Flauwekul: 'Pensioen is uitsluitend zaak van werknemers en werkgevers'

Pensioen is een zaak van werknemers en werkgevers, dus Den Haag heeft niks te zeggen over uw pensioen. Dat beweert 50PLUSSER Martin van Rooijen zo ongeveer als we de bovenstaande warrige tweet over het pensioenakkoord goed begrijpen. Nu is het geen redactiebeleid om elke twitteraar te bespreken, maar Van Rooijen is Tweede Kamerlid, dus vandaro deze soort van factcheck. Volgens Van Rooijen is pensioen uitgesteld loon (klopt) en gaat het de regering niet aan hoe er met dat uitgestelde loon wordt omgegaan. Dat klinkt logisch, maar is flauwekul. Geven we twee redenen voor. Vlak na de Tweede Wereldoorlog stond het aanpakken van armoe onder ouderen hoog op de agenda. De vraag was hoe die armoede onder ouderen het beste kon worden opgelost. Het antwoord: de overheid tuigt een AOW op voor iedereen. De snelste weg om werknemers pensioen op te laten bouwen is via de sociale partners. Werknemers en werkgevers spraken per bedrijf of bedrijfstak af hoe de pensioenregeling eruit moest komen te zien en op vrij efficiënte wijze kregen de meeste werkenden via deze fiets een fatsoenlijk pensioen. Maar daarmee heeft de overheid nooit de werknemerspensioenen volledig aan de werkgevers en werknemers overgelaten -en dat was ook nooit iemands bedoeling en kan ook niet. Aan de ene kant helpt de overheid de sociale partners een hand door pensioenen via de cao verplicht te stellen; aan de andere kant moeten pensioenregelingen aansluiten op wat er in de maatschappij gebeurt (zo kregen in de loop der tijd vrouwen, flexwerkers en deeltijders een beter pensioen en daar heb je wetten voor nodig. Ook moeten pensioenfondsen sinds 2007 rekenen met een lagere rente, omdat de rente al jaren daalt. En dankzij AOW+overheidsbemoeienis bij pensioen hebben we nu het beste stelsel ter wereld). Wie het naadje van de kous wil weten van pensioengeschiedenis en wie wat moet doen in de polder leest onder meer deze twee wetenschappelijk onderbouwde pdf's hier en daar. Gaan wij door naar reden twee: geld.

De overheid helpt de werkgevers en werknemers elk jaar met een enorme sloot belastinggeld. Uw pensioenpremie is onbelast, de pensioenpot is onbelast, de uitkering is wel belast. De schatkist loopt alleen al in 2019 door deze omkeerregel afgerond €15 miljard mis. Van alle fiscale faciliteiten staat die voor pensioenen op nummer twee, ver boven de hypotheekrenteaftrek van jaarlijks ongeveer €7 miljard (hra-ewf) en onder de algemene heffingskorting die €21 miljard aan belastingopbrengsten scheelt. Het mislopen van belastingopbrengsten kan nooit helemaal gelijk worden gesteld aan de kosten van een fiscale faciliteit. In 2013 schatte het ministerie van Financiën de werkelijke kosten van de pensioenfiscaliteit voor de belastingbetaler op €10 miljard per jaar. Samengevat biedt de Nederlandse pensioenhistorie geen enkele onderbouwing voor de apekool van Van Rooijen. Bovendien heeft de overheid namens de belastingbetaler de plicht om iets te vinden van wat de sociale partners met de pensioencheque doen. We begrijpen Van Rooijen overigens wel. Die wil het pensioenfeestje overlaten aan de vakbonden, want gratis geld voor het 50PLUS-electoraat.Reaguursels

Inloggen

Als een stukjes schrijver iets zegt over misgelopen belastingen vanwege één of andere regeling, dan denk ik altijd: ja, dan moet de overheid de burger maar 100% belasten, dan loopt de overheid helemaal geen geld meer mis. En misschien naderhand wat herverdelen zoals niet zou misstaan in een communistische heilstaat.

DolfWeerwolf | 13-11-18 | 08:54 | + 7 -

Jemagookniksmeer... top!

Volgens mij is daskapitaal net als de npo ook door denhaag (lees mijn belastingcentjes..) gesubsidieerd.

tjawatnudantochweer | 12-11-18 | 22:28 | 1 | + 3 -

Het is alleen onzin wat hij schrijft. Het tijdperk Trump werkt overal door, als iets maar anti-overheid, anti-experts is en lekker klinkt, dan kan het op waardering rekenen.

fail | 12-11-18 | 22:52 | + -3 -

Als het dan een zaak is van uitsluitend werkgevers en werknemers laat ons ZPers er dan buiten. Wij zijn geen van beide.

youwish | 12-11-18 | 21:55 | + 5 -

De overheid vaardigt namens ons allemaal wetten uit over alles wat de overheid goed dunkt. Gelukkig heeft ze dat ook over de pensioenen gedaan, zoals regels omtrent toezicht en prudent beheer. Aan die regels hebben werkgevers en -nemers zich gewoon te houden.
@ jemagookniksmeer: Als ex pensioenbestuurder geniet ik er nu lekker van. Villaatje in Wassenaar en bootje aan de Côte d'Azur. Even die Meursault aan de kant zetten .... Gelul dus. Veruit de meeste fondsen gaan zuinig met het geld om, en leggen verantwoording af aan de deelnemers en DNB. Voor mij was het vrijwilligerswerk.

bdn01 | 12-11-18 | 21:12 | + -1 -

Zelden zo'n kletsverhaal over pensioenen gelezen. Probeer eerst iets van de materie te snappen voordat je er over schrijft. Weer een poging om jongeren en ouderen tegen elkaar uit te spelen. Bedenk wel dat je ooit zelf een oudere zult zijn. Als je dat geluk hebt. Dan denk je er wel anders over.

bloothommel | 12-11-18 | 19:51 | 5 | + 1 -

Dat de huidige ouderen een inleg/uitkerings ratio hebben die heel gunstig is moet je hen niet kwalijk nemen. En je moet er gewoon met je fikken vanaf blijven. Jongeren kunnen nog alle kanten op en leunen op een supergaaf sociaal stelsel waar de ouderen de basis voor hebben gelegd. Met gewoon werkweken van 40 uur en 15 dagen vakantie enzo

Epistulae_Morales | 13-11-18 | 01:06 | + -4 -

Eh... als je als jongere wacht tot je zelf oud bent is het al veel te laat.

Pak de (oudere) babyboomers nu het nog kan!

Poekieman | 13-11-18 | 07:20 | + 0 -

@poekie(man)kleuter, spaar je eigen pensioen bij elkaar in plaats van in een hoekje te gaan zitten janken, looser

Ben Hetzat | 13-11-18 | 10:19 | + 0 -
▼ 2 antwoorden verborgen

OK, punt 1 is een mening, Weliswaar gepresenteerd als een feit, maar: een mening. Die ik niet deel, maar het is zinloos om daarover te debatteren.
Ik ga dus maar snel door naar punt 2: De claim dat de overheid meefinanciert.
Dat is pertinent en aantoonbaar onjuist.
In tegendeel.
De overheid verdient juist schandalig veel aan de manier waarop de pensioenen geregeld zijn, doordat deze voor de werknemer op deze manier nooit uit de inkomenssfeer komen. Feitelijk bouwt de werknemer geen vermogen op, maar blijft het resultaat van zijn inleg beperkt tot een toekomstige (vage) inkomensaanspraak.
Het uiteindelijke gevolg daarvan is, dat hij niet alleen over de inleg, maar ook over het gerealiseerde rendement inkomstenbelasting moet betalen. Teruggerekend naar zijn inleg, is dat een belastingtarief van vele honderden procenten.
Als hij zelf zijn pensioen had geregeld, had-ie (als hij het een beetje slim had aangepakt) alleen over zijn inleg IB hoeven betalen (hoogstens nog vermogensbelasting in de toekomst); het rendement is belastingvrij.
En bovendien en belangrijker: inleg en rendement zijn in dat geval overdraagbaar. Als de inlegger dood gaat, hebben hun erfgenamen nog een leven lang plezier van het opgebouwde vermogen.
Het Nederlandse pensioenstelsel is zodanig ingericht dat de deelnemers arm blijven en de staat + pensioenfondsen er met het voordeel vandoor gaan.

jemagookniksmeer | 12-11-18 | 19:36 | 4 | + 24 -

En de overdraagbaarheid is alleen maar de keerzijde van de solidariteit in het systeem. Doordat er geen overdraagbaarheid is, kunnen de pensioenen hoger / premies lager zijn.

fail | 12-11-18 | 22:48 | + 0 -

Dit slaat als een tang op een varken. Punt 2 van jou dan. Pensioen inleg en opbouw is onbelast - pas bij uitkeren betaal je belasting. Hoe betaal je dan minder belasting als je én je inleg belast (inkomensbelasting) én je rendement belast (divident / IB) én je uitkering belast (IB). Of denk je dat rendement opeens belastingvrij gaat zijn in de toekomst als dit systeem word doorgevoerd?

Nee, ik betaal liever IB over mijn uitkering die hoger is, dan over de inleg die lager is. Waarom? Omdat de inleg onbelast is, deze dus exponentieel meer kan groeien. Je vergeet dat de belasting die je betaald niet 100% is en je dus altijd netto rendement opbouwt (niet al je rendement word afgepakt).

Wedge21 | 13-11-18 | 08:31 | + 2 -

Als inleg overdraagbaar is, dan ben je toch een dief van je eigen portemonnee als je als gezonde oudere liever individueel dan collectief pensioen opbouwt? Elke 80-plusser is aan het profiteren van de inleg van z'n generatiegenoten die het niet gered hebben, als ze hun boeltje hadden kunnen meenemen uit het fonds was de dekkingsgraad nog lager geweest en de korting op de pensioenen hoger. Daarnaast krijgen de meeste werknemers na hun pensionering te maken met een lager IB-tarief, maar als iemand liever 18% bij z'n loon zou optellen en over die marginale 18% graag 52% zou willen afdragen om vervolgens het restant in de box 3 te kieperen dan mag 'ie van mij. Gaat 'm meer belasting kosten.

Voireaton | 13-11-18 | 11:44 | + 1 -
▼ 1 antwoord verborgen

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken