Minister Hoekstra heeft totaal geen idee wanneer derivatengate is opgelost

Misschien ligt het aan ons, maar deze week lijkt wel een soort thema te hebben. Neem gisteren. Menno Snel beloofde maar weer eens dat het straks beter gaat met de geplaagde Belastingtelefoon, u kon voor de 3.246.516de keer lezen dat starters het tyfusmoeilijk hebben op de woningmarkt en KLM deed het weer eens beter dan die rotte Franse tak van de luchtvaartmaatschappij. Om dit repetitieve karakter nog maar eens door te zetten, komt de AFM vandaag met een zoveelste voortgangsrapportage van het Herstelkader rentederivaten MKB (UHK). Ook daar hebben we een gigantisch dossier over aangelegd hier op DasKapi, en ook nu horen we weer hetzelfde geluid. Beginnen we maar met het begin van de AFM: 'Drie banken zijn gereed met het uitsturen van aanbodbrieven in het kader van het Uniform Herstelkader rentederivaten MKB (UHK). Een vierde bank stuurt haar laatste compensatievoorstellen in december. De twee banken met het grootste aantal klantdossiers voerden de afgelopen maanden versnellingsopties door, die hebben geleid tot een flinke toename van aanbodbrieven.' Sowieso even aan de AFM: waarom steeds 'banken' zeggen, waarom verdienen ze deze schijnanonimiteit? Iedereen weet dat het bij die laatste twee banken om de Rabobank en ABN Amro gaat. Daarbij komt het voor een waakhond van de financiële markten weer bijzonder slapjes over om deze banken die mkb'ers ingewikkelde swap-overeenkomsten hebben aangesmeerd op een dergelijke manier van dienst (lijken) te zijn. Maar goed, u kunt de rapportage zelf lezen verder, waarvan de conclusie luidt: 'we houden het in de gaten, tot de volgende rapportage. Groundhog Day'en we door naar de conclusie van de brief van minFin Hoekstra aan de Kamer óver die rapportage van de AFM: 'Hoewel het aantal verstuurde aanbodbrieven een stijgende lijn laat zien, blijft het onzeker wanneer er definitief een streep kan worden getrokken onder dit voor MKB-ondernemingen al veel te langslepende dossier. De AFM zal begin 2019 opnieuw rapporteren over de voortgang per december 2018. Ik vind het van belang goed te monitoren dat banken al het mogelijke blijven doen om alle betrokken MKB-ondernemingen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over hun compensatieaanbod.' Nu is 'zo snel mogelijk' in dit kader een enorm rekbaar begrip, maar we weten niet of we nog zo'n rapportage aankunnen. En dan zijn wij niet eens een gedupeerde. 

Reaguursels

Inloggen

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken