Kabinet doet niks aan de aflossingsvrije hypothekenbom. Scherpt wel de leennorm aan

De Nederlandse hypotheekschuld bestond in het eerste kwartaal van 2017 voor bijna de helft uit aflossingsvrije hypotheken. Op de rest wordt afgelost via spaarpotten en maandelijkse aflossingen (plaatje). De Nederlandse Vereniging van Banken becijferde eind augustus dat 265.000 huishoudens in de problemen kunnen komen, omdat aan het eind van de looptijd de 'aflossingsvrije' schuld niet afgelost of doorgerold kan worden. In het midden van de jaren dertig van deze eeuw bereikt de bulk van de aflossingsvrije hypotheken zo'n beetje de einddatum (plaatje). Bij veel huishoudens zonder voldoende vermogen om af te lossen zal het inkomen op dat moment eveneens te laag zijn om de resterende hypotheeklasten van te betalen -wegens pensioen en einde renteaftrek. Derhalve vreest DNB dat probleemgezinnen tegen die tijd hun huis in de verkoop gooien en dat de woningmarkt instort (u las gisteren over deze en andere kwetsbaarheden in het Overzicht Financiële Stabiliteit van onze centrale bank). Vandaag was het de beurt aan het kabinet om met een reactie te komen op de aflosvrije hypotheken en de actiebereidheid van onze bewindslieden om de tikkende tijdbom op te ruimen blijkt enorm.

Grapje. 'Ik ben tevreden over de voortvarendheid waarmee de AFM in samenwerking met DNB/ECB de aanpak van de risico’s rond aflossingsvrije hypotheken in gang heeft gezet en de constructieve houding die de sector laat zien in dit traject. Ik heb er vertrouwen in dat de sector dit belangrijke onderwerp voortvarend blijft behandelen en zal er, samen met de toezichthouders, de komende jaren op toezien dat alle benodigde stappen worden gezet'. Dixit minfin Wopke Hoekstra die slechts toekijkt hoe de sector voortvarend aan de slag gaat (zal het eens werkelijk?). Mocht u ten aanzien van uw eigen hypotheek al benaderd zijn door de bank of de hypotheektussenpersoon dan weet u dat u tot de risicogroep behoort. Huishoudens die iedereen het meeste zorgen baren ('Deze klanten hebben nog beperkte tijd om in actie te komen en/of een relatief hoge LTV', hoge LTV=hoge hypotheek t.o.v. waarde woning), zijn namelijk gerisico-segmenteerd op grond van het sectorbreed gedragen stappenplan. Voor het overige is de minister buitengewoon tevreden met de campagne 'Word ook aflossingsblij' die de sector is gestart (bestaat echt, pak een teil, want vindt u hier ). En met die opgewekte tevredenheid van de minister moeten we het voor wat betreft de aflossingsvrije hypotheken doen.

Resteert nog wel een waarschuwing van Hoekstra voor alle millennials, ingegeven door het bovenstaande plaatje met daarin de Hollandse hypotheekschuldenberg: u wil een te groot huis en dat is erg onverstandig. De hypotheekadviseur heeft u misschien al voorgerekend hoeveel u maximaal mag lenen volgens de normen die de overheid zelf voorschrijft, maar die leennormen zijn volgens de minister niet te vertrouwen: 'Zo wordt bij het bepalen van de maximale hypotheek bijvoorbeeld uitgegaan van een uitgavenpatroon van de consument dat lager is dan gemiddeld, dat de woning een energielabel C heeft, en wordt er geen rekening gehouden met de kosten van kinderen'. Daarom moet u voortaan met uw hypotheekadviseur bespreken of een lagere hypotheek en kleinere woning toch niet wat verstandiger zijn, want u geeft geld uit als water, maakt enkel kans op een oud tochtig krot en kinderen komen er ondanks uw egocentrische telefoonverslaving toch. Enfin. Veel plezier van deze handige tip en koop er iets moois voor. Gaan wij ondertussen nadenken of a) de Hoek hiermee de bijl aan de wortel van onze geliefde inkomensnormen zet en b) of hypotheekadviseurs hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering nogmaals moeten controleren.

Reaguursels

Inloggen

BIJ Rabobank is en blijft die aflossings vrij,alleen vervalt na 30jaar de rente aftrek!!!
Is voor mij een goed product!! top.

daskap | 11-10-18 | 14:30 | + 0 -

BIJ Rabobank is en blijft die aflossings vrij,alleen vervalt na 30jaar de rente aftrek!!!
Is voor mij een goed product!! top.

daskap | 11-10-18 | 14:30 | + 0 -

Wat is die bom dan?
Veruit de meeste nederlanders betalen elke maand trouw hun hypotheek(rente).
Daarvoor zijn we beroemd tot ver over de grenzen.
Stel je koopt een huis voor 2 ton en neemt een aflossingsvrije hypotheek.
Na 30 jaar is dat huis er nog steeds:
1. en neem je weer een hypotheek (door de inflatie is dat een stuk mindere belasting op je loonsom dan 30 jaar ervoor)
2. je verkoopt je huis en krijgt de waarde - die 2 ton
3. allerlei tussenvarianten met spaarhypotheken e.d.
In aanmerking nemend dat de huizenprijzen de pan uit gieren op het ogenblik, wat komt door de aanwakkerende inflatie want er is enorm veel geld bijgedrukt (Gaan we nog veel meer van merken, denk ik.)
De huizen worden echt niet goedkoper want er hangt nog zeer veel geld boven de markt, zoekend naar rendement.
Volgens mij ben je spekkoper met een aflossingsvrije hypotheek.
Op de TV wordt de laatste tijd enorm veel RECLAME gemaakt om hem af te lossen, da's een uitstekende reden om het niet te doen, want ze maken alleen maar reclame als ze er ZELF aan kunnen verdienen, zoals hier al eerder is opgemerkt.
Aandelen rendementen zijn veel hoger dan het rendement op je aflossingen, dus steek je geld daar in.

watergeus | 10-10-18 | 11:47 | 1 | + -3 -

Dat dus. Nog even daargelaten dat de overheid niets te zoeken heeft in een een contract tussen twee private partijen.

Vitaly Chernobyl | 10-10-18 | 12:20 | + 1 -

Ik heb jaren aan dit 'probleem' gewerkt; klanten activeren die - volgens de bank -probleemgevallen zijn. Geloof me, banken hebben een heel ander belang dan ze in de media zeggen. Waarom zou de belangenvereniging van banken een indoctrinatie campagne voeren richting de brave consument denkt u?
De uitkomst van al deze campagnes is dat de verkeerde klanten - die zonder probleem - in actie komen. Ik zal een geheim verklappen; dat is precies de bedoeling van DNB; klanten met mooie marge op de balans dmv omzetten naar annuiteiten (op kosten van de klant uiteraard ) nóg mooier op de balans zetten, zodat er minder aan de poten van de winst wordt geknabbeld. Je weet wel, Basel III...

Verder lees ik dat er geen nhg hypotheek aflossingsvrij vertrekt zou zijn in de reacties. Dat is kolder.

De echte oplossing is
- dat banken aflossingsvrij leningen met korting en zonder kosten verlengen en
- afspraken maken met klanten die door vervallen rente aftrek moeite krijgen met betalen
- de AOW wordt geindexeerd
- uitkeringen laten aansluiten op aow leeftijd
- geen provisieverbod voor intermediars die de echte probleemgevallen helpen
- spaarhypotheek weer activeren
- zo kan ik wel even doorgaan

pigs are more equal | 10-10-18 | 07:37 | 5 | + -10 -

Een bank maakt niet meer winst op een annuiteitenhypotheek dan een aflossingsvrije hypotheek. Echter voor basel normen tellen aflossingsvrije hypotheken zwaarder als de andere vormen. Hoe meer hypotheken de bank kan omzetten hoe meer kapitaal ze vrij spelen om elders uit te lenen. Daarom lobbiet de NvB om de nieuwste basel norm uit te stellen, daar NL banken daardoor veel meer kapitaal zouden moeten aanhouden dan hun buitenlandse soortgenoten omdat die minder aflossingsvrij verstrekken. De oplossingen van pigs are more equal weerspiegelen wel weer de NL moraal. Je zelf in de schulden steken zonder nadenken en dan verwachten dat andere het wel weer oplossen. Heeft de NL regent dan toch gelijk? Is de gemiddelde Nederlander financieel gezien te dom om te poepen? Brrr algemeen kiesrecht.

Zatkniss | 10-10-18 | 10:19 | + 0 -

Niet alleen de gemiddelde Nederlander zatknis, maar vooral de gemiddelde Nederlandse beleidsmaker. Van een droevig niveau. Ik sla de gemiddelde Nederlander eigenlijk hoger aan.

SlimmeBelg | 10-10-18 | 10:32 | + 0 -

Uw "echte oplossing"(-en) klinken mij als de bekende riedel in de oren: laten we vooral de sielugerds weer gaan 'helpen', en de kosten daarvan doorbereken aan degenen die gewoon wèl hebben nagedacht en zodoende op tijd zijn gaan aflossen dan wel sparen.

Wordt er niet al genoeg gepamperd in de hedendaagse NLse maatschappij?

EefjeWentelteefje | 11-10-18 | 10:43 | + 1 -
▼ 2 antwoorden verborgen

Een strijkvrij overhemd hoef je niet te strijken.
In een belastingvrij land hoef je geen belasting te betalen.
Maar een aflossingsvrije hypothoeek moet je wel aflossen ... voer voor neerlandici?

appelboor | 10-10-18 | 07:31 | 1 | + -5 -

Tijdens de looptijd los je bij een aflossingsvrije hypotheek niet af. Lijkt mij niets mis met de term.

Bytemaster | 10-10-18 | 08:33 | + 9 -

Er is helemaal niets mis met de aflossingsvrije hypotheek. Er is wel iets mis met adviseurs die vergeten om hun klanten een of andere spaarvorm aan te bieden.

De aflossingsvrije hypotheek met een spaarvorm verslaat qua netto lasten alle andere hypotheken.

Verder is het veel slimmer om pas aan het einde van de looptijd af te lossen dan tussentijds. Dan heb je zelf het maximale rendement, en anders de bank.

Tot slot is het de overheid die de woningmarkt totaal verziekt heeft met de vele bouwrestricties. Het is nu ook de overheid die buitenlandse investeerders de Nederlandse burger nog verder laat uitkleden. Alsof een tussenwoning meer dan €80.000 moet kosten en €400 huur niet genoeg is.
De grondprijzen worden idem dito bepaald door de overheid, die woekerwinsten maakt. Van €10 per M2 landbouwgrond naar €400 per M2 bouwgrond.

De aflossingsvrije hypotheek is het gevolg van inhaligheid. Anno 2018 zijn huizen helaas nog steeds 60% te duur. Het wachten is op de volgende huizencrash, want die komt er zeker weten aan. De problemen die daarmee gepaard gaan zijn véél groter dan die van de aflossingsvrije hypotheek.

André4711 | 10-10-18 | 06:07 | 5 | + 7 -

@André4711 | 10-10-18
En dáár gaat dit verhaal juist om.

Bytemaster | 10-10-18 | 08:33 | + 0 -

De adviseurs die vergeten hun klanten een spaarvorm aan te bieden, bestaan, of liever bestonden niet. Voor iedere spaarvorm werd de adviseur namelijk logisch beloond en ik ken wel (enkele) adviseurs die de spaarvorm hebben geadviseerd waar voor hen op dat moment de hoogste beloning gold, maar ook die beloning kon van vele factoren afhankelijk zijn, daar hoefde voor de klant geen nadeel door te onstaan, maar vergeten, nooit never. Eerder het tegendeel, de klant wilde graag een aflossingsvrij gedeelte om 1 de lasten te verlagen 2 in de toekomst eenmalig hoge uitkeringen verwachtte (erfenis bijvoorbeeld) 3 de woning op latere leeftijd te verkopen en een kleinere woning nodig te hebben, huren of kopen. Geen consument is hetzelfde. Ik kan het weten met 30 jaar ervaring. Wat een armoede tegenwoordig waaruit een consument te kiezen heeft. Maar ja, als zelfs verantwoordelijke ministers laten weten dat het boven hun petje gaat maar toch beslissingen nemen kun je niet anders verwachten.

SlimmeBelg | 10-10-18 | 09:04 | + -1 -

"Er is helemaal niets mis met de aflossingsvrije hypotheek."
Als ik je verhaal goed interpreteer, dan pleit je dus voor behoud van aflossingsvrije hypotheek en afschaffing de HRA?
Want juist bij aflossingsvrije hypotheken met een spaarproduct heb je netto de minste lasten => extra factor voor prijsstijging van woningen

Aapje133 | 10-10-18 | 14:17 | + 0 -
▼ 2 antwoorden verborgen

De banken die te hoge aflossingsvrije leningen hebben verstrekt, zijn de ware schuldigen en moeten op de blaren zitten. Maar die worden natuurlijk weer de hand boven het hoofd gehouden. En het zijn er echt niet zoveel. Er is geen enkele hypotheek met nationale hypotheek garantie geheel aflossingsvrij verstrekt. Geen enkele. De banken die dit wel deden hebben het risico bewust aanvaard. Met deze campagne worden vooral de mensen wakker geschud die een verantwoord deel van hun hypotheek aflossingsvrij hebben gehouden om allerlei voorkomende redenen. Degenen die teveel aflossingsvrij hebben, konden toen niet aflossen, nu waarschijnlijk nog niet en in de toekomst waarschijnlijk helemaal niet met die overheidsregeltjes die ze snel even verzonnen hebben om van het 'probleem' af te zijn. Het zal uiteindelijk om een hele kleine groep gaan en dan zou de beste oplossing zijn dat zij alleen rente blijven betalen tot het huis ooit verkocht is en bij een eventuele restschuld moet de bank die deze hypotheken verstrekt hebben daarvoor opdraaien. Nou Rob Jetten, heb je gelijk wat te doen.

SlimmeBelg | 10-10-18 | 05:09 | 4 | + -5 -

De mogelijke probleemgevallen zijn de mensen die destijds alleen een woning konden kopen met een geheel aflossingsvrije hypotheek. En alleen de banken die daaraan mee hebben gewerkt moeten op de blaren zitten. Als de kern van bancaire werkzaamheden het inschatten van risico's is (was), moeten ze voor foute inschattingen afgerekend worden, punt uit. Toch zeker in een tijd dat de meeste banken dit risico niet namen. De nationale hypotheek garantie stond ook geen hogere aflossingsvrije hypotheek toe dan 50% van de waarde van de woning. Dat is ook een gezonde verhouding. En al dat gejank nu over bommen, nou dat zal reuze meevallen. Want alleen al de waardevermeerdering van een woning in 30 jaar staat daar al garant voor. Dat is namelijk het logisch gevolg als men niet in staat is of men vanwege belachelijke overheidsregels (een huis met een hypotheeklast van 300 per maand is te duur, maar een huurwoning van 800 per maand dat zou dan wel moeten kunnen worden opgebracht?) niet zou mogen.

SlimmeBelg | 10-10-18 | 09:20 | + 1 -

@SlimmeBelg | 10-10-18 | 09:20
Als je alleen een huis kon kopen wanneer je een volledig aflossingsvrije hypotheek aanging, moet je in een andere gemeente gaan wonen. Sommigen menen recht te hebben op een woning in de Randstad en dat daar alle financiële constructies op moeten worden aangepast.

Bytemaster | 10-10-18 | 10:27 | + 4 -

Ik heb het in mijn praktijk meegemaakt dat er mensen in Nijmegen een volledig aflossingsvrije hypotheek hadden van ING tot 125% van de executiewaarde. Alleen een overlijdensverzekering ernaast. Zou het verkeerd gaan met zulke klanten, misschien dat er in de Randstad vergelijkbare gevallen zijn, moet de bank gewoon opdraaien voor evt. consequenties als restschuld, vind ik. In het onderhavige geval overigens zijn de mensen een aantal jaren later gescheiden en hebben de woning zonder restschuld verkocht. En voor hun volgende koopwoning gelukkig een betere adviseur gekozen. Ik ben het met u eens hoor, maar banken zouden ook geen onderscheid mogen maken tussen woningen in de randstad en elders. En als ze dat wel gedaan hebben, eigen schuld.

SlimmeBelg | 10-10-18 | 14:53 | + 0 -
▼ 1 antwoord verborgen

Een reclamefilmpje gericht op debielen trekt mij niet over de streep om er iets aan te doen

rexmundi666 | 09-10-18 | 22:38 | + 4 -

Zolang de overheid maar niet gaat bijspringen met belastinggeld voor al die ""zielige"" aflossingsvrije ""slachtoffers"" is een correctie op de woningmarkt wat mij betreft wel prima. De prijs-kwaliteitverhouding van Nederlandse woningen is nu namelijk belabberd (hoge kwaliteit, maar nog veel hogere prijs). Ik wacht mooi met het verkopen van mijn dan afbetaalde, betaalbare starterstulpje tot 2035, om dat in te ruilen voor een mooi groot huis als de koopwoningmarkt instort door de mensen die niet de de discipline hebben om aan financiële lange termijnplanning kunnen doen.

Defman | 09-10-18 | 21:53 | 2 | + 10 -

Geloof maar dat er wordt bijgesprongen door de overheid. Dat geld gaat gewoon gehaald worden bij de woningbezitters die wel netjes hebben afgelost.

Bytemaster | 09-10-18 | 22:05 | + 7 -

Exact dìt dus, maar ik zie de bui al weer hangen...

Binnenkort bij Radar en Kassa: "het is (wéér) de schuld van de Rabobank!"
(dat je zèlf die veel te hoge financiering wilde vanwege verbouwingen, nieuwe auto, oh en toe maar, doe er ook nog maar een vakantie bij, dat telt natuurlijk niet... )

EefjeWentelteefje | 11-10-18 | 10:49 | + 1 -

Ik was er ook ingestonken in 2003, mede omdat het de enige hypotheekvorm was die de Rabobank mij aanbood toen ik mn oude woonboerderij wilde slopen en een nieuwe wilde bouwen. Pas na twee jaar realiseerde ik me midden in de nacht ineens dat ik nog helemaal niks afgelost had en elke maand een groot bedrag aan rente "weggooide". Gelukkig draaide mn bedrijf in die tijd goed en heb ik een paar jaar lang de 20% (van het oorspronkelijke leenbedrag) die ik per jaar maximaal mocht aflossen ook daadwerkelijk kunnen aflossen. Het laatste beetje eind 2017 afgelost met dank aan de crypto bubble (had ooit een 10 Bitcoins gekocht toen ze op 20 dollar stonden). Ik heb altijd al het idee gehad dat ik onmogelijk de enige kon zijn die er moet open ogen ingetrapt was en het verbaasde me jaren lang er zo weinig over te horen. Nou dat is inmiddels wel veranderd. En als je al 20 jaar gewend bent om niets af te lossen, lijkt 't me pittig worden om dat effe in 10 jaar in te lopen.

Doctor Honoris Causa | 09-10-18 | 21:30 | 7 | + 10 -

Groot gelijk Bello, het is wel zo dat de banken nu beweren dat u aan het einde van de looptijd van de hypotheek, dus ook van uw rentevaste periode, misschien niet voldoende inkomen zou hebben om de hypotheek voort te zetten want volgens de huidige door de overheid opgelegde regels moet de hypotheek dan in 30 jaar volledig afgelost worden.
Volgens mij zou het best mogelijk kunnen zijn om de hypotheek ongewijzigd voort te zetten. Op dit moment geldt als je hypotheek in 2012 ook aflossingsvrij was, mag je dat continueren tot maximaal 50% van de waarde van de woning in de toekomst . Maar als ik op dat moment door de bank voor het blok gesteld zou worden zou ik hen eerst op hun eigen verantwoordelijkheid wijzen en als het makkelijk haalbaar zou zijn om ongewijzigd voort te zetten, moet de bank dat maar doen, in plaats van zich achter belachelijke overheidsregeltjes te verschuilen. Dat bedrag wat u betaalt, zelfs al zou de rente veel hoger zijn, is met alleen aow nog makkelijk op te brengen. Maar stel, u zou uw woning moeten verkopen en moet dan een woning gaan huren van 800 euro per maand, dat zou dan wel kunnen, daar hoor je de overheid of de bank niet over. De onbewusten! Ze snappen de gevolgen van hun beleid echt niet.

SlimmeBelg | 10-10-18 | 09:51 | + 2 -

@ Bello de Hond
Mensen die een schuld aanhouden en daarbij rente betalen om de schuld zelf zoals Bello de hond moeten zich eigen nog even achter de oren krabben.
De meesten onder ons laten we zeggen Henk en Ingrid betalen het huis twee keer, éénmaal bij de aankoop en vervolgens nog een keer via de rente met je aflossings- uitgestelde hypotheek, in 30 jaar jaar aan de bank. Minus dat beetje rondpomp geld ook wel hypotheekrenteaftrek wordt genoemd. Dát dan weer wel.

SolidRock | 10-10-18 | 12:54 | + 3 -

@SolidRock | 10-10-18 | 12:54
Op basis van de 4,5% standaard voor sociale huur betaalt een huurder `zijn` woning in 22 jaar tijd ook volledig. De jaarlijkse huurverhoging buiten beschouwing gelaten wel te verstaan. Als we rekenen met gemiddeld 2% huurverhoging per jaar heb je als je huurt van je twintigste tot 88 het huis ruim zes keer betaald. En dan doe jij alsof mensen die een beetje rente aan de bank betalen (en naaibelastingen en wat potjes verf) gek zijn...

Pierre Tombal | 10-10-18 | 19:25 | + 0 -
▼ 4 antwoorden verborgen

Was het niet zo dat Nederlandse hypotheken met de nieuwe regels erg zwaar drukken op de bank balansen en dat het de winst drukt? Middels deze 'voorlichtingscampagne' willen ze je er gewoon uittiefen. Als dank voor het redden. Er is limiet op wat banken doen voor een beetje winst.

Yeohan | 09-10-18 | 21:14 | + 4 -

De huizenmarkt gaat niet in zijn geheel instorten. De huizenmarkt valt uiteen in een deel dat oud is en aan geen enkele norm meer voldoet, en nieuwbouwwoningen die ik persoonlijk van bedenkelijke kwaliteit vind, maar die wél aan de norm voldoen.
Mocht er een soort crisis aankomen dan kan die hooguit van korte duur zijn en zal die enkel de huizen betreffen die rijp zijn voor de sloop. De prijzen zijn immers het gevolg van vraag en aanbod, en de sprinkhanen die het land overspoelen krijgen allemaal een 'gratis' woning, weet u wel? De vraag blijft onzettend groot en men krijgt de huizen niet op tijd gebouwd om aan die vraag te voldoen.

Nonkel Frituur | 09-10-18 | 21:04 | + 13 -

Compenseer die huishoudschuld even met de pensioentegoeden en dat grafiekje ziet er heel anders uit.

borotof | 09-10-18 | 20:02 | 1 | + 6 -

Inderdaad! Wel de lange schulden vermelden, maar niet de lange bezittingen is gewoon nep-nieuws!

ZwarteDag | 09-10-18 | 22:26 | + 3 -

Ik heb ook een aflossingsvrije hypotheek. Moet nog 17 jaar en heb de helft al apart staan. Wordt ook regelmatig gebeld door de bank. Ben ik nu slecht?

Johnweer | 09-10-18 | 19:56 | 8 | + 0 -

@jonhweer. Vindt ik logisch reden. Zoek zelf ook naar beste verhouding. Ben nu redelijk onafhankelijk en heeft veel vrijheid. Maar twijfel over toch een stukje aflossen. Bijvoorbeeld bedrag dat ik komend jaar spaar.

hans123 | 10-10-18 | 08:19 | + 0 -

@lulhannel. Dat is 1 van de opties die ik overweeg. Heb nog 22 jaar te gaan tot aflosdatum, due weinig risico. Binnenkort maar eens regelen denk ik.

hans123 | 10-10-18 | 08:22 | + 0 -

Niet afgeloste hypotheek (mits je het geld niet verbrast) is liquide geld. Afgeloste hypotheek is alleen liquide te maken door een nieuwe hypotheek af te sluiten (en dat wordt duur) of door je huis te verkopen.

Daarnaast: Als ik dood ga mag de bank mijn huis hebben. Die kunnen de toko uitstekend verkopen en daarmee de hypotheek die ik bij hun gesloten heb aflossen met winst. Als ik de toko zelf afgelost heb is er maar 1 die daar heel blij van wordt: de belastingdienst.

TheEgg | 10-10-18 | 09:13 | + 0 -
▼ 5 antwoorden verborgen

Het aanpassen van de leennnorm (met extra tussen-n?) heeft alleen maar tot gevolg dat starters het nog moeilijker krijgen op de woningmarkt.

***edit***
h/t
Groetjes redactie

dr.andus | 09-10-18 | 19:39 | 1 | + 0 -

Er blijven net zo veel woningen in Nederland staan, starter zonder extreem veel geluk is al 12 jaar kansloos op leuke woning en blijft dat ook. Enige verschil bij strengere normen is dat mensen zich minder in schulden kunnen werken.

Blasfemie | 09-10-18 | 20:07 | + 2 -

Figuur 6 is totale schuldenlast, niet alleen hypotheek. Neemt niet weg dat de Nederlandse overheid dan naar EU maatstaven mag roepen dat ze qua tekort onder de norm van 3% van BNP zit, de schuld is simpelweg afgewimpeld op individuen.

Schw4nz2.0 | 09-10-18 | 19:38 | + 3 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken