Jeuj! Nederlandje is de op een na beste pensioenbelegger van de OESO

Hangt wel af van de reeks
Hangt wel af van de reeks

Gecorrigeerd voor inflatie tikten de Nederlandse pensioenfondsen gezamenlijk 5,3% per jaar aan beleggingsrendement binnen, en zonder die correctie 6,9%. Daarmee pakken we bij de OESO-kampioenschappen zilver op het onderdeel reële rendementen over de afgelopen 15 jaar. Canada pakte goud met 5,5%. De rest deed het een stuk minder of er zijn geen gegevens beschikbaar. Dat blijkt uit de 2018-versie van de Pension Markets in Focus-pdf die we zelf even gemist hadden, maar PensioenPro gelukkig niet. De OESO zet jaarlijks de bevindingen op een rij van de aangesloten landen en het bijbehorende pensioenvermogen van $43 biljoen (van fondsen en verzekeraars). De VS nemen met $28 biljoen het leeuwendeel van het vermogen voor hun rekening. Nederland staat op de vierde plek met $1,6 biljoen. Of beter meten doet men in omvang van het bbp: Denemarken op één met 208%, Nederland op twee met 184%, de VS op zes met 144% en het gewogen gemiddelde is 133%. Nog meer goed nieuws over onze pensioenfondsen las u gisteren ongetwijfeld overal inzake de Melbourne Mercer Global Pension Index-pdf. Daar rollen we namelijk als nummer 1 uit de bus. Het Nederlandse pensioenstelsel is volgens Mercer het allerbeste ter wereld. Dan moet u alleen wel even weten dat het gaat om het stelsel in zijn totaliteit: dus aow, pensioen via de werkgever en overige zaken. Wie dan het lijstje bekijkt ziet dat onze score een verdienste is van onze geliefde overheid: die legt pensioenfondsen strakke regels op, zorgt voor de massa met een relatief hoge aow (u kent de cijfers). Verder hebben we een lage staatsschuld, hoge economische groei en zijn er de noodzakelijk ingrepen geweest om de pensioenleeftijd te verhogen. Trap daarom s.v.p. niet in politici die onder verwijzing naar de besproken onderzoeken roepen dat onze pensioenfondsen zo goed zijn dat we alleen maar de rekenrente hoeven te verhogen om van de problemen af te zijn. Deze populistii (bijv. van 50PLUS en de PVV) lezen de onderzoeken niet en komen met precies geen oplossing voor de echte problemen (=slechte aansluiting pensioen op de arbeidsmarkt, weinig flexibiliteit, verkeerde solidariteit, etc.). Dat laatste zeggen wij en zo ongeveer Mercer zelf in een toelichting op het onderzoek in het FD/. Tot slot zal het u niet verbazen dat Turkse kranten berichten dat de Turken de beste beleggers zijn (factcheck: klopt).

Reaguursels

Inloggen

Begin thuis met Google te werken! Het is verreweg de beste baan die ik heb gehad. Vorige maand ontving ik mijn eerste looncontrole $ 29852 voor 3 uur werken per dag en je kunt gemakkelijk $ 243 per uur verdienen .... Je kunt het hier bekkijken ...

➥➥➥➥➥➥➥➥➥ 𝐰­𝐰­𝐰.E­a­r­n­9­1.𝐜­𝐨­𝐦

ShawnNorth | 24-10-18 | 11:45 | + 0 -

Het beste pensioensysteem ter wereld is net zoiets als de mooiste lijkkisten ter wereld. Tijdens de levensfase dat het er het minste toe doet, heb je de meeste bling. Helaas overwint de calvinistische spaarijver alle ratio.

Zware Guy | 23-10-18 | 18:10 | + -1 -

@fikkieblijf!, wie zegt dat mijn pensioenleeftijd ook niet omhoog gaat of zels nog meer dan die van jou?

Dat je zelf op jonge leeftijd bent gaan werken is je eigen keus. Het was ook mijn eigen keus om lang te blijven studeren. Ik heb daardoor wel een "leuke" studieschuld en nog weinig opgebouwd. Maar ieder maakt zijn eigen keuze.

kami124 | 23-10-18 | 14:55 | + 0 -

Geen wonder dat de gewone burger tot aan zijn 70-ste moet werken. Het pensioengeld wordt zonder ons medeweten overal geinvesteerd, we betalen ons hele werkende leven tonnen aan pensioenpremies, wordt geinvesteerd, zij verdienen er grof aan, maar wij zien er nauwelijks wat van terug! Het is een grof schandaal!

RambalLO | 23-10-18 | 13:14 | 2 | + -3 -

Wij betalen de rekening van de babyboom generatie! Zij hebben eerst goed voor zichzelf gezorgd met hun WAO, VUT regeling, vroeg-pensioen, hypotheekrente aftrek, etc. Daar draaien wij nu voor op! Laat dit voor iedereen duidelijk zijn. De babyboom generatie heeft zoveel vermogen opgebouwd dat zij gerust zonder AOW en pensioenen kunnen rondkomen. Genoeg vermogen om zelf hun ziektekosten te bekostigen.

Ik pleit voor afschaffing van de verplichte pensioenen en dat de babyboomers maar eerst hun vermogens (spaargelden, onroerend goed, etc.) eerst opeten, ipv de huidige generaties op te laten zadelen met hun wandaden!

RambalLO | 23-10-18 | 13:20 | + -3 -

De feiten zijn anders. De beheerskosten bedragen jaarlijks zo'n 0,5% van het opgebouwde vermogen terwijl er dus 6,9% rendement wordt gemaakt (5,3% na correctie inflatie). Dat is een goeie deal! Maarja... dat zijn de feiten!

nomeansno | 23-10-18 | 14:07 | + 2 -

Wat schokkend weinig!
Ik heb als gewone burger nog nooit zelf aan beleggen gedaan; ik heb alleen maar geprobeerd braaf iets te sparen voor mijn pensioen (advies van de overheid, weet je wel), gewoon op spaarrekening en deposito.

Toch maak ik als spaarder (en volslagen leek op beleggingsgebied) volgens de overheid gemiddeld fictief een zogeheten verondersteld rendement dat beduidend hoger ligt dan dat van al de professionals die daartoe hoogopgeleid fulltime als expert werkzaam zijn.....

Wering | 23-10-18 | 13:01 | 3 | + 2 -

Het verondersteld rendement in box 3 is 4% en uit het artikel blijkt dat professionals 6,9% halen (beide zonder inflatie). Klopt dus weinig van wat je zegt.

nomeansno | 23-10-18 | 14:09 | + 0 -

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connec...
2017: resp. 4,6 en 5,39 %

Hoe dan ook, voor een leek (er van uitgaande dat hij zou kunnen/willen beleggen) waarschijnlijk nog eenhele toer (vs resultaten professionele beleggers).
Nog erger (voor spaarders) is dat de BD er zonder slag of stoot van uit gaat dat een spaarder, als leek, niet spaart maar belegt. En aldus zijn zo braaf bij elkaar gespaarde pensioen snel ziet verdampen.

Wering | 23-10-18 | 17:14 | + 2 -

Dat is dus allemaal nog een lager rendement dan de convervatieve beleggers bij pensioenfondsen. Iemand met meer dan 975k aan vermogen te beleggen kan wel meer dan 5,39% rendement (laten) halen hoor ;)

nomeansno | 23-10-18 | 17:38 | + 0 -

Weer een bevestiging dat de pensioenfondsen bulken van het geld. Elk jaar komt er weer ruim 5% bij aan rendement naast de premies. Ben benieuwd wanneer DK het gaat opvallen dat de pensioengelden berg alleen maar groter wordt. Kunnen ze eindelijk stoppen met janken dat er straks te weinig is.

Graaier | 23-10-18 | 12:55 | 6 | + -1 -

sorry voor dubbelpost, is raar, geen 2 x enter gegeven of zo

goktrommelisttot | 23-10-18 | 14:40 | + 0 -

goktrommelisttot | 23-10-18 | 14:39 |Nee, de berg moet niet groeien om aan meer mensen te betalen. Nieuwe aanpraken zullen nieuw vermogen moeten inbrengen, het is geen omslagstelsel. Er is voor iedere aanspraak genoeg in kas om de uitkeringen levenslang uit te betalen. Het vermogen groeit omdat er rendement owrdt gehaald en omdat de pensioenen ook al jaren niet meer geïndexeerd worden. Zodra de rekenrente ook maar enigszins zal stijgen zal de dekkingsgraad de pan uit rijzen.

Buerman | 23-10-18 | 17:36 | + 0 -

Ten eerste is het bijna onmogelijk om al megagrote investeerder een rendement te halen die lager is dan 4%. Dus die rekenrente die er nu is, is alleen daarom alleen zeer omstreden. Daarnaast kan het ook zo zijn dat we niet zo oud worden als de pensioenboeren nu denken. Kortom, de rekenmethode is geen wetmatigheid. Wat wel wetmatig lijkt is het rendement van 5% en de groeiende berg geld die elk jaar groter wordt. We zullen zien of we in de toekomst andere berekeningen te zien krijgen.

Graaier | 23-10-18 | 17:50 | + 1 -
▼ 3 antwoorden verborgen

OK, de aansluiting van pensioen op de arbeidsmarkt is niet optimaal, maar over flexibiliteit en de solidariteit daarentegen zijn nog weinig steekhoudende argumenten naar voren gekomen die betere alternatieven opleveren.
Fijn dat de fondsen goed vermogensbeheer plegen. Het liggende pensioenvemogen is door gerealiseerd rendement voor tweederde afkomstig uit dat beheer. Maar ja, we lijden het meest onder het lijden dat men vreest. Dus laten we maar uitgaan dat de hemel valt en dat de rendementen voortaan terugvallen naar minder dan de helft van wat het nu is. Logische consequentie is dan dat de premie moet verdubbelen of de pensioenleeftijd omhoog moet naar 75 jaar. Zo dat nog niet erg genoeg is hebben we de indexering van de werkenden ook al bijna 10 jaar op 0% gezet, zodat de aanspraken door inflatie ook wegsmelten, zodat er op je 75ste nog een fooi overblijft. Ik bedoel maar, je kunt de oude generaties best leuk bashen, maar je schiet wel in eigen voet. Goed bezig hoor!

Buerman | 23-10-18 | 12:43 | + 0 -

Dat is dan goed nieuws voor de EU. Ikzelf heb nog zo'n 30 jaar te gaan, ik verwacht niet dat er nog iets over is tegen de tijd dat ik aan de beurt ben. Ik verwacht niet dat dit land nog bestaat, gezien het huidige tempo van culturele afbraak en overdracht van soevereiniteit.

Sans Comique | 23-10-18 | 12:37 | 1 | + 8 -

Ik geef je nauwelijks hoop. Jij zult nooit van je zuurverdiende centjes op je oude dag nog een pensioen genieten. Wij betalen de rekening van de babyboom generatie!

RambalLO | 23-10-18 | 13:17 | + 0 -

Nou ik heb in totaal 8.500 euro ingelegd (ik werk nog niet zo lang) via mijn salaris en daar is momenteel nog maar 7.000 euro van over. Lekker dan. verplicht inleggen en nog verlies maken ook.

zie hier mijn pensioenpot: tweakers.net/ext/f/Io33I56FPqExWDXrpH...

disclaimer: ik weet dat het hier over gemiddeldes gaat en dat ik helaas een uitschieter naar beneden ben.

kami124 | 23-10-18 | 11:51 | 3 | + 0 -

heb even voor je gekeken.. nu 30 jarige ( dus nog zeker minimaal 37 jaar in te leggen) die op 67 jarige leeftijd pensioen gaat krijgen.. mwhahaha.. ik ben nu 57 jaar en na 32 jaar inleg heb ik nog tot mijn pensioen 12 jaar te gaan en in te leggen! Mijn pensioenleeftijd staat nog niet vast maar is nu al globaal geïndiceerd op 67 jaar en 6 mnd.. en gaat hoogstwaarschijnlijk naar de 69 jaar!

fikkieblijf! | 23-10-18 | 12:23 | + 0 -

Wat telt is de aanspraak die je hebt opgebouwd. De financiering is een andere kwestie. Dat er nu op dit moment een negatief rendement wordt gemeld is wel merkwaardig want niet in lijn met de gepubliceerde rendementen.

Buerman | 23-10-18 | 12:23 | + 0 -

@fikkieblijf!, wie zegt dat mijn pensioenleeftijd ook niet omhoog gaat of zels nog meer dan die van jou?

Dat je zelf op jonge leeftijd bent gaan werken is je eigen keus. Het was ook mijn eigen keus om lang te blijven studeren. Ik heb daardoor wel een "leuke" studieschuld en nog weinig opgebouwd. Maar ieder maakt zijn eigen keuze.

(sorry had niet op het goede bericht gereageerd)

kami124 | 23-10-18 | 14:55 | + 0 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken