwikkelaar/pandjes sjacheraar/banken/notarissen terecht komt.

kloopindeslootjijook | 07-12-18 | 09:44 | 1 | + 2 -

Ollogren pfff wereldvreemde toverde van D66 die absoluut geen feeling heeft wat er speelt bij mensen in het land! Zeker ex wethouder geweest in Amsterdam? Daar komt nogal wat kwaliteit vandaan pfff.. Ollogren Asscher en die wereldvreemde tuinkabouter van de VVD Wiebes. Theo Maassen zei het al treffend in 1993: het enige goede dat uit Amsterdam komt is de trein naar Eindhoven!!

Rob12345 | 08-12-18 | 16:20 | + 0 -

Het gaat erom wat je voor je huur terugkrijgt. Bij een koophuis kun je het nog een beetje doen zoals je het zelf wil, hoe je niet te wachten tot de wbv de instortende keuken en wrakke badkamer een keer gaat vervangen.
Als je een huis kan afbetalen heb je aan het einde van leven lage woonlasten, kun je je huis verkopen en kleiner gaan wonen, wat overwaarde aan leuke dingen besteden, heb je nog een leuke oude dag.
Als je huurt heb je net zoveel gewerkt, net zoveel of meer in euro's aan huur uitgegeven, maar is er geen restbedrag of kun je je pensioen niet aan iets leuks besteden. En alleen omdat je niet kan kopen.

kloopindeslootjijook | 07-12-18 | 09:29 | 2 | + -1 -

Ja precies, de afgunst druipt er weer vanaf. Bij een koophuis moet je het allemaal zelf doen. En dan niet alleen de badkamer of keuken of woonkamer e.d. , maar ook het buitenonderhoud, cv- ketel / wamtepomp, rioolproblemen, lekkages enzovoorts... Dus staar je niet blind op je rente + aflossing. Daar komt nog een veelvoud aan onderhoud, rentebetalingen en aan huidige plus toekomstige belastingen bij.

SolidRock | 07-12-18 | 11:38 | + -1 -

SolidRock | 07-12-18 | 11:38

Heb je de rekensom al gemaakt?

RodeDraak | 07-12-18 | 17:20 | + -1 -

Dus ik als timmerman moet de gemeenteambtenaar voor laten gaan> want ambtenaar? T is nu eerst de asielzoeker, dan de ambtenaar en daarna ..... Niets want Op. Waarom hier geen gele vestjes?

maarten1959 | 07-12-18 | 09:25 | + 3 -

Wat slecht zeg. Men praat gewoon in aannames. Er wordt geen enkele bewering onderbouwd. Daarnaast wordt er vergeten dat mensen met een hoger inkomen meestal ook een duurder huis hebben, en hoervoor dus per salo dus op hetzelfde percentage van hun inkomen uitkomen. Ook kan er bij koop afgelost worden en kan dus niet gehele maandelijkse bedrag gezien worden als woonlasten.

Piemelepoosio | 07-12-18 | 08:04 | + 0 -

Ik heb nog wel wat OZB voor huurders.

Johan_Voorhaar | 07-12-18 | 00:20 | + 2 -

Onze favoriete Fins-adelijke half Zweedse jonkvrouw heeft nog nooit in een huurwoning gewoond, dus weet totaal niet waar ze het over heeft. Gelukkig is ze dan weer wel slim genoeg om te bedenken dat mensen met een hoger salaris meer verdienen en daarmee een hoger inkomen hebben.

Baron Clappique | 06-12-18 | 23:03 | 2 | + 7 -

In Nederland is een hoger salaris geen garantie voor een hoger inkomen, werklozen/asielzoekers kunnen schoon 2200,- binnenhalen aan subsudiepotjes. Dat halen de meeste normale werkende mensen al niet.

Deviant | 06-12-18 | 23:41 | + 6 -

Het probleem is nu juist dat mensen die eigenlijk qua salaris best zouden kunnen kopen, maar het niet kunnen omdat ze bijvoorbeeld alleenstaand zijn. Maar die verdienen dan weer teveel voor een sociale woning, en de vrije sector wordt iedereen een poot uitgedraaid.

kloopindeslootjijook | 07-12-18 | 09:31 | + 1 -

Wij geven zo’n 15% van ons besteedbaar inkomen uit aan woonlasten. Wel een koopwoning en op het juiste moment gekocht. Je hoeft natuurlijk ook niet perse op de grens van je kunnen te gaan wonen.

Diederik Vlegel | 06-12-18 | 20:39 | 5 | + -3 -

Gaan we overtoepen? Huize Espro zitten we op nog geen 5%, en dan zit daar alles in van rioolrecht tot onderhoud.

Espro | 06-12-18 | 22:46 | + -2 -

@Espro | 06-12-18 | 22:46
Daar gaat Diederik ook nog wel aan komen, maar dan ben jij dood.

- De cyclus van het leven vertaald naar inflatie

Pierre Tombal | 06-12-18 | 22:59 | + 1 -

Diederik Vlegel
'Ons inkomen'
Niet elk huishouden bestaat uit tweeverdieners, maar die bepalen wel de norm.

kloopindeslootjijook | 07-12-18 | 09:35 | + 0 -
▼ 2 antwoorden verborgen

Wat een oppervlakkig gezwets. De meeste kopers sluiten een annuïtaire lening af. Na 30 jaar wonen ze zo goed als gratis en bezitten ze een (klein) kapitaal. En ja Pierre, ook bij een aflossingsvrije hypotheek verdampt de schuld voor een groot deel. Het voordeel voor kopers is veel groter dan deze SP-mevrouw beweert. En dat voor iemand die nota bene de belangen van de (waarschijnlijk sociale) huurder probeert te behartigen. Dan heb ik het nog niet eens over jaarlijkse huurstijging.

RodeDraak | 06-12-18 | 20:35 | + 5 -

Als je als alleenstaande 55K per jaar verdiend heb je een besteedbaar inkomen van ongeveer 3K per maand. Particuliere verhuurders vereisen vaak dat je 3 keer de maandhuur aan besteedbaar inkomen hebt. Dat zou betekenen dat iemand die 55K per jaar verdient alleen in aanmerking komt voor huurwoningen van 950-1000 euro. De maximale hypotheek voor een starter is ongeveer 230K, waaronder bijna alleen woningen in de mindere wijken van Den Haag vallen.
Hoogopgeleide jonge mensen zijn zo niet meer welkom in Den Haag.

_VliegendeHollander_ | 06-12-18 | 19:59 | 4 | + 9 -

Moeten huren voor 1000 euro, en dan geen hypotheek kunnen krijgen. Bizar.
De max hypotheek voor een starter zit trouwens veel lager, eerder 150k.

kloopindeslootjijook | 07-12-18 | 09:37 | + -1 -

@kloopindeslootjijook | 07-12-18 | 09:37
Volgens mij staat er dat je wel een hypotheek kan krijgen, maar dat hetzij het huis of de wijk dan niet naar de smaak is. Nou haalde iemand hier eerder deze week al eens aan dat mensen gemiddeld eens in de zeven jaar verhuizen, dus daaruit zou je kunnen afleiden dat eigenlijk niemand de eerste woning die ze kopen direct beschouwt als het droomhuis waarin ze zouden willen sterven. Het concept dat die eerste woning dat doel wel degelijk dichterbij brengt landt echter vrij lastig bij sommige mensen.

Pierre Tombal | 07-12-18 | 13:20 | + -1 -

@minderweter 55K = 3K netto voor alleenstaande klopt wel

@kloopindeslootjijook 150K is met een starterssalaris, met een paar jaar werkervaring en 55K salaris krijg je 230K

@Pierre Tombal Het landt lastig om met 55K salaris en een huurwoning in een prima wijk te verhuizen naar een koopwoning in een achterstandswijk.

_VliegendeHollander_ | 07-12-18 | 18:41 | + 1 -
▼ 1 antwoord verborgen

Met 41700 euro per jaar kan een leraar prima een woning kopen in Den Haag, wel in een wijk waar hij of zij de enige blanke is, maar dat vinden ze toch prima als verstokte D'66 of Gr. Lks. stemmer? Om in normaal, blank woongebied aan zee te kunnen wonen, bijv. Vruchtenbuurt, moet hij of zij eerst even verkering nemen met een collega leraar. Kunnen ze samen genoeg krijgen voor een bovenwoning [Kan er later nog een etage worden opgebouwd].

Peter777 | 06-12-18 | 19:54 | + 4 -

Met 41700 euro per jaar kan een leraar prima een woning kopen in Den Haag, wel in een wijk waar hij of zij de enige blanke is, maar dat vinden ze toch prima als verstokte D'66 of Gr. Lks. stemmer? Om in normaal, blank woongebied aan zee te kunnen wonen, bijv. Vruchtenbuurt, moet hij of zij eerst even verkering nemen met een collega leraar. Kunnen ze samen genoeg krijgen voor een bovenwoning [Kan er later nog een etage worden opgebouwd].

Peter777 | 06-12-18 | 19:54 | + 0 -

"onmisbare beroepsgroepen", en dan drie groepen ambtenaren noemen? Wat onmisbaar is zijn de inkomsten van de overheid, niet de uitgaven.

W_F | 06-12-18 | 19:22 | + 6 -

Net als met auto's en de keuze voor welke brandstof, zo ook met huizen / huur of koop zal de overheid je minutieus bombarderen met allerlei belastingen zodat wat je ook kiest aan het eind je gemiddeld evenveel kwijt bent. De overheid hanteert namelijk het vendor lock-in principe. Ik heb overigens nog even snel een huis gekocht met een gasfornuis want het zal me niet overkomen dat ik dit leven alleen van elektriciteit afhankelijk ben.

Stonecity | 06-12-18 | 18:52 | 4 | + 9 -

Goed plan met die gasaansluiting. Ik heb gekozen voor een combinatie; een gasaansluiting en een 10 kVA dieselaggregaat in de schuur voor als de elektra uitvalt. Mocht het nodig zijn dan kan ik volledig op fossiel draaien.

Zo eenvoudig | 06-12-18 | 19:14 | + 16 -

Zonnepanelen zijn prima.

zurekomkommer | 07-12-18 | 00:50 | + -4 -

Zo eenvoudig | 06-12-18 | 19:14 | + 16
Ah, dus je kan je Tesla opladen met je oude dieselaggregaat?

kloopindeslootjijook | 07-12-18 | 09:33 | + 0 -
▼ 1 antwoord verborgen

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken