Overheidsinstellingen willen kwartetten met uw gegevens tegen probleemschulden

Onze overheid is een van de grootste schuldeisers bij burgers. Alleen klopte de overheid vaak aan als veelkoppig monster, omdat zo'n beetje iedere overheidsinstantie zijn eigen voorkeursdeurwaarder had. Schulden bij meerdere instanties betekent een veelvoud aan deurwaarders plus deurwaarderskosten. Vonden ze in Den Haag bij nader inzien ook niet heel handig dus was daar in 2016 de Rijksincassovisie die tot doel heeft om 'overheidsinstanties meer samen te laten werken' opdat 'het onnodig oplopen van schulden' voorkomen wordt. Da's voor iedereen - minus een paar incassobureau's - fijn. Vandaag mocht een zwik landelijke overheidsinstanties (deze) in de Tweede Kamer uitleggen hoe de boel er voor staat. Kort en wel: iedereen doet enorm zijn best om schuldenaren vroegtijdig te helpen. Elke instantie heeft een belteam die schuldenaren achter de vodden aanzit als er een paar rekeningen vergeten zijn (geloven we in het geval van de Belastingdienst niets van, maar soit). Verder experimenteert men zich helemaal suf: SVB met ansichtkaarten inclusief beluitnodiging, want enveloppen maken schuldenaren niet open. Het UWV wisselt (met toestemming van onderhavige burgers) gegevens uit met de gemeente Amsterdam, want lokale overheden zijn verantwoordelijk voor schuldhulpverlening. Of de instanties sturen allemaal een ambtenaar naar een gemeentehuis zodat als u schuldenaar tegelijk met alle eisende overheidstoko's om tafel kunt. Allemaal prachtig, maar de overheidsinstanties willen meer. 

De SVB zou graag zijn wettelijke taakje verbreden tot het 'aanpakken van schulden', want zij hebben nu wel 'de technische, maar niet de juridische mogelijkheden' om snel in te grijpen bij het ontstaan van schulden. Ook andere overheidsclubjes zouden graag meer inspanningen leveren voor een 'vroegtijdige signalering' van schulden. Daartoe moet, zo horen en lezen wij, wel de privacywetgeving op de schop. Zo noemt zuipschuldloket studieschuldloket DUO de privacywetgeving 'belemmerend', want het is haar niet toegestaan 'om proactief gegevens van problematische debiteuren uit te wisselen met andere overheidsorganen, om te komen tot een gemeenschappelijke schuldaanpak'. Da's volgens de DUO-baas vervelend voor de schuldenaar voor wie hulp vaker te laat komt en voor de rest van Nederland, want DUO moet een groter deel van de €20 mrd aan uitstaande studieschulden/gemeenschapsgeld afschrijven. Uiteraard benadrukken alle instanties dat ze uw privacy lief hebben en snappen ze heel goed dat het als betuttelend ervaren kan worden wanneer u direct na uw scheiding gebeld wordt met de vraag 'of u het in de toekomst allemaal nog wel kan betalen?' Dus is het voorlopig nog wachten op de #hoedan inzake gegevensuitwisseling tussen overheidspartijen. 

Fotobijschrift: LEERDAM - Peter Jan Rens in de kledingwinkel van zijn vrouw Virginia. Een deurwaarder heeft beslag gelegd op de winkel die begin juli is geopend. Gelukkig geeft PJ nooit op.

Reaguursels

Inloggen

Incassoburo's of incassobureaus, en aangezien we de voorkeursspelling hebben afgeschaft, alleen dat laatste.

RodeDraak | 02-10-18 | 19:07 | + -1 -

Maar als de overheid één incassobureau heeft is het overzicht toch geregeld?
Oh, wacht: bij de overheid is zoiets niet vanzelfsprekend.

frank87 | 02-10-18 | 10:59 | + 2 -

Het zal er wel op uitdraaien dat de nee helft van de overheid druk bezig is om de mensen met een schuld op te zadelen, waarna de andere helft hard aan de slag gaat om die schuld weer proberen te innen. De oplossing is duidelijk: iedereen moet ambtenaar worden!

nieuwe_Deen | 02-10-18 | 08:31 | + 11 -

Op het moment dat je constateert dat mensen meerdere schulden en betalingsachterstanden hebben---> moet je AL hun schulden en incasso's samenvoegen... bij het CJIB.

Het Centraal Justitieel Incassobureau heeft ervaring met mensen en bedrijven die schulden en een betalingsachterstand hebben - heel Nederland heeft met hun te maken.
Een verkeersboete van 160 euro niet betalen loopt in twee jaar op naar 350 euro of meer.
Het wordt overzichtelijker indien je de schuldeisers samenvoegt op één centraal punt... Centraal Justitieel Incassobureau.
Het CJIB kan vervolgens beslag leggen op je inkomen, auto, bezittingen en woning.

sociaal_econoom | 02-10-18 | 05:49 | 2 | + -3 -

Ik geloof dat het de bedoeling is de schulden af te lossen. Niet om meer te maken door beslag te leggen op bijv. loon. Heeft de overheid haar knaken maar dan de rest niet meer. Daar schiet je niks mee op.

sparka | 02-10-18 | 11:41 | + 1 -

Als je intentie is om mensen met schulden te helpen moet je ver, heel ver, van het CJIB wegblijven. Grotere varkens zijn er niet.

Johnweer | 02-10-18 | 20:44 | + 0 -

'Gelukkig' is privacywetgeving nu Europees geregeld, GDPR, dus meldt u zich maar in Brussel. Kunnen die ook een keer hard lachen...

ZwarteDag | 02-10-18 | 00:23 | 3 | + 0 -

In de GDPR staat een mooie uitzondering dat de overheid zo'n beetje alles kan voor de uitvoering van wettelijke taken. Met goede wetgeving is dit wel te regelen.

GerbenW | 02-10-18 | 09:21 | + 4 -

In de GDPR staat een mooie uitzondering dat de overheid zo'n beetje alles kan voor de uitvoering van wettelijke taken. Met goede wetgeving is dit wel te regelen.

GerbenW | 02-10-18 | 09:21 | + 2 -

@GerbenW | 02-10-18 | 09:21 - Nogal wiedes. Het is uiteraard niet de bedoeling dat criminelen hun strafblad kunnen laten verwijderen, om maar een voorbeeld te noemen.

Huisregelneef_III | 02-10-18 | 19:23 | + 0 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken