Ook CNV gediskwalificeerd voor pensioendiscussie (en haar leden zijn dom)

Deze meneer dus ook
Deze meneer dus ook

Over de toekomst van het pensioenstelsel wordt nog steeds flink gesteggeld. De Sociaal-Economische Raad (SER) wil graag tot een ‘Pensioenakkoord’ komen, voor en door de sociale partners. Dit oud-Hollandsche gepolder is op papier prachtig en nuttig want pensioen is een arbeidsvoorwaarde, vandaar dat werkgevers en werknemers meepraten. Maar dat is dus op papier. In werkelijkheid heeft de pensioendiscussie een groot probleem: de vakbonden. Keer op keer op keer bewijzen de vakbonden dat ze allemaal de belangen van hun vergrijsde achterban vooropstellen en verder de ballen verstand hebben van pensioen in het algemeen. We zeiden al eerder: beter houden we de vakbonden eens fijn buiten de pensioendiscussie. Wie braaf op al die linkjes in de bovenstaande tekst heeft geklikt, merkt dat we doorgaans de FNV moeten afzeiken in de pensioendiscussie. Hebben ze ook aan zichzelf te danken, maar op de burelen van christelijk neefje CNV groeide de afgunst. Daarom klom hopman Maurice Limmen in de pen, blijkbaar met de bedoeling om qua stupiditeit niet voor het FNV onder te doen. De voorzitter tikte een briefje aan zijn leden met de titel ‘Wat is de inzet van het CNV voor het pensioenstelsel?’. Uit die brief maken we een aantal dingen op. Ten eerste: Maurice Limmen denkt dat zijn ledenbestand bestaat uit een stel kleuters met extreem gelimiteerd taalbegrip (vandaar de toevoeging aan de titel van dit stukkie). U mag het zelf proberen te lezen, maar uw IQ zakt subiet met 20 punten want dit is zelfs geen Jip-en-Janneke-taal meer. Ten tweede, de inhoud. Dat blijkt gewoon populistische prietpraat te zijn die het vooral goed doet bij het grijze bollen uit het ledenbestand. CNV wil, net als de FNV trouwens, dat de AOW-leeftijd minder hard stijgt. Ook wil het CNV de zzp’ers erbij infietsen (hahahaha) en last but not least: onmiddellijke en onvoorwaardelijke indexatie. Tenminste, zo interpreteren we dit dan maar: Ook willen wij dat de pensioenen heel snel weer meegaan met de prijzen, zodat pensioenen niet in waarde dalen. Verder vinden wij dat niemand, die nu pensioen opbouwt bij een pensioenfonds, straks minder pensioen mag krijgen. Nou, geweldig voorstel Maurice, lekker concreet ook. Deze brief aan de leden rept met geen woord over rekenrente, dekkingsgraden of de aanstormende golf van vergrijzing en de steeds schever wordende verhouding tussen gepensioneerden en werkenden. Enfin, de ‘inzet van het CNV voor het pensioenstelsel’ is dus voorspelbaar, maar het was mooi geweest als deze ambities een stuk concreter waren geweest. ‘Voorstellen voor een nieuw pensioenstelsel moeten vooraf dus zorgvuldig worden doorgerekend.’, schrijft ‘ie. Had je zelf ook kunnen doen, Maurice, dan valt er tenminste ergens over te praten. 

Reaguursels

Inloggen

"En minstens zo belangrijk: een mogelijk pensioenakkoord is er pas als de leden geraadpleegd zijn, en ergens 'ja' tegen zeggen."
- Fijn om te lezen dat zeg 80% van de werknemers, niet vakbondsleden, niks te vertellen hebben.
Maar wel moeten betalen.

Raider Twix | 07-09-18 | 16:32 | + 0 -

Ik begin het een beetje te begrijpen hoe het werkt !! ik ben begonnen met werken toe ik 15 jaar was , ik ben nu 61 dus werk pas 44 jaar .. ik ben een grote dikke aso dat ik wel iets eerder met pensioen wil dan 67,3 jaar want tegen die tijd heb ik er pas 50 jaar werken , en dus belasting betalen achter de rug ! mijn Aow zal in die 50 jaar belasting betalen niet gedekt zijn , werk nu 33 jaar bij hetzelfde bedrijf en tegen de tijd dat ik mag al 39 jaar , ook in deze begrijp ik dat mijn afdracht niet genoeg kan zijn om me met een goed pensioen naar huis te sturen , want rekenrente !! ik koester geen wrok en begrijp het volkomen ,, ik hoop wel dat de pil om me naar de eeuwige jachtvelden te sturen gratis is want ik ( lul die ik ben ) heb geen huis vrij op naam of wat dan ook , verdien net teveel om 0 toeslagen te krijgen

bas6460 | 06-09-18 | 21:17 | 3 | + 1 -

er zitten wat rekenfoutjes in , maar dat komt door de tray Schultenbrau die ik net achterover geslingerd heb

bas6460 | 06-09-18 | 21:22 | + 3 -

Held

ScottMcBeanie | 06-09-18 | 21:36 | + 2 -

Maar je bent pas op je 25ste begonnen met pensioen af te dragen, ik gun ieder een mooie oudedag. En geloof best dat uw er (terecht klaar mee bent) maar ik gun IEDER een mooie oude dag.

Mellita, domi adsum. | 07-09-18 | 14:56 | + 0 -

Ik ben maar wat blij dat de vakbonden mee beslissen over de pensioenpotten .
Als alleen de fondsen , de overheid en de werkgevers er over gaan komt het niet goed .

elevator | 06-09-18 | 20:33 | + 2 -

Geen woord over rekenrente, dekkingsgraden of de aanstormende golf van vergrijzing en de steeds schever wordende verhouding tussen gepensioneerden en werkenden’
Voor allen de AOW is vergrijzing een probleem, want omslagstelsel. Een snel stijgend aantal AOW-ers tegenover een licht stijgende groep werkenden.

Voor pensioenen in de tweede pijler is scheefgroei geen enkel probleem. De aanspraken zijn immers al gedekt op kapitaalbasis. Er is voorzien op basis van het te verwachten uitkeringsniveau. Als de premiestroom op enig moment onvoldoende is voor de uitkeringen, dan gaat een deel daarvan ten laste komen van het vermogen. De daling daarvan correleert dan met de daling van de verplichtingen, de boomers gaan immers vanaf 2025 al zeer snel in aantal afnemen. Het langer leven risico is daarbij al meegenomen.

Blijft dus over de vermaledijde rekenrente. De lage rekenrente zorgt voor onrealistische inschatting van verplichtingen en fors hogere premies. En dat terwijl de vermogensgroei binnen de fondsen aanzielijk blijft. In ieder geval significant hoger dan waarmee in de verplichtingenkant gerekend moet worden.

Buerman | 06-09-18 | 17:09 | + -4 -

Hm, Kersjes, wat die meneer van het CNV beweert is inderdaad niet van het allerhoogste niveau, maar ook uw stukje ontstijgt nauwelijks het gratuite schoppen naar ouderen en vakbondsleden. Pot, ketel.

Die "de aanstormende golf van vergrijzing en de steeds schever wordende verhouding tussen gepensioneerden en werkenden" los je echt niet op door ouderen te dwingen door te werken tot hun 75e (gaat sowieso niet gebeuren, ze eindigen gewoon in de bijstand), en al helemáál niet door de ongebreidelde import van zogenaamde arbeidskrachten uit Donker Afrika - want ten eerste worden die waarschijnlijk ook oud, en ten tweede bestaat dat werken doorgaans uit naar de pinautomaat wandelen als de oetkerung weer eens gestort is. En dat tot aan hun AOW.

EefjeWentelteefje | 06-09-18 | 16:46 | 1 | + 14 -

Wishfullthinking en de kop in het zand steken dat de oudere werknemers wel de 70 gaan halen. Er zullen veel ouderen eerder willen of gedwongen moeten stoppen omdat ze ontslagen worden. Geef ze die mogelijkheid door bijv een lager pensioen

boterhamtevredenheid | 06-09-18 | 16:57 | + 0 -

Bij een conservatief rendement van 4,5% groeit deze pot met ruim 60 miljard per jaar, dit naast premie inleg en uitkering aan gerechtigden. Het kunstmatig arm rekenen met de rekenrente dat onze DNB verplicht is diefstal en een enorme kutsmoes om niet te indexeren. De pensioen sector is de gouden gans aan het vetmesten over de ruggen van de ouderen.
Niet indexeren is ordinaire gelegaliseerde diefstal!

Flappie2006 | 06-09-18 | 16:34 | 2 | + -5 -

Te lage premies, premievakanties en de uitnamewetten onder Lubbers waren de drie fases van georganiseerde diefstal. Toen is nooit het geld ingelegd, dat het moeten renderen. Als je wilt genieten van gemiddelde rendementen over lange periodes, dan kan je niet potverteren als het even meezit. De hoofdsom ontbreekt deels, het rendement dus ook.

Sowieso is bekend dat de ene generatie hoge rendementen krijgt, en de andere niets. Dat is een conjunctuurbeweging die al anderhalve eeuw bekend en beschreven is. Deze periode met lage rekenrente was voorspelbaar. en.wikipedia.org/wiki/Kuznets_swing en nl.wikipedia.org/wiki/Kondratieffgolf...

Let vooral op deze grafiek: nl.wikipedia.org/wiki/Kondratieffgolf...

Feynman | 06-09-18 | 17:12 | + 5 -

Feynman, je weet toch nog wel waarom er sprake was van premieverlagingen en holidays, namelijk de wens destijds van de overheid om de heel ruim gevulde fondsen af te romen? Dat gaf direct een enorme impuls om dan maar die graaiers voor te zijn door premies te verlagen of tijdelijk even op 0 te zetten. Achteraf kan je heel populair worden om dat te verdoemen, maar het ligt dus iets genuanceerder. Er is trouwens geen bewijs te leveren van de stelling dat er zonder die maatregelen nu betere dekkingsgraden zouden zijn.

Buerman | 06-09-18 | 20:08 | + 3 -

1400 miljard on de pensioenpot.
Jaarlijkse verplichting ca.40 miljard.
Voldoende voor 40 jaar.
Waar gaat dit eigenlijk over,als de werkenden vanaf nu,geen inleg meer doen,zit er nog steeds voldoende in kas.

De Profundus | 06-09-18 | 16:20 | 2 | + -15 -

Jha en ik wordt daar onderhand ook kotst beu over dat we maar steeds moeten veranderen....40 jaar... tis niet een beetje lang. En inderdaad gelijk indexeren... want anders is er straks niks meer over.EN LEKKER POTVERTEREN OPMAKEN DIE ZOOI... LANG LEVEN DE LOL..

Bello de Hond | 06-09-18 | 17:09 | + 0 -

40 Miljard is bij 3,1 miljoen gepensioneerden ruim euro 1000 per maand. Dan halen we modaal van 37K per jaar p.p. lang niet.
Klopt alleen daarom al niet dus.

Raider Twix | 08-09-18 | 15:01 | + 0 -

Het alternatief voor de vakbond publiceerde al eerder hoe het pensioenstelsel gesloopt wordt. www.youtube.com/watch?v=3U_lU-CbxlQ De aanname dat mensen die ouder worden, ook langer kunnen werken is ook onhoudbaar. Mensen die dat verzinnen hebben nog nooit gehoord van een versleten rug of demente geest.

Feynman | 06-09-18 | 15:26 | 5 | + 6 -

Nou, we zijn het dus allemaal eens dat 30 jaar pensioen onbetaalbaar is. Dat is vooruitgang. Rest er nog maar 1 alternatief, genoegen nemen met minder. Is dat dan wat je wilt? Maar even serieus, lang niet iedereen kan tot 70 doorwerken, maar het is toch wel verdedigbaar dat de kwaliteit van leven voor velen bij het bereiken van die leeftijd nog zeer acceptabel is. En dan kan je ook gewoon blijven werken om een fatsoenlijk pensioen op te bouwen.

Buerman | 06-09-18 | 20:19 | + 0 -

Beste Feynman, ik geniet altijd erg van je stukjes en de "eerste denken dan schrijven" mentaliteit. Naar mijn ervaring zijn je stellingen altijd wel op iets gebaseerd en denk ik wel tien keer na voor ik je van onzin beschuldig. In plaats van een aanval vraag ik dus om extra uitleg. Gezien de ontwikkeling van de technische kennis en mijn achtergrond als medisch bioloog, vind ik de aanname dat mensen in de loop der tijd steeds langer (gezond) kunnen doorwerken juist vanzelfsprekend. Waarom is dit niet zo?

Ik weet dat ik geen argumenten geef waarom ik dit vind, ik ben benieuwd naar de tegenargumenten en anoniem elkaars punten afkraken is meestal niet zo bevorderlijk voor de kwaliteit van de argumenten.

DrBio | 06-09-18 | 21:38 | + 1 -

@Feynman | 06-09-18 | 19:15 | + 5
De WAO bestaat allang niet meer en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de huidige WIA zijn heel erg veel strenger. Het zal er dus hoogstwaarschijnlijk op neerkomen dat het overgrote gedeelte van de oudere werkenden uiteindelijk in de bijstand terecht komt, na uiteraard zelf eerst het surplus aan vermogen te hebben opgegeten.

EefjeWentelteefje | 07-09-18 | 01:04 | + 0 -
▼ 2 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken