U zond in: 'De eerlijke middelingsregeling wordt steeds onrechtvaardiger'

Henk en Henk (ja zo heten ze echt) zijn in de middelingsregeling gedoken en ontdekken vreemde zaken. Middeling kunt u gebruiken bij zeer wisselende inkomsten. U betaalt dan niet het ene jaar meer dan 50% aan inkomstenbelasting en het volgende jaar niks, maar door te middelen vlakken de progressieve tarieven voor de inkomstenbelasting wat af, zoals dat heet. In theorie, en om maar een voorbeeld te noemen, betaalt de boer met één superoogst en twee mislukte oogsten door de middelingsregeling evenveel belasting als de boer met drie gewone oogsten. Afijn, de dorsvloer vol met gekke uitkomsten is aan ...

Henk en Henk

Wij hebben kritisch naar de middelingsregeling gekeken. Gewone werknemers krijgen er namelijk nogal eens mee te maken. Denk bijvoorbeeld aan situaties van studie en dan een baan. Of een baan, een ontslagvergoeding en vervolgens een lange tijd een ww-uitkering wegens geen baan. En zzp’ers zien hun winsten jaarlijks dalen en stijgen met het aantal opdrachten. Een verzoek om middeling kunt u indienen bij de Belastingdienst en moet over een periode van drie aaneengesloten jaren gaan. De regeling is ooit ingevoerd om de belastingdruk te corrigeren voor wisselende inkomsten. Het opmerkelijke van de middelingsregeling is dat deze alle belastingwijzigingen ongeschonden heeft doorstaan. Laten we eens gaan rekenen of dit terecht is.

Bij lagere inkomens

Ondernemer A heeft belastbare inkomens van respectievelijk nul, nul en €63.000. Ondernemer B heeft drie jaren een belastbaar inkomen van €21.000. Beiden komen uit op een totaalinkomen na drie jaar van €63.000. A heeft in het jaar met €63.000 inkomen €22.418 aan belasting betaald. De andere twee jaren niks. Ondernemer B heeft drie jaar lang €2.247 betaald. Dat is opgeteld €6.741. Je zou op grond van het doel van de middelingsregeling verwachten dat ondernemer A en ondernemer B op hetzelfde bedrag aan betaalde belasting uitkomen. Dus dat A via een verzoek tot middeling €22.428 minus €6.741 is afgerond €15.000 terugkrijgt van de Belastingdienst (afgerond, er geldt ook nog een drempel van €545 die we gemakshalve buiten beschouwing laten). Maar de werkelijke uitkomst is heel anders: middeling levert voor A slechts €1.200 teruggave op en geen €15.000. Een wisselend inkomen levert hier een flink nadeel op voor A. Waarom dat is leggen we uit aan de hand van nog een voorbeeld met iets hogere inkomens.

Bij hogere inkomens

Werknemer A verdient het eerste jaar €240.000 en de twee volgende jaren €30.000, dus totaal €300.000. Werknemer B verdient drie jaar lang €100.000 bruto, dus ook €300.000 totaal. De vraag is nu wie na drie jaar beter af is: A of B? Welnu, het antwoord is A. Zonder middeling betalen beiden nagenoeg evenveel belasting (ongeveer €126.000). Maar na middeling krijgt A nog eens €10.000 terug.

Hoe kan dat?

In beide situaties zetten de heffingskortingen de middelingsregeling op zijn kop. De heffingskortingen worden bij de middelingsregeling namelijk genegeerd, omdat alleen naar het tariefverschil in de inkomstenbelasting wordt gekeken. Er vindt geen correctie voor de heffingskortingen plaats. De ondernemer met het wisselende inkomen loopt in het eerste voorbeeld heffingskortingen over de eerste twee jaren mis, want zijn inkomen is nul. En in het derde jaar krijgt hij wel heffingskortingen maar door het hoge inkomen veel minder*. Dat kost hem in vergelijking met zijn gelijkmatige zzp-collega afgerond €14.000. Die 14k komt niet terug met de middelingsregeling. De werknemer met het wisselende inkomen (A) in het tweede voorbeeld krijgt juist wel heffingskortingen over de eerste twee jaar en de werknemer met het gelijkmatige inkomen niet. Na middeling krijgt A bovendien geld terug. Wanneer je in voorbeeld 1 en 2 de heffingskortingen zou meetellen, dan waren er nauwelijks verschillen geweest in de belastingheffing tussen A en B. (*Volledigheidshalve over die heffingskortingen: bij een inkomen van €30.000 bedraagt de algemene heffingskorting per jaar €2.000 en de arbeidskorting €3.150. Bij een inkomen van €100.000 krijg je geen heffingskortingen, want het inkomen is dan te hoog. Tarieven 2019 hier).

Conclusie

Belastingbetalers met afwisselend een heel hoog en laag inkomen hebben een groot voordeel bij de middelingsregeling; bij lagere wisselende inkomens hebben belastingbetalers nauwelijks iets aan de middelingsregeling. Het oorspronkelijke idee om wisselende en gelijkmatige inkomens over een langere periode fiscaal gelijk te behandelen met de middelingsregeling kan naar de prullenbak. De rechtvaardigheid van deze op zich prima regeling is immers ver te zoeken, omdat het effect van de heffingskortingen buiten beeld blijft. We hebben hier niet de effecten van de zvw-premie en de toeslagen getoond, maar neem van ons aan dat het dan helemaal een janboel wordt. Wij vinden het slordig van de Tweede Kamer dat ze bij alle fiscale wijzigingen nooit naar de middelingsregeling heeft gekeken, want het doel van de regeling wordt nu niet meer bereikt. 

Naschrift

Tot zover Henk en Henk. We hebben het allemaal niet nagerekend, want we waren te druk met middelen. Kunt u zelf ook doen, bij de Belastingdienst.

Reaguursels

Inloggen

Ofwel: middeling is gewoon regeling opdat rijke mensen minder belasting betalen en de middenklasse alles betaalt.

Patatter | 04-12-18 | 23:18 | 1 | + -1 -

Meer om van incidentele rijken gewoon middenklasse te maken...

Epistulae_Morales | 04-12-18 | 23:23 | + 7 -

Jut&Jul vergeten de belangrijkste inkomen middelings regeling: de DGA...

ZwarteDag | 04-12-18 | 21:31 | 3 | + -3 -

Voor Dga gelden dezelfde regels voor middeling dan voor gewone werknemers. Hooguit kan een DGA een voor hem haar gunstige middelingsregeling wat meer beinvloeden, bijvoorbeeld bij afkoop pensioen.
Maar uw reactie is verder van een veel lager niveau dan het uitstekende artikel.....

alinka | 05-12-18 | 10:55 | + 2 -

@alinka: Zucht, weer een ‘expert’. Een DGA heeft een vast salaris onafhankelijk van het inkomen van het bedrijf en is daarmee een perfecte ‘middelingsregeling’...

ZwarteDag | 05-12-18 | 12:07 | + -1 -

Bij de verkeerde geplaatst excuses. Een dga heeft wel vaak hetzelfde salaris maar voor de middeling is dat bepaald niet perfect (integendeel!) zoals in het in het artikel wordt uitgelegd...

alinka | 05-12-18 | 12:30 | + 1 -

Het doel van de heffingskorting is om lage inkomens mogelijk te maken. Soort van Melkertbaan, basisinkomen, mogelijkheid voor werkgevers lagere lonen te betalen. Als je de heffingskorting onder de middeling zou laten vallen dan vraag ik me af of het doel van de heffingskorting bereikt zou worden. Dan zouden mensen minder belasting betalen over de jaren dat ze het niet nodig hebben.

Gemak | 04-12-18 | 21:14 | + 0 -

Goed punt, van Wensen. Het is natuurlijk bizar dat de heffingskortingen niet worden meegerekend, die vormen immers gewoon een verkapt onderdeel van de schijftarieven. Hopelijk pikt men dit op. Eigenlijk zou je de andere inkomensafhankelijke regelingen ook gewoon moeten herberekenen.

Dr. Vigilante | 04-12-18 | 19:32 | 2 | + 7 -

Ja of gewoon eens kappen met die 3000 inkomensafhankelijke regelingen.

Harry Turtle | 04-12-18 | 21:12 | + 10 -

Een Dga heeft inderdaad vaak steeds hetzelfde salaris. Maar voor de middeling is dat bepaald niet perfect zoals in het artikel wordt uitgelegd......

alinka | 05-12-18 | 12:28 | + 1 -

"Neem van ons aan..."
Ik neem niets van u, als schrijvende pers, aan als u geen rekenvoorbeeld bijvoegt.
In dat kader ook "geloof mij nu maar"

F. Jacobse | 04-12-18 | 19:22 | 1 | + 0 -

Dat is toch simpel te berekenen. Bij driemaal een ton zijn de toeslagen afgerond nul.
Bij de ander die in het ene jaar 240.000 verdient is het in dat jaar ook nul. Maar in de twee jaren met 30.000 is het bingo voor zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. En die worden niet gemiddeld waardoor het voordeel nog veel en veel groeten wordt.
Als het een ondernemer is betaalt deze door maximering ook veel minder zvw premie.

alinka | 04-12-18 | 19:30 | + 9 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken