Pensioenfondsen vluchten naar België. Nederland radeloos

Gaan wij over naar het Nederlandse pensioenvermogen van €1,35 biljoen en Europese regelgeving daaromtrent. Nederland moet half januari een nieuwe pensioenfondsenrichtlijn invoeren en dat leidt tot nogal wat misverstanden. Sommigen denken dat de Nederlandse pensioenkassen worden geroofd door Brussel. Anderen vinden dat Nederland de Europese richtlijn niet moet invoeren. Wat overigens geen nut heeft, want dan geldt de richtlijn alsnog. Maar probeer dat Léon de Koekoekwausjong van de PVV maar eens duidelijk te maken (spoiler: dat gaat zelfs na vier keer niet lukken). Toch dat geheel terzijde, want uiteindelijk doet de richtlijn voor Nederland niet veel meer dan nadere regels stellen waaraan DNB, werkgevers en werknemers moeten voldoen als ze besluiten een Nederlands pensioenfonds op te heffen en het vermogen bij een buitenlands pensioenfonds onder te brengen. Iets dat altijd al mogelijk was. Voor een multinational is het handig om pensioenen onder te brengen in één lidstaat en niet in alle 28. Vandaar dat zo nu en dan pensioenvermogen vanuit Nederland wordt overgeheveld naar het buitenland. En sommigen vrezen dat pensioenfondsen Nederland inruilen voor België wegens de hogere rekenrente aldaar (dat maakt een fonds op papier rijker). De totale waardeoverdracht des doods in concrete cijfers: 'Tussen 1 januari 2016 en 4 oktober 2018 heeft DNB 5 grensoverschrijdende collectieve waardeoverdrachten beoordeeld, vier naar België en één naar Luxemburg'. Dan hebben we het over €4,3 miljard aan beheerd vermogen. Deel die 4,3 door bovenstaande 1,35 met corresponderende nullen daarachter en u ziet een impact van ver voorbij de komma. Dan zou een mens verwachten dat Nederland de richtlijn vlotjes implementeert.

Maar er spelen kwesties die de zaak net weer wat ingewikkelder maken. Wanneer uw pensioenfonds ophoudt te bestaan en het vermogen overgeboekt wordt naar een ander Nederlands fonds, dan hebben de werknemers weinig over zo'n collectieve waardeoverdracht te zeggen. Uw ondernemingsraad mag een beetje meebabbelen, DNB toetst of uw pensioen netjes wordt overgedragen en dat is het wel zo'n beetje. Dit soort waardeoverdrachten is schering en inslag; het aantal pensioenfondsen daalde de afgelopen twintig jaar van duizend naar 200 (ongeveer). Voor vergelijkbare waardeoverdrachten maar dan naar over de grens gaat een verzwaard instemmingsrecht gelden. U en twee derde van uw collega's moeten dan schriftelijk akkoord gaan, als het aan pensioenminister Wouter Koolmees ligt. En dus zit er nogal wat licht tussen binnenlandse en buitenlandse waardeoverdrachten. De lezer die nu denkt van ja hee maar zo'n verschil zou toch best wel eens in strijd kunnen zijn met EU-recht op het gebied van het vrije verkeer van diensten, protectionisme, marktwerking en de hele rataplan, die vindt daarbij nogal wat juristen aan zijn kant. En ook de Tweede Kamer is er niet gerust op. Koolmees meent echter dat het onderscheid mag. Dinsdag gaat de Tweede Kamer stemmen over de 'implementatie van de herziene IORP-richtlijn' en zou het zo maar kunnen wezen dat de Eerste Kamer deze wijziging weer afknalt wegens strijdig met het Unierecht. En dan is Nederlandje te laat. Best knap voor een richtlijn waarvan we in 2016 al wisten dat-ie in 2019 moest worden ingevoerd. Hele verslag van het vanochtend gevoerde Kamerdebat vindt u hier. En maak u geen zorgen over verdwijnende pensioenen, want dat is nodig noch goed voor uw rikketik noch het gevolg van de richtlijn (en het gros van de pensioenfondsen -dat zijn de bedrijfstakpensioenfondsen als ABP, Zorg en Welzijn, metaal, detailhandel, enz. enz. met een vermogen van €1,1 biljoen- kunnen niet weg uit Nederland).

Foto: Performers take part in the re-enactment of the battle of Ligny, during the bicentennial celebrations for the Battle of Waterloo, in Ligny, Belgium, 14 June 2015. The commemorations for the 200th anniversary of the Battle of Waterloo will take place in Belgium from 19-20 June. EPA/JULIEN WARNAND 

Reaguursels

Inloggen
-weggejorist-
WinifredLopez | 12-10-18 | 15:30 | + 0 -
-weggejorist-
AnnieMcKenzie | 12-10-18 | 11:20 | + 0 -

Belgische pensioenregels gelden NIET voor nederlandse pensioenfondsen die toevallig in belgië zijn gevestigd, voor NEDERLANDS fiscaal geld zijn de NEDERLANDSE regels van toepassing... Misschien dat de toezicht makkelijker is, maar dan houdt het wel een beetje op...

--- edit redactie ---
Voor de duidelijkheid. 1) Fiscaal is NL, 2) wat je hebt afgesproken met de baas blijft staan, maar 3) zaken als de rekenrente zijn afhankelijk van de regelgeving in de lidstaten.

ZwarteDag | 11-10-18 | 17:31 | 2 | + -1 -

@redactie:
"Als een bedrijf een Nederlandse pensioenregeling verplaatst naar een pensioenfonds in een ander EU-land, kunnen de belangen van pensioendeelnemers in het geding komen. In dat geval kan de Nederlandsche Bank deze verplaatsing verbieden. De herziene richtlijn geeft duidelijker aan wanneer de DNB zo’n verbod kan opleggen. Bijvoorbeeld als de rechten van deelnemers worden aangetast. "
Een hogere rekenrente tast de rechten van deelnemers aan, juridisch zou dit best wel eens een strop kunnen worden waarmee het bestuur wordt opgeknoopt als ze toch besluiten om eenmaal verhuist de rekenrente te verhogen.
Zo simpel als jullie stellen is het (juridisch) absoluut niet...

---edit redactie---
Goed punt. Zie topic.

ZwarteDag | 11-10-18 | 20:46 | + -1 -

De stelling dat DNB een waardeoverdracht zou kunnen tegenhouden op basis van het feit dat het toetsingskader in België andere normen kent dan die in NL houdt zeker geen stand. Aantasting van de aanspraken en rechten is bij overdracht naar een andere lidstaat niet aan de orde. Het bestuur dient te voldoen aan het financiële toetsingskader van het nieuwe vestigingland. Als daar een hoger rekenrente is toegestaan mag dat worden toegepast. Is eigenlijk heel simpel en ook logisch.

Buerman | 11-10-18 | 23:47 | + 0 -
-weggejorist-
TinaHill | 11-10-18 | 16:50 | + 0 -

"'Tussen 1 januari 2016 en 4 oktober 2018 heeft DNB 5 grensoverschrijdende collectieve waardeoverdrachten beoordeeld, vier naar België en één naar Luxemburg'. Dan hebben we het over €4,3 miljard aan beheerd vermogen." Behaalde resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst.

GerbenW | 11-10-18 | 15:41 | + 0 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken