Ai. Basiszorgverzekering is sinds invoering zorgstelsel 74% duurder geworden

OVERSTAPPEN ALLEMAAL
OVERSTAPPEN ALLEMAAL

Kijkt u eens naar deze mooie grafiek hierboven, die komt van onderzoeker Moneyview waarin het premieverloop vanaf 2006 – het jaar waarin het nieuwe zorgstelsel werd geïntroduceerd – staat weergegeven. Duidelijk he? Hierin zien we dat de zorgpremies voor verzekerden die geen gebruik maken van hun zorgverzekering  in de afgelopen 13 jaar met 74% zijn gestegen. Voor verzekerden die wel hun eigen risico opmaakten is de stijging inclusief dat eigen risico 68%. Voor 2013 gold een verlaging van ongeveer € 2,- per maand. Daar staat wel een verhoging van het eigen risico van €150 tegenover. Sinds 2015 laten de zorgpremies weer een stijgende lijn zien. Overigens is in 2008 nog wat veranderd aan het stelsel. De no-claim-teruggaaf voor wie geen zorg nodig had, werd vervangen door het eigen risico. Dit eigen risico is tot 2016 opgelopen maar sinds dat jaar bevroren op €385 per jaar, tot het jaar 2022. Het eigen risico blijft dus gelijk, maar de premies blijven stijgen. Voor 2019 geldt dat de premies voor de basisverzekering met het verplichte eigen risico met gemiddeld 5,6% zullen stijgen. Voor 2018 was dat nog ongeveer 2%. Bijna alle zorgverzekeraars hebben de premies verhoogd, behalve Promovendum en Besured, waar de premies gelijk zijn gebleven. 'Daarbij moet wel worden aangetekend dat deze aanbieders vorig jaar de premies met circa 10% hebben verhoogd', aldus Moneyview. Lijkt ons inderdaad een prima toevoeging. 

Uiteraard zijn er ook grote verschillen tussen de premies onderling. De onderzoekers becijferen een maximaal verschil tussen de  de goedkoopste en duurste naturapolis op €28,45 per maand. Bij de restitutiepolis scheelt het maximaal maandelijks €20,60 aan premie. Nou, dan hebben we vast ieder jaar een hoog percentage overstappers? Valt mee. Blijkbaar is 61% van de verzekerden nog nooit overgestapt. Het aantal overstappers stagneert ook, zo is te zien in het grafiekje hieronder. In Utrecht stapte men dit jaar met ruim 13% het meeste over en in Sluis en op de Wadden het minst. Misschien maakt zeelucht lethargisch, wie zal het zeggen. Welke zorgpremie moet ik dan nemen, vraagt u? De naturapolissen van Zekur, ZieZo en Univé zijn komend jaar het goedkoopst. Heeft u altijd wat met uw tandjes? Amersfoortse, Nationale-Nederlanden en ONVZ en Avéro Achmea krijgen vijf sterren voor hun tandheelkundepakket. Nou hop, overstappen dus, en dat eigen risico gewoon lekker opmaken. De bevriezing van het eigen risico is u gunstig gezind. Klikken op het onderzoekje-pdf kan hier

Reaguursels

Inloggen

Met de 5e kolone die van onze zorg gebruik maakt en niks bijdraagt moet ergens van betaald worden. Alles voor het plan van Kalergi.

Deviant | 03-12-18 | 20:03 | 1 | + 2 -

longreads.cbs.nl/integratie-2018/soci...
Artikel 5.4
Kosten per hoofd van de bevolking in euro’s
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NL ---- Turks x Mar.xx Sur. xx Antil.
Zorgkosten 20-40 jaar – 1500 --– 1601 – 1815 – 1767 – 1676
Zorgkosten 40-60 jaar – 1998 --– 2418 – 2142 – 2673 – 2708
Zorgkosten 60-80 jaar – 4158 --– 5514 – 5071 – 5284 – 4748
(Cijfers van Afrikanen e.d. worden niet genoemd)
Obesitas:
12-65 jaar – 10.5 (NL) – T 18.1 – M 15.9 – S 14.5 – A 22.5 (1e gen. 28.6)

Samenstelling bevolking 20 – 65 jaar oud naar achtergrond:
1996 – Nederlands 83.60 % - Migratieachtergrond 16.39 %
2018 – Nederlands 74.87 % - Migratieachtergrond 25.14 %
2038 – Nederlands 65.44 % - Migratieachtergrond 34.55 % (prognose)
2060– Nederlands 61.13 % - Migratieachtergrond 38.86 % (prognose)
opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dat...

Wering | 03-12-18 | 21:16 | + 4 -

Kan goedkoper als er niet zoveel onzin vergoed zou worden via het basispakket.

druif | 03-12-18 | 18:51 | + 0 -

Het enige waar het zorgstelsel in geslaagd is is een groot deel van de Nederlanders foppen dat we een betaalbaar zorgstelsel hebben dat ook nog eens het beste van de wereld is. Dat geen van die twee dingen ook maar in de verte waar is is een detail vanuit politici gezien.

Blasfemie | 03-12-18 | 18:33 | 1 | + 10 -

Het is een psychologisch effect. We betalen ons blauw aan zorg, dus móeten wij wel het beste zorgstelsel van de wereld hebben. Hetzelfde effect zie je bij Apple en VW.
Geen enkele belofte van Rutte's VVD is uitgekomen. In 2005 was al bekend dat het stelsel zou falen, want het was in de VS ook al gefaald. Bedankt meneer Hoogervorst.

André4711 | 03-12-18 | 20:43 | + 3 -

ja, die kosten zijn voor een deel van de bevolking zo hoog gestegen.. een gros van het gepeupel krijgt nog een aardige compensatie in de vorm van zorgtoeslag.. tik je dat ervan af dan zie je dat menig in dit land helemaal niet te maken heeft met een stijging van 74% maar nog net zoveel uiteindelijk betaald als destijds het ziekenfonds.. alleen die eigen risico is de adder in het kuikenhok..

fikkieblijf! | 03-12-18 | 17:22 | 1 | + -1 -

Ik heb helemaal geen problemen met het eigen risico (sterker, dat mag van mij omhoog).
Immers, door dat eigen risico betalen al die veel gebruikers van zorg in ieder geval nog iets.
Het is algemeen bekend dat hoger opgeleiden minder zorg vragen dan laag opgeleiden (handophouders spannen de kroon), dus zonder eigen risico zouden de mensen die het minste zorg vragen nog meer gaan betalen.

Majoor Pikindewind | 03-12-18 | 18:14 | + 2 -

Dit kan toch niemand verbazen!
Iedereen is verplicht verzekerd bij commerciële bedrijven die als doel hebben zoveel mogelijk winst te maken.
Iedereen die niet voorspeld had dat de prijs omhoog zou gaan heeft ze niet alle 24 in z'n kratje.

Majoor Pikindewind | 03-12-18 | 17:21 | 7 | + 8 -

@druif
De zorgkosten van voor 2005 vlakten af. Vanaf 2005 stegen ze weer enorm.

Het ergste is nog dat het systeem zelf ons arm maakt. Vele duizenden contracten die afgesloten worden.... De ingewikkelde en fraudegevoelige dbc... De administratiedruk die soms oploopt tot 75% van de werktijd... De controlelijstjes... De concurrentie ipv samenwerking... Het systeem is op alle fronten gefaald, en geen enkele belofte van Hoogervorst is uitgekomen.

André4711 | 03-12-18 | 20:47 | + 2 -

Majoor Pikindewind | 03-12-18 | 17:21

Misschien moet je niet zo hard van de toren blazen over zaken waar je weinig weet van hebt. Zorgverzekeraars mogen (vooralsnog) geen winst uitkeren. Daarbij de meeste zijn de rechtsopvolgers van lokale ziekenfondsen en hebben niet eens een winstoogmerk (statutair vastgelegd).

Puffbunny | 03-12-18 | 21:31 | + -1 -

Vroeger stegen de kosten niet met 74 % en werd er veel meer vergoed dan nu en zonder eigen risico en eigen bijdrage! Maar ja het miljoenensalaris van de directeur van Menzis er moet ergens van betaald worden Ook was er vroeger geen zorgtoeslag...
Rob12345 | 03-12-18 | 19:33 |

Nee, vroeger ging het harder! De premie van de ziekenfondsen is tussen 2002 en 2005 met maar liefst 110 procent omhoog gegaan (bron: NZa) terwijl de zorgpremie van de basisverzekering (marktwerking dus) tussen 2008 en 2014 met slechts 8,2 procent is toegenomen. Er zijn minder wachtlijsten dan tijdens de ziekenfondsperiode, wel is het basispakket versoberd t.o.v. voorheen.

Jouw reaguursel is een mooie illustratie van de Eerste wet van Lucas. Lekker ongeïnformeerd lullen uit de onderbuik. Marktwerking heeft bewezen de rem op de groei van de zorgkosten gezet. Waarom denkt iedere debiel online of links georiënteerde medemens toch dat de ambtenaren van het zorgfonds wel de rem op de uitgaven konden houden?

Puffbunny | 03-12-18 | 21:53 | + 0 -
▼ 4 antwoorden verborgen

158 mijn vrouw bij CZ met plus pakket.
Ik 83 bij zekur met 885 eigen risico.
Over 20 jaar 12x75x20=18000euro.
Jezelf uitgebreid verzekeren is een is jezelf in de maling nemen

The_hitman | 03-12-18 | 16:31 | 3 | + 1 -

Exact, u begrijpt het. Men kan gewoon niet meer rekenen en men is bang "onderverzekerd" te zijn. Als je ernstig ziek bent (wat vervelend is) dan zal een duurdere verzekering qua gezondheid echt niet helpen. Zelf zit ik bij Zilveren Kruis, kreeg email dat de premie van E 74 naar E 79 gaat bij eigen risico van E 885, en wat een feest zeg, ik mag weer meer gaan betalen echter geen enkele verantwoording van de stijging v/d kosten.

thephysicist | 03-12-18 | 16:57 | + 2 -

Precies wat u en thephysicist al zeggen.
Het lijkt maar niet door te dringen tot de mensen dat de basisverzekering echt alle noodzakelijke kosten vergoedt. Het enige verschil tussen de verzekeringen onderling is welke zorgverleners er precies gecontracteerd zijn.

Maar... je wil ze de kost niet geven hoor, die mensen die serieus denken dat je een "betere" behandeling krijgt als je meer betaalt. Vergeet het maar. Zelfs het extra betalen voor een "betere kamer" is al onzin: je komt gewoon op het eerste het beste lege bedje terecht, wat je aan premie hebt betaald is volledig irrelevant.
Dus, gezonde mensen: 1) wèg met die aanvullende 'extra goede' verzekeringen, en 2) omhoog dat eigen risico. Op voorwaarde dat je dat geld natuurlijk wel paraat hebt, mocht het ongeluk je toch nog treffen.

EefjeWentelteefje | 03-12-18 | 17:33 | + 6 -

@Eefjrwentelteefje
Het ligt eraan of je gezond bent. Als je je eigen risico toch kwijt bent kun je het beter laag houden.
Een tandartsverzekering is eigenlijk een kortingsbon. Je mag plm het dubbele van je premie uitgeven.

André4711 | 03-12-18 | 20:51 | + 2 -

Dit is nu een voorbeeld van onnodig moeilijk lopen rekenen en eigenlijk ook onzinnig. Stijging van zorgpremie met of zonder gebruik eigen risico procentueel uitdrukken t.o.v het totaal aan premie en natuurlijk de obligate grafiek.

Wat moet je met dat gegeven, snel naar de apotheek/fysio om goedkoper uit te zijn, door geld uit te geven maar wel je eigen risico gebruiken, terwijl je verplicht een zorgverzekering moet afnemen en je totaal geen invloed hebt op de hoogte wettelijk eigen risico van Euro 385.

Je had sneller klaar kunnen zijn door te zeggen, alles wordt duurder, ook de zorgverkering en/of neem een hoger eigen risico -> lagere zorgpremie, en probeer zo gezond mogelijk te leven in de hoop gezond te sterven.

thephysicist | 03-12-18 | 15:26 | + 0 -

Gewoon je hele familie over laten stappen naar DSW. Ik zit er al 18 jaar, nooit spijt van gehad.

MonsantoSucks | 03-12-18 | 15:23 | + -4 -

DSW gaat als enige tegen het kartel in, denkt vanuit klant, is sociaal. Van miljonair die er niets aan wil verdienen

ger1306 | 03-12-18 | 14:45 | 3 | + -7 -

Werd hier paar jaar geleden getipt,bevalt goed.

ger1306 | 03-12-18 | 14:46 | + 0 -

Werd hier paar jaar geleden getipt,bevalt goed.

ger1306 | 03-12-18 | 14:46 | + -4 -

Ben ik ook al een aantal jaren klant bij. Stap niet meer over want qua kosten maakt het niet veel uit.

FrankVeer | 03-12-18 | 15:33 | + 4 -

DSW gaat als enige tegen het kartel in, denkt vanuit klant, is sociaal. Van miljonair die er niets aan wil verdienen

ger1306 | 03-12-18 | 14:45 | 2 | + -8 -

Je bedoelt: "DSW heeft een uitstekende marketing".

EefjeWentelteefje | 03-12-18 | 17:28 | + 6 -

@ EefjeWentelteefje

Nee. Wat ger1306 zegt klopt wel. Chris Oomen is een behoorlijke luis in de pels van andere zorgverzekeraars. En DSW heeft een tientje minder eigen risico dan wettelijk minimum omdat ze tegen het eigen risico zijn.

Puffbunny | 03-12-18 | 21:59 | + 0 -

Het is natuurlijk allemaal wel relatief. Mensen willen geen cent meer betalen voor zorg, maar iedereen wil ook loonsverhoging. Dat betekent ook dat mensen in de zorg dat verdienen (dat sowieso) en dus moeten krijgen. Die loonstijging is ook een (deel) van de reden van premiestijgingen. Daarnaast zijn er ook nog de vreselijke hoofdlijnen-akkoorden. Dit zegt ziekenhuizen bijvoorbeeld zoveel als 'je mag maximaal 4% meer aan zorg uitgeven'. De meeste ziekenhuizen zien dit meer als een soort van eis, dat ze juist 4% meer uit mogen geven. Dat is de totaal verkeerde prikkel. Daar is de volgende 4% premiestijging aan toe te wijzen. Gaan we nog even los van het feit dat over het algemeen behandelingen duurder worden en het gros van de bevolking ook wat makkelijker op zorg afstapt (dat eigen risico is toch al snel opgesoupeerd) en dus meer zorg gaat consumeren. Alles bij elkaar opgeteld is het een wonder dat het maar 74% is. En dan de zielige media-verhalen over medicijn X dat vergoed moet worden, want er lijden maar 1000 mensen aan die ziekte, dus die paar miljoen kan er ook wel bij. Oké, en al die andere zeldzame ziektes dan? Fun fact: De gemiddelde Nederlander betaalt ongeveer 1400 euro aan premie per jaar. Also fun fact: De gemiddelde Nederlander neemt bijna 6000 euro aan zorg af per jaar.

En los daarvan, zullen we ook even kijken naar de groei van zorgkosten voor het zorgstelsel? Die was namelijk nog schrikbarender. Maar goed, oogkleppen op en zeiken op de situatie van nu! :)

F-man | 03-12-18 | 13:31 | 5 | + -2 -

Inderdaad, oogkleppen op en zeiken op de situatie van nu. Want als ik terugkijk, dan voelt het alsof ik hard genaaid wordt. Als ik vooruit kijk, dan zie ik dat ik nog harder genaaid ga worden in de toekomst. Als we nu niet zeiken, waar stopt dit dan? Bij de 40K voor een gaatje vullen?
De productiekosten voor medicijnen en hulpmiddelen gaan al jaren omlaag. De kwaliteit al jaren omhoog. Toch is het een wonder dat er maar 74% stijging in premie is?
Fun fact: de daadwerkelijke productieprijs van die 6000 euro aan zorg (inclusief loonkosten) zal om en nabij de 3000 euro liggen, de rest zit aan de strijkstok. Je kunt mij niet wijs maken dat een verbandje waar ik 20 cent voor betaal in de kruitvat, voor 15 euro in rekening gebracht wordt als ik hem zelf aan breng.
Het is hetzelfde merk, dezelfde verpakking.
Marktwerking. Sure. We mogen niet klagen.

1337eater | 03-12-18 | 15:04 | + 5 -

Ik denk alleen dat de gemiddelde werknemer geen 75% meer is gaan verdienen in diezelfde periode.

Barbarous_Relic | 03-12-18 | 16:30 | + 2 -

@f-man
"En los daarvan, zullen we ook even kijken naar de groei van zorgkosten voor het zorgstelsel? "

Ja, zullen we dat even doen? Dan zul je zien dat in de 10 jaar vóór de ellende van Hoogervorst de zorgkosten procentueel minder gestegen zijn dan in de 10 jaar na Hoogervorst. Op naar de 100 miljard zorgkosten. Op naar nog meer wachtlijsten, nog meer zorgmijders en de terugkeer naar minima met rotte tanden.
Het stelsel heeft op alle fronten gefaald.

André4711 | 03-12-18 | 21:09 | + 1 -
▼ 2 antwoorden verborgen

Neem dan in het sommetje ook even mee wat de werkgever - onzichtbaar op je loonstrook - voor je verzekering aftikt. Dat wordt ook niet minder. www.daskapital.nl/search/?keyword=loo...

H. Drievuldigheid | 03-12-18 | 13:09 | + 9 -

Het is natuurlijk al idioot dat je verplicht bent een product aan te schaffen, dan doet prijsstelling er niet meer toe. Die prijs komt ook nooit meer omlaag en daar kunnen de politici in Den Haag en in de besturen van de verzekeraars hele mooie maatschappelijke verklaringen voor geven. Het soort verklaringen waarmee ze ons de belastingverhogingen ten bate van het milieu verkopen. En niemand controleert de macht nog, men stemt er gelaten in mee.

TheOneWhoKnocks | 03-12-18 | 12:30 | + 18 -

Hmm en hoeveel zijn de Mieles in prijs gestegen?

Zatkniss | 03-12-18 | 12:23 | 2 | + 4 -

maar lonen niet ,en waarom?Die lui aan de punt van de piramide bepalen hun inkomsten zelf

pedro300 | 03-12-18 | 13:12 | + 3 -

Zo te zien weer weinig reden om over te stappen. Niemand is natuurlijk bij de duurste aanbieder verzekerd. Veel lood om oud ijzer en dat weten de meeste mensen inmiddels. Zeker de zorgtoeslag, ook zo'n monster, in aanmerking genomen. Pluim voor Promovendum, de enige verzekeraar met een buitenlandse risicodrager en dus de concurrentie bevorderend ondanks alle drempels. Terwijl het systeem juist concurrentie bevorderend zou werken volgens de ambtenaren die het hebben uitgevonden.

SlimmeBelg | 03-12-18 | 12:16 | 1 | + -3 -

Promovendum is geen verzekeraar maar een intermediair annex verkoopkanaal annex marketingtool.

Prof. Pim Pam Pet | 03-12-18 | 15:04 | + 7 -

Niet alleen zijn de kosten met 74% gestegen, ik vermoed dat mensen ook veel meer moeten bijbetalen voor zaken die vroeger wel vergoed werden.

FrankVeer | 03-12-18 | 12:02 | + 31 -

Heel leger met alles gratis moet ergens van betaald worden en is niet beperkt tot zorg. VEEEEEEEEEEEEEEL MMMMMMMMMMMMMMEER

Cocorico | 03-12-18 | 12:01 | + 14 -

Maar is er nu meer zorg nodig of is de zorg duurder geworden? Of willen de verzekeraars 'gewoon een lekkere dikke dekking'. Ik mis de oorzaak.

r0bbbb | 03-12-18 | 11:17 | 5 | + 11 -

@2voor12 | 03-12-18 | 11:28 - Bestaat er überhaupt een Fernandez Light? Nog nooit gezien in elk geval.

Huisregelneef_III | 03-12-18 | 13:06 | + 2 -

@Huisregelneef_III | 03-12-18 | 13:06
Alleen bij de lucht van dat drankje krijgen mijn vullingen al de neiging om uit mijn mond te springen. Dt spul is nog zoeter (en smeriger) dan RedBull/MonsterEnergy/welk ander energie drankje ook.

WatMoetJeNu | 03-12-18 | 13:20 | + 3 -

Agv de commercialisering is de zorgvraag gestegen: iedereen wil waar voor zn geld, daartegen helpt ook de eigen bijdrage niet.

DinkyToy | 03-12-18 | 18:55 | + 0 -
▼ 2 antwoorden verborgen

Valt me nog mee met al die nieuwe profiteurs die vervolgens ook nog eens gezinsherenigd worden. Fijn dat ik daar al ruim 30 jaar netto voor mag bijdragen, maar wel als zwarte Piet discriminator gezien wordt. Gezegend dat ik zelf nooit wat heb en verstoken ben geweest van zorg. Afkloppen!

gepast_betalen | 03-12-18 | 11:08 | + 47 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken