Toezichthouders: kabinet jaagt huizenprijzen verder op

Het Financieel Stabiliteitscomité (=DNB, AFM en MinFin + Centraal Planbureau als externe deskundige) heeft zijn halfjaarlijkse inventarisatie van economische bedreigingen weer achter de rug. De grootste gevaren komen vanzelfsprekend uit het buitenland, want 'de Nederlandse economie laat een robuuste groei zien.' Zorgen zijn er over opkomende markten in het algemeen (selam Türkiye! Hola Argentina!) en de Italiaanse begrotingsdiscipline - waarbij de financiële planning van een gemiddelde profvoetballer een huzarenstukje is -in het bijzonder. Toch gaat Nederland niet geheel vrij uit, want het FSC ziet 'tekenen van oververhitting' op de Hollandse huizenmarkt. Het comité heeft voorzichtig gefilosofeerd over blusmiddelen, want de huidige werking van de huizenmarkt is procyclisch. Huizenkopers verwachten dat huizenprijzen eeuwig stijgen waardoor ze meer durven te lenen. En dat kan ook, dankzij de huidige hypotheeknormen. De LTV-limiet (max hypotheek = 100% woningwaarde) zet 'nauwelijks een rem op de kredietverlening', omdat  woningen duurder worden. De gehanteerde loan-to-income-grens jaagt de boel zelfs verder aan. Op advies van het NIBUD wordt gekeken naar het netto beschikbaar inkomen. Door de lastenverlichtingen van het kabinet neemt het netto loon en daarmee de leencapaciteit toe, vrezen de toezichthouders. Willen we de berg aan hypotheekschulden verkleinen dan is het volgens het FSC nuttig taxaties eens te baseren op de werkelijke woningwaarde (ipv het gewenste verkoopbedrag) en de geplande Bazel 3.5-regels (waarmee hypotheken zwaarder op bankbalansen gaan drukken) naar voren te trekken. Men kan natuurlijk ook (versneld) morrelen aan de LTV/LTI/NHG, maar ja dan moeten de toezichthouders wel politici uit de klauwen van de ruime-leennormenlobby zien te houden. Pas in februari babbelt het FSC verder over de beleidsopties, maar ach, voorlopig kunt u de hypotheek nog prima betalen

Reaguursels

Inloggen

Pierre Tombal | 13-11-18 | 12:28

Doorstromen naar waar? U doet alsof de scheefwoners het probleem vormen. U kletst onzin, want het CBS beweert dat er een inhaalslag is geweest terwijl er in 2017 de top is gehaald van bijna 63.000. Maar in de jaren 70 zonder prefab bedroeg dat veel meer terwijl de vraag kleiner was. Wat klopt er niet?

opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dat...

js58 | 14-11-18 | 16:10 | + 0 -

Vroeger kon je lenen tot 125% van de executiewaarde van de woning na een eventuele verbouwing. Later begon men met de 106% LTV - grens, gestaag afgebouwd tot 100%. Nu kan je alleen nog meer lenen bij energiezuinige voorzieningen. Vanaf 2000 tot heden gerekend hebben een stijgende huizenmarkt gezien. En vanaf 2008 een neerwaartse lijn door de bankencrisis, gevolgd door een economische crisis. Langzaam aan vanaf 2013 - 2014 gaat het weer wat beter. En wat is de oplossing, weer extra regels. Terwijl er maar één probleem is, en dat is het aanbod. Er is schaarste en dus gaan de prijzen omhoog. Kleinere gemeentes mogen van de provincie niet bijbouwen vanwege het beperkt aantal wooncontingenten, en omdat de provincie wil dat de jeugd naar de middelgrote steden trekt. Ze borduren allemaal voort op een rapport over krimp geschreven in 2011. Daar staat dat er vanaf 2027 een grote krimp komt, met als gevolg dat de woningen vanaf dan niet meer te verkopen zijn. Daar moeten we nu al voor bloeden.

Von Bliksum | 13-11-18 | 09:19 | 1 | + 0 -

Er is geen schaarste. Er is hoogstens te weinig aanbod in jouw specifieke prijsklasse, maar dat komt omdat een groeiend aantal mensen niet meegaat in de planmatige opzet van deze markt. Daar zijn verschillende redenen voor te bedenken:
1) een visie uit 1948 sluit wellicht niet helemaal aan bij het leven in 2018
2) aangescherpte bouwnormen en milieu-eisen creëren veel te luxe sociale huurwoningen terwijl starterswoningen veelal oudere voormalige huurwoningen zijn met beduidend minder comfort voor met name kouwelijk aangelegde types.
3) mensen geven hun geld liever uit aan verre reizen dan aan noodzakelijke levensvoorzieningen.

En nog wel een paar meer, maar ik heb zo'n vermoeden dat er binnen niet heel erg lange termijn wat zaken gaan veranderen op in ieder geval de sociale huurmarkt. Vermoedelijk gaan we dan naar Belgisch model over op jaarcontracten en dan moet je wel doorstromen wanneer je niet meer aan de voorwaarden voldoet. Mogelijk komt dan ook de sociale koop weer terug om mensen met een wat kleinere beurs een betere kans te geven.

Pierre Tombal | 13-11-18 | 12:28 | + -2 -

Nederland is niet vol. Nederland is slecht opgeruimd en heeft last van een grote partij ambtenaren die hun plasje moeten doen over bestemmingsplannen en soort bouw. Hun salarissen en hobby's zijn afhankelijk van de grondprijs. En daar is al in het verleden te veel van ingekocht voor een te hoge prijs. Foutje bedankt maar de burger betaalt dus dubbel. Combineer dat met de geweldige overheidsvisie dat een goeie economie een schuldeneconomie is en je hebt een recept voor een flinke bubbel. Werken mag gewoon niet meer lonen. Lenen zul je.

Deflatiemonster | 13-11-18 | 07:09 | + 8 -

Huizen bij bouwen lukt niet, nederland is vol. en je weet het, vol is vol.

Alleycat | 13-11-18 | 00:35 | 1 | + 0 -

Vol is in dit geval niet helemaal vol: Op plekken is het vol, maar er zijn nog genoeg plekken waar het nog niet zo vol is en waar men graag nieuwe inwoners ziet komen. 'Ja maar, ja maar, er is daar geen werk!' Klopt, dus is het de schone taak van ten eerste de overheid om allerlei nutteloze (en minder nutteloze) overheidsinstanties te verhuizen naar die locaties (bijvoorbeeld een ministerie van landbouw, CPB, de nationale luchthaven, prorail). Zo ontstaat daar werkgelegenheid en kunnen de menschen werken waar ze wonen en vice versa.

Phoolie_the_King | 13-11-18 | 15:23 | + 1 -

Huizenprijzenstijgen hier met 8% per jaar, al enkele jaren nu.
Als we volgend jr een correctie hebben van 25% is dat niks.
Gaay nog niet gebeuren ook, want er is teveel schaarste.
En de oliebol die een veel te hoge hypotheek neemt icm zijn/haar uitgavepatroon moet niet zo stom zijn. Een job bijv verliezen kan nl wel altijd en op minder inkomen moet je kunnen anticiperen

Tsaaah | 12-11-18 | 22:15 | 2 | + 4 -

Mwoah. Opgeteld pak en beet twintig procent sinds 2009. Geen idee waar jij acht procent per jaar vandaan haalt. Als je mijn huis vandaag koopt betaal je qua maandlasten achttien procent meer dan ik toen deed, maar dan wel vanuit een in principe veertien procent hoger loon. Ja dat is een klein beetje meer, maar het verschil is dat jij hem helemaal aflost en ik maar voor zestig procent.

Pierre Tombal | 13-11-18 | 08:36 | + -1 -

Een veel te hoge hypotheek nemen is volgens mij ook het gevolg van de schaarste. We kunnen over het eerste fenomeen wel doen alsof het een natuurramp is en het tweede alsof het een individuele foute inschatting betreft, maar als ik nu een huis zou kopen in mijn regio heb ik weinig keuze om voor een minder-dan-maximale hypotheek te opteren. En ja, dat met inbreng van eigen geld.

Voireaton | 13-11-18 | 11:47 | + 0 -

Zorgen problematische aflossingsvrije hypotheken niet voor een substantiele verkoopgolf zo ergens tegen 2025-2035?

Doctor Honoris Causa | 12-11-18 | 21:07 | 3 | + 0 -

De vraag naar vrije-sectorwoningen zal nagenoeg recht evenredig toenemen met het aantal vrijgekomen koopwoningen. Dit gaat uiteraard zorgen voor rap stijgende huurprijzen, en onze rent seeking elite zal daar wel raad mee weten. Mochten die het laten afweten, dan zullen buitenlandse investeerders ons weten te vinden.

Huisregelneef_III | 12-11-18 | 21:16 | + 0 -

Er ligt ook nog een erfpacht bom onder de Amsterdamse woningen. Er lopen nogal wat contracten af tussen 2030-2035. Het canon in het nieuwe erfpachtcontract is dan fors gestegen en bewoners die dan ook geconfronteerd worden met een nieuwe leennormen toets zijn gewoon de klos. Volgens mij was de Rabobank de enige die de leennormen niet opnieuw toets ingeval van aflossingsvrij omdat ze geen einddatum in het contract hebben. De rest kan beter nu nog cashen anders is het kopje onder.

Klapband1408 | 12-11-18 | 21:50 | + 3 -

Als je Peter Boelhouwer mag geloven niet, vrijkomen huizen zal geleidelijk gaan, vanwege langer thuis blijven wonen en bevolkingsgroei.

RodeDraak | 12-11-18 | 21:50 | + 0 -

Waarom lees ik niets over huurwoningen? LTV-normen kunnen alleen naar beneden als er meer betaalbare huurwoningen komen. Dan kunnen mensen de keuze maken voor huur of sparen voor een koopwoning. Dat drukt dan vanzelf ook de prijzen naar beneden waardoor minder gespaard hoeft te worden.

RodeDraak | 12-11-18 | 20:30 | 4 | + 3 -

Betaalbare huurwoningen, RodeDraak? Het bouwen van nieuwe huizen is inmiddels zo duur dat deze nooit meer betaalbaar kunnen worden.

Peter777 | 12-11-18 | 20:41 | + 0 -

Zonder tijdelijke huisvesting is er voor starters zonder rijke ouders geen ruimte om te sparen, wat nodig zijn als ze 10% moeten aanbetalen voor een huis. tenzij ze idd langer bij pappie en mammie willen blijven wonen. Zolang dat niet geregeld is lijkt een lagere LTV me geen goed idee.

RodeDraak | 12-11-18 | 21:45 | + 1 -

@RodeDraak | 12-11-18 | 21:45
Eh, jahaa? Deze ontwikkeling was afgaand op het plusjes en minnetjes circus hier toch precies waar de meerderheid van de DK bloggers en bezoekers volledig achter stonden?

Pierre Tombal | 13-11-18 | 07:47 | + -1 -
▼ 1 antwoord verborgen

Als er nou gewoon veel meer aanbod dan vraag is, dan dalen de huizenprijzen automatisch en is de zorg van de toezichthouders een non-issue.

Maar we weten allemaal dat er de komende decennia niet genoeg huizen bijgebouwd kan worden. Dus de prijzen kunnen stijgen voor de hoogste bieders (starters met vermogende ouders, bijvoorbeeld) en de rest van de starters moeten maar gewoon tot hun 40e bij hun ouders blijven wonen.

DolfWeerwolf | 12-11-18 | 18:33 | 2 | + 21 -

En mensen doen er vooral verstandig aan om geen kindertjes te maken zolang de oververhitting dat je als beleid mag betitelen blijft. Jammer dan dat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog moet.

js58 | 12-11-18 | 19:26 | + 0 -

Daarvoor stijgt de populatie van Nederland ook veels te snel.

minderweter | 12-11-18 | 22:04 | + 0 -

"Pas in februari babbelt het FSC verder over de beleidsopties, maar ach, voorlopig kunt u de hypotheek nog prima betalen.". Totdat ....... vul zelf maar in.

mona | 12-11-18 | 18:09 | 6 | + -1 -

Totdat er een nieuwe crisis uitbreekt, totdat uw meebetalende partner u verlaat, totdat u en/of uw partner werkloos raakt, totdat de rente hoger wordt, of totdat er een verkoopgolf op gang komt doordat babyboomers overlijden, waardoor de huizenprijzen dalen.

mona | 12-11-18 | 22:05 | + 1 -

@Mona, nooit zomaar een huis kopen met een partner. Vwb. werkloosheid, daar kan ik een beetje in meegaan (als je ervanuit gaat dat je nooit meer aan het werk komt), maar dat argument van die dalende huizenprijzen moet je me eens uitleggen.

RodeDraak | 12-11-18 | 22:12 | + 0 -

Rode Draak, als er een weer een economische crisis uitbreekt en die komt er een keer - wanneer weten we nog niet - zijn banken veel voorzichtiger met het verstrekken van hypotheken, waardoor er veel minder vraag naar koophuizen komt. Dat zal de huizenprijzen doen dalen. Huren zal ook dan duur blijven, waardoor jongeren weer veel langer bij hun ouders blijven wonen.

mona | 12-11-18 | 22:33 | + 0 -
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik las ergens iets over lastenverlichting en toenemend netto loon.
Genoeg reden om geen woord van deze club serieus te nemen.

jemagookniksmeer | 12-11-18 | 17:59 | 3 | + 25 -

Ik denk dat dat ging over hun eigen netto loon, en de gevolgen voor de hypotheek op hun 10e huis.

W_F | 12-11-18 | 18:47 | + 9 -

Welke club?

RodeDraak | 12-11-18 | 21:46 | + 0 -

Zolang de MinFin van Unilever-III in dit clubje zit, rest ons niks anders dan die flauwekul over koopkrachtstijging in de vuilnisbak te gooien...

Phoolie_the_King | 13-11-18 | 11:00 | + 1 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken