En jawel, we KUNNEN de klimaatdoelen halen. Maar dit kost het

Wat hebben 'streefbeelden, ambities, 'benodigde inspanningen' en 'mogelijke maatregelen'' met elkaar te maken? Het zijn allemaal termen die voorkomen in het voorlopige Klimaatakkoord, en het zijn tevens de redenen waarom het Centraal Planbureau er precies niets mee kan. Het CPB probeerde iets met de paar maatregelen die wel 'voldoende concreet' waren en dus rolt er een vrij korte notitie uit de doorrekenfabriek. Het beste nieuws komt nog wel van het Planbureau van de Leefomgeving, dat concludeert dat we met alle vage maatregelen uit het Klimaatakkoord het doel van 49% minder CO2-uitstoot in 2030 (ten opzichte van 1990) KUNNEN halen. En wat dat kost: tussen de €3 en de €4 miljard per jaar. Dat betekent dat 'de totale meer-investeringen' tussen 2019 en 2030 uitkomen op €80 à €90 miljard. Maar over het belangrijkste punt - hoeveel betalen burgers en hoeveel dokken bedrijven - weten we dus nog steeds niets. Desondanks is chef-Klimaatakkoord Ed Nijpels (rechts op de foto) ervan overtuigd dat er 'een stevige basis is gelegd voor de grootste transitie van deze tijd'. Het houdt niet op qua ambitie bij Nijpels, die verwacht dat het kabinet nu binnen twee weken wat van zich gaat laten horen. Ondertussen weten we ook dat een echt door de polletiek geratificeerd klimaatakkoord er dit jaar niet meer gaat komen, terwijl dat wel de bedoeling was. Minister Wiebes (Klimaat) doet wat hij kan, en ziet dit alles als een prachtig 'startsignaal voor de tweede ronde gesprekken'. Voorlopig moeten we het doen met de politieke reacties zonder dat de details bekend zijn, die variëren van 'de burger wordt als een citroen uitgeknepen en gaat failliet' (©Wilders) tot 'Shell heeft alles gedaan en moet bloeden' (©Partij voor de Dieren). Wij zijn het vooral eens met het CDA, dat pleit voor 'een wenkend perspectief dat draagbaar, haalbaar en betaalbaar is'.

Reaguursels

Inloggen

Duidelijk is dat milieu tegen het gebruik van fossiele brandstoffen olie en gas is.
25 jaar geleden kwamen ze met het verhaal dat olie en gas op dreigen te raken,
echter toen werden er op zee veel nieuwe oliebronnen ontdekt en in de VS schaliegas… zodat er nu meer olie en gas is als 25 jaar geleden.

De milieugasten moesten iets nieuws gaan verzinnen en kwamen toen op het lumineus idee dat de CO-2 uitstoot via het gebruik van olie en gas de oorzaak is van opwarming en klimaatsverandering.
Dus nu mogen we dadelijk geen gas en geen olie meer gebruiken… dit kost ons miljarden waarbij we zullen zien dat de opwarming en klimaatsverandering nog erger wordt.

sociaal_econoom | 29-09-18 | 08:15 | 3 | + 0 -

Dus de milieugasten hebben in werkelijkheid een andere reden om tegen fossiele brandstoffen te zijn? Welke dan ? Bodemdaling in de woestijn?

youwish | 29-09-18 | 08:58 | + 1 -

@you
Nope, zeebodemstijging.

D-Fens_1963 | 29-09-18 | 10:41 | + 1 -

@you
Nope, zeebodemstijging.

D-Fens_1963 | 29-09-18 | 10:41 | + -1 -

Er wordt nergens zoveel gelogen als bij milieu.
Zij maken ons wijs dat de opwarming wordt veroorzaakt door de CO-2 uitstoot.

Het tegendeel is waar.... doordat de lucht nu schoner is met minder CO-2 (strakblauwe lucht) komen de zonnestralen feller en heter op het aardoppervlak terecht - waardoor je goed kunt merken dat de zon nu in oktober/november en februari/maart krachtiger is dan 20 jaar geleden.

Door de maatregelen van Parijs wordt het hier alsmaar warmer en droger.
Waarbij milieu nu nog harder roept om de CO-2 uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen olie en gas te verbieden. Ze hebben ons in een wurggreep en maken het klimaat hier alsmaar zorgwekkender.

sociaal_econoom | 29-09-18 | 07:37 | 2 | + -3 -

En dat de overgrote meerderheid van de wetenschappers wereldwijd iets anders heeft ontdekt (broeikas effect) maak geen bal uit.

youwish | 29-09-18 | 08:59 | + 1 -

Ja, echt hè. Onze sociaal econoom heeft nog moeite met het lezen van de Linda, maar hij denkt het wel beter te weten dan wetenschappers die er 30 jaar onderzoek naar hebben gedaan.

argumentumadpopulum | 29-09-18 | 12:36 | + 0 -

De mensen in België en Duitsland mogen gas blijven gebruiken... wij worden van het gas afgesloten.
Hetgeen inhoudt dat we allemaal onze HR-ketel en geiser naar de schroothoop moeten brengen.... en wat te denken van bedrijven en kassen die nu gebruik maken van aardgas.

Trump doet niet mee met de klimaatafspraken van Parijs.
Door de vondst van nieuwe oliebronnen op zee en schaliegas... is er nu meer olie en gas dan 25 jaar geleden.
Terwijl Parijs dit voor ons steeds duurder maakt... blijft de olie (benzine) en het gas in de VS goedkoop - waardoor de bedrijven daar een stuk goedkoper kunnen werken.

sociaal_econoom | 29-09-18 | 00:22 | + 3 -

Als de grootste vervuilers ook het meeste betalen dan vind ik het geen probleem om mijn deel te leveren.

Janisstoppen | 28-09-18 | 23:09 | + 1 -

"Maar over het belangrijkste punt - hoeveel betalen burgers en hoeveel dokken bedrijven - weten we dus nog steeds niets."
Is in wezen een flauwekul zin dat maar al te vaak wordt gebruikt alsof bedrijven helemaal niets doorberekenen dat op het bordje van de consument (de burgers) terecht komt.
Verder klopt de 5 miljard per jaar ook niet.
25 miljard per jaar komt eerst zoals de politici uitgezonderd de PVV en FvD het willen 'oplossen'.

ProAsfalt | 28-09-18 | 19:14 | + 2 -

Als we nu eens belasting op dividend gaan invoeren...

youwish | 28-09-18 | 17:50 | + 11 -

Met andere woorden; u wordt gevraagd/gedwongen om een investering te doen waarvan het beleggingsprofiel zou zeggen; zeer risicovol.
Met andere woorden; een beleggingsprofiel waar ik niet aan voldoe.

D-Fens_1963 | 28-09-18 | 17:48 | + 5 -

Het klinkt misschien raar, maar wat denk je dat lekker grijs doorgaan zou kosten dan? Zieke mensen, onverkoopbare benzine en diesel in het buitenland (behalve Duitsland dan), een tekort aan elektra gezien mensen wel elektrische auto's willen die voor minder geld veel harder gaan.
Voorlopig is zonne-energie voor 80% van de wereldbevolking de goedkoopste vorm van energie en windenergie voor nog eens een deel van de rest van de bevolking. Als de lijnen zoals die tussen 1990 en 2018 zijn getrokken doorgetrokken worden is het voor 2030 overal ter wereld goedkoper om zonne energie te hebben dan op kolen en/of gas door te blijven gaan, ook als er accu's bij nodig zijn voor s'nachts.

Ook financieel is groene energie simpelweg de toekomst en ja, ook ik was heel lang tegen toen het nog te duur was, inmiddels is het dat niet meer, echt niet. Reken de feiten en cijfers maar uit, in Mexico en Saoedi Arabië zijn de zonne-energie prijzen al onder de 2 dollarcent per kWh, zelfs de olie daar pompen ze op met zonne energie en de prijs van zonne energie blijft dalen met 11% per jaar. Dit jaar zelfs nog sneller dan normaal in Europa omdat die zonnepanelen tax is afgeschaft.
Het duurt niet lang meer of GEEN zonnepanelen op je dak hebben is iets voor de rijken en de panelen worden alleen maar nóg beter en nóg goedkoper.

Ze willen windmolens maken van 12 megawatt die bijna zo groot zijn als de Eiffeltoren, 1 uur op vol vermogen en die nieuwe Tesla kan er 80.000km mee rijden!

Leukautootje | 28-09-18 | 17:14 | 11 | + -3 -

@leuk autootje: je verhaal zit vol met aannames en stellingen dat het onmogelijk is om het onderuit te halen in een reaguursel, bravo! U verdient zeker geld als adviseur energietransitie?
Ga keukens verkopen. Veel beter.

Analia von Solmsch | 29-09-18 | 20:03 | + 0 -

@Analia von Solmsch
Nee Analia von Solmsch, er zijn geen aannames, dit zijn gewoon de feiten en de cijfers, zoek ze zelf maar na waar je zelf maar wilt. Kijk maar naar het verleden, alles staat gewoon vast, ik heb keurig links geschreven waar ik de prijzen vandaan heb en andere prijzen zijn gewoon algemene basiskennis, of anders moeiteloos te vinden.

Prijs per kWh: € 0,21270 (google maar)
www.zonurencalculator.nl/ Laatste jaren veel meer zon dan 2.41 uur per dag, maar zoals ieder cijfer ga ik nog steeds sterk in mijn eigen nadeel uit en maak er 2.41 van.

Echt, als zelfs dit al te ingewikkeld voor je is kun je maar beter werkeloos thuis zitten.

Voor de duidelijkheid, ik heb geen aandelen, zit niet in de branche, ben geen verkoper, ben technisch geschoold en werk dagelijks met mijn handen. Verder ben ik zwaar tegen waterstof (omdat ik de feiten en cijfers namelijk wel snap), zeg ik dat die groene verwarmingapparaat financieel gezien in een normaal huishouden volstrekt idioot is enz enz enz.

Het enige dat ik zeg is dat zonne energie wel rendabel is en onderbouw dat door simpelweg de feiten en cijfers onder ogen te zien. Vraag maar een random persoon die wel kan rekenen of die het na wil rekenen (schijnbaar heb jij hier moeite mee), zonne energie is écht heel goedkoop, zelfs in Nederland, écht waar en ik schrijf dit belangeloos.

Leukautootje | 30-09-18 | 10:35 | + 0 -

Met 2,41 uur per dag kom je 21,59 uur per dag tekort en dan zal ik maar negeren dat je in die 2,41 uur per dag dat je wel stroom hebt je deze als regel niet nodig hebt. Zonnepanelen zijn werkelijk de meest zinloze vorm van stroomopwekking, hoogstens interessant voor kleinschalige toepassing waar het niet uitmaakt of en op welk tijdstip er stroom wordt gegenereerd. Bijvoorbeeld op het dak van het schuurtje in je volkstuintje, om de accu van de irrigatiepomp op te laden.

Van mij mogen ze snel die salderingsregeling afschaffen, want de reservecapaciteit die voor deze ongein moet worden aangelegd en bijgehouden kost de rest van Nederland klauwen vol geld.

Pierre Tombal | 30-09-18 | 15:15 | + 0 -
▼ 8 antwoorden verborgen

Wat een flauwekul. Als we heel Nederland aan de warmtepomp zetten kunnen we uitgaande van 400% rendement de totale uitstoot voor huishoudens met twee derde verminderen. Helaas bedraagt het aandeel van huishoudens slechts iets van 12%, dus onder de streep gaat het om 8%.

Hiervoor is dan een gigantische investering nodig. Enerzijds voor individuele huishoudens waarvan de woningen voor het overgrote deel helemaal niet geschikt zijn voor lage temperatuur verwarming en anderzijds het verzwaren van het elektriciteitsnet waar ook het deel dat denkt alles al voor elkaar te hebben aan zal mee moeten betalen.

De doelen zijn al achterlijk, met dit soort plannen krijgen ze dat voor 2130 nog niet eens voor elkaar.

Pierre Tombal | 28-09-18 | 17:13 | 1 | + 1 -

Die 400% is net zo theoretisch als het aangegeven benzineverbruik van hybride SUVs.

issieookweer | 28-09-18 | 23:20 | + 0 -

Afspraak is afspraak, toch? Als de dividendbelasting niet wordt afgeschaft dan kunnen de opbrengsten daarvan worden gebruikt voor de klimaatdoelen.

Maar waarschijnlijk heb ik het zo niet goed genoeg uitgelegd.

Schimmelkaasjes | 28-09-18 | 17:11 | + 7 -

De bedrijven dekken niets want die rekenen dat gewoon door.

watergeus | 28-09-18 | 16:29 | + 4 -

Onder leiding van die 2 dorpsgekken, dat belooft wat.

Uw Verzekeringsadvis | 28-09-18 | 16:11 | + 0 -

Weet je wie ook goed was in halen van klimaatdoelen?

Deflatiemonster | 28-09-18 | 15:40 | + 1 -

En de grootste factor van belang tav de hoeveelheid CO2 die we genereren in NL bespreken we niet:
Het aantal mensen in NL en hoeveel die zal toenemen.

Tsaaah | 28-09-18 | 15:28 | 2 | + 6 -

Het gaat om het aantal mensen wereldwijd, niet alleen in Nederland. Als voorbeeld haal ik de stad Lagos aan, een van de grootste steden in Afrika. Er wonen nu al ruim tien miljoen mensen. In 2035 is dat mogelijk gegroeid naar dertig miljoen. Net als wij willen Afrikanen graag een betrouwbare stroomvoorziening. Gaan ze dat bereiken door het plaatsen van windmolens en zonnepanelen? Of zal er meer behoefte zijn aan een viertal kolencentrales met een vermogen van 1,2 GW per stuk?

Rhenium | 28-09-18 | 19:10 | + 4 -

Rhenium: 4 kerncentrales is een slimmere optie. Geen gram CO2 emissie.

Buerman | 29-09-18 | 10:24 | + 0 -

Je mag het kolder of leugens noemen, maar het is in ieder geval onzin. PBL is natuurlijk een groenlinks bastion met het perspectief op de werkelijkheid van een fan van kabouter plop show, maar als ze werkelijk denken dat ook maar iemand met meer dan 2 hersencellen dit gelooft zijn ze echt kierewiet. De kosten van de huidige onzin zijn al 10x meer dan de 3 Miljard per jaar. een korte blik naar Duitsland leert dat de kosten (zonder een enkele werkelijke waarde voor natuur of mens) eerder in de ordergrootte van 50 miljard per jaar zijn. Dus 500 miljard in 10 jaar. Zonder een enkel probleem op te lossen welteverstaan. Het creeert wel ontiegelijk veel problemen, van armoede in NL en in de derde wereld, tot een uitbreiding van de ambtenarij om deze onzin uit te voeren en te begeleiden. Communisme met een groenlinkse apparatski bovenlaag die er zelf goed uitspringt en een samenleving wat naar de knoppen gaat sneller dan de religie van de vrede kan bewerkstelligen.

omineuze omnipotent | 28-09-18 | 15:16 | 1 | + 19 -

Voormalig Sovjet dissident Vladimir Bukovsky zag het - in 2008 geloof ik al - juist, toen hij m.b.t. de EU TL;DR zei : "I have lived in your future, and it didn't work."

www.youtube.com/watch?v=1jVrbKdkByk

Poekieman | 28-09-18 | 15:37 | + 2 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken