Pijnlijk rekenfoutje! Geen 228.000 maar 856.000 werknemers moeten het doen zonder pensioenopbouw

Probleem 'onderschat'
Probleem 'onderschat'

Uit een hertelling van het CBS blijkt dat niet 4%, maar 13% van de werknemers het moet stellen zonder pensioenopbouw via de werkgever. Dat zijn een whopping 628.000 meer mensen dan iedereen eigenlijk altijd heeft gedacht. Een op de kleine 8 van de werknemers behoort volgens de nieuwste cijfers tot de witte vlek - het deel van de werknemers tussen de 21 jaar en aow-leeftijd dat geen pensioen opbouwt. Beleidsmakers dachten altijd dat de witte vlek een mineur probleem betrof. Vaak uitzendkrachten die iets langer dan gewone werknemers op deelname aan een pensioenregeling moeten wachten en mensen met een laag inkomen (regelingen kennen een aow-franchise, het gedeelte van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Laag (voltijds-)salaris betekent geen opbouw). Maar het blijkt dus heel anders te liggen. Keiveel uitzendkrachten bouwen geen pensioen op, terwijl dat volgens de regels zou moeten. Nog meer werknemers schijnen een te laag jaarinkomen te hebben om boven de aow-franchise uit te komen. En nu moet nader uitgezocht worden waarom deze telling van het CBS volstrekt andere info oplevert dan eerdere tellingen. En of de telling klopt. If true, dan is jarenlang beleid gevoerd op basis van verkeerde informatie. Volgens pensioenminister Wouter Koolmees betekent dit 'dat de onderzoeken naar de witte vlek van de afgelopen jaren een onderschatting hebben gegeven'. Met bonuspunten voor onderschatting en wat deed Oranje gisteravond dan tot vijf voor negen in Gelsenkirchen? Afijn, sluiten we af met wie er geen pensioen mogen opbouwen bij de baas: 'Uit het onderzoek naar de witte vlek blijkt dat de helft van de witte werknemers (dat slaat niet op de huidskleur, red.) jonger is dan 35 jaar. Andere kenmerken die oververtegenwoordigd zijn in deze groep, zijn: 1e generatie migratieachtergrond, alleenstaand, laag huishoudinkomen, geen eigen woningbezit, minder dan modaal inkomen, flexibel dienstverband, werkzaam in de commerciële dienstverlening en werkzaam bij jonge (jonger dan twee jaar) en kleine (1 tot 10 personen) bedrijven'. Veel plezier bij uw startup. Nu hopen dat de pensioenonderhandelaars deze cijfers meenemen bij het optuigen van het nieuwe stelsel en eerst naar de verplichtstelling van werknemers kijken, alvorens over verplichte pensioenen voor zzp'ers te beginnen. Het huidige stelsel blijkt in ieder geval weer een stuk brakker dan we al wisten.

Reaguursels

Inloggen

Intussen doen de machthebbers alsof we allemaal rijk zijn. Men gooit ons geld weg alsof het aan de boom groeit. Zie klimaattafels, zie EU en VN afdrachten, zie migranteninvasie.

jan99 | 20-11-18 | 20:50 | + 0 -

Vrolijk gezamelijk naar de afgrond rijden. Van alles wat niet in loondienst is, heeft een zeer grote groep het niet (afdoende) geregeld. ZZP-ers die geen ZZP-ers horen te zijn, zoals postbezorgers. Mensen kunnen amper het hoofd boven water houden, laat staan sparen of pensioen opbouwen. Van de mensen die wél in loondienst zijn, heeft wederom een groot deel het niet geregeld, en het deel wat het min of meer wel geregeld heeft, heeft het geld in pensioenpotten zitten die, tegen de tijd dat dat pensioen nodig is, afgeroomd worden door europa. Als je nu rond de 35-40 bent en denkt dat je ooit nog wat van dat pensioen te zien gaat krijgen, ben je vliegend gek.

Beste is een huis kopen en dat z.s.m. afbetalen. Dán heb je rond je 65e een pensioen en kun je je huis opeten.

Altijd nog beter dan droog brood.

zik | 20-11-18 | 15:28 | 8 | + 13 -

Ik heb een huis, of alles wat niet per zo goed als direkt te gelde te maken is, altijd riskant gevonden. De overheid heeft altijd geld tekort en huiseigenaren zijn een easy target. Zeker als 'het moet van Brussel' en er dus weinig electorale repercussies te verwachten zijn.

Poekieman | 20-11-18 | 18:53 | + 6 -

Heeft het CBS ook al eens uitgerekend hoe het zit met de pensioenopbouw van de WAO ers WIAers wanjongers WW ers bijstanders en NUGers en vluchtelingen er. Of heeft het CBS hier ook niet aan gedacht? Of past dit niet in de matrix van het CBS? Die ambtenaren krijgen wel pensioen.. Van uw belastingcenten

Rob12345 | 20-11-18 | 19:18 | + 5 -

@fikkieblijf!: zelden zo'n domme reactie gezien. Ik ga er maar vanuit dat je jong bent, en nog geen benul hebt hoe geld werkt. Op een spaarrekening of een pensioenspot zit amper rendement. Een huis haalt met hetzelfde geld, een hoger rendement, zeker over een lange looptijd. Dus stel jij koopt nu voor 3 ton een huis, gefinancierd. Je bent nu 30. Tegen de tijd dat jij 65 bent, kun je dat huis voor 6 ton verkopen. Van die 6 ton kun je dan leven. Er bestaat namelijk ook nog zoiets als een HUURhuis. Ooit van gehoord?

Dat, óf je blijft er wonen zonder maandlasten. Dan is je WAO ook ineens een stuk ruimer.

zik | 20-11-18 | 19:40 | + -2 -
▼ 5 antwoorden verborgen

flexwerken, flexibele arbeidsmarkt. Uitzend en detacheringsbureau's in opmars, maar bovendien op die wijze banen creëren.. voor zichzelf. Ervaring, allerlei pensioenfondsen bij die branche's. flexwerkers bouwen het eerste half jaar geen of nauwelijks pensioen op, nuluren contracten, projectbasis uitleenconstructies en na enkele jaren zit er voor een enkeling een vast contract bij die bureau's in. Meestal de recruiters en de hogere laag zullen we maar zeggen.Menig gedetacheerde of uitzendkracht werkt zo voor de pensioenpot van die vaste krachten, maar die vullen van is ondertussen wel afkomstig uit je salaris. Mag jij als gedetacheerde op projectbasis en 0 uren detachering de volle 5 jaar vol maken via het detacherings- buro en/of dan in vaste dienst komen, dan is er een kans dat je van je uit eigen zak betaalde pensioen iets gaat terug zien. Tot die tijd kun je ook hoppen van buro naar buro met ieder een eigen pensioenfonds. Ik kan mij voorstellen dat die individuele pensioen opbouw potjes een oplossing zijn. Het voorstel dat er nu ligt om je nieuwe werkgever te vragen om aan te sluiten bij een eerder pensioenfonds werkt niet voor o.a. de uitzendbranche en detacheringsunie, die hebben groter belang bij een eigen pensioenfonds voor hun eigen vaste krachten dan voor de uitzender die de pot mee vult.

fikkieblijf! | 20-11-18 | 14:49 | 3 | + -1 -

Wat je ook vergeet nog, is dat als jij bv. 5 jaar lang gewerkt hebt mét normale pensioenopbouw, maar via flexcontracten en wat dies meer zij, dat dan al de afzonderlijke pensioenpotjes ervoor zullen kiezen het af te kopen, maw dan krijgen de mensen het geld en wordt het pensioen opgedoekt.

zik | 20-11-18 | 15:29 | + 2 -

@ zik | 20-11-18 | 15:29
Nee, daar is nieuwe wetgeving voor. Al die kleine pensioentjes worden op een hoop geveegd en periodiek uitgekeerd bij de grootste

* Il Principe * | 20-11-18 | 15:50 | + 1 -

@Il Principe: de wet is dat de pensioenverstrekker die kleine pensioentjes ook mag uitbetalen. Wat ze ook doen.

zik | 21-11-18 | 21:53 | + 0 -

Ach, tegen de tijd dat men met pensioen mag is men te oud en te broos om nog in verzet te komen. De Roverheid duwt hen vervolgens met het grootste gemak collectief Pia's levenseindekliniek in voor de orgaan-oogst.

Abject | 20-11-18 | 14:43 | + 9 -

@ Il Principe, grazie!
Tijdens de crisis zijn veel medewerkers ontslagen en zijn massaal (ingefluisterd door het UWV) zzp-er geworden. onnodig te zeggen dat deze groep werklozen niet onder de definitie van werkloos werden geschaard omdat zij nog enkele uren per week (of meer) aan het werk waren als zzp-er. Dit hield het werkloosheidspercentage lekker laag was, terwijl het percentage in werkelijkheid een stuk hoger was.Tevens werden de uurtarieven sterk verlaagd tijdens de crisis. Dus in plaats van voor € 65,-- per uur te kunnen werken, kon er maar € 35,-- in rekening worden gebracht, want crisis, je weet toch? Met een sterk verlaagd zzp-tarief kun je slechts in je eerste levensonderhoud voorzien en is een potje voor het geval je ziek wordt en een pensioenpotje natuurlijk een utopie. Verder ook van Il Principe zegt. veel ex-werknemers werden tegen een lager uurtarief weer ingehuurd, zonder dat de ex-werkgever hiervoor sociale premies en belastingen voor hoefde te betalen.
En nu komt de overheid erachter dat het allemaal nog een stukje erger is, dan ben je toch als ambtenaar echt in een heel andere wereld aan het werk dan wij.

pibasso | 20-11-18 | 14:09 | 1 | + 23 -

Ik denk dat dit gewoon bewust beleid is.

Baron Clappique | 20-11-18 | 18:20 | + 6 -

@IL Principe: Als jij als zzp'er je verhuurt voor een dermate laag tarief dat er geen geld overblijft om een pensioenvoorziening te kopen is dat toch echt jouw schuld en niet die van je opdrachtgever. Een ondernemer die niet dekkend kan calculeren kan niemand anders iets verwijten dan zichzelf.

The2Amendment | 20-11-18 | 14:03 | 6 | + -15 -

Dat is te kort door de bocht, the2nd. Die mensen zijn namelijk helemaal geen ondernemer. Een bouwvakker is geen ondernemer en je kunt niet van alle bouwvakkers verwachten dat ze begrijpen waar het om draait. Die krijgen de keuze: ontslag of zzp aan de gang, met allerlei beloftes over zelfstandigheid en hoge salarissen. En uiteindelijk krijgen ze minder dan dat ze in loondienst kregen, en dát was al te weinig om serieus pensioen over op te bouwen.

Zorgplicht heet dat. HEt gaat hier om mensen. Niet om bedrijven.

zik | 20-11-18 | 15:32 | + 11 -

@Atlantis-95 | 20-11-18 | 14:32
En nu werkgevers die janken dat ze niet aan personeel kunnen komen.

2voor12 | 20-11-18 | 16:10 | + 2 -

@zik: je hebt helemaal gelijk, echter worden zij wel onder de ondernemers geschaard. Als je eerder bij je werkgever bent ontslagen en nu als zzp-er verder bent gegaan val je niet onder de definitie van werkloos. Deze truc heeft ervoor gezorgd dat teveel mensen die geen ondernemer zijn wel ondernemer zijn geworden én dat zij niet in het werkeloosheidspercentage worden meegenomen. De overheid en zorgplicht, the horror!

pibasso | 20-11-18 | 16:41 | + 0 -
▼ 3 antwoorden verborgen

Waarom zou je pensioen opbouwen?
Denk aan de voordelen. Meer inkomen, want geen afdracht. Na het bereiken van de AOW leeftijd zorgt de overheid middels toeslagen wel voor jou. Anders had je dat zelf moeten betalen.

Mr.Crowley | 20-11-18 | 13:38 | 5 | + 12 -

Elk pensioen boven AOW zal steeds zwaarder belast gaan worden, was lang geleden mijn inschatting al. Dus weinig tot niets opgebouwd. En een 'carriere' gekozen waarbij dat mogelijk was.

Poekieman | 20-11-18 | 14:50 | + 5 -

@poekieman
U bent werkzaam in de horizontale verhuur?

Montgomery Burns | 20-11-18 | 14:55 | + 3 -

@MB: de semi legale sector is een prima optie, maar nee, daarin was ik niet werkzaam. Maar iedere zelfstandige kan ervoor kiezen wel of geen pensioen op te bouwen. In het NL van nu, en van destijds al, is het verstandiger niets op te bouwen.

Poekieman | 20-11-18 | 19:03 | + 0 -
▼ 2 antwoorden verborgen

De meeste ZZP-ers zijn vanaf 50 jaar tot aan de dood de nieuwe minima. Geen of nauwelijks pensioenopbouw, geen reserves en dus geen geld bij het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd. Ik zag dit tijdens de crisis al aankomen, maar de ambtenarij loopt weer eens achter de feiten aan. Slaap lekker verder!

pibasso | 20-11-18 | 13:33 | 11 | + 14 -

TuurlijkNiet
Volgens mij werkt u voor een bank.

Mr.Crowley | 20-11-18 | 17:25 | + 1 -

wie wil er oud worden dan? Beter, nog steeds, nu te leven, dan als je straks 80 bent. Geef mij dat spuitje dan maar. Heb ik het leven ten volle geleefd (met ups en downs) maar was er wel bij. Niet rijk maar geld genoeg om genoeg te leven. Daar werk ik voor. Niet andersom.

JoyCee | 20-11-18 | 18:16 | + -2 -

In linkse landen moet je er altijd voor zorgen niets te hebben. Niets waar de overheid weet van heeft, dat is.

Poekieman | 20-11-18 | 19:07 | + 4 -
▼ 8 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken