Belastingdienst heeft er een probleem bij. Ondernemers betalen te veel voor de zorg

Naast de maandelijkse premie voor de zorgverzekering betaalt iedereen over zijn inkomen tot €54.614 ook nog de 'inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet'. Bedoeld om de jaarlijks €80 miljard kostende zorg van te financieren. Het percentage van de inkomensafhankelijke bijdrage hangt af van de vraag of u een uitkering krijgt, pensioen ontvangt of werkt. Werknemers krijgen een inkomensafhankelijke bijdrage van 6,9% om de oren, maar dat wordt betaald door de werkgever dus daar merkt niemand wat van (ter info: 6,9% x €54.614=€3.768). Ondernemers moeten zelf 5,65% van hun winst (tot bovengenoemde kleine 55k) overmaken op het rekeningnummer van de Belastingdienst. De liefhebber van percentages vindt een tabel met percentages voor alle mogelijke vormen van inkomsten en meer zvw-duiding hier. Waarom die verschillen in percentages er zijn gaan we niet toelichten, maar neem even aan dat een en ander te maken heeft met de verschillende hoogtes in belastingdruk voor pensioengenieters, ondernemers en werknemers. Zo ver, zo goed en dan nu ...

Het probleem

Een werknemer die deelneemt aan een pensioenregeling via de werkgever betaalt van zijn loon pensioenpremies. De inkomensafhankelijke bijdrage wordt berekend over het loon minus de pensioenpremies. De ondernemer (voor de inkomstenbelasting, zoals de zzp'er) kan in de regel niet meedoen met aan 'werknemerspensioenregelingen', maar mag wel een deel van de winst omzetten in een fiscale oudedagsreserve (for=oudedagsdingetje voor ondernemers). En die for kan dan weer omgezet worden in een lijfrente, zodat we daarmee het pensioen van de ondernemer te pakken hebben. Met een vrij technisch probleem tot gevolg dat u hier leest in een notendop: bij de werknemer komt de pensioenpremie in mindering op het loon voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet. Bij de ondernemer echter niet. En dat is discriminatie/in strijd met Europees recht/krom. Zeggen wij niet, maar zegt de Hoge Raad. Betekent dat de systematiek aangepast moet gaan worden om racisme de wereld uit te helpen en het inkomen van de ondernemer te corrigeren voor zijn pensioeninleg. En dat gaat tot heel veel gedoetjes leiden bij de Belastingdienst. Zeggen wij niet, maar zegt de staatssecretaris tegen de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft daar lak aan, want het recht zegeviert natuurlijk altijd.

Effect niet heel duidelijk

De ondernemer die werkt aan zijn pensioen via een lijfrente hoeft derhalve minder te betalen voor de zorg dan de Belastingdienst en het ministerie van Financiën altijd hebben gezegd. Dat gaat onze overheid doekoes kosten -hetgeen zich uiteraard weer zal vertalen in een hogere inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet. Bovendien moeten er nog meer uitzendkrachten aan het werk bij de Belastingdienst om de iab-zvw-heffing aan te passen. Sluiten wij af met de opmerking dat we de gevolgen van de uitspraak niet helemaal overzien. De advocaat-generaal (=adviseur van de Hoge Raad) stelde in zijn advies aan de Hoge Raad voor om betaalde premies voor de lijfrente sowieso in mindering te brengen -dus of er nou wel of geen for in de tent zit, hetgeen in deze specifieke casus wel het geval was. Dat zou dan kunnen betekenen dat nog meer ondernemers en ook de gewone werknemers die (al dan niet naast het werkgeverspensioen) geld in een lijfrente storten, minder inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorg hoeven te betalen. Best wel heftig kan dat wezen. Gaan wij wachten op berichtgeving uit Den Haag en stappen van onze finstas Menno Snel. 

Reaguursels

Inloggen

"... dus daar merkt niemand wat van" - pardon???

Iedereen die een inkomen heeft uit hoofde van iets anders dan een dienstverband in loondienst merkt daar wel degelijk iets van, en niet zo'n beetje ook.
Dat zijn dus - buiten de 'bazen' - onder meer alle ZZP'ers, zelfstandigen, freelancers, artiesten, enzovoorts. Best wel een aanzienlijke groep.

Daarnaast: wordt het niet eens hoog tijd dat iedere werknemer in loondienst eens gedwongen wordt om zijn (m/v/x) loonstrookje eens goed te bestuderen?
Dan zijn we wellicht ook eens van het iedere keer weer terugkerende gejank af dat "de premie zorgverzekeringen inkomensafhankelijk zou moeten zijn".
Dat IS-ie dus - voor de overgrote meerderheid van ons werknemers - al!

EefjeWentelteefje | 28-11-18 | 20:26 | 1 | + 5 -

Inhoudelijk prima reactie. Voor de zzp ers geldt dat de pensioenpremie nu ook aftrekpost is voor de zvw. En voor de inkomstenbelasting, de algemene heffingskorting en alle toeslagen die van toepassing zijn. Zo kan voordeel pensioensparen oplopen tot de 90 procent, zie artikelen op deze site over marginaal tarief!

alinka | 29-11-18 | 13:36 | + 1 -

Verbazingwekkend dat een zo vanzelfsprekende claim nu pas tot een eindoordeel leidt. Dat het eenvoudig is bewijst wel de lengte van het arrest, nauwelijk een A4-tje om het af te doen, zonder terugverwijzing. Zie je niet vaak.

Buerman | 28-11-18 | 18:34 | + 4 -

Inkomensafhankelijk ZVW-premie is om van te kotsen: Zijn mensen minder ziek wanneer ze minder dan EUR 20k of meer dan EUR 55k verdienen?

Phoolie_the_King | 28-11-18 | 16:09 | 6 | + 4 -

Goed punt, normaal gesproken is het maximum gekoppeld aan de maximale uitkering die je kan ontvangen, maar bij zorg is daar geen sprake van. Dus kan je een beperking tot 55K niet zo goed verdedigen. Het is meer het pricipe dat men wil voorkomen dat de totale heffingsdruk nog verder boven de 50% uitkomt. Het houdt natuurlijk een keer op.

Buerman | 28-11-18 | 17:32 | + 1 -

De groep die tussen de 20K en 55k euro aan jaarinkomen verdient is nou eenmaal verreweg de grootste, dus het best uit te schudden.
Dat is zo'n beetje het beginsel van belastingheffing: van de minima valt nauwelijks te plukken, de ècht rijken hebben zo hun fiscale trucjes om e.e.a. te vermijden, dus wie ga je pakken? De middengroepen, uiteraard.
Het gekke is alleen dat diezelfde middengroepen en masse blijven stemmen op de clubs die ze het hardst naait. Ik snap 't niet maar het ligt wellicht aan mij.

EefjeWentelteefje | 28-11-18 | 20:20 | + 4 -

@EefjeWentelteefje: dom stemvee, kun je rustig uitmelken. Zie je ook bij studenten, kiezen GL en worden vervolgens door GL genaaid met het afschaffen van basisbeurs. Studenten blijven GL kiezen en worden vervolgens weer door GL genaaid.
Conclusie: stemvee en studenten kun je rustig zonder consequenties naaien...

ZwarteDag | 30-11-18 | 01:49 | + 0 -
▼ 3 antwoorden verborgen

Probleem speelt dus (alleen) bij ondernemers die na gebruik maken van de FOR, minder verdienen dan €54.614

AG AU | 28-11-18 | 15:37 | 1 | + -5 -

Nope. Ze betalen het percentage over dat deel van het inkomen. Boven de 54.614 gaan ze alleen niet extra betalen, de premier is afgetopt om scheelt groep te voorkomen.

hans123 | 28-11-18 | 19:28 | + 1 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken