Verhoging AOW-leeftijd: we hebben nu al €4 miljard uitgespaard!

Dank voor uw offer!
Dank voor uw offer!

Heugelijk nieuws van ‘s lands bonentellers: de verhoging van de AOW-leeftijd levert aanzienlijke besparingen op! Toen Drees de AOW invoerde, werd de AOW-leeftijd op 65 jaar gezet. Maar door de enorme toename van grijze bollen in dit land, liepen de uitgaven aan de AOW de spuigaten uit. Daarom besloot de regering in al haar wijsheid dat de AOW-leeftijd omhoog moest. En voor de duidelijkheid: in die vorige zin zit geen greintje ironie. We worden nou eenmaal veel ouder en het moet qua overheidsfinanciën wel een beetje leuk blijven. En dat lukt, aldus het CBS. Vorig jaar stond de AOW-leeftijd op 65 jaar plus 9 maanden. Die 9 maanden extra blijken €1,7 miljard aan besparingen op te leveren. Daar kunnen we weliswaar nog geen dividendbelasting voor afschaffen, maar toch. Sterker nog: de AOW-leeftijd stijgt al sinds 2013, en alles bij elkaar opgeteld hebben we sinds 2013 toch maar mooi €4 miljard bespaard. Hatseflats, pure winst. Of nou ja, niet helemaal, want er zijn ook allerlei indirecte effecten van de verhoging van de AOW-leeftijd (zoals langer doorwerken, of juist langer in de WW, of juist langer in de bijstand door de hogere AOW-leeftijd) die volgens het CBS niet te becijferen zijn. Het probleem met het berekenen van deze indirecte effecten is dat ze in sterke mate afhankelijk zijn van het gedrag van mensen. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om te bepalen in hoeverre de verhoging van de AOW-leeftijd meespeelt in iemands keuze om langer door te werken. Maar goed, die besparing is allemaal leuk en aardig, tot u door het CBS nog even wordt ingewreven dat we vorig jaar een whopping €37 miljard hebben uitgegeven aan AOW-uitkeringen. In één jaar. Tien jaar geleden was dat nog €25 miljard. Tot slot nog een argument voor de stijging van de AOW-premie: de verhouding tussen geïnde AOW-premie en uitgekeerde AOW loopt steeds schever. In good old 1995 moest er nog een half miljard bijgelapt worden uit de schatkist, in 2017 kwam er €13,5 miljard te weinig AOW-premie binnen om de uitkeringen te dekken. RIP omslagstelsel. Dus, stijgt de AOW-leeftijd hard genoeg

Reaguursels

Inloggen

Hebben ze in dit rekenmodel vast geen rekening gehouden met de mensen die voor hun pensioenleeftijd komen te overlijden,... dat stijgt ook lekker mee,.... mag natuurlijk niemand weten wat ze daarmee in hun zak steken.

psychopeter | 13-09-18 | 15:41 | + 2 -

Gewoon zorgen dat je je eigen schaapjes op het droge hebt. Als je op AOW rekent om je inkomen te verzorgen tegen de tijd dat je oud bent dan kan het zomaar zijn dat je een mooie brug mag uitzoeken om onder te slapen tegen die tijd.
Aan de andere kant kan automatisering het BBP stevig opschroeven zonder dat daar arbeidskrachten tegenover staan, dus het kan ook zomaar zijn dat we over een jaartje of 20 weer terug gaan naar pensioen op je vijfenvijftigste.

Tisnietanders | 13-09-18 | 10:03 | + -1 -

Juist. 37 miljard uitgekeerd waarvoor 13,5 miljard moest worden bijgelegd. Er kwam dus schijnbaar slechts 23,5 miljard binnen, maar iedereen met modaal of hoger betaalt ruim 6.000 euro aan AOW en dat gaat blijkens deze tabel - opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dat... - om ongeveer 4 miljoen mensen en dat is goed voor 24 miljard.

En de overige 9,2 miljoen betaalt dus helemaal niks?

Pierre Tombal | 13-09-18 | 09:52 | 2 | + 1 -

Je betaalt AOW premie over iedere euro fiscaal inkomen boven pak hem beet 5000 euro rekening houdend met heffinskorting. Dus nee, vrijwel iedereen met enig inkomen betaalt premie. Maar ook is waar dat een hele grote groep wel verzekerd is maar geen premie hoeft te betalen wegens weinig of geen inkomen.

Buerman | 13-09-18 | 11:50 | + -2 -

Oké, maar waar is dat geld dan? Want volgens het verhaal komt er totaal slechts 23,5 miljard binnen.

Pierre Tombal | 13-09-18 | 18:17 | + 0 -

Wat de mensen niet weten... één jaar later - betekent 2 jaar profijt voor de staat en pensioenfondsen. Twee jaar later - betekent 4 jaar voordeel.

Voorbeeld bij 67 jaar:
1. de mensen betalen 2 jaar langer AOW en pensioenpremie
2. de mensen beuren pas hun AOW en pensioen zodra ze 67 worden

De pensioenfondsen en de overheid beuren 2 jaar langer premie en men begint met de uitkering 2 jaar later.
In feite hebben ze een voordeel van 4 jaar.
De pensioenfondsen moeten niet klagen dat ze geld tekort komen... ze beuren 2 jaar langer en ze betalen 2 jaar minder... dit levert miljarden op.

sociaal_econoom | 13-09-18 | 05:47 | 2 | + 3 -

er zijn er niet zoveel die twee jaar lang op hun 65e nog pensioen afdragen.. die zitten dan al thuis hun huis op te vreten of te verarmoeien.. van de stress die dat oplevert meer hart en herseninfarcten of over enige tijd actief uit het leven stappen.. de staat juicht over de rug van haar bevolking.. operatie gelukt patient overleden methode!

fikkieblijf! | 13-09-18 | 08:12 | + 3 -

Feit blijft dat werkvloer niet oud wordt en die brengen het wel op voor iedereen ,een baasje is in feite een uitkeringstrekker met eigen te regelen en bepalen uitkeringshoogte, en die kan ook nog is lang genieten van AOW

pedro300 | 13-09-18 | 09:53 | + -1 -

Het is natuurlijk leuk om de totale AOW uitkerig als 'kosten' te presenteren, maar wie naast (> 50 jaar, per jaar ruim 6.000,- AOW premie) óók heeft betaald voor een aanvullend pensioen, betaalt over inkomsten gewoon IB.
Dat betekent dus dat de overheid van die 15.000 AOW bruto per jaar (alleenst.), er al snel weer 8 á 9.000,- direct retour krijgt aan belastingen.

Per saldo 'kost' die AOW-er dus maar zo'n 6.000 per JAAR aan AOW.
En dat gedurende slecht X (gemiddeld 12 ?) jaren.
Terwijl er 50 jaar 6.000,- premie is betaald......

In 1920 waren er in heel NL slechts 6.754.000 inwoners.
Nu zijn er meer dan 17 miljoen inwoners. Dus ook méér ouderen.... maar die zijn stuk voor stuk wel 50 jaar lang premie betaler geweest.

1920 aantal inwoners/potentiële premiebetalers van 20-65 jaar: 3.488.000
2017 aantal inwoners/potentiële premiebetalers van 20-65 jaar: 10.105.000

Natuurlijk zijn er nu meer mensen die oud worden. En wie oud wordt, bereikt misschien een hogere leeftijd dan voorheen.
Maar 14 % van de inwoners sterft 0 - 65 jaar en 30 % tussen 65-80 jaar.
Slechts 46,37 % van de mensen wordt 85 jaar of ouder (cijfers 2017) - in 1995 was dit percentage 34.58 %.

In de periode 1881-1886 had een vrouw van 60,5 (geboren in 1825) een LV van 14.44 jaar (te bereiken leeftijd: 74.94 jaar)
Periode 1981-1986: (geboren 1925) nog 22.32 jaar (bereiken: 82.82)
Stijging: 7.88 jaar levensverwachting in 100 jaar.

Wering | 13-09-18 | 04:44 | 1 | + 4 -

"Terwijl er 50 jaar 6.000,- premie is betaald......" --> volgens mij hebben mensen van 67 jaar of ouder in 1981 echt geen 13.222 gulden afgedragen aan AOW-premie.

"maar die zijn stuk voor stuk wel 50 jaar lang premie betaler geweest." --> een groot deel van deze ouderen zijn geen 50 jaar lang premiebetaler geweest, maar werkten als noest huisvrouw voor het gezin en hebben geen premie af hoeven dragen.

"Slechts 46.37 % van de mensen wordt 85 jaar of ouder (cijfers 2017) - in 1995 was dit percentage 34.58 %." --> ligt het aan mij of is +12 %-punt best een forse stijging in de afgelopen 22 jaar? Minder dan 50% wordt jonger dan 80 jaar, dat lijkt me een aardig goede levensverwachting voor de gemiddelde inwoner van Nederland.

Voireaton | 13-09-18 | 19:34 | + 0 -

Vergeten wordt dat voor 1995 er meer premie binnen kwam dan er uit ging
Deze werd niet opgepot maar verdween in het zwarte gat van de Algemene Middelen.
Ook bij het opheffen van de VUT werd het restant niet terug betaald maar ook dit verdween in dat zelfde zwarte gat.
Sinds 2008 loopt de AOW ook achter ons was beloofd dat deze welvaartsvast zou zijn.
Dus als gepensioneerde mag ik klagen denk ik .

leoklei | 13-09-18 | 00:17 | 2 | + -7 -

Nee, want gewoon baarlijke nonsens. De premies dekten toen de uitgaven. En je mag helemaal nooit klagen, want jouw generatie heeft zo ongeveer alle voordelen gehad dioe toekomstige generaties never nooit meer zullen meemaken. Ga je eens beseffen hoeveel geluk je hebt gehad, gratis VUT/vroegpensioen en hoog pensioen, waarvoor feitelijk niet de actuariele premies zijn geheven. Hou eens met verongelijkt te zijn en get a life of zorg voor sterftewinst.

Buerman | 13-09-18 | 11:07 | + 7 -

U mag zeker klagen. Echter, de jongere generatie mag harder klagen dan U, want in 1995 meer premie betalen dan er uit ging kwam ook u ten goede. Dat er momenteel minder premie wordt betaald dan er uit gaat is een extra bijstorting vanuit de algemene middelen aan AOW-gerechtigden.

Voireaton | 13-09-18 | 19:35 | + 0 -

wat maar nooit wordt meegenomen is dat de uitbetaling stijgt in 10 jaar bijvoorbeeld maar nooit lees ik dan hoeveel meer mensen een aow krijgen. Ik kan mij niet voorstellen dat de bevolking in 10 jaar tijd niet is gegroeid.. en niet alleen met geboortes maar vooral met een enorme influx aan middelbare vluchtelingen/migranten die ook op hun 65e de AOW instromen en AOW krijgen met een eventuele aanvulling als ze niet de volledige tijd hebben opgebouwd.

fikkieblijf! | 13-09-18 | 00:04 | + 4 -

De mensen van Das kapitaal zijn duidelijk de generatie die gestudeerd heeft tot hun 26e en niet zoals vele 50 plussers vanaf het zestiende jaar gaan werken. Zij kunnen dus wel door tot 76. Overigens laat je niks wijsmaken er is geld genoeg in NL alleen verkeerd verdeeld.

geldistijd | 12-09-18 | 23:28 | 2 | + -11 -

*insert populistisch gelul*

GekkeX | 13-09-18 | 09:52 | + 6 -

Er zijn er nu ook genoeg die voor hun 18e al full time werken. Van 16 tot 55 = 39 jaar gewerkt, van 18 tot 76 = 58 jaar. Get the picture?

CleanUpTime | 13-09-18 | 19:54 | + 1 -

Om pensioenen op peil te houden zijn een aantal maatregelen noodzakelijk.
Ik zou de leeftijd niet verder dan 66 laten stijgen. Vanaf 60 is het al een zwaardere opgave om te werken, zeker in bepaalde fysieke beroepen, en daarboven zie ik het probleem alleen maar groter worden.
De premie zal omhoog moeten, en aanmoedigen dat mensen voor hun oude dag bijsparen, elke euro is welkom. Dan kun je of eerder (zelf gefinancierd) met pensioen, of je hebt wat meer te besteden als je de rit helemaal uitzit.

Memek | 12-09-18 | 21:36 | 4 | + -3 -

Premie omhoog? Volgens mij gaat het er om het aantal (werkende) mensen onder de 66 te vergroten, toch? Hoe? Mag ik er op wijzen dat het aantal vrouwen dat niet of parttime werkt in NL ongeveer het hoogste is van West Europa? Langzamerhand allemaal hoger opgeleid (duur!) en dan heel vaak direct al parttime gaan werken. Dus regering: stimuleer (via lagere inkomstenbelasting) minimaal 4 of 5 dagen werken per week en maak kinderopvang gratis voor deze mensen! Dit verdient zichzelf in no time terug.

sosnl | 12-09-18 | 22:07 | + 2 -

Premie omhoog? Volgens mij gaat het er om het aantal (werkende) mensen onder de 66 te vergroten, toch? Hoe? Mag ik er op wijzen dat het aantal vrouwen dat niet of parttime werkt in NL ongeveer het hoogste is van West Europa? Langzamerhand allemaal hoger opgeleid (duur!) en dan heel vaak direct al parttime gaan werken. Dus regering: stimuleer (via lagere inkomstenbelasting) minimaal 4 of 5 dagen werken per week en maak kinderopvang gratis voor deze mensen! Dit verdient zichzelf in no time terug.

sosnl | 12-09-18 | 22:07 | + 2 -

De resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd is in de periode 1950-2017 voor mannen toegenomen van 14,4 tot 19,0 jaar en voor vrouwen van 14,9 naar 21,5 jaar. Een jaar extra levensverwachting kost dus ongeveer 7 procentpunt extra op de totale duur. Met 3,5 miljoen AOW-ers als gevolg van de demografische onevenwichtigheid betekent niet ingrijpen in aanvangsleeftijd een extra kostenexplosie van € 175 miljard. Het levert dus wel wat op en dat gaat al snel want massa is kassa.

Buerman | 12-09-18 | 22:57 | + 3 -
▼ 1 antwoord verborgen

Het later uitbetalen van AOW is het vooruitschuiven van het probleem, het aantal gerechtigden en hun leeftijd en dus de totaalsom van de uitkeringen, stijgt harder.

Memek | 12-09-18 | 21:25 | + 3 -

Moet het bedrijfsleven blij zijn met een medewerker die al 65 is ? Een verkoper of een directeur kun je niet ontslaan omdat die te oud is en niet meer met de tijd mee kan komen .

elevator | 12-09-18 | 21:22 | + 0 -

35 miljard gedeeld door 17 miljoen is een basisinkomen van 2000 euro per Nederlander, minus overhead van lastige overheidsorganen met hun rotte websites. Hoppa, geregeld. Next!

Fantabulosa | 12-09-18 | 20:56 | 2 | + -1 -

17 miljoen, daar zitten ook 3 miljoen jongeren bij van 0 tot 16 jaar. Krijgen die ook 2 mille?

Memek | 12-09-18 | 21:32 | + 2 -

Dat is dan wel per jaar hé, niet per maand. Dus eigenlijk 167 euro per maand. Succes met overleven van alleen dat "basisinkomen".

kami124 | 12-09-18 | 23:00 | + 12 -

Militairen die er met 58 uit kunnen, krijgen een uitkering tot hun pensioen. Of dat nu tot hun 65e is, of hun 67e.
Dat geldt ook voor mensen die op hun 64e werkeloos raken. Hun uitkering gaat gewoon door, waar ze normaal gesproken op hun 65e AOW krijgen.

Mr.Crowley | 12-09-18 | 20:25 | 3 | + 5 -

Ik zou me eens inlezen in wat voor 'uitkering' u precies ontvangt, mocht u op latere leeftijd werkloos worden en na twee jaar WW nog geen nieuw werk gevonden hebben, en u tevens altijd zuinig geleefd heeft en dus wat spaargeld en/of een eigen huis met overwaarde heeft. Of toevallig nog een partner met een eigen inkomen.

Die uitkering is dus welgeteld nihil. Tot aan uw AOW. En dat kan zomaar op uw 67e, 68e, enzovoorts zijn.

EefjeWentelteefje | 12-09-18 | 21:56 | + 5 -

Boven de 55 wordt er niet naar vermogen gekeken als je in een uitkeringsituatie komt.

Mr.Crowley | 13-09-18 | 10:52 | + -1 -

@Mr.Crowley | 13-09-18 | 10:52 |
Dat denkt u echt? Dan zou ik mij nog maar eens even héél goed inlezen in de voorwaarden van de IOW en de IOAW (regelingen die overigens allebei afgebouwd worden).

U kunt daar alleen nog maar inkomen als u voorheen een langjarige WW- of WAO/WIA uitkering hebt gehad. Met de flexibilisering van de arbeidsmarkt, u weet het, een van de feestjes van Peggie, zijn er straks niet veel mensen meer die aan die eis kunnen voldoen, want flexcontractjes, en sowieso gewoon gedumpt worden vóór je 50e, wat in tegenstelling tot wat vele werkgevers schijnen te denken helemaal niet zo moeilijk is, nu de kantonrechtersformule is vervangen door de 'transitievergoeding' (lees: fooi voor bewezen diensten).

EefjeWentelteefje | 13-09-18 | 13:50 | + 4 -

Onlangs is een collega van mij op 64 jarige leeftijd overleden. Altijd pensioenpremie betaald, geen dag pensioen genoten. Bedankt Rutte, goed gedaan.

matatwork | 12-09-18 | 20:12 | 3 | + -13 -

Wat heeft Rutte daarmee te maken? Had uw collega ook nog nooit gerookt en toch longkanker gekregen? Shit happens.

gestoptmetroken | 12-09-18 | 20:53 | + 0 -

Stel dat hij op z'n 66 met pensioen ging, en hij overlijdt de volgende dag, is dat ook de schuld van Rutte? Bedankt Rutte, dat slaat nergens op.
Sommigen overlijden op 40 of 55, hebben ook allemaal betaald.
Overigens het betalen van pensioenpremie is geen idee van Rutte, dat doen we al generaties lang, er moet tenslotte wat in de pot komen.
Als die man een nabestaande heeft dan krijgen die weduwepensioen evenals
met het je bedrijfspensioen, komt het nabestaande pensioen aan zijn vrouw toe, als die nog leeft. Dus niet alles is zomaar weg.

Memek | 12-09-18 | 21:20 | + 9 -

Is Rutte over hem heen gereden?

ScottMcBeanie | 12-09-18 | 22:28 | + 8 -

Hoeveel mensen werken dan nog? Anders is het gewoon broekzak-vestzak.
Maar de mensen die het bedacht hebben, er eindeloos over hebben zitten vergaderen en adviseren en rapportenschrijven krijgen vast een mooie bonus. Het kan er nu wel vanaf.
Staat er ook bij of het ten koste gaat van iets? Dat vergeten ze nog wel eens bij bezuinigingsacties. Het levert geld op, maar dan gaat er iets anders stuk.

kloopindeslootjijook | 12-09-18 | 20:10 | 2 | + 3 -

Goede vraag, de 50-plusser staat in deze tijd aardig onder druk. Bij reorganisaties is deze groep het meest de lul en nieuw werk is niet te vinden dus moeten ze tot hun AOW WW en bijstand trekken. Het AOW potje lacht omdat die minder hoeft uit te geven maar het zou reëel zijn als ze ernaast de verhoogde uitgaven van de WW en bijstand publiceren.

Sinclair | 12-09-18 | 20:31 | + 5 -

@Sinclair | 12-09-18 | 20:31 | + 4 -
U vergeet dat vele oudere werklozen ooit een goed inkomen hebben gehad, en dus wellicht een aardig spaarpotje hebben opgebouwd. Of een eigen huis (gedeeltelijk) hebben afbetaald.
Die mensen mogen dus vrolijk tot aan hun AOW hun eigen vermogen opvreten, en ontvangen noppes-niksio aan uitkering nadat de uiterste WW-termijn van (maximaal!) twee jaar is verlopen.

EefjeWentelteefje | 12-09-18 | 21:59 | + 5 -

@lulhannel die 13 miljard te weinig AOW-premie, halen ze gewoon via andere verhoogde (oa energie) belastingen binnen. Als ze alle belastingen via de loonbelastingen laten lopen gaat er echt geen hond meer werken.

anti overheid | 12-09-18 | 19:42 | 2 | + 6 -

Dat tekort kunnen ze prima gebruiken als smoesje om AOW te korten voor mensen met een pensioen. Als AOW gewoon word aangevuld hadden ze ook de AOW leeftijd niet hoeven verhogen.

lulhannel1928 | 12-09-18 | 19:49 | + 0 -

Natuurlijk dat zal in de toekomst ook gebeuren, maar als ze het tekort rechtstreeks laten betalen dan hou je netto echt weinig meer over

anti overheid | 12-09-18 | 20:05 | + 2 -

Er gaat wel meer richting onhoudbaar de komende 20/30 jaar, gezien de resultaten uit het verleden van onze haagse vrienden kunnen we met een gerust hart gaan slapen.

anti overheid | 12-09-18 | 19:30 | + 4 -

Dat is gewoon gelul. Er is wel degelijk geld uitgegeven aan uitkeringen. Alleen was dat geen AOW, maar bijstand of WW.
Best mogelijk dat de uitgaven in die sector met 4 miljard gestegen zijn.
Het enige wat bespaard is, is pensioen, want dat wordt nu maanden later uitgekeerd.

Mr.Crowley | 12-09-18 | 19:30 | + 4 -

13 miljard te weinig AOW-premie? Ik vrees nu al voor de oplossing: Inkomsten afhankelijke AOW.

lulhannel1928 | 12-09-18 | 19:25 | 3 | + 6 -

U gaat door voor de hoofdprijs! (ben ik bang)

nieuwe_Deen | 12-09-18 | 20:24 | + 0 -

Uiteraard. Zorg dus geen aanvullend pensioen of vermogen te hebben. Wellicht dat een eigen huis daar ook toe gerekend gaat worden. This is NL, tenslotte.

Poekieman | 12-09-18 | 20:52 | + 2 -

Dat is bepaald niet ondenkbaar.
Ik waarschuw mijn jongere collega's al, om vooral niet te veel in hun pensioen te gaan investeren...

EefjeWentelteefje | 12-09-18 | 22:00 | + 1 -

4 miljard? Dat's mooi, heel mooi. Kunnen we mooi een negatieve dividendbelasting invoeren. Aandeelhouders extra geld geven.

Zou je wel willen we | 12-09-18 | 19:22 | 1 | + 11 -

Dat bestaat al. Dat noemt Rutte en co "innovatie"subsidie.

* Il Principe * | 12-09-18 | 19:46 | + 6 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken