Bent u een echte zzp'er of niet? Dit zijn de regels per 2019

Soort van dan. Want blijft een zootje
Soort van dan. Want blijft een zootje

Hoop gedoetjes over de zzp'ers weer gisteren en vandaag. Aanleiding is het ministerie van Sociale zaken dat bakken met papierwerk uitstort over wat er nou toch moet gebeuren met de zelfstandige zonder personeel. Wat voorlopig niet volgt is een minimumtarief voor zzp'ers want dat is in strijd met Europese mededingingsregels. Wat wel volgens een optimistische  minister Wouter Koolmees per eind 2019 wordt ingevoerd is een webmodule waaruit moet blijken of een werkgever die een zzp'er inhuurt, niet per ongeluk een schijn-zzp'er inhuurt (schijn-zzp'er=zzp'er die volgens de wet eigenlijk werknemer is, maar dan niet als een werknemer bijvoorbeeld verkansiegeld krijgt betaald). Gaan wij u nu verklappen dat die webmodule het niet gaat redden wegens te moeilijk, maar dat geheel terzijde. Werknemer bent u wanneer sprake is van persoonlijke arbeid, loon en gezag. Ontbreekt een van die elementen, dan bent u geen werknemer, maar kort gezegd een zzp'er. Nu geldt voor de meeste zzp'ers dat bij een opdracht sprake is van persoonlijke arbeid en loon. U en niemand anders moet de werkzaamheden uitvoeren; krijgt u er ook nog voor betaald, dan is er sprake van loon. De lastigste van de drie elementen is het onderdeel 'gezag'. Wanneer is er sprake van een gezagsverhouding en wanneer niet: 'Het meest sprekende voorbeeld hiervan is de discussie over of het aanwezig zijn bij een teamoverleg automatisch resulteert in het bestaan van een gezagsverhouding', geeft Koolmees ter duiding. Dat soort discussies leidt al jaren tot vraagtekens en de minister heeft gisteren acht kantjes volgekalkt over indicaties en contra-indicaties van het bestaan van een gezagsverhouding. Die kunt u hier lezen. Wij pikken de verduidelijkingsvoorbeelden eruit. Kunt u zien of u per 2019 nog zzp'er bent (fietsers bij Deliveroo en Thuisbezorgd kijken bijna helemaal onderaan of indien tl;dr: ja, gezagsverhouding, maar uitweg: er is geen sprake van persoonlijke arbeid).

Voorbeeld vervangen van een zieke werknemer; gezagsverhouding

'Een opdrachtgever wil iemand inhuren om een zieke werknemer tijdelijk te vervangen. Deze werknemer werkt in een team van 5 werknemers aan een gezamenlijke klus. De ingehuurde werkende wordt aan dit team toegevoegd en werkt onder precies dezelfde omstandigheden en onder dezelfde voorwaarden. In dit geval is het zeer aannemelijk dat er sprake is van een gezagsverhouding (dus geen zzp'er, red.). 

Voorbeeld vervangen van een zieke werknemer: geen gezagsverhouding

Een opdrachtgever wil iemand inhuren om een zieke werknemer tijdelijk te vervangen. De zieke werknemer werkte zelfstandig aan een specifieke klus. Voor deze klus wordt de werknemer geacht op de normale werkdagen en werktijden op kantoor aanwezig te zijn. Ook moet de werknemer regelmatig verantwoording afleggen over wat hij die week aan werkzaamheden heeft gedaan. De ingehuurde werkende (de invaller) wordt gevraagd deze klus af te ronden. Afgesproken is dat de invaller geheel zelfstandig mag bepalen waar en wanneer hij de werkzaamheden verricht. De invaller hoeft ook geen verantwoording af te leggen over wat hij heeft gedaan, maar alleen of de opdracht nog verloopt volgens planning. In dit geval zijn de voorwaarden en omstandigheden zo anders dat er geen sprake is van een gezagsverhouding. 

Voorbeeld duidelijk omschreven opdracht

Een opdrachtgever wil iemand inhuren voor een duidelijk omschreven opdracht. Het is een klus met een kop en een staart die in tijd is afgebakend. Afgesproken is dat de werkende een bepaald resultaat (projectplan) oplevert. Hoe de werkende dit tot stand brengt, is geheel aan de werkende zelf. De opdrachtgever mag alleen instructies geven over het gewenste resultaat (wat), maar kan geen instructies geven over de manier waarop  de werkende de opdracht uitvoert (het hoe). De opdrachtgever kan dan ook geen controle uitoefenen op de voortgang van het werk en de manier waarop de werkende het werk verricht. Dit maakt dat er geen sprake is van een gezagsverhouding 

Voorbeeld resultaatsverplichting: geen gezagsverhouding

Een bouwmarkt wil een groter marktaandeel veroveren. Daarvoor huren ze een reclameman in. Die krijgt als opdracht dat de omzet binnen een half jaar met 20% moet stijgen. Verder geeft de bouwmarkt hem een budget van € 25.000. De reclameman mag zelf beslissen hoe hij zijn opdracht gaat uitvoeren. In dit geval is duidelijk géén sprake van een gezagsverhouding. 

Voorbeeld bijwonen vergadering

Een museum houdt een expositie over een onderwerp waarin B expert is. B verzorgt op verzoek van het museum enkele rondleidingen voor sponsors van het museum. Het museum laat B geheel vrij in wat zij bezoekers vertelt. Zij houdt zich niet aan de catalogus die het museum heeft samengesteld. Tijdens de rondleidingen deelt zij eigen visitekaartjes uit. Ze loopt niet in bedrijfskleding van het museum. De dag voor de opening van de expositie houdt het museum een bijeenkomst voor alle medewerkers. Het museum vraagt B hier ook bij aanwezig te zijn om vragen van gidsen te beantwoorden. Dit gegeven leidt er niet toe dat B onder gezag staat van het museum.

Voorbeeld aanwijzingen geven leidt niet direct tot gezag

Voor een opdracht van een kledingzaak heeft een fotograaf een fotomodel nodig. Het model poseert in door de opdrachtgever bepaalde kleding. Tijdens het poseren geeft de fotograaf aanwijzingen aan het fotomodel. Het model moet die aanwijzingen uitvoeren. Dat alleen maakt nog niet dat er een gezagsrelatie bestaat tussen de fotograaf en het fotomodel. Het is slechts een nadere bepaling van de prestaties die de fotograaf van het model vraagt. Dat kan ook voorkomen bij een overeenkomst van opdracht. 

Voorbeeld tijdelijke inhuur wegens drukte (piekwerkzaamheden)

Een bedrijf huurt vanwege drukte voor de financiële afdeling tijdelijk een extra boekhouder in. De manager van de financiële afdeling bepaalt wat deze ingehuurde boekhouder moet doen. En hoe hij dat moet doen. In dit geval is duidelijk sprake van een gezagsverhouding.

Voorbeeld tijdelijke inhuur wegens onderbezetting personeel

Een boekhoud- en administratiekantoor heeft administratieve krachten in vaste dienst. Op dagen dat er te weinig vaste administratieve krachten zijn, kan het kantoor een aantal administratieve krachten oproepen. Deze oproepkrachten doen hetzelfde werk als de vaste administratieve krachten en draaien gewoon mee op de afdeling. Afgesproken is dat zij zelfstandig werken. Tóch is er sprake van een gezagsverhouding. Want het afdelingshoofd heeft de leiding en houdt toezicht op wat er op de afdeling gebeurt. 

Voorbeeld tijdstip van werken

A werkt als pizzabezorger voor pizzeria X. Bij zijn werk is het van belang dat hij de pizza's op tijd bezorgt. Hij kan daarom niet zelf bepalen wanneer hij begint en stopt met zijn werk. Het bezorgen van pizza's is een structureel en zeer wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering van pizzeria X. Daarom mag worden aangenomen dat er een gezagsverhouding is tussen A en X. 

Voorbeeld leiding en toezicht

A werkt als gids bij een museum. De educatieve dienst van het museum ziet erop toe wat zij aan bezoekers vertelt. Zij krijgt regelmatig de nodige informatie en zij kon zich laten bijscholen op kosten van het museum. Ook evalueert de educatieve dienst haar werkzaamheden. Na een klacht laat het museum iemand meelopen om A in de gaten te houden. Het museum is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de rondleidingen. Als A niet functioneert, dan leidt dit ertoe dat het museum niet langer van haar diensten gebruikmaakt. Er is een gezagsverhouding'. 

Reaguursels

Inloggen

En wanneer de klant wenst dat ik het resultaat van m'n dienstverlening in een bepaalde bestandsindeling aanlever, met inachtneming van een bepaalde stijlgids, heet dat dan gezag? Want het is in ieder geval helemaal geen uitzonderlijk verzoek.

SynthetischBismut | 29-11-18 | 10:48 | + 0 -

Hoe doen ze dit eigenlijk in andere landen?

nieuwe_Deen | 27-11-18 | 20:42 | 1 | + 1 -

Door de eindeloze belastingverhogingen en koopkachtvermindering zijn mensen de afgelopen jaren gaan kijken naar goedkope producten (waarbij de crisis in '08 als versnellende factor gezien kan worden). Kijk naar de massale influx van Chinese goederen en daarnaast de opkomst van de Lidl's Aldi's en Primarks.

Bedrijven in Nederland willen uiteraard blijven bestaan en geld verdienen. Dus waar kan men geld op besparen? Nou, loonkosten bijvoorbeeld. Zie daar verkapte ZZP-constructies.

Ik geloof heilig dat de overheid minder belasting moet innen (al helemaal als je ziet wat ze in er in godsnaam soms mee doen) zodat dat geld in de économie blijft en niet aan de bureaucratische strijkstok.

Race to the bottom.. en ik heb het idee dat de bottom in zicht is soms.

LaCroix | 27-11-18 | 18:52 | 1 | + 3 -

Mensen die de action platlopen zijn veelal belastingontvangers. Die blijven in alle gevallen die goedkope zooi kopen.

argumentumadpopulum | 27-11-18 | 18:55 | + 3 -

Wat een gedoe zeg. Als je ingehuurd wordt door klanten is er altijd sprake van een gezagsverhouding. De klant vertelt welke klus geklaard moet worden
en verwacht dat het resultaat goed zal zijn. De klant is koning. Doe je het niet goed, dan word je niet meer ingehuurd. Zo simpel is het.
Zoals eerdere reaguurders al gezegd hebben, wordt het grijze gebied steeds groter en komt er vooralsnog geen duidelijkheid.

mona | 27-11-18 | 18:03 | + 8 -

Wat hier gebeurt is praten naar de gewenste oplossing toe:
Grote bedrijven die afspraken gemaakt hebben met de overheid/belastingdienst blijven buiten schot.
Kleine Zzp'ers kunnen bij 9 v/d 10 aangeboden opdrachten niet aanbieden ivm de gezagsverhouding en kunnen dus wel inpakken.

Majoor Pikindewind | 27-11-18 | 17:52 | + 7 -

Precies, probleem aanpakken ipv symptoombestrijding.

Harry Turtle | 27-11-18 | 17:50 | + -3 -

Wat ze willen kan gewoon niet goed, het grijze gebied wordt steeds groter. Een wet maken waar honderdduizenden gelijk al niet aan voldoen en die geen realistische manier hebben om daar wel aan te doen is niet haalbaar. Zorg nou gewoon geleidelijk voor meer gelijkheid op het gebied van werkgeversheffingen, makkelijker ontslaan van werknemers, fiscale lasten, mogelijkheid om te participeren in pensioenen, de WW en andere sociale voorzieningen. Het heeft geen zin om de zzp-tandpasta terug in de tube te proberen te krijgen, de kans daarvoor is al heel lang geleden gepasseerd.

Blasfemie | 27-11-18 | 17:25 | 2 | + 9 -

Dit, dus.

Muxje | 27-11-18 | 17:32 | + 0 -

Ze hebben gewoon totaal geen idee hoe dit goed aan te pakken. Van de hak op de tak qua concept ideeën. Nu weer de tariefcategorieen overboord en de tover de webmodule maar weer tevoorschijn. Had eigenlijk niet anders verwacht van de heer Koolmees.

r0bbbb | 27-11-18 | 17:42 | + 1 -

En dan klagen zzp ers dat een AOV zo duur is .
Het is een verzekering dus de verzekeringsfirma gaat kijken wat de kans is dat ze moeten gaan uitkeren , hoe groter die kans hoe hoger de premie , logisch toch ?
Als je dat niet kunt betalen moet je meer vragen voor een opdracht .

elevator | 27-11-18 | 16:21 | 6 | + -8 -

Baron Clappique | 27-11-18 | 17:07

Dat is dan ook niet zo want ik betaal 160eu bruto premie pm.

r0bbbb | 27-11-18 | 17:21 | + 3 -

Hier een ZZP it'er die net geen €400/ kwartaal betaalt.

Majoor Pikindewind | 27-11-18 | 17:37 | + 2 -

Als je kantoorwerk doet en 800,- per maand moet aftikken voor een AOV zou ik per direct een andere verzekeringsadviseur zoeken.

Harry Turtle | 27-11-18 | 17:49 | + 1 -
▼ 3 antwoorden verborgen

Regeltjes. Overheid terugverdienmodel slavenhandel 2.0.

Baron Clappique | 27-11-18 | 16:01 | + 1 -

Kunnen ze die ondernemers check niet bindend maken?
Bijvoorbeeld minimaal 3 opdrachtgevers per jaar en max 80% omzet bij 1 opdrachtgever. Ook niet helemaal ideaal maar in ieder geval wel duidelijk.

Harry Turtle | 27-11-18 | 15:53 | 4 | + -3 -

Nee natuurlijk niet, zolang je maar max 80% per jaar daar werkt kan je ook langdurige projecten doen. Twee kleine klussen voor de overige 20% erbij per jaar en klaar.

Harry Turtle | 27-11-18 | 17:46 | + 0 -

Je snapt er geen reet van Harry. Mijn klanten/projecten duren meestal 1 a 2 jaar. Ik kan wel part time, maar dan gaat mijn omzet er aan en heb ik veel minder mogelijkheden. Veel snijverlies in uren of veel harder werken. Mijn omzet is 150k per jaar en neemt zo 30% af door je voorstel. Overheid bemoei je niet met de bovenkant van de markt. Pak de wantoestanden aan bij de echte boeven: postNL, maaltijdbezorgers en malafide uitzendbureaus. Deze wet is er alleen maar gekomen door de machtige uitzendlobby. Elke zzp'er moet verplicht straks op de payroll bij een uitzendboer. Geen waarde voor de klant en ik kan straks niet meer ondernemen. Zzp'ers zijn heel waardevol omdat we ook lokaal investeren. Ik huur bijvoorbeeld weer andere zzp'ers in en maak gebruik van diensten bij mij uit de buurt. Ik sponsor een voetbalteam etc. Randstad flikkert alles ergens in Panama, zonder belasting te betalen.

Zander | 27-11-18 | 23:10 | + 6 -

Ik snap het prima, werk zelf ook al tijden als ZZP-er, ook op projecten van meerdere jaren.
Ik heb liever duidelijkheid door dit soort simpele regels: meer bedrijven die weer zzp-ers durven inhuren en minder zzp-ers creeert schaarste en is dus goed voor mijn uurtarief. Niks 30% minder omzet.

Harry Turtle | 28-11-18 | 00:59 | + 1 -
▼ 1 antwoord verborgen

Deze regels zijn zo vreselijk vaag dat zo'n beetje elk geval wel en geen zzp'er kan zijn, afhankelijk van hoe je het uitlegt. Kortom, er zullen tienduizenden nutteloze rechtszaken aankomen, totdat een nieuwe crisis zich aandient en er geen zzp'er meer wordt aangenomen.
NL is net verlost van de vorige kutwet die dezelfde crisis veroorzaakte.

Atlas Shruggs 10 | 27-11-18 | 15:14 | + 8 -

En die tarief scheidingen uit het vorige concept zijn weer volledig verdwenen?!

r0bbbb | 27-11-18 | 15:11 | + 1 -

Tuurlijk zijn de bezorgders van PostNL/Deliveroo/Thuisbezorgd geen ondernemers. Daar moet de overheid iets tegen/voor doen.
Maar door dit gezeik maakt de overheid het echte ondernemers steeds lastiger. Elk jaar moet je weer hetzelfde circus doorlopen om de nieuwe regels door te nemen. Kan de overheid zich niet gewoon bezighouden met de maaltijdbezorgers en rest met rust laten? De overheid doet nu alsof iedere zelfstandige schijnzelfstandig is.

LaatsteAvondmaal | 27-11-18 | 14:55 | 2 | + 11 -

Vergeet niet een extra archiefkast te bestellen voor de dossieropbouw....

Dima Beeline | 27-11-18 | 14:58 | + 6 -

Ja, dat is een goeie. Dat mag nog digitaal hoop ik? Ik verbaas me nergens meer over..

LaatsteAvondmaal | 27-11-18 | 15:46 | + 5 -

Ik heb die stukken vanochtend allemaal doorgelezen. Per saldo bent u alleen ZZPér als:
- u voor particulieren werkt en rechtstreeks factureert
- als u voor een bedrijf een klus doet die niet hoort bij de core business van dat bedrijf (schilderen kozijnen) voor een garagebedrijf
- als u direct voor een aannemer werkt en geen werk doet wat die aannemer zelf ook al doet met eigen personeel

In zo'n beetje elk ander geval bent u geen zzp'er, dus geen ondernemer en is er een arbeidsrelatie. Misschien ook wel zo makkelijk, contract van paar weken en dan weer 6 maanden opsodemieteren. Of ga lekker via een uitzendbureau. De tijden van lekker ondernemer spelen, pas werken na het naar school brengen van de kids of als de vrouw uitgeteld in bed licht is voorbij.

Wat een godvergemese beperkende lijst hebben die lui opgesteld. En net staat in de Cobouw dat de bouw nog 94000 man zoekt. Nou, met deze regels worden dat er nog wat meer, want elke zzp'er in de bouw kan wel stoppen.

Dima Beeline | 27-11-18 | 14:49 | 2 | + 8 -

Dit is schrikbarend, een flinke stap terug in de tijd. Op deze manier leg je kleine ondernemerschap aan banden. Dit betekent dat een bedrijf/overheidsorganisatie niet meer pieken in werkdruk en tijdelijke extra werkvoorraad kan opvangen. Hier kan je dus geen mensen meer voor inhuren, het gaat immers om 'regulier werk'. Alleen uitzendbureaus, maar die strijken de helft van het geld op, wat eigenlijk aan de medewerker zou moeten toekomen.
De modernisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt draai je op deze manier dus volledig terug. ZZP'ers zijn juist een uitkomst om een tegenwicht te bieden tegen de veel te sterke positie van uitzendbureaus. Een ZZP'er kan toch veel beter direct voor een opdrachtgever aan de slag gaan, zonder dat een uitzendbureau tussen komt?
Ik blijf onze overheid niet snappen, wat is hun doel .....

LaatsteAvondmaal | 27-11-18 | 16:01 | + 8 -

@Dima
Waarom moet het buiten de core business vallen, stel dat je als zelfstandige een vraag krijgt van een klant om iets buiten zijn/haar core business te doen. Bijvoorbeeld beheer, dat kun je niet alleen en je neemt daar andere voor in de arm. Soort van maatschap, je zorgt samen voor een tevreden klant. De klant wil ontzorgt worden voor een sector waar ze niets van snappen. Dat doe je zo goed dat ze keer op keer het contract laten verlengen (na benchmark) daarnaast heb je nog een handvol klanten waar je je (deels) unieke kennis verkoopt, niet iedere scheet kost geld, niet elke slak zal worden voorzien van zout.....
Het issue zit voornamelijk in de one-trick ponies, de "zelfstandige" PostNL'er met gehuurde bus en bedrijfskleding die niet voor DHL mogen rijden. Omdat ze per pakket worden betaald zijn ze te beroerd om de buitengebieden te servicen (bestel veelal voor zaterdag leveringen, zie ze als ik mijn administratie bijwerk gewoon voorbij rijden)
Geen opdracht is zonder gezagsverhouding, zit in een traject met een aanbesteding en de vragen zijn tenenkrommend, ook al wordt ik het niet vroeg of laat zullen ze me bellen om de zooi van de 'winnaar' te fixen. ..
Werk voor grote instellingen waar 'zelfstandigen' gewoon een volledige fte maken inhouse, mee doen met dezelfde feestjes en CAO momenten,

Meerdere opdrachtgevers in een jaar, max zoveel van de grootste ... de var was zo gek nog niet. Alleen een orgaan wat niet kan handhaven...

Bluto Blutarsky | 27-11-18 | 21:21 | + 2 -

Godallemachtig, dit gaat net zo'n bende worden als de vorige wet. Het zou al een hele hoop schelen als ze een 4e criterium toevoegen: iemand met een uurtarief van pak hem beet €50 of meer is zelfstandig. Dat is een bedrag waarvan je jezelf een redelijk salaris kan betalen, en je jezelf adequaat van verzekering en pensioen kan voorzien. En als kenniswerker zit je al vrij snel op dat tarief.

Muxje | 27-11-18 | 13:53 | 4 | + 9 -

Kweenie. Als je zegt "boven de €x/h ben je sowieso ZZP'er, daaronder moeten we nader kijken", dan heeft dat mijns inziens niets met minimumtarieven of mededinging te maken. Maar misschien zien ze dat in de EU anders... maar als men werkelijk bezwaar tegen zo'n criterium heeft op die gronden, dan stinkt dat wel heel erg naar een of andere duistere lobby die dat wil. Die zijn misschien bang dat er zo een de facto minimumtarief ontstaat.

Muxje | 27-11-18 | 14:02 | + 0 -

Een agrarisch zzp'er die hopt van tulpen planten, naar aardbeien plukken, naar lelies rooien, naar golfplaten leggen (die bestaan), is best wel zelfstandig maar krijgt nooit 50 euro en is wel de lul met al die gezagsverhoudingsituaties.

Dit is allemaal puur begonnen omdat PostNL en Deliveroo-achtige types mensen in vol gezag voor een schijtloon en nul-rechten arbeid wil laten verrichten waarvoor ze alle normale werknemers de deur uit hebben getrapt.
Die rijke toko's kunnen wel een jurist betalen die weer wat nieuws verzint om onder regels uit te duiken. De nepzzpér blijft evengoed weer voor een schijtvergoeding bezorgen/schoonmaken/inpakken whatever.

Deze nieuwe situatie gaat totaal voorbij aan lieden die helemaal geen baas willen hebben, van klus naar klus in diverse sectoren hoppen, een euro of 35 a 40 het uur pakken en daar heel tevreden mee zijn.

Met de nieuwe zienswijzen blijven er hooguit enige tienduizenden zzp'ers over. Bij de rest is er sprake van gezagsverhouding en worden ze een arbeidsrelatie in gerommeld / cq hun klantenkring uitgedwongen.

Dima Beeline | 27-11-18 | 14:57 | + 10 -

Klopt ook wel Dima. Het gezeur over ZZP'ers gaat voor een groot deel over uitbuiting en schijnzelfstandigheid, en het idee van zo'n minimumtarief is dat je stelt dat er boven dat tarief van uitbuiting in elk geval geen sprake is, en je dus niet nader naar de situatie hoeft te kijken. Maar dat lost inderdaad de problemen voor andere ZZP'ers niet op.

Mooi verhaal trouwens: die vorige wet die alle problemen rond uitbuiting ging oplossen was ook zo'n succes, met die modelcontracten. Raad eens wie als allereerste het modelcontract goedgekeurd kreeg? Juist: PostNL. Die lui vinden altijd wel een gaatje, tenzij je de boel dusdanig dichttimmert dat helemaal niemand nog zelfstandig kan werken. Dat laatste lijkt nu dus te gebeuren.

Muxje | 27-11-18 | 15:03 | + 8 -
▼ 1 antwoord verborgen

Gaaf! kan me weer volledig verdiepen in de nieuwe regels en wat voor effect dat heeft op mijn klanten. Zo kom ik wel aan mijn 1250 uur per jaar... (ik lees nl erg langzaam)

Bluto Blutarsky | 27-11-18 | 13:53 | 1 | + 7 -

Ik koo ben namekjil dyslekhcsit!

mrjixies | 27-11-18 | 15:37 | + 2 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken