Buitenlanders en bejaarden pakken uw baan niet af

Zeggen wij niet, maar tot een soort van die conclusie komt het Centraal Planbureau op basis van beschikbare wetenschappelijke literatuur en Nederlandse data. Maken wij daarbij de aantekening dat het aan relevante gegevens nogal eens ontbreekt. Houden we over: een hoop redeneringen en aannames. Arbeidsmarktverdringing door arbeids- en asielmigranten heeft inderdaad beperkingen. Zo zijn er voor kennismigranten additionele looneisen. Syriërs die een oorlog zijn ontvlucht mogen niet direct aan de slag, kunnen kampen met psychologische problemen en spreken niet direct Nederlands. Dat hierdoor de arbeidsparticipatie lager is dan onder Nederlandse arbeidskrachten mag geen wonder heten. Het Planbureau rekent voor dat in piekjaar 2015 30.000 personen (exclusief nareizigers, inclusief minderjarigen) een verblijfstatus kregen. Na 8 jaar zou dit tot zo'n 9.000 extra personen op de arbeidsmarkt leiden. Dus is het 'niet waarschijnlijk' dat deze toename leidt tot een 'substantiële verdringing' van Nederlandse arbeidskrachten. Voor zover er sprake is van verdringing door migranten dan is dat vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt. U kent het verhaal: Poolse stukadoors en Bulgaarse kastijgers concurreren de laagopgeleide Nederlander weg. Maar suggereert het CPB: MOE-landers werken vaak (tijdelijk) in toch al krimpende sectoren. Zou goed kunnen dat Nederlanders wegens de krimp en concurrentie toch al gemotiveerd waren om een hoger diploma te behalen en/of zijn overgestapt naar een beter betalende sector. 

Bejaarden, bollebozen en overheid

Het CPB keek ook naar drie andere vormen van verdringing. Namelijk tussen leeftijdsgroepen, opleidingsniveaus en arbeidsmarktbeleid (en niet naar zzp'ers, automatisering en globalisering). Samengevat: ouderen verdringen jongeren vrijwel nooit, omdat ze een andere rol hebben op de werkvloer. Alleen in tijden van recessie kan de combinatie van een verhoging van de pensioenleeftijd en stevige ontslagbescherming jongeren tijdelijk verdringen. Recessies kunnen er ook voor zorgen dat hoogopgeleiden tijdelijk onder hun niveau werken, maar op de lange termijn is er een tekort aan hoogopgeleiden. Middelbaar opgeleiden zouden mede door technologische ontwikkelingen laagopgeleiden verdringen, maar ook daar moet u het CPB niet op vastpinnen. Waren wij vooral benieuwd naar arbeidsverdringing door de eigen overheid in de vorm van loondrukkende subsidies. Helaas: we worden afgescheept met een tabelletje waaruit blijkt dat Nederland ten opzichte van OESO-landen veel uitgeeft aan dergelijke maatregelen. Nou, bedankt hè. Is uw baan veilig tegen arbeidsmarktverdringing dan kunt u hier in de baas z'n tijd het hele 133 pagina's tellen boek lezen-pdf.

Reaguursels

Inloggen

bijstand is niet te hoog, krijg maar eens een ongeluk of pech, betaalde belasting is te hoog.

omgponies | 31-10-18 | 22:05 | + -1 -

Volgens een ander artikel op DK van vandaag zijn er in Nederland 343.000 werklozen. Daarnaast zullen er duizenden mensen zijn die het hebben opgegeven. Er zijn ongeveer 2 miljoen niet-westerse allochtonen in Nederland. Als daarvan de helft in de arbeidszame leeftijd is, hadden we alle 343.000 werkloze aan het werk kunnen helpen én 650.000 banen over gehad voor mensen die wij nuttig vonden - puur door geen allochtonen in Nederland toe te laten.

Hoezo geen verdringing?

En het smoesje "dat werk willen de Nederlanders niet doen" betekent dat de bijstand te hoog is.

Vitaly Chernobyl | 31-10-18 | 20:56 | 2 | + 1 -

Dat ze geld kosten is overduidelijk, maar vergeet niet dat die allochtonen ook weer voor banen zorgen. Asielindustrie, strafrechtjuristen maar ook shoarmazaken en belwinkels.

Arie Boom-SWA | 01-11-18 | 05:04 | + -1 -

De bijstand is op zich niet te hoog, het probleem is dat het netto verschil tussen bijstand en laag betaalde banen te klein is.

EefjeWentelteefje | 01-11-18 | 10:11 | + 0 -

Het beroep: steuntrekker.
Ik denk dat er dan hele andere cijfers uit komen rollen.

Analia von Solmsch | 31-10-18 | 14:11 | + 2 -

Dus dat ik bij mijn werkgever nu Oost-Europeanen zie werken waar 10 jaar geleden mensen met een Nederlands paspoort stonden te werken is geen verdringing?
Weer wat geleerd....

mvdwarsligger | 31-10-18 | 10:29 | 5 | + 14 -

@Aapje133 | 31-10-18 | 10:56 |
Heeft denk ik voornamelijk met goedkoper te maken. Heb wel eens aan die jongens gevraagd wat ze verdienen, daar kunnen jij en ik nog niet eens de huur/hypotheek van betalen.
Aan de andere kant, er is wel een behoorlijk verschil in arbeidsethos tussen de gemiddelde moe-lander en een gemiddelde uitzendkracht. Tenminste als ik de teamleiders van de productieafdelingen mag geloven.

mvdwarsligger | 31-10-18 | 12:32 | + 1 -

Ik zie bij mijn werkgever steeds meer vrouwen werken waar 10 jaar geleden >90% man was. Maar de mannen zijn heus niet allemaal werkloos. Net zoals er nauwelijks banen verloren zijn gegaan toen computers en robots het werk overnamen van typisten en fabrieksarbeiders. Dat je een verandering op de werkvloer waarneemt wil niet zeggen dat die Nederlandse paspoorthouders nu allemaal aan de Schultenbrau zitten.

Voireaton | 31-10-18 | 12:51 | + 1 -

Dat kan idd kloppen. Ben jij je baan kwijt? : verdringing. Kan je werkgever geen andere autochtonen vinden voor het werk? Geen verdringing. Schijnbaar komt het heeeeel vaak voor dat onze autochtone helden te beroerd zijn om door Oost Europeanen uitgevoerd werk zelf te doen. Uiteraard zal wel een groot deel van die voorbeeldige HOLlanders wel continue roepen dat ze niet aan het werk kunnen wegens verdringing.. maar dat is een andere discussie. Met 2-4% werkeloosheid in dit land ben je gewoon een enorme kansloze tokkie als je niet werkt maar dat wel kunt.

Epistulae_Morales | 31-10-18 | 16:11 | + -3 -
▼ 2 antwoorden verborgen

Als het uitkomt vertellen ze dat de migranten geen nederlanders verdrijven, als een ander verhaal even uitkomt vertellen ze dat het steeds beter gaat met de integratie en werkeloosheid van immigranten.

Kane | 31-10-18 | 10:20 | 1 | + 11 -

2 4 % procent werkloosheid? Er lopen er wel 2.5 miljoen bij huis maar de helft is niet beschikbaar of heeft de afgelopen 4 weken niet actief gezocht naar werk. Het is maar hoe het CBS de definitie stelt..

Rob12345 | 31-10-18 | 19:05 | + 0 -

Gratis tip voor (met name) jonge gemotiveerde sollicitanten: vraag tijdens je gesprek hoe lang de meeste mensen bij het bedrijf werken. Krijg je als antwoord "sommigen al 30 jaar" ren dan héél hard weg.
De ervaring heeft mij geleerd dat organisaties waar zoiets nog gebeurt dermate star en ouderwets zijn dan je het er niet lang vol gaan houden. Quinoa lunches en voetbaltafels zijn uiteraard weer het andere uiterste waar je ook niet gelukkig gaat worden

blubberpoesje | 31-10-18 | 10:18 | 2 | + 1 -

Iemand die ergens al 30 jaar werkt is soms oo het gouden pad naar snelle promotie..;)

Epistulae_Morales | 31-10-18 | 16:16 | + 0 -

Doe mij maar een starre organisatie waar mensen al 30 jaar met plezier werken dan zo'n hippe scrum organisatie waar je ieder jaar 15 doelstellingen moet bedenken en waarmaken en je om de 2 jaar een reorganisatie hebt.

Stonecity | 31-10-18 | 18:12 | + 2 -

Als ik het goed begrijp is er sprake van verdringing door buitenlanders of anders van hen levenslang onderhouden. Win/win zeker weer?
Die andere drie vormen van verdringing zijn rookgordijntjes. Volstrekt irrelevant. Net zoiets als de betere verdringt de minder goede ofzo... Ik zou zeggen: gelukkig maar!

squadra | 31-10-18 | 09:47 | 4 | + 1 -

@jemagookniksmeer | 31-10-18 | 13:25 - Vergeet ook niet de aan de Linkse Kerk gelieerde traings- en adviesbureautjes die steevast allerlei cursussen mogen organiseren waarvan de resultaten vervolgens tegenvallen. Dan mag een ander links bureautje onderzoeken waar het mis ging en aanbevelingen doen, die vervolgens in de onderste la verdwijnen waarna het hele circus nog eens herhaald wordt.

Huisregelneef_III | 31-10-18 | 15:55 | + 1 -

De verdringing op de arbeidsmarkt is gewoon recht evenredig met mensen die zelf niet werken maar wel over verdringing zeiken. “Ze pikken onze banen in” zei eens een 35 jarige werkeloze PVV stemmer die wel wiet kon kweken maar niet kon werken wegens een zwakke rug... tegen mij..

Epistulae_Morales | 31-10-18 | 16:19 | + -3 -

@Epistulae_Morales | 31-10-18 | 16:19 - Snel legaliseren dus, dan kan meneer als tuinder aan de slag.

Huisregelneef_III | 31-10-18 | 17:25 | + 0 -
▼ 1 antwoord verborgen

Dus van de 30.000 illegalen, uh ‘migranten’ , hebben 22.000 na 8 jaar nog steeds geen baan en daarmee waarschijnlijk levenslang. Daarmee bevestigt het CBS nu OFFICIEEL dat ‘migranten’ vooral steuntrekkers zijn die mrd per jaar kosten en NUL bijdragen aan de NL samenleving...
Graag vandaag nog de grenzen dicht voor alle illegalen, uh ‘migranten’...

ZwarteDag | 31-10-18 | 09:21 | 6 | + 24 -

30.000 handophouders erbij in één jaar, en we zijn al tientallen jaren bezig. Dat gaat dus om honderdduizenden inactieven voor wie wij een riante uitkering en gratis zorgverzekering mogen betalen. We zijn meer kwijt aan dit soort volk dan aan de complete EU-afdracht.

Huisregelneef_III | 31-10-18 | 15:53 | + 2 -

@Huisregelneef_III
Elke HR manager kan je uitleggen, zeker in deze tijden, dat een gezond bedrij een pool van arbeiders moeten hebben.. een voorraad zeg maar. De discussie oet daarom niet gaan waar die arbeiders vandaan komen,
Maar wat de motiverende drempel om te gaan werken moet zijn. En die is heek simpel.. De uitkeringen zijn te hoog en de tegenprestatie is te laagdrempelig.
Halveer de uitkeringen, of schaf ze na verkoop van tijd af, en verlaag de onderste belastingschijven.
Echt, IEDEREEN gaat aan het werk. Maar dat is het probleem.. dit pakt ook onze blanke beroepsbankzitters..
en die mogen nog blij zijn met de aanwezigheid van allochtonen omdat daar nu de aandacht naar uitgaat.

Epistulae_Morales | 31-10-18 | 16:29 | + -1 -

@Epistulae_Morales | 31-10-18 | 16:29 - Arbeiders zijn het probleem niet, we hebben het hier over steuntrekkers. Ook niet belangrijk waar die vandaan komen, maar we hebben er in elk geval niet meer van nodig.

Huisregelneef_III | 31-10-18 | 17:00 | + 2 -
▼ 3 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken