Eindelijk. Pensioenplan van de vakbonden begint duidelijk te worden

Hier verbouwt Firma Biereco
Hier verbouwt Firma Biereco

De actie om gepensioneerden gratis pensioen uit te delen begint deze week groteske vormen aan te nemen. Zo zagen we gisteren dat de vakbonden het pensioenakkoord opblazen als de rekenrente niet omhoog mag. Vanochtend lazen we dat 50PLUS onderzoek heeft laten doen naar het koopkrachtverlies onder gepensioneerden die het al jaren zonder indexatie moeten stellen. U ziet het in het plaatje boven en begrijpt het aansluitende pleidooi voor eveneens een hogere rekenrente. Over dit alles komt dan heen Willem Noordman, hoofd van de pensioenafdeling van de FNV die werkenden de stuipen op het lijf probeert te jagen: 'Zonder hogere rekenrente dreigt in het nieuwe stelsel de premie 25% omhoog te moeten, of de opbouw 20% te moeten dalen'. Dat staat dan in PensioenPro dat helaas achter een betaalmuur zit, maar eindelijk wel meer duidelijkheid geeft over 'het pensioenakkoord' dat eind mei via de Telegraaf uitlekte. Eerst en om te beginnen heeft onze Noordman wel een punt. Werknemers betalen momenteel veel te weinig premie, zegt ook De Nederlandsche Bank (en zie hier en hier voor veel meer uitleg). Volgens de huidige systematiek mag bij het vaststellen van de premies namelijk gerekend worden met een verwacht 'hoog' rendement. Pensioenen moeten echter gewaardeerd worden tegen een laag rendement (veel meer uitleg daarover hier). Eigenlijk, zegt Noordman, moet je die rentes voor beide zaken gelijk trekken -en dan in zijn optiek uiteraard kiezen voor een hoge rekenrente.

Rente omhoog

Dat heeft namelijk twee voordelen: de premies voor werkenden hoeven niet verder omhoog en de dekkingsgraad van pensioenfondsen stijgt. Zouden we bijvoorbeeld een gangbare en hogere Europese rekenrente aanhouden, dan stijgt de dekkingsgraad van pensioenfondsen direct met 4%- tot 7%-procentpunt. Daarmee zijn we aangekomen bij onderdeel twee van het vakbondenplan: het uitroeien van de buffers en de vereiste hoge dekkingsgraad. De dekkingsgraad wordt gevonden door de beleggingen van het fonds te delen door de waarde van alle in de toekomst uit te keren pensioenen (hier veel meer daarover). Op dit moment moet een fonds een dekkingsgraad hebben van 120% of hoger. Die 20% is de buffer tegen crashes op de beurs (niet helemaal ten onrechte: in 2008 verloren fondsen in één jaar ongeveer 15% van hun bezittingen). Momenteel zitten de grote fondsen met hun miljoenen deelnemers op een dekkingsgraad van iets boven de 100%. Die fondsen mogen niet indexeren en moeten de uitkeringen zelfs misschien korten. Maar die buffergedoetjes zijn als het aan de bonden ligt passé composé.

Buffers dood

Het plan gaat zo: als de dekkingsgraad van een fonds precies 100% is, dan worden pensioenen niet geïndexeerd en niet gekort. Als de dekkingsgraad 101% is, dan worden pensioenen met 0,1% geïndexeerd. Bij een dekkingsgraad van 99% worden uitkeringen met 0,1% gekort. 'Zo tendeert de dekkingsgraad naar 100%', zegt Noordman. U begrijpt het resultaat zelf: ambtenarenpensioenfonds ABP heeft momenteel een dekkingsgraad van 105,9% en mag nu nog niet indexeren. Met het vakbondsplan stijgt de dekkingsgraad met ongeveer 4%-punt (zegt het FD) naar 110%. Dat betekent dat de ambtenarenpensioenen van de actieven en de post-actieven direct kunnen worden geïndexeerd met 1%. En zo gaat dat dan ook bij andere pensioenfondsen. Gepensioneerden blij, grafiek bovenaan dit artikel op termijn weer eerlijker en werkenden hoeven geen torenhoge pensioenpremies te gaan betalen. Mag u van ons zelf weten hoe u over dit plan denkt, maar dan zouden wij toch willen meegeven dat van alle denkbare pensioenstelsels dit stelsel het allerslechtste is, behalve als u behoort tot de vergrijsde achterban van de bonden. Voor de rest van Nederland lost dit solidaire casinopensioen namelijk geen enkel probleem op. Filmpje.

Instant update

Pensioenminister Wouter Koolmees is zojuist besprongen door de Tweede Kamer. Komt er nou eindelijk een pensioenakkoord en wat gebeurt er met de rekenrente? Helaas voor de vragenstellers en voor ons liet Koolmees niets los. 'Het is niet kies' om over de onderhandelingen uit de school te klappen en het bereiken van een pensioenakkoord is 'een delicaat proces', aldus de minister. Goed nieuws komt vandaag over de dekkingsgraden. Die zijn in het derde kwartaal verder gestegen wegens een hogere rente en goede beursresultaten. Nu bidden om oktober met precies de tegenovergestelde beweging op de financiële markten. Wie behoefte voelt aan extra cursus kan terecht bij econoom Bas Jacobs. De stof voor deze week: 'Hogere rekenrente bij een pensioenprobleem? Helemaal prima, belazer vooral jezelf'.

Reaguursels

Inloggen

DK zou zich wat meer moeten verdiepen in de bijdragen in de media van de heer Teulings...

Koolmees moet om maar heeft slappe knieēn omdat Knot dan in zijn hemd staat.

1 ding is duidelijk DK kàn niet rekenen.

tjawatnudantochweer | 31-10-18 | 10:33 | + -3 -

50plus snapt nog steeds niet hoe economie werkt. Die grafiek wéér gebruiken om een punt te maken is gewoon dom.
Die grafiek geeft precies aan dat de oudjes geen reden tot klagen hebben. Zij zijn in de afgelopen 18 jaar er niets op achteruit gegaan. Hun koopkracht is al die jaren gelijk gebleven. Waarom zou een gepensioneerde er in koopkracht er op vooruit moeten gaan? Het is eigenlijk nog veel erger: Er zijn hele groepen er wél op achteruit gegaan, waarom hebben de gepensioneerden ook niet hun steentje bijgedragen?
Tevens is de grafiek ook nog fout of suggestief. Hij pretendeert dat werkenden er wel 40% op vooruit zijn gegaan. Dit is maar het halve verhaal. Werknemers die geen carrière hebben gemaakt zijn er op achteruit gegaan, alleen in de gevallen van promotie/doorgroei zijn werknemers er op vooruit gegaan. Henkie Krol de Oplichter moet heel snel terug zijn hok in als het over dit onderwerp gaat!

Phoolie_the_King | 31-10-18 | 10:08 | + 2 -

Dus als de dekkingsgraad door een nog grotere megacrisis daalt naar 50%, dan wil meneer de pensioenen met 5% korten? Dit tendeert naar potverteren, als je het mij vraagt.

Huisregelneef_III | 30-10-18 | 22:01 | 1 | + 2 -

Yep. En de aandelen gaan lekker weer. Ofschoon we allemaal wel weten dat op LT blablabla, maar intussen moet je wel uit je ¨verliezen/tijdelijk verloren rendement¨ je uitkeringen blijven doen. Misschien gaan de fondsen ooit nog op krediet werken. Margin call to please all...

squadra | 31-10-18 | 09:54 | + 1 -


Nog eens herhaald :
Het is heel goed mogelijk voor NIEUWE pensioendeelnemers de pensioenaanspraak persoonlijk te maken. Een persoonlijke rekening bij het pensioenfonds, jaarlijks bijschrijven van betaalde premies (ook van de werkgever) en bijschrijven van een evenredig deel van het behaalde rendement. Opgenomen bedragen afboeken. Dit is heel eenvoudig, een bank doet dit ook.
Indien de pensioenhouder overlijdt het restant van de rekening uitbetalen aan de erfgenamen, niet in een gemeenschappelijke pot storten.
Dit maakt het mogelijk het opgebouwde bedrag al voor pensionering geheel op te nemen, bijv. voor kopen van een huis of bij emigreren.
Zo is er ook geen belangenstrijd tussen jongeren en ouderen.
Geen "solidariteit"-gezeur meer.
Er is automatisch geen sprake meer van "indexeren" of "korten", "dekkingsgraad" of ander gedoe.
Je kiest je maandelijkse uitkering na je pensionering en als je je persoonlijke pot leeggemaakt hebt dan houdt het echt op. Dat is dan ieders eigen verantwoordelijkheid.
Ook is het gemakkelijk van werkgever te wisselen met voortzetting van dezelfde pensioenopbouw.
Alleen inkomstenbelasting over het opgenomen bedrag heffen, geen vermogensbelasting over wat er in de persoonlijke pensioenpot zit.

mickey99999 | 30-10-18 | 20:18 | + -4 -


Nog eens herhaald :
Het is heel goed mogelijk voor NIEUWE pensioendeelnemers de pensioenaanspraak persoonlijk te maken. Een persoonlijke rekening bij het pensioenfonds, jaarlijks bijschrijven van betaalde premies (ook van de werkgever) en bijschrijven van een evenredig deel van het behaalde rendement. Opgenomen bedragen afboeken. Dit is heel eenvoudig, een bank doet dit ook.
Indien de pensioenhouder overlijdt het restant van de rekening uitbetalen aan de erfgenamen, niet in een gemeenschappelijke pot storten.
Dit maakt het mogelijk het opgebouwde bedrag al voor pensionering geheel op te nemen, bijv. voor kopen van een huis of bij emigreren.
Zo is er ook geen belangenstrijd tussen jongeren en ouderen.
Geen "solidariteit"-gezeur meer.
Er is automatisch geen sprake meer van "indexeren" of "korten", "dekkingsgraad" of ander gedoe.
Je kiest je maandelijkse uitkering na je pensionering en als je je persoonlijke pot leeggemaakt hebt dan houdt het echt op. Dat is dan ieders eigen verantwoordelijkheid.
Ook is het gemakkelijk van werkgever te wisselen met voortzetting van dezelfde pensioenopbouw.
Alleen inkomstenbelasting over het opgenomen bedrag heffen, geen vermogensbelasting over wat er in de persoonlijke pensioenpot zit.

mickey99999 | 30-10-18 | 20:18 | 2 | + -2 -

Helaas geen goed idee. Niet iedereen is even kundig en heeft evenveel kennis om verstandige beslissingen te nemen. Juist de collectiviteit maakt het stelsel zo sterk. Je kunt overigens wel nog steeds je eigen inleg aan je eigen uitkering koppelen, zoals nu bij de huidige werknemers gebeurt (itt de huidige gepensioneerden).

Phoolie_the_King | 31-10-18 | 10:01 | + -1 -

Je kunt pensioenpotten moeilijk persoonlijk maken als tegelijkertijd de AOW is gefiscaliseerd. Het is namelijk in ieders individuele belang (game theory) om dan de pensioenpot te verbrassen totdat men het AOW-basisinkomen krijgt. Aanvullend pensioen zorgt namelijk voor een hoger belastbaar inkomen en dan krijg je de AOW niet volledig meer.

Voireaton | 31-10-18 | 12:38 | + 0 -

Een kleine aanvulling op het artikel. Als we het jaarverslag van ABP erbij pakken dan zien we dat de dekkingsgraad in 2008 met 50% gedaald is. En als nu dezelfde crisis weer optreed zal een daling niet veel minder zijn. Het is dus alleen verstandig om de buffers te verlagen als er ook daadwerkelijk sneller gekort wordt. Maar dat willen de vakbonden natuurlijk niet.

sanneS | 30-10-18 | 20:01 | + 5 -

" Prima die indexatie van pensioenen voor die egoistische FNV oudjes, maar dan wel nadat ze met terugwerkende kracht de premie hebben bijgestort die zij tekort hebben voldaan voor hun veel te hoge eindloon uitkering. "" ,

ik begrijp je helemaal ik ben geboren ik 1957 ben gaan werken toen ik 15 was ( 1972 ) en dat doe ik nu nog steeds en begrijp best dat ik een van de opvreters ben voor de jeugd ,, ik ben pas 42 jaar aan het werk ( zonder onderbreking ) en pas 33 jaar bij mijn huidige werkgever . ik ben duidelijk een opvreter en zou afgeschoten moeten worden of een verplichte pil krijgen !! slik hem met plezier want deze maatschappij is rot

bas6460 | 30-10-18 | 18:11 | 4 | + -10 -

Atlas: Een pensioenuitkering van 76% van het middelloon (gemiddelde salaris over de loopbaan) komt ongeveer overeen met 70% van het eindloon. En de premieholidays van de jaren negentig zijn veroorzaakt door de inhalige overheid die belasting wilde gaan heffen over de reserves van de fondsen. Dat kan je de boomers niet echt verwijten.

Buerman | 30-10-18 | 22:20 | + 4 -

Bas kan eenvoudig zelf berekenen waar ie recht op zou hebben indien de huidige economische werkelijkheid mee wordt genomen. Bas telt op hoeveel premie hij en zijn werkgever(32 jaar werkt, kan nu nooit meer maar terzijde)hebben ibgekegd. Daar mag hij 6% rendement samengesteld bij rekenen. Het dan verkregen kapitaal vult Bas in op een verzekeringsite bij Welke lijfrente krijg ik voor x kapitaal. Bas zal zich rot schrikken en zich realiseren dat de lijfrente uitkering veel lager is dan de beloofde pensioenuitkering. En Bas waar komt het verschil vandaan? Juistem uit de pot van de werkenden.

Zatkniss | 31-10-18 | 09:46 | + 4 -

@Buerman; stemden de boomers niet op politieke partijen die het ABP een premieholiday gaven? Waren zij niet politiek geengageerd? Was dit niet de grootste generatie die daarmee ook het politieke discours tussen '80 en '00 heeft bepaald?

Voireaton | 31-10-18 | 12:39 | + 1 -
▼ 1 antwoord verborgen

Ironisch genoeg (want vakbond & goede ideeën...) is een dergelijk idee helemaal zo gek nog niet, en ook nog eens relatief 'fair' over generaties. Wel moet je dan die 100% veranderen voor 160%.
Dat is wat het Pensioenfonds Huisartsen doet, je krijgt minder aanspraken dan je voor betaalt ('underpromise'), maar in ruil daarvoor is er doorgaans flinke indexatie ('overdeliver'). Die indexatie wordt minder naarmate je verder onder die 160% komt, en meer naarmate je (ver) boven die 160% komt. Het effect van 'solidariteit'/kruissubsidies van doorsneepremie etc. is hierdoor vele malen minder groot.

reigor | 30-10-18 | 16:58 | 1 | + 3 -

Die 160% moet u eens voorstellen aan de vakbonden. Ik denk dat ze u willen lynchen.

nieuwe_Deen | 30-10-18 | 17:14 | + 2 -

Ik vind dat de pensioenfondsen zelf maar moeten gaan bankieren.

kwakindezak. | 30-10-18 | 16:34 | 1 | + -1 -

Of sociale huurwoningen bouwen, om maar eens iets te noemen.

Bret24286011 | 30-10-18 | 16:56 | + -1 -

Prima die indexatie van pensioenen voor die egoistische FNV oudjes, maar dan wel nadat ze met terugwerkende kracht de premie hebben bijgestort die zij tekort hebben voldaan voor hun veel te hoge eindloon uitkering.

De werknemer van nu betaalt veel meer dan de oudjes ooit gedaan hebben terwijl ze veel langer premie betalen, de eerste prioriteit zou dus moeten zijn het drastisch verlagen van de premie ipv het belonen van dat sprinkhanen gedrag.
Dus weg met die drogredenen om de pot nog harder leeg te roven en weg met dat rotte akkoord.

Atlas Shruggs 10 | 30-10-18 | 16:32 | 2 | + 14 -

Precies. De boomert is nu eenmaal ik ike etc. De dat de boomerbond dit voorstelt is logisch. Werkenden pas op ue seack.

Zatkniss | 31-10-18 | 09:42 | + 3 -

Hear, hear!
Zoals al een keer eerder aangegeven onder een artikel hier op DK: Ik heb nu, op mijn 36e, al bijna 2x zoveel premie ingelegd dan mijn (schoon)ouders ooit gedaan hebben. Zij krijgen ook nog eens een hoger pensioen en genieten er langer van.
Ik hoop van harte dat de pensioenen de komende jaren gekort gaan worden, zodat wij (werkend Nederland) in de toekomst ook nog wat uit diezelfde pot kunnen halen.

Phoolie_the_King | 31-10-18 | 09:52 | + 1 -

Even los van het hele idee, bij een daling van de dekkingsgraad van 100% naar 85% (even analoog naar de GFC post-2008) zouden pensioengerechtigden direct gekort worden met 1,5%. Is dit niet meer procyclisch dan we voorheen hadden, waarbij een daling van het beleggingsresultaat in elk geval niet direct resulteerde in pensioenkortingen?

Voireaton | 30-10-18 | 15:18 | + 4 -

Misschien is het ook maar beter het pensioenfondsgeld er zo snel mogelijk doorheen te jagen, voordat 'Brussel' z'n grijpgrage graaihanden er vat op krijgen.

Poekieman | 30-10-18 | 15:18 | 4 | + 7 -

ErikJan: Er is al een historie van overheden die pensioenpotten leegroven (oh, pardon: "Afromen") om het gat in hun hand te dichten. Daarnaast is het zo dat de EU het geld met honderden miljarden tegelijk uitgeeft (Griekenland, binnenkort Italië, De overige PIGS landen zijn risicovol) én dat de EU allerlei richtlijnen kan aannemen zoals één die pensioenfondsen verplicht om minstens 75% van het belegde vermogen in Eurobonds te beleggen.

Dat is best gevaarlijk.

Vitaly Chernobyl | 30-10-18 | 19:28 | + 4 -

Vitaly Chernobyl | 30-10-18 | 19:28 Er is veel soevereiniteit verloren gegaan aan de EU, maar een richtlijn zoals jij noemt kan niet uitgevaardigd worden. Hoe kom je er op.

Buerman | 30-10-18 | 22:13 | + 1 -

@Buerman: Hoezo kan dat niet? Graag met bronnen onderdsteunen. Een club in haar nadagen die kan besluiten Eu 2 biljoen per maand aan geld bij te maken en waar men kan besluiten dat Nederland 40 miljard moet inleggen in een ESM, dan kan men ook besluiten dat de EU pensioenfondsen in EU-bonds moeten beleggen.

Vitaly Chernobyl | 31-10-18 | 20:48 | + 0 -
▼ 1 antwoord verborgen

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken