U zond in: 'De bijdrage voor de zorg is een verschrikkelijke puinhoop'

Gisteren konden we melden dat ondernemers veels te veel blijken te betalen voor de zorg. De Hoge Raad oordeelde over de kromme berekening van de eigen bijdrage voor de zorgverzekeringswet en nu mag men aan de bak bij het ministerie van Financiën en de Belastingdienst om dat weer recht te breien. Ingezondenbrievenschrijvers Henk en Henk (ja, zo heten zij echt) maken zich al langer druk over deze materie. Zoals u in Nederlandje kunt verwachten, is de huidige systematiek uitgelopen op een verschrikkelijke puinhoop. U leest het zelf, want de vloer is aan onze ...

Henk en Henk

Als vervolg op het artikel over de Hoge Raad en het oordeel dat ondernemers te veel zorgbelasting betalen hebben wij nog eens gekeken naar de gehele wetgeving betreffende de inkomensafhankelijke bijdrage voor zorgverzekeringswet (zvw-bijdrage). Onze conclusie is dat nog veel meer procedures volgen, want als iets een ongelijke behandeling kent en totaal niet te volgen is, dan is het de heffing en verwerking van de zvw-bijdrage. Gaan we uitleggen:

Ingewikkeld

Voor gewone werknemers is de grondslag waarover de zvw-bijdrage wordt berekend het fiscale loon. Dat is het loon na onder meer de aftrek van betaalde pensioenpremies. De premie wordt door de werkgever betaald en bedraagt in 2018 6,90% keer het fiscale loon (voor zover niet hoger dan €54.614, wat een maximale zvw-bijdrage oplevert van €3.768). Voor directeuren-grootaandeelhouders (dga's, de ondernemers met een bv) is de grondslag hetzelfde. Het percentage is met 5,65% lager en de premie wordt netto ingehouden op het salaris. Voor mensen met een ww- en wia-uitkering geldt hetzelfde percentage als voor de gewone werknemer. De zvw-bijdrage wordt betaald door het UWV. Pensioengerechtigden betalen dan hetzelfde percentage als de DGA en betalen de bijdrage zelf. De bijdrage gaat af van de netto-uitkering. Voor ondernemers als de zzp'er is de grondslag de winst uit onderneming en ook zij betalen 5,65% (voor de liefhebber: ondernemersaftrekken verlagen de grondslag, aftrek pensioen- en of lijfrente-premie niet, dotatie aan de oudedagsreserve weer wel want die wordt afgetrokken van de winst uit onderneming). De maximale grondslag voor iedereen is €54.614.

Verwerking

Zoals al aangegeven betalen de werkgever en de uitkeringsinstantie de bijdragen voor werknemers en mensen met een ww- of wia-uitkering. Pensioengerechtigden, zzp'ers en dga's betalen de bijdrage netto. Dit houdt in dat de eerstgenoemde categorie een fors voordeel heeft want hij/zij krijgt als het ware de bijdrage belastingvrij uitgekeerd, terwijl de anderen deze netto moeten betalen. Dat zal ook de argumentatie zijn voor het voeren van de verschillende procedures. Een simpele berekening toont echter aan dat het verschil in tarief veel te weinig compenseert.

Werknemer versus DGA

Laten we eens een gewone werknemer vergelijken met een dga. Beiden hebben een salaris van fiscaal €50.000. De bijdrage van de gewone werknemer wordt vergoed door de werkgever en bedraagt €3.450. De bv van de dga heeft deze last niet en die bv kan dus het salaris van de dga verhogen met €3.450 naar €53.450. Dan zien we dat de werknemer van €50.000 netto overhoudt (afgerond) €34.000. De dga houdt van €53.450 netto €32.700 over. Dat is dus €1.300 minder. En dan hebben we het enkel over de inkomstenbelasting. Wanneer hier het toeslagencircus speelt, wordt het verschil nog groter. Dat zien we ook bij lagere pensioenuitkeringen in vergelijking met lagere salarissen en ww-/wia-uitkeringen. Want daar spelen toeslagen (denk aan harde grens huurtoeslag) een heel belangrijke rol. En de pensioengerechtigde heeft daar een groot nadeel qua inkomensvaststelling omdat deze niet het voordeel geniet van de belastingvrije vergoeding van de zvw-bijdrage.

Den Haag moet iets gaan doen

De regelgeving over heffing en verwerking van de zvw-bijdrage is al met al niet te volgen en er is absoluut geen sprake van gelijke behandeling. Dat gaat nog veel rechtszaken opleveren. De regering doet er dan ook goed aan om de systematiek snel te herzien: maak het percentage voor iedereen gelijk en zorg dat de grondslag hetzelfde wordt. Dus bij de dga door de bijdrage door de bv te laten betalen en bij pensioengerechtigden door de premie aftrekbaar te maken van het belastbaar inkomen. Voor de liefhebbers is er dan nog een alternatief: alles zo laten en dan bij de werknemers en uitkeringsgerechtigden de zvw-bijdrage optellen bij het fiscale loon. Met beide alternatieven betaalt iedereen hetzelfde percentage en heeft iedereen dezelfde grondslag. Dat is belangrijk voor de inkomstenbelasting en misschien nog meer voor de toeslagen. Pas dan hebben we een gelijke behandeling voor iedereen.

Naschrift

Hopelijk luisteren de mensen in Den Haag ook deze keer weer naar Henk en Henk. Mocht u ook wat hebben berekend, gooi dat dan even in de linktip-bus. Vinden we leuk. En Henk en Henk wederom bedankt.

Reaguursels

Inloggen

Voor een gewone werknemer worden de premies voor verzekering ziekte (zw, wia en wao) volledig door de werkgever betaald. En die vormt dus geen grondslag voor de zvw. Dus niet alleen de pensioenpremie voor de zelfstandige moet een aftrekpost zijn voor de zw dat moet ook gelden voor de aov premie.

alinka | 30-11-18 | 10:52 | + 3 -

Beetje raar om als uitgangspunt te nemen dat de DGA evenveel verdient als een werknemer. Lijkt me dat het gemiddelde DGA salaris wat hoger ligt dat dat van een werknemer. En dat een DGA het bruto-netto verschil best kan lijden. Waar het om gaat is dat er een discriminatie plaats vindt, de bedragen die daar uit volgen lijken me niet zo relevant.

nieuwe_Deen | 30-11-18 | 09:55 | + -2 -

Bejaarden bakeren, zoals ik meen te zien op de pica, lijkt me invoering op brede schaal waardig. Kunnen ze zich mooi niet meer aan winkelwagentjes vastklampen en mijn wachttijd in maakt niet uit welke kassarij tot short stay ervaring maken...

F. von Zeikhoven | 29-11-18 | 20:27 | + -4 -

Is er al ergens 'Henk-en-Henk-merchandise' te krijgen?

Phoolie_the_King | 29-11-18 | 16:34 | 1 | + 6 -

Ik zou sowieso wel meer van ze willen lezen want deze heren kennen hun business.

EefjeWentelteefje | 29-11-18 | 17:04 | + 19 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken