Pensioenkortingen des doods op komst. Vakbonden doen niets

We hebben het al vaker geroepen, maar onze vlaggeschipvrienden van De Telegraaf zijn ook helemaal woke. Vakbonden snappen precies niets van pensioenen. Bij de krant zijn ze aan het rekenen geslagen en concluderen ze dat enkele grote pensioenfondsen (Zorgfonds PFZW en metaalfondsen PWE + PMT) een een dekkingsgraad naar marktwaarde van 104,2% op de dag van de meting hebben, terwijl ABP daar net boven zit.  Wie kort gezegd langer dan 5 jaar onder deze beleidsdekkingsgraad duikt moet korten op pensioenen. DNB en pensioenminister Wouter Koolmees benadrukken nog maar eens dat gemarchandeer met deze grenzen uitgesloten is. En dat hebben de vakbonden volgens de wakkere krant van Nederland niet helemaal door. Vakbonden steggelen al een eeuwigheid met werkgevers, werknemers en grote pensioenfondsen over een Pensioenakkoord. Die redding van ons pensioenstelsel schiet niet op, omdat de bonden de belangen van de vergrijsde achterban met hand en tand blijven verdedigen. Volgens De Telegraaf is Koolmees klaar met het getreuzel. Op het ministerie zou een concept-brief aan de Tweede Kamer in voorbereiding zijn waarin de voornaamste hindernissen richting een nationaal pensioenakkoord genoemd staan. Grootste punt van zorg: de verdeling van premie-inning. Jongeren betalen nu te veel, ouderen te weinig. Bij bruuske veranderingen zijn veertigers de sjaak, dus wil Koolmees voorkomen dat mensen 'niet onevenredig' geraakt worden. Vakbonden schijnen deze toezegging te mager te vinden. Een oplossing is echter niet in zicht, want de bonden zijn momenteel vooral druk met de voorbereidingen van een populistisch betoog. Die 1,9 miljard van de dividendbelasting moet namelijk naar de mensen voor een sociaal eerlijker Nederland.

Reaguursels

Inloggen

Een dekkingsgraad van 104% op een bijna halvering van rekenrente is een prestatie van formaat. Het surplus aan geld komt goed van pas om de gevolgen van de te lage premieheffing te neutraliseren. Bij het idee dat een zeker pensioen kan worden ontleend aan een vrijwel risicoloos beleggen in staatsleningen hoort nu eenmaal een premieheffing van ongeveer 50% op het pensioengevend loon. Zonder risico’s beleggen levert nu eenmaal beduidend minder oo en moet je meer inleggen. Tweederde van het liggend vermogen is in het verleden met risicovol beleggen verdiend. Slechts eenderde is uit premies afkomstig.

Buerman | 17-10-18 | 19:26 | + 1 -

Google biedt thuis online thuiswerk aan, je kunt tot $ 32549 verdienen per maand kort na enkele uren werken. Ik ben met deze baan begonnen en ik ben nooit gelukkiger geweest en nu deel ik het met je, bezoek deze website voor meer informatie....

>>>>>>>>>>>>>>>> 𝐰­𝐰­𝐰.E­a­r­n­9­1.𝐜­𝐨­𝐦

DebraKnight | 17-10-18 | 18:26 | + -5 -
-weggejorist en opgerot-
ChristiTheobald | 17-10-18 | 15:12 | + 1 -

Stel: een alleenstaande die straks een pensioeninkomen heeft van 35.000 bruto per jaar, bestaande uit 15.000 AOW en 20.000 aanvullende pensioen.

Inleg netto: 48 jaren AOW premie ad 6.085 per jaar = 292.080
Premie aanvullend pensioen: 240.000 (zijnde ~60 % van 400.000 bruto inleg)
Netto inleg c.q. voorfinanciering oude dagsvoorziening: 532.080,-

Uitkering volgens Nibud: AOW 1245,- bruto + pensioen 1665,- bruto = 2910,- bruto per maand.
Netto is dat vlg. Nibud 2400,- per maand (vanaf 67 jaar levenslang)
Netto per jaar 28.800. Dus: 18.5 jaar x 28.800 netto = 532.080,-

Tot het moment dat 85,5 jaar oud bent, verbruik je slechts bedrag dat je als werkende zelf in al die jaren netto hebt voorgefinancierd?
Uiteraard geen wetenschappelijke berekening, maar even ontdaan van alle ingewikkeldheden, is dit toch waar het in feite ongeveer op neerkomt?

Wering | 17-10-18 | 14:04 | 7 | + 4 -

Voor die 500.000 EUR totale inleg had je ook wel 4 appartementjes kunnen kopen voor verhuur. Toch minstens 4 x 800 = 3.200 per maand. Met de cijfers van vandaag uiteraard en inflatie enzo niet meegerekend. In de praktijk zal het allemaal wat anders uitvallen, maar het principe is hetzelfde.

Je kan beter ZZP-er worden en zoiets doen, appartementjes kopen of wellicht parkeerplaatsen of garages in de stad (goedkoop in onderhoud). Of in het buitenland (goedkoper land met lekker klimaat) een 2e huis kopen en op je oude dag je Nederlandse huis verhuren.

DolfWeerwolf | 17-10-18 | 16:59 | + 2 -

@DolfWW: dat doen sommigen ook. Ik ken er hier in Boekieland een paar van. Ikzelf niet trouwens.

Poekieman | 17-10-18 | 17:54 | + 0 -

WillTRiker | 17-10-18 | 15:12 Actuarieel gezien zijn premies in het verleden lager geweest dan achteraf gezien wenselijk was. Er is namelijk voornamelijk een permanente inhaal nodig geweest vanwege het langer leven risico. Dat element is onderschat. Dat het in de praktijk er niet zo toe deed is gelegen in het constant hoge rendement dat werd gehaald (en nu nog steeds). De dekkingsgraden waren in de vorige eeuw zo hoog gestegen, dat de regering een wetsvoorstel Brede Herwaardering indiende, waarin werd voorgesteld een vorm van Vpb te laten betalen door fondsen. De impact van dat voorstel was dodelijk voor de actuariële zuiverheid. Vanaf dat moment gingen fondsen namelijk premies drastisch verlagen. Opgemerkt moet daarbij wel worden dat premieverlaging weinig direct effect heeft op dekkingsgraden. Tweederde van al het vermogen in de fondsen komt immers uit beleggingsrendement en dat bleef hoog.
En dan nog wat. Er is niet echt sprake geweest van een correlatie tussen dalende rendementen en premies. De premies moesten vooral omhoog omdat de verlaging van de rekenrente een enorme daling van de dekkingsgraad veroorzaakt. 1% daling rekenrente staat gelijk aan een effect dat 20% waardevermindering op aandelenwaardes zou hebben. Het is dus een paardenmiddel, want premies kunnen een dalende rekenrente nimmer compenseren, de huidige rekente zou een premiedruk van plusminus 50% van het pensioengevend loon inhouden.

Buerman | 17-10-18 | 19:14 | + 1 -
▼ 4 antwoorden verborgen

Wat mij steekt is, dat elk jaar, er vele miljarden in de zakken van de beheerders verdwijnen. Het wordt tijd dat de premiebetalers jaarlijks een overzicht krijgen wat hun pensioenfonds met UW geld doen! Kosten en baten analyse, lijkt me heel normaal, want het is wel UW geld!

vluchtelingallergie | 17-10-18 | 12:14 | 4 | + 6 -

Ik blijf het toch merkwaardig vinden dat mensen doen alsof "al het geld" in de zakken van de politiekers of beheerders verdwijnt. Dat is pertinent onwaar op macro schaal. Het overgrote deel van het belastinggeld gaat naar ambtenarenlonen, pensioenen, uitkeringen en zorg (ruim 50%), i.e. het keert gewoon terug naar de bevolking. Er zijn gewoon te veel niet-werkenden in verhouding tot de werkenden. Iets met een scheefgegroeide bevolkingspiramide, immigratie, lang studeerders, de babyboom en de vroege pensioenen. Ik heb er al over geleerd in het eerste jaar middelbaar in 1997, terwijl dezelfde leraars doodleuk op pensioen gingen op hun 50(!) om nog een jaar of 30 'van het leven te genieten'.

pandalicious | 17-10-18 | 13:58 | + 4 -

pandalicious | 17-10-18 | 13:58
Als je niet werkt, bouw je ook geen pensioen op! Dus die krijgen geen pensioen!
En die babyboomers waar aldoor over geklaagd wordt, die zelfde mensen waren vaak al op 15/16 jarige leeftijd, al aan het werk!
Dat is zo, vele miljarden verdwijnen in de zakken van de vermogensbeheerders.
En dat mag verhoudingsgewijs wel 'meevallen', maar dat gaat jaar in jaar uit.

vluchtelingallergie | 17-10-18 | 15:21 | + 0 -

Veel babyboomers - of eigenlijk die groep, maar dan 10 jaar ouder - heeft van alles max geprofiteerd. Velen hebben hun leven lang vanuit de WAO met de Porsche naar hun zwarte tegeltjeszet klus. Als ze toevallig wel eens werkten, dan tot hooguit 55. En ja, wellicht 40 jaar gewerkt dan, maar 12 jaar langer pensioen uitkering, of pensioengat uitkering. Aanpakken die passieve graaiers!

Poekieman | 17-10-18 | 17:49 | + -1 -
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist en opgerot-
AdrienneRenick | 17-10-18 | 11:18 | + -12 -

Het is heel goed mogelijk voor NIEUWE pensioendeelnemers de pensioenaanspraak persoonlijk te maken. Een persoonlijke rekening bij het pensioenfonds, jaarlijks bijschrijven van betaalde premies (ook van de werkgever) en bijschrijven van een evenredig deel van het behaalde rendement. Opgenomen bedragen afboeken. Dit is heel eenvoudig, een bank doet dit ook,
Indien de pensioenhouder overlijdt het restant van de rekening uitbetalen aan de erfgenamen, niet in een gemeenschappelijke pot storten.
Dit maakt het mogelijk het opgebouwde bedrag eerder geheel op te nemen, bijv. voor kopen van een huis of bij emigreren.
Zo is er ook geen belangenstrijd tussen jongeren en ouderen.
Geen "solidariteit"-gezeur meer.
Er is automatisch geen sprake meer van "indexeren" of "korten", "dekkingsgraad" of ander gedoe.
Je kiest je maandelijkse uitkering en als je je persoonlijke pot leeggemaakt hebt dan houdt het echt op. Dat is dan ieders eigen verantwoordelijkheid.
Ook is het gemakkelijk van werkgever te wisselen met voortzetting van dezelfde pensioenopbouw.
Alleen inkomstenbelasting over het opgenomen bedrag heffen, geen vermogensbelasting over wat er in de persoonlijke pensioenpot zit.

mickey99999 | 17-10-18 | 11:15 | 1 | + -1 -

Ik ben de eerste om toe te geven dat ons pensioenstelsel wel wat verbetering kan gebruiken, maar ik ben geen voorstander van persoonlijke pensioen aanspraken. Dat stinkt naar het zelf beleggertje willen spelen en we weten hoe goed dat gegaan is (kijkt met schuin oog naar beleggingshypotheken).

En stel dat je je pensioenplannen berekend op 85 jaar oud worden (wat al bijna 5 jaar langer is dan de gemiddelde levensverwachting), maar oeps je wordt 95. Moet je dan weer als 85ste dan terugvallen op de AOW of anders weer aan het werk gaan?

Behoudens enkelingen die een flinke zag eigen geld hebben is solidariteit datgene wat er voor zorgt dat je nadat je met pensioen gaat in principe geen zorgen hoeft te maken dat je pensioen ooit weg zal vallen en is in mijn ogen een van de sterke punten.

WillTRiker | 17-10-18 | 13:11 | + 1 -

Het is heel goed mogelijk voor NIEUWE pensioendeelnemers de pensioenaanspraak persoonlijk te maken. Een persoonlijke rekening bij het pensioenfonds, jaarlijks bijschrijven van betaalde premies (ook van de werkgever) en bijschrijven van een evenredig deel van het behaalde rendement. Opgenomen bedragen afboeken. Dit is heel eenvoudig, een bank doet dit ook,
Indien de pensioenhouder overlijdt het restant van de rekening uitbetalen aan de erfgenamen, niet in een gemeenschappelijke pot storten.
Dit maakt het mogelijk het opgebouwde bedrag eerder geheel op te nemen, bijv. voor kopen van een huis of bij emigreren.
Zo is er ook geen belangenstrijd tussen jongeren en ouderen.
Geen "solidariteit"-gezeur meer.
Er is automatisch geen sprake meer van "indexeren" of "korten", "dekkingsgraad" of ander gedoe.
Je kiest je maandelijkse uitkering en als je je persoonlijke pot leeggemaakt hebt dan houdt het echt op. Dat is dan ieders eigen verantwoordelijkheid.
Ook is het gemakkelijk van werkgever te wisselen met voortzetting van dezelfde pensioenopbouw.
Alleen inkomstenbelasting over het opgenomen bedrag heffen, geen vermogensbelasting over wat er in de persoonlijke pensioenpot zit.

mickey99999 | 17-10-18 | 11:15 | 2 | + -3 -

Het probleem is de CAO. Iemand MOET de huidige premies bjijlappen. Voor degene die dat doen is er straks onvoldoende. De pensioen CAO is een zeer pervers systeem.

gepast_betalen | 17-10-18 | 13:06 | + -2 -

Het enige wat wellicht steekt is dat vanuit een CAO je verplicht bij een bepaald pensioenfonds bent aangesloten en dat kan er dus 1 zijn die het niet goed doet.

Voor de rest maakt een CAO niks uit v.w.b. je pensioenvoorziening volgens mij, want een pensioenmaatschappij bepaald de verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever/werknemer en niet de CAO (althans, ik val onder het ABP en bij hun regelt het pensioenreglement die verdeling en niet de CAO waar ik onder val).

WillTRiker | 17-10-18 | 13:17 | + 1 -

door omstandigheden[ziekte partner] getrouwd verlies pensioen inkomsten 25% bij aow bekent maar dit na meer dan 40 jaar met je pension schop je meteen de armoede in dank ABP

saffie100 | 17-10-18 | 10:53 | + -5 -

Dat speelt (voor de Metalektro) pas eind volgend jaar. Maar aan de andere kant... de dekkingsgraag stijgt bijzonder langzaam, dus de kans is groot dat ze (weer) moeten korten.

nieuwe_Deen | 17-10-18 | 10:48 | 2 | + 2 -

Persoonlijk vind ik dat er helemaal niet gekort had moeten worden. De enige reden dat dat gebeurt is accountingtechnisch; de passiva moet verdisconteerd worden met de activa. Dus hoe lager de rente, hoe hoger de ‘toekomstige uitgave’. Als de rente zometeen weer stijgt dan worden hun fictieve toekomstige uitgaves kleiner en zie je de dekkingsgraden ineens onhoogschieten.

Mr.PvanderAart | 17-10-18 | 16:12 | + 2 -

Als de rente omhoog gaat, gaat de inflatie doorgaans ook omhoog (geen directe relatie).

Als er dan niet geindexeerd wordt gaat je koopkracht net zo goed omlaag.

Poekieman | 17-10-18 | 17:38 | + 0 -

Nog afgezien van het steeds minder onwaarschijnlijke scenario dat financiële markten de komende jaren niets opleveren, laat staan moeten inleveren. Brrrr...

squadra | 17-10-18 | 10:34 | + 2 -

Het lijkt mij dat Koolmees probeert te voorkomen dat mensen 'onevenredig' geraakt worden. Dubbele ontkenning, blijft moeilijk.

Verder: vakbonden zijn goed bezig zichzelf volstrekt irrelevant te maken. Hoop dat bewindslieden eindelijk eens hardop vraagtekens plaatsen bij de relevantie van de grote vakbonden.

OLM | 17-10-18 | 10:22 | 3 | + 1 -

Ik ben bang dat bewindslieden juist wel het nut inzien van vakbonden.
En dat is juist de kern van het probleem.

jemagookniksmeer | 17-10-18 | 11:58 | + 2 -

Als je ziet dat de werknemer de laatste decennia steeds het onderspit delft, zowel op het gebied van loonontwikkeling (loonquote blijft al jaren achter), als op het gebied van pensioenen (huidige werknemers betalen de rekening voor te hoge pensioenen aan babay-boomers), zou het eigenlijk wel fijn zijn wanneer de vakbond weer groot en sterk zou worden en de belangen van ons dertigers gaat behartigen.

Phoolie_the_King | 17-10-18 | 13:41 | + 1 -

@Phoolie_the_King | 17-10-18 | 13:41 - Dan moet je wel contributie betalen en mailtjes van de vakbond niet direct verwijderen maar ook echt lezen en stemmen. Dat is voor mijn generatiegenoten blijkbaar een brug te ver, die roepen liever vanaf de zijlijn terwijl ze zich de kaas van het brood laten eten.

Huisregelneef_III | 17-10-18 | 16:07 | + 0 -

Boosmaker van de dag. Las net op de "mijnpensioen"dat ik door mag tot 68jaar. De werkgeverspremie (18%) en werknemerspenionpremie (10% van de CAO metaal en techniek is dus 38%. Als je met je 22e begint moet je dus 46 jaar werken. Je geniet gemiddeld nog maar 10 jaar op je 68e van je pensioen. Waar blijft al dat geld. Er gaat iets echt helemaal niet goed.....

gepast_betalen | 17-10-18 | 09:50 | 8 | + 5 -

Als je 46 jaar een kwart inlegt en je na je pensioen niet meer spaart (dus nog bruto 75% nodig hebt) heb je dus voor 30 jaar pensioen gespaard als het rendement gelijk is aan de inflatie.
Het probleem is vooral de kunstmatig lage rente. Als de rente omhoog gaat en pensioenfondsen voldoende dekking krijgen, zou de koopkracht van gepensioneerden hersteld moeten worden.

GerbenW | 17-10-18 | 10:58 | + 0 -

Als je 46 jaar een kwart inlegt en je na je pensioen niet meer spaart (dus nog bruto 75% nodig hebt) heb je dus voor 30 jaar pensioen gespaard als het rendement gelijk is aan de inflatie.
Het probleem is vooral de kunstmatig lage rente. Als de rente omhoog gaat en pensioenfondsen voldoende dekking krijgen, zou de koopkracht van gepensioneerden hersteld moeten worden.

GerbenW | 17-10-18 | 10:58 | + 0 -

@Econoompje | 17-10-18 | 10:34 - Als de pensioenuitkering even hoog zou zijn als het gemiddelde loon, zou dat kloppen. Maar dat is niet zo, het is voor de gelukvogels een percentage van het laatstverdiende loon, voor de iets minder gelukkigen een percentage van het gemiddeld verdiende loon en de pechvogels mogen als iedereen gegeten heeft komen kijken of er nog wat restjes in de pot zitten.

Huisregelneef_III | 17-10-18 | 15:53 | + 1 -
▼ 5 antwoorden verborgen

Als Koolmees wil echt voorkomen dat mensen onevenredig geraakt worden, moeten het pensioen van babyboomers minstens worden gehalveerd. Hun vermogen moet tevens worden afgeroomd om decennialang te lage betaalde premies te compenseren en om jongeren in de toekomst nog een heel klein pensioentje te kunnen geven.
Alternatief is om de hoogte van de pensioenuitkering af te laten hangen van betaalde premies. Kunnen babyboomers meteen naar de voedselbank.

De echte Stolwijker | 17-10-18 | 09:25 | 6 | + 4 -

25 jaar geleden waren de rendementen van pensioenfondsen zo hoog dat de overheid een greep in de pensioenpotten kon doen !

elevator | 17-10-18 | 15:43 | + 3 -

Nee Phoolie the King, de echte Stolwijker is volkomen mesjogge. Een buschauffeur verdiende in zijn jonge jaren in 1970 onvoldoende om een huis te kunnen kopen, die hééft dus helemaal geen vermogen en gesteld dat hij dat wel heeft dan is daar volgens de toen geldende normen belasting over afgedragen. Als je dat gaat afromen dan heet dat ordinaire diefstal. Dat u meer premie betaald dan uw schoonouders gedurende hun hele leven; als uw schoonvader in 1970 1000,= gulden(!) schoon per maand verdiende dan was zijn afgedragen premie daarvan afgeleid. U verdient(neem ik aan) wel wat meer dan € 450,= per maand dus is uw afdracht ook hoger dat lijkt me geen hogere wiskunde.

charles de gaulle | 17-10-18 | 16:44 | + 3 -

Pak de babyboomers nu het nog kan. Straks zijn ze dood, dan is het te laat.

Poekieman | 17-10-18 | 17:34 | + -1 -
▼ 3 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken