Ontslag op staande voet hoeft niet meer op staande voet

Om gekort te worden op de ww
Om gekort te worden op de ww

Er was eens een onderwijzer die zijn computer volstouwde met kinderporno en derhalve door de politie werd opgepakt. De school schorste de man onmiddellijk, nam vervolgens de tijd om de zaak uit te zoeken en beëindigde uiteindelijk met een vaststellingsovereenkomst het arbeidscontract. Allemaal in het kader van een stukje zorgvuldigheid. Vervolgens vroeg de man een ww-uitkering aan en die werd toegewezen door het UWV. Nu wil het geval dat in het onderwijs de oud-werkgever de ww-uitkering betaalt. De school verzocht daarom het UWV de ww-uitkering niet toe te kennen. De man is immers verwijtbaar werkloos en wanneer een werknemer iets te verwijten valt, dan volgt geen of een lagere ww-uitkering. Maar het UWV en de rechter vonden dat de man wel recht had op een ww-uitkering. De reden: uiteraard valt de man van alles te verwijten, maar de school heeft hem niet op staande voet ontslagen. Of iets formeler: de school 'heeft niet eenzijdig of via de rechter een onmiddellijke of spoedige beëindiging van de arbeidsovereenkomst bewerkstelligd'. Mag u zelf vinden of dat rechtvaardig is, maar de hoogste bestuursrechter van ons land vindt van niet en gooit subiet de eigen regels om. Via welke weg of tijdspanne de werkgever de werknemer op straat gooit is niet meer van belang. Het gaat bij het vaststellen of iemand verwijtbaar werkloos is alleen nog maar om wat de werknemer heeft uitgespookt. Lijkt ons rechtvaardig. Uitspraak hier; gloednieuwe criteria om vast te stellen of u verwijtbaar werkloos bent na de breek.

'Voor de vraag of er sprake is van verwijtbare werkloosheid dient een materiële beoordeling plaats te vinden van de vraag of aan de werkloosheid een dringende reden ten grondslag ligt. Daarbij moeten alle omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang, in aanmerking worden genomen. Tot de elementen die moeten worden gewogen, behoren de aard en ernst van de gedraging(en) van de werknemer, de wijze waarop de werkgever in de specifieke situatie en in de specifieke werkrelatie het verweten gedrag beoordeelt, de in dat verband voor de werknemer kenbare bedoeling van de werkgever, de aard en duur van de dienstbetrekking, de wijze waarop de werknemer deze heeft vervuld, en de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals zijn leeftijd en de gevolgen die een beëindiging van het dienstverband voor hem zou hebben. Ook indien die gevolgen ingrijpend zijn, kan een afweging van deze persoonlijke omstandigheden tegen de aard en de ernst van de gedraging(en) tot de conclusie leiden dat beëindiging van de dienstbetrekking gerechtvaardigd is. Indien tot het aannemen van een dringende reden wordt geconcludeerd, zal ten slotte in het kader van de WW nog moeten worden getoetst of de werknemer van de dringende reden een verwijt kan worden gemaakt'.

Reaguursels

Inloggen

The2amendment is een medeoprichter van Microsoft hij hoeft niet meer te werken...

Rob12345 | 09-11-18 | 18:47 | + 0 -

Op zo'n manier heeft een vaststellingsovereenkomst weinig zin. Onderling besluiten dat het contract beëindigd wordt. En dan alsnog naar het UWV cq rechter gaan om de mening erover te geven. Volg dan de gewone procedure of regel alles in de vaststellingsovereenkomst.

Gemak | 09-11-18 | 11:35 | + 0 -

Wat als de werkgever (een hoge baas bijvoorbeeld) schuldig is aan de vertraging van een project, en dit de werknemen de schoenen inschuift zo van, je werkt maar over en in het weekend. Vervolgens heb je als werknemer zo iets van, je bekijkt het maar, en voert naar Frans model een stiptheids actie uit. De werknemer wordt ontslagen daar de werkgever niet wil toegeven dat de hoge baas fout zat.
Is de werknemer nu verwijtbaar fout ?

Lebowski72 | 08-11-18 | 21:14 | 1 | + 0 -

met zo'n werkplek/werkgeven is het sowieso tijd voor een andere baan.

GoedenMorgenDezeMorg | 09-11-18 | 09:41 | + 3 -

Recent was toch nog in het nieuws dat het UWV geen actie neemt als bijvoorbeeld Polen zelf kiezen om even te stoppen met werken en dan met WW even terug gaan naar Polen. Denk nou maar niet dat ze uit hun lethargie zullen ontwaken. Alle vaststellingsovereenkomsten zijn in principe een onderzoek waard om te bepalen of er een omstandigheid was waar bij kennis daarvan een WW uitkering betwistbaar zou kunnen zijn. Praktijk: gebeurt niet.
De reden dat er nu een uitspraak komt is hier dat de school zelf de uitkering moet ophoesten en daar hebben ze terecht geen zin in en geeft ze ook een rechtsgrond om in het incident te voegen. Het UWV doet pas iets als ze daartoe gedwongen worden. Verder is het een gratis geld fabriek en het interessert ze geen ene moer dat er werkgevers zijn die de premies moeten ophoesten.

Buerman | 08-11-18 | 21:14 | + 4 -

Interessant dat ze de persoonlijke gevolgen proberen inschatten. Die zijn volgens mij net dezelfde voor iedereen. Vandaag 2000 EUR netto per maand en morgen 0 EUR als u ontslagen bent. Die rekening is voor iedereen gelijk.
Of is dit een achterpoortje voor de zieligheidsindustrie?

Nonkel Frituur | 08-11-18 | 20:27 | 1 | + 3 -

Niet helemaal. Met een huurkot kun je dan nog allerhande toeslagen aanvragen, met een eigen kot kun je je stenen opvreten.

Vanilla | 09-11-18 | 08:13 | + 0 -

Dat is NL. De ene helft krijgt per toeval bakken met geld en de ander mag per toeval op straat slapen.

George Foreman | 08-11-18 | 20:16 | + 1 -

Klinkt ludiek, echter dit is gewoonweg de voorbode om alle werknemers vogelvrij te verklaren, die zich vervolgens kunnen wenden tot de eerste beschikbare brug om te kunnen slapen dan wel om binnen een bedrijf een gigantische angstcultuur te creëren zodat de werknemers weer bazen hebben zoals dat van oudsher is uitgevonden ten tijde van de slavernij en later in de industriële revolutie.

ProAsfalt | 08-11-18 | 20:12 | + 6 -

Loondienst=Loser

The2Amendment | 08-11-18 | 19:26 | 2 | + -23 -

Ja joh? Ben jij zo'n 'winner' dan? Wat ben je toch geweldig...

Sans Comique | 08-11-18 | 19:31 | + 10 -

Loser is degene die iemand die in loondienst is uitmaken voor loser...

ZwarteDag | 08-11-18 | 20:07 | + 14 -

Interessante en naar mijn mening terechte ontwikkeling, die recht doet aan het rechtvaardigheidsgevoel van velen.

EefjeWentelteefje | 08-11-18 | 19:25 | 4 | + 1 -

@Hollende_Kleurling |
Dat is inderdaad een vraag die zich aandient. Mijn verwachting / indruk is dat het UWV alleen zal overgaan tot nader onderzoek als de voormalige werkgever daartoe opdracht verleent, analoog aan deze uitspraak.
Sowieso is dit nogal een verruiming van het begrip oosv. Ben benieuwd wat dit ten gevolge zal hebben.

EefjeWentelteefje | 08-11-18 | 19:43 | + 0 -

@EefjeWentelteefje
Begin dit jaar voorbij horen komen op radio dat kabinet scherper wil zijn op beëindiging arbeid dmv vaststellingsovk. Achterliggende bedoeling (instemming wn) van de ovk. Voor grote groep ouderen is WW steeds vaker soort prepensioen. Vandaar mijn vraagtekens.

Hollende_Kleurling | 08-11-18 | 19:55 | + 1 -

@Hollende_Kleurling
Ik weet het niet hoor... WW duurt op vanaf april 2019 maximaal twee jaar (dat plan om voor ouderen drie jaar te laten gelden lijkt me niet haalbaar vanwege leeftijdsdiscriminatie?), en daar heb je als net ontslagen oudere van pak-'m-beet 53 terwijl je nog moet tot tot je AOW op ruim je 68e maar heel weinig aan.
Wellicht speelt dit voor net ontslagenen van 65, 66 jaar, maar hoeveel mensen werken op dit moment nog op die leeftijd?

EefjeWentelteefje | 09-11-18 | 10:22 | + 1 -
▼ 1 antwoord verborgen

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken