Oh jee. Prijzen kinderopvang gaan helemaal niet omlaag

Het werd met veel tamtam aangekondigd door staatssecretaris van Sociale Zaken en Kinderopvang Tamara van Ark afgelopen zomer: 'Opvang van kinderen gaat ouders minder geld kosten'. In het bijbehorende bericht op de site van het Rijk werd het al een beetje afgezwakt naar een maatregel om de groeiende kosten voor opvang te compenseren. Per 1 januari worden er namelijk nieuwe kwaliteitseisen voor opvang ingevoerd. Eerst was de verhouding 1 leider of leidster staat tot 4 baby's, nu is dat 1:3. En dat kost geld, waardoor er per 1 januari een aanpassing volgt. 'Een hogere kwaliteit leidt tot hogere kosten voor de opvanglocaties. Daarom verhoogt het kabinet de vergoeding per uur. Hiervoor is vooruitlopend al in 2017 geld gereserveerd. Door de verhoging van de maximum uurprijs worden ondernemers gecompenseerd voor de hogere kosten en kunnen ouders een hogere uurprijs vergoed krijgen via de kinderopvangtoeslag.' Kijken we nu naar het volgende tabelletje. 

Hier ziet u de hoogte van de kinderopvangtoeslag 2018 en daarnaast die van 2019, voor het eerste kind. U ziet het: iedereen gaat erop vooruit komend jaar, behalve de rijke stinkerds die 4 keer modaal verdienen (4 x €36.839 = €147.356). Nou goed, maar in hoeverre gaan de kosten van de kinderdagverblijven omhoog? De stas zegt in haar brief over de veranderingen dat de maximum uurprijs voor de dagopvang verhoogd wordt met € 0,27. 'Deze verhoging en de jaarlijkse indexatie van de maximum uurprijzen betekent dat de maximum uurprijs voor dagopvang in 2019 € 8,02 zal bedragen.' Volgens van Arks rekenmeesters heeft de verhoogde vergoeding van de overheid dus wel een lichte bonus als gevolg. 'Al met al houden de meeste ouders meer geld over in hun portemonnee. Ouders met kinderopvangtoeslag gaan er door de hogere vergoedingspercentages per 2019 in doorsnee 0,4% op vooruit', aldus de Stas, met uitzondering van de ouders met een inkomen boven de €123.920 met één kind op de opvang. KEIGOED NIELS! Maar wat blijkt volgens de Brancheorganisatie Kinderopvang vandaag? 

SEO versus Buitenhek

Daar komen ze tot een heel andere conclusie, meldt het AD, na te zijn ingeseind door de brancheorganisatie. Het ministerie van SZW (dat SEO onderzoek liet doen) en ook het CBS gaan uit van een kostenstijging van ongeveer 4%, maar volgens kinderopvangonderzoeker Ed Buitenhek is dat veel te laag. Buitenhek, naar wiens onderzoek de brancheorganisatie refereert, beweert dat de hogere kosten voor kinderopvang door de nieuwe beroepskracht-kind ratio (BKR) voor 0-jarigen niet worden opgevangen door de hogere vergoedingspercentages. De kosten stijgen met ruim 7,3%, en gezinnen met lage en modale inkomens zijn de gebeten hond. Het Buitenhek-onderzoek kwam weer bij de stas terecht, die daarop een vervolganalyse bij SEO liet doen. Volgens SEO lag het verschil uiteraard in de onderzoeksopzet en de samenstelling van de onderzochte groep. SEO keek naar twee dagdelen en Buitenhek naar tien dagdelen, maar het aantal onderzochte baby's zou 23% te hoog zijn geweest. Screenshot uit de verklaring van SEO:

Hoeveel baby's?

Met andere woorden: 'nogal wiedes dat die kosten bij Buitenhek hoger uitvallen, als er 23% baby’s te veel worden opgevoerd'. Om er vervolgens vanaf te zijn gaf het ministerie van Sociale Zaken daarop het CBS opdracht om te kijken welke onderzochte groep het meest representatief is. In het Buitenhek-onderzoek is het aandeel baby’s 63% in verhouding tot het aantal 1-jarigen. Het CBS bepaalt dat in april (de onderzoeksmaand) 61%. Hierop wijst Buitenhek er op dat het CBS heeft gekeken naar het aantal opvanguren en niet naar het aantal kinderen, zoals SEO en Buitenhek hebben gedaan. Baby’s krijgen minder opvang dan 1-jarigen. Wordt dit gecorrigeerd, dan is het percentage volgens het CBS 62,3% (plaatje hieronder). Dus, zegt Buitenhek: Het aandeel baby’s in zijn onderzoek (63%) wijkt maar een fractie af van de CBS data, waardoor het verschil in de geraamde kosteneffecten niet verklaard kan worden. Maar daarbij zegt hij dat SEO juist van te weinig baby's uit is gegaan. 

Onenigheid

Bovendien zegt Buitenhek dat voor het SEO-onderzoek niet zoals hij 142 maar 71 locaties onderzocht zijn, met als gevolg dat het aandeel baby's vergeleken met de landelijke data in SEO-analyse zelfs 18% procent lager uitpakt en bij grote opvangorganisatie uit het SEO-onderzoek zelfs 30% lager dan het landelijke gemiddelde. Ook is er een verschil tussen het aantal onderzochte dagdelen bij Buitenhek en SEO. Ed bekeek er tien, SEO twee. In antwoord op de stas zei SEO dat dit een verklaring kan zijn waarom zij meer kinderopvangorganisaties zien waar de kosten niet gaan stijgen, maar dat effect op de uitkomst van het onderzoek zou klein zijn. Buitenhek spreekt dit tegen en zegt dat effect op de kosteneffecten '5 keer zo groot' is. Nou goed, ondanks het noeste werk van Ed heeft de staatssecretaris besloten om de uurtarieven niet nog eens aan te passen. Met als gevolg een teleurgestelde onderzoeker in het AD. 'Ik heb geen behoefte aan onenigheid maar als het niet klopt, klopt het niet', aldus Buitenhek. Zelf het onderzoek van Buitenhek doornemen kan overigens hier. Volgens de Brancheorganisatie Kinderopvang, dat op basis van de bevindingen van Buitenhek aangevuld met de prognoses uit de branche met een eigen berekening kwam, gaat een gezin met een laag inkomen, dat twee kinderen drie dagen naar de opvang stuurt, er minimaal €800 per jaar op achteruit. Voor eenzelfde gezin met een modaal inkomen gaan de kosten met ruim €900 per jaar omhoog. Voor de rijke papa's en mama's verandert er weinig. Zowel de brancheorganisatie als de staatssecretaris hebben gezegd de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te zullen houden. Laten we hopen dat Ed het totaal verkeerd heeft. Anders is het misschien toch een idee om één kostwinner per gezin aan te houden. Oh wacht, geen kinderen nemen bedoelen we natuurlijk. 

Reaguursels

Inloggen

Wie legt me uit waarom er bij een kinderopvang één medewerker per handvol kinderen moet zijn omwille van de kwaliteit, maar er op een basisschool vervolgens één medewerker 20 á 30 koters moet mennen? Is dat van de ene op de andere dag plotseling wel veilig en verantwoord wanneer een kind 4 wordt?

SynthetischBismut | 26-09-18 | 10:57 | + 1 -

Vraag aan andere lezers: hierbij een link naar de bijlage van de miljoenennota 2018
www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/201...
Op pagina 98 onder punt 7 en 8.

Kosten kinderopvang vergeleken met de kosten oudedagsvoorziening.
Zie ik nu goed dat kinderopvang onder de streep (in 2017: 1172)) ongeveer 46 x zoveel kost als de uitgaven oudedagsvoorziening ad 25,1

En daar waar de kosten oudedagsvoorziening in 2022 (oh, oh wat een ramp) de pan uit zullen rijzen door een (minimale !!!) verhoging naar ruim 27 miljard mogen de kosten kinderopvang 114 hoger uit gaan vallen en uitkomen op 1286 (namelijk 2881 minus 1595) miljard?

Wering | 25-09-18 | 20:42 | 4 | + -1 -

Duidelijk miljoenen, maar frappant wel dat het actief bedoelde deel van de bevolking meer aan sociale zekerheden kost dan het planmatig als afgeschreven aangemerkte deel van de bevolking. Waar zat het betalingsprobleem ook alweer?

Pierre Tombal | 25-09-18 | 22:02 | + 0 -

@lulhannel1928: je hebt gelijk met die miljoenen/miljarden; was een foutje.
Maar het ging mij eigenlijk vooral om de verhoudingen: hoe men het altijd maar heeft over die 'dure ouderen' die (als zij gewerkt hebben van 18 tot 68 jaar) eerst 50 jaar lang elk jaar ruim 6.000,- premie AOW hebben betaald en dan na hun pensionering eerst AOW 'krijgen' ad 15.000 (voor een alleenstaande) en dan per omgaande weer al snel 17.000 aan belastingen moeten retourneren....

In dat opzicht is pagina 101 van dat rapport ook interessant:
De PREMIEgefinancierde (!!) sociale zekerheid.

Cijfers (bedragen) 2018 vergeleken met verwachting/planning 2022
Arbeidsongeschiktheidsuitkering - stijgt met 16,6 %
Ziekte/zwangerschap - stijgt met 24.72 %
Uitvoeringskosten (UWV en SVB) - stijgt met 14.50 %
Oudedagsvoorziening - stijgt met 10.23 %

maar ik schrok van de kosten voor kinderen.
Tegmeotkoming ouders (5.316 miljoen), is dat kinderbijslag?
Náást die kinderopvang van 1.172 miljoen?
Het staat allemaal zo schril in contrast met die (slechts) 25 miljoen oudedagsvoorziening.

Wering | 25-09-18 | 22:44 | + 0 -

Haha. Die 25 zijn dus wel miljarden. Ruim 37 zelfs afgelopen jaar.

Maar je hebt gelijk, het zou de leesbaarheid van dit soort rapporten wel vergroten indien het cijferwerk consistent was, of in ieder geval duidelijk de schaal vermeldt.

Pierre Tombal | 26-09-18 | 08:05 | + 2 -
▼ 1 antwoord verborgen

Goh, verrassend, alweer een verborgen incorrecte assumptie van Unilever-III. Net zoals in de koopkrachtplaatjes, waar ten onrechte gerekend wordt met een salarisstijging van circa 3%, wordt hier ook ff gerekend met een te lage (bruto) verhoging van het tarief.
Zo kan ik de Nederlandse bevolking ook wel rijk rekenen. Komt er dus gewoon weer op neer dat we weer f*cked zijn...

Phoolie_the_King | 25-09-18 | 17:24 | + 3 -

Als je overigens zo redeneert is een inkomen van 37.000 euro per jaar dus een arme luis inkomen.

Mr.Crowley | 25-09-18 | 15:07 | 1 | + 1 -

deze reactie had onder die van Bigaroque moeten komen.

Mr.Crowley | 25-09-18 | 15:08 | + 0 -

Nutteloze besteding van geld. Het krijgen van kinderen is een keuze. Net zoals autorijden, huisdieren, Cubaanse sigaren of vakantie. De meeste keuzes worden belast met btw of accijns. Geen reden om specifiek deze keuze te belonen, met in het achterhoofd 20 mio inwoners in 2050. Ontmoedigen is beter voor het milieu en ons allemaal en spaart een hoop geld.

The2Amendment | 25-09-18 | 14:59 | 3 | + -5 -

Volslagen onzin van een onderbuiker... Een betere investering dan een kind is er niet. Van luier tot afgestudeerd betaalt de maatschappij werkelijk een schijntje vergeleken
met de inkomsten uit belastingen die dat kind in zijn/haar werkzame leven gaat opbrengen. Dat kind gaat straks ook jouw AOW opbrengen....

Rooie Kater | 25-09-18 | 15:09 | + 7 -

concept van uitsterven of concept van migratie dat u hierboven schetst..

fikkieblijf! | 25-09-18 | 17:31 | + -2 -

Helemaal met TS eens.
Kinderen is een keuze. Plus dat je je "schuldig" maakt aan een verdubbeling of verveelvoudiging van je eigen CO2 uitstoot. Een kind zou onnoemelijk veel zwaarder belast moeten worden dan welke auto dan ook.

En die onzin over dat kinderen later nodig zijn voor de verzorging of AOW; wat een kul argument. Het kost wel wat "levensstandaard" dat klopt, maar voor het milieu is het fantastisch. We zijn een plaag, en weigeren daar wat aan te doen. Altijd bakken geld uitgeven aan het milieu, maar de echte oorzaak niet aanpakken.

mark1487 | 25-09-18 | 21:51 | + -2 -

Lekker alles weer tot drie cijfers achter de komma uitgerekend en gecompenseerd. Je kan ook gewoon met zijn allen iets minder belasting betalen en dan dingen zelf regelen. Maar dat hebben we na 70 jaar verzorgingsstaat verleerd lijkt het.

Diederik Vlegel | 25-09-18 | 13:50 | 3 | + 23 -

Hier ben ik het zo gruwelijk mee eens. Door de oneindige hoeveelheid regelingen is de nivellering tot in het absurde doorgevoerd en is de belastingdruk enorm. Schaf gewoon alle toeslagen af en regel één (laag) belastingtarief. Minder fraude en bureaucratie, meer loon naar werken en je betaalt voor wat je afneemt.

Frits de Vriez | 25-09-18 | 14:06 | + 19 -

Als je dan toch bezig gaat ....
Waarom betalen ambtenaren eigenlijk inkomstenbelasting?
Ze plukken van u, 52% vervolgens geven ze die 52% aan ambtenaar die vervolgens 52% belasting moet betalen.
Zou het niet veel goedkoper zijn om de ambtenaar gewoon 52% minder te geven waardoor uw 52% behoorlijk omlaag kan?

MarcS | 25-09-18 | 14:15 | + 0 -

@MarcS | 25-09-18 | 14:15
Dat zit zo: mensen die wel echt werken mogen soms een groter deel van hun loon onbelast ontvangen en die hebben dan effectief netto meer te besteden. En dat is natuurlijk niet eerlijk, ondanks dat de ambtenaar toe hij nog wel uitsluitend nettoloon ontving daar ruimschoots voor gecompenseerd werd.

Pierre Tombal | 25-09-18 | 16:31 | + -1 -

4x modaal is weer eens de lul.

pibasso | 25-09-18 | 13:39 | 1 | + -5 -

Daarom ontvlucht iedereen welke twee kwartjes verdient ook direct Nederland. Samen met het regel moeras was voor mij dit de reden om in 2009 naar de VS te vertrekken. Zodra je meer dan eenmaal modaal verdient mag je direct de helft van je salaris inleveren bij de belastingdienst. In de VS betaal ik slechts gecombineerd (state + federal income tax) 28% over mijn totale inkomen en die zit ver over 4 x modaal (zonder bonussen)..

TuurlijkNiet | 25-09-18 | 15:41 | + 3 -

Bij 4 x modaal ben je een rijke stinkerd? In welk universum is dat zo? Met 4 x modaal kun je een fatsoenlijk twee-onder-een-kappertje kopen in een niet al te (maar wel een beetje) treurige vinexwijk ja. Maar rijke stinkerd?

Bigaroque | 25-09-18 | 13:39 | 5 | + 4 -

"4 x modaal zit je meer als een ton aan inkomen........."
Nou nou, "meer dan een ton". Dat is 4500 netto per maand.

Iedere IT ZZP'er is dus "stinked rijk" als ze een uurtarief rekenen vanaf 54 euro... In veel andere landen beginnen de hoogste belastingschijven pas vanaf meer dan 200 000.

lulhannel1928 | 25-09-18 | 15:17 | + 11 -

Voor dat geld rij in Zurich op de tram. Weliswaar is levensonderhoud hier duurder, maar toch. NL is een lage lonenland. Heb mijn poetsvrouw de lonen in NL verteld die viel van haar stoel. Alleen door de vele toeslagen kan de gemiddelde Nederlander rondkomen. Belasting 20% omlaag zou een goed begin zijn. Verbaasd me eigenlijk dat er geen site is in de trant van Hollandischefrauen.ch. Zo iets in de trant van de Oostblokvrouwen sites. Naar NL maatstaven is elke werkende Zwitser rijk.

Zatkniss | 25-09-18 | 15:34 | + 5 -

Tja de huizenprijzen en de huren. Je moet inderdaad al redelijk rijk zijn om fatsoenlijk te kunnen wonen. In derdaad, dan is 1 x modaal (37.000Euro) niet veel.

Mr.Crowley | 25-09-18 | 16:11 | + 3 -
▼ 2 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken