Eindelijk weten we waarom uw loon amper stijgt

Matige productiviteitsgroei
Matige productiviteitsgroei

De dames van het Centraal Planbureau hebben uitgezocht waarom lonen in Nederland al tijden in de parkeerstand staan. Het uitblijven van de grote loongolf wordt wel eens toegeschreven aan het groeiende leger zzp'ers en flex'ers. Zij hebben een zwakkere onderhandelingspositie en dat drukt de lonen. Het CPB kan daarentegen 'geen structureel effect van flexibilisering op de loongroei vaststellen'. Wel zorgt de flexibele schil ervoor dat lonen minder fluctueren. In tijden van economische opgang worden meer uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk contract ingezet. Zij verdienen doorgaans minder (denk aan het prachtige uitlegfilmpje van het CBS). Komt bij dat in goede tijden flexxers hun onderhandelingsmacht mogelijk inzetten voor een vaste aanstelling in plaats van een hoger loon. In slechte tijden worden zij er als eerste uitgebonjourd 'waardoor de gemiddelde loongroei op macroniveau minder afzwakt'. Flex'ers zijn dus vooralsnog onschuldig, net als globalisering en technologische ontwikkeling. Het CPB stelt (pdf) dat het effect van deze factoren op de loongroei 'moeilijk meetbaar' is. Goedkope Chinezen of ASML'ers die zes cijfers verdienen strepen we ook weg. Houden we over: de zwakkere toename van de arbeidsproductiviteit. Zoals u misschien al had opgemerkt in het plaatje hierboven nemen de reëele lonen (=gecorrigeerd voor inflatie) nog minder toe dan de arbeidsproductiviteit. En daarmee neemt het loonaandeel (=niet de AIQ) af, behalve in tijden van crisis want dan durft uw baas geen loonoffer van u te vragen uit angst dat u gaat rondsjokken. 'De daling van het loonaandeel is echter kleiner dan die van de arbeidsproductiviteitsgroei en daarmee is de lagere arbeidsproductiviteitsgroei de belangrijkste reden dat de reële lonen stijgen.' Schrale troost. Elders is het gras niet groener, want we doen hierin lekker mee met de internationale ontwikkelingen.

Reaguursels

Inloggen

Hoe zit het eigenlijk met de productiviteit en vooral de efficiency bij al die organisaties zoals bijvoorbeeld ACM (550 medewerkers), CPB (125), AFM (300), enz. enz.
Alleen al die drie zijn goed voor 975 jaarsalarissen.
Als die gemiddeld 60.000 bedragen, dan zit je al op 58.5 miljoen.

En hoeveel van dat soort organiaties / ZBO's / autoriteiten / belangen,,, / enz. zijn er wel niet die -voornamelijk- van belastinggeld leven?

Maar uitgerekend ambtenaren (en dus ook aanverwante organisaties?) krijgen nu wél een loonsverhoging.
Tip voor het eerstvolgende onderzoekje: kosten/baten analyse + overtuigende argumenten m.b.t. het nut van al deze organisaties?!

Wering | 23-11-18 | 16:41 | 1 | + 7 -

@wering groot gelijk juist niet productieve en overbodige ambtenaren gefinancierd met belastinggeld opgebracht door mensen in het bedrijfsleven. Korten die ambtenaren de helft op straat gooien. Laat ze maar eens een paar jaar in het bedrijfsleven gaan werken dan komen ze er achter wat werken is! Stelletje labbekakken!!!

Rob12345 | 23-11-18 | 20:18 | + 2 -

Overheid maar zeuren dat de werkgevers meer moeten betalen maar ondertussen zelf kosten van overheid en belastingdruk maar laten oplopen. De eerste 6 maanden van het jaar zijn we aan het werken voor de overheid, daarna kunnen we aan onszelf denken. Wat als de overheid haar kosten en belastingen eens drastisch verlaagd.... dat zou eens goed zijn voor de economie!

Blonde Nel | 23-11-18 | 14:17 | 5 | + 6 -

van die laatste 6 maanden werken we ook nog 1 1/4 maand voor de BTW.

W_F | 23-11-18 | 17:18 | + 0 -

Rob12345 | 23-11-18 "Bijv beleidsambtenaren wat doen die de hele dag?"
Heel veel werk veroorzaken voor de overige ambtenaren, dus een negatieve arbeidsproductiviteit.

W_F | 23-11-18 | 17:23 | + 2 -

Kunnen we al die beleidsambtenaren er met goed beleid niet uitkegelen? Gesubsidieerde Melkertbanen maar dan met een wat hoger tarief..

Rob12345 | 24-11-18 | 10:00 | + 0 -
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik mis even, naast de arbeidsproductiviteit, ook de gemiddelde werkdruk per werknemer. arbeidsproductiviteit, is dat het totaal aan geproduceerde waarde per jaar? Wat is de omvang van deze arbeidsmarkt?
Want volgens mij is deze productie toegename gerealiseerd met MINDER personeel dan in 2007.

boerk | 23-11-18 | 13:03 | 2 | + 0 -

Het is ook maar net wat je als 'produktie' telt.

Daarr zit ongetwijfeld een hele hoop onzin produktie bij.

Poekieman | 23-11-18 | 15:43 | + 2 -

niet te diep over nadenken.. onderzoek is uitgevoerd en betaald door de overheid. Dan kun je antwoorden verwachten dat het aan de labbekakkers zelf ligt dat ze geen loonsverhoging krijgen en volgend jaar de armoede nog meer toeneemt omdat de koopkracht in de min daalt! overheid is erg gebaat bij deze uitslag!

fikkieblijf! | 23-11-18 | 16:00 | + 1 -

Een loongolf lost niks op. Arbeid wordt duurder en omdat iedereen z'n prijs aan de inflatie heeft gekoppeld worden de eigen lasten ook meer. Zoals het vroeger was wordt het nooit meer . Je krijgt er nu net zoveel bij zodat je net niet verzuipt.

Yeohan | 23-11-18 | 12:48 | 1 | + 6 -

Dat is nou precies de fout die al sinds 1980 gemaakt wordt en waarmee de WN al decernia lang een rad mee voor ogen wordt gedraaid. Lage (loon)kosten gaan helemaal niet in de prijs verwerkt worden, maar komen ten goede van de winst.

Henk1955 | 23-11-18 | 18:12 | + 0 -

West Europa gaat hard de bodem en zal er vervolgens doorheen zakken, dit is niet meer vol te houden, en er blijven maar kanslozen het land in trekken om allemaal van de steeds kleiner wordende grote pot te eten... er komt straks enorme ellende aan als de economie echt klappen krijgt, want als het nu al zo beroerd gaat in tijden van enorme economische voorspoed en zoveel geld als er wordt ingepompt door de ECB, wat gaat er dan gebeuren bij een serieuze crisis. En wie gaat al die nieuwe kanslozen dan nog financieren? Hun aantal is niet alleen gegroeid door immigratie, maar ze fokken er ook een heleboel nieuwe kanslozen bij. De lonen stijgen niet vanwege automatisering en overschot van werknemers in de midden en lage klasse. inkomen

SpaansePeetvader | 23-11-18 | 11:55 | 1 | + 21 -

Laatste zin moet zijn: de lonen stijgen niet, juist vanwege automatisering en een overschot van beschikbare werknemers in de midden en lage klasse.

SpaansePeetvader | 23-11-18 | 11:56 | + 3 -

Right, het Centraal Propaganda Bureau wil u afleiden van de ware oorzaken van armoede in NL, namelijk dat het netto vermogen van Nederlanders het laagst van de EU is en 60% van de bevolking een negatief vermogen heeft. En dat bij de hoogste vermogensongelijkheid ter wereld, na de VS (1,2). Uit rapport:

"Looking at the concentration of wealth at the other end of the distribution, the
share held by the bottom 60% of households is negative in both Denmark and the Netherlands, meaning that, on average, these households have liabilities exceeding the value of their assets."

Kortom, een land vol schuldenaren zonder uitzicht op een navenant salaris dat deze schulden ooit zal dekken.

1. www.oecd-ilibrary.org/economics/inequ...
2. www.volkskrant.nl/columns-opinie/hoew...

Schw4nz2.0 | 23-11-18 | 11:17 | 2 | + 20 -

Gaaf, nu zijn wij de knoflooklanden

boerk | 23-11-18 | 13:04 | + 3 -

De 'knoflooklanden' zijn vele malen slimmer. Terwijl ze - behalve op papier - rijker zijn geven 'wij' hen geld en zijn er lieden die beweren dat vooral Duitsland vd Eypo geprofiteerd heeft...

Fake news overal...

Poekieman | 23-11-18 | 15:41 | + 2 -

Al meer dan 10 jaar moeten we nu twee jaar het loon doorbetalen van eenieder die arbeidsongeschikt is. Die doen niks, kosten wel en drukken de productiviteit. Terwijl de wel werkenden zich een slag in de rondte werken krijgen ze het allemaal nog meer op hun bordje en dus nog meer burn outs, depressie en dergelijke. Ga werkenden eens fatsoenlijk betalen voor wat ze doen.

Dima Beeline | 23-11-18 | 10:48 | 5 | + 19 -

en vergeet toch maar eens niet de vernieuwde WWZ van Asscher.. flex en flex en flex.. werkgevers willen alleen flex omdat ze na 2 jaar een vaste aanstelling moeten geven.. en intussen hebben ze de voordelen liever dan de nadelen van flex!.. anmehoela dat de ZZP en flex opmars niet zorgt voor 'minder arbeid' maar ook minder pensioenpremie afdrachten! Wat denke je van de vaste kern die uitdunt en vooral wordt gevuld met jonge mensen.. burn out, zwangerschap, burn out, en hoppen!

fikkieblijf! | 23-11-18 | 11:35 | + 3 -

@fikkieblijf! |
Net alsof die 'jonge mensen' nooit ziek worden... dat valt in de praktijk nogal eens vies tegen, en dan heb ik het echt niet alleen over 'maandagochtendziekte'.

Wat u zegt, en ik gun iedere werkgever die nog steeds het gore lef heeft om alleen 'jonge mensen' aan te nemen, een fijne collectie overspannen 30-min sneeuwvlokjes. Van mij mag zo'n werkgever lekker dokken!

EefjeWentelteefje | 23-11-18 | 12:05 | + 14 -

eefje.. we weten het, wij zijn van de praktijk.. feit is dat 50 plus op dit moment vooral flex ingezet wordt om de zieke burn-out-zwanger- milleniums te vervangen.. dat kunnen die 50 plus nl heel goed, direct inzetbaar, vol enthousiasme, inzet 100% met de nodige grensbewaking, ervaring, deskundig en een prima arbeidsethos.. een vast contract echter. wellicht dat werkgevers tot inzicht komen en leren dat goedkoop meestal duurkoop is.

fikkieblijf! | 23-11-18 | 16:05 | + 2 -
▼ 2 antwoorden verborgen

natuurlijk de mensen die werkelijk produceren en minimum verdienen, moeten harder werken om de luchtfietsers en klojo`s met nep beroepen ,tv makers ,veel ambtenaren ,sportlui politici en,wazige medici te steunen met nog meer loon in te leveren

pedro300 | 23-11-18 | 10:47 | + 8 -

Beste watergeus, waarom kan er niet worden afgesproken dat managers maximaal het dubbele verdienen van hun onderknuppels en directie maximaal het 3 voudige, simpelweg om de kloof tussen arm en rijk in het gareel te houden.
Laten we eerlijk zijn, als je een ton als jaarsalaris hebt, daar valt toch prima mee rond te komen?
Wat is de meerwaarde om daar het tienvoudige van te hebben.
Al wat er meer wordt verdient kan in de jaarlijkse winstuitkering worden meegenomen en is het hele bedrijf van onder tot boven tevreden als er over de hele linie is gepresteerd. Dat motiveert iedere werknemer, voorkomt al dan niet een hoop klein langslepend leed en iedereen is van het gewenste natje en droogje voorzien. Win/win. Want ook de directie kan meer op de lauweren rusten met tevreden personeel dat de toko beter doet laten lopen.

TP 1984 | 23-11-18 | 10:47 | 6 | + -1 -

Daarom ook die winstuitkering per bedrijf, werknemers dienen zich dan ook aan bepaalde voorwaarden te houden om erin mee te dingen alszijnde extra beloning/ motivatie.
Ik ben echt niet van communisme gecharmeert, het enige verschil met toen en nu is dat we door technologie meer dynamisch zijn op alle fronten.
Dus is er vandaag de dag meer mogelijk dan vroeger. Er is altijd wel een gulden middenweg in te vinden.

We moeten niet enkel blindstaren op het falen van communisme, er zitten ook bepaalde voordelen aan welke in specifieke constructies verdomd goed kunnen werken. Het wensdenken van SP of GL gaat ook mij te ver. Feit is dat er teveel aan de strijkstok blijft hangen en met enkel communisme of enkel democratie zal dit echt niet zomaar gaan veranderen.

TP 1984 | 23-11-18 | 11:50 | + 0 -

Ik dacht dat managers in de VS minder verdienen dn de techneuten die wel wat kunnen.
In NL is dat precies andersom.

boerk | 23-11-18 | 13:06 | + 0 -

@boerk: niet minder, ook niet meer. Het is anders, in de VS wordt het twee-stromen beleid gehanteerd om te voorkomen dat iedereen, inclusief goede techneuten, manager wil worden puur en alleen voor het geld.
Een principle engineer verdient vaak evenveel als een senior manager en in sommige gevallen evenveel als een VP.
Tenminste, bij Oracle HQ was dat zo. Ik heb geen reden om aan te nemen dat het bij andere bedrijven anders is.

ZwarteDag | 23-11-18 | 18:05 | + 0 -
▼ 3 antwoorden verborgen

Een productiemedewerker die 1200 a 1600 euro netto verdient en halverwege de 40 met een hernia door het leven gaat, terwijl de manager vaak minder uren maakt (ik ken er genoeg die stipt op tijd om 5 uur in de auto naar huis zitten) enkel wat hoeft te ouwehoeren en te delegeren voor 3x zoveel salaris. Dat zit allemaal hartstikke goed met al die onderlinge loonverhoudingen.

Ik zie het, inderdaad drukt dit echt niet op het salaris van de meer praktijkgerichte mens aan de productie machine. Ook niet de directeur die het vijfvoudige hiervan mee naar huis brengt. Allemaal heel eerlijk ik een beetje meer als jij. maar we zijn allemaal gelijk, we gaan voor duurzaamheid en economisch verantwoord en vooral marktconform. of is het marginaal conform. Dat de directie meer verdient en management is ergens wel te begrijpen, maar waarom het minstens 3-voudig of meer moet zijn is af en toe gewoon van de zotte

TP 1984 | 23-11-18 | 10:12 | 3 | + 2 -

Zo gaat het al duizenden jaren. Wat dat betreft is communisme zo slecht nog niet.
Op het eerste gezicht. Maar verdere gevolgen zijn catastrofaal.

watergeus | 23-11-18 | 10:30 | + 5 -

Het systeem zoals dat in West Europa na wo2 is ontwikkeld is tot nu toe het beste voor den Arbeiert geweest en heeft tot een ongekend welvaartsniveau geleid voor deze Arbeibert. Communisme is honger en dood. Even uit den familiedoosch. Bij beozeken aan de familie in de laatste dictatuur van Europa wordt mij vaak gevraagd door doktoren, ingenieurs en d of ik ik geen simpel baantje in West europa kan regelen. Van hun slaris (gelijk aan salaris sneeuwschepper) kunnen ze niet overleven. Iedereen wil maar 1 ding. ZSM het land uit. Verantwoordelijk voelt zich niemand. In een restaurant staat een administrator, een kassa meid, schoonmaker en jawel een kelner. Denk maar niet dat die andere 3 uithelpen als het druk is. Is ja niet mijn werk.

Zatkniss | 23-11-18 | 10:37 | + 3 -

Op het moment dat iemand mag bepalen wat iedereen verdient, dan kan je er vergif op innemen dat het niet de directeuren zijn die genaaid worden (en zeker niet de politici), maar de middenklasse. Jij en ik , dus.

Muxje | 23-11-18 | 11:04 | + 5 -

Ehm, in de zorg zijn de lonen recent met 4% (!) gestegen

pibasso | 23-11-18 | 10:01 | 1 | + 0 -

ja, omdat er geen zorgmedewerkers meer te krijgen zijn en die wel slim zijn gaan zzp zich in laten huren voor een stijging van loon die boven de 10% ligt!

fikkieblijf! | 23-11-18 | 16:07 | + 0 -

Nee je salaris blijft gewoon hangen bij de top van het bedrijf. Het is niet met iedere beroepstak eenvoudig te doen maar met sommige beroepen is het eenvoudig om als zzp'er verder te gaan, een recruiter in de hand te nemen en het hele jaar door interim opdrachten te doen tegen uurtarief. Je zal zien dat je opeens van modaal naar makkelijk een ton per jaar gaat voor exact hetzelfde werk. Je moet er alleen wel tegen kunnen om iedere paar maanden bij een ander bedrijf te zitten.

Deviant | 23-11-18 | 09:32 | 4 | + 8 -

sociaal_econoom | 23-11-18 | 09:48 | + 0 -
Datzelfde argument gebruiken de Zwitsers. alleen gaat het dan over arbeidkrachten uit duitsland, Frankrijk, Italie en ook Nederland. Die %&* werken voor omgerekend EUR 4.000 daar kun je niet van leven. Oneerlijke concurrentie verdringen van de inheemse werkkracht. Precies dezelfde historie. Ik zeg altijd. Als je werk 1 op 1 kan worden overgenomen door een floeber die niets de taal spreekt, ja dan ben je niet goed bezig.

Zatkniss | 23-11-18 | 09:53 | + 9 -

Klopt... Zatniss - in de bouw, landbouw, transport... daar kun je ook mensen uit Polen en Oost-Europa voor gebruiken.
Mensen met een hoge functie en ambtenaren die gaan er wel op vooruit.

sociaal_econoom | 23-11-18 | 09:59 | + 4 -

En elk dag 3 uur in de auto...

ZwarteDag | 23-11-18 | 17:59 | + 0 -
▼ 1 antwoord verborgen

Volgens Rutte wordt het in 2019 een stuk beter - dank zij de goede economie.
We krijgen allemaal minimaal 2% opslag.

Maar wat doet Rutte III? Ze verhogen:
- de zorgpremie
- de BTW op levensmiddelen, water en frisdrank gaat met 3% omhoog
- de accijns op bier en wijn
- en de energieheffing op gas, stroom en benzine.

Zodat we in 2019... er 2% op achteruit gaan.

sociaal_econoom | 23-11-18 | 09:27 | 6 | + 31 -

ja daarom had Rutte die loonsverhoging in 2019 voorspeld zodat de verhoging van alle lasten en taxen met een glimlach kon worden geduwdstrot.. nu is het de schuld van het plebs dat ze niet die beloofde verhoging krijgen die Rutte echt had voorspeld en dus waar.. maar ja, labbekakkers die liever meteen naar het UWV lopen ipv nog meer de handen uit de klauwen te steken.. krijg je dit!

fikkieblijf! | 23-11-18 | 11:39 | + 2 -

Toch blijft men 'Rutte' in de betekenis van 'partijkartel' stemmen. NL is gewoon kapot. Afschrijven maar.

Poekieman | 23-11-18 | 15:30 | + 3 -
▼ 3 antwoorden verborgen

Het CPB 'kan het geen structureel effect vaststellen' en het CPB vindt het effect 'moeilijk meetbaar'.
Dus het enige dat we weten is dat de subsidie voor het CPB te hoog is.

Atlas Shruggs 10 | 23-11-18 | 09:24 | 1 | + 18 -

opdoeken die club.. die komt meestal met een boodschap die op zijn minst ongeloofwaardig is maar prima altijd past in het plaatje van de Regering

fikkieblijf! | 23-11-18 | 11:40 | + 5 -

Tja de groei vd arbeidsproductiviteit is natuurlijk eindig, en ik heb zomaar het idee dat iedereen behalve de ambtenaren al aardig op z'n tandvlees loopt. Laatste halte is slapen op de werkcampus en 60u per week draaien om te concurreren met Foxcon, maar denk dat de meeste daarvoor passen.

r0bbbb | 23-11-18 | 09:00 | 2 | + 8 -

Zou in ieder geval reistijd en tijd in files schelen. Ik zeg doen!

Ay_Caramba | 23-11-18 | 09:45 | + 0 -

De arbeidsproductiviteit als in 'nuttige arbeid' van de gemiddelde ambtenaar is kleiner dan 0, ofwel: alleen maar last van. Hoe minder die doen iha hoe beter.

Poekieman | 23-11-18 | 15:28 | + 1 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken