Werkloosheid neemt niet meer af: iedere idioot denkt nu een baan te vinden

Hoe staat het eigenlijk met de werkloosheid in Nederland? Lang niet over geschreven (grapje). Desondanks kijken we even naar een onderzoekje van ABN Amro, dat vandaag is gepubliceerd. De belangrijkste bevinding: er zijn wel meer mensen die een baan vinden dan dat er mensen werkloos worden, maar dat aantal neemt zachtjes af. De daling van de werkloosheid is vrijwel klaar, kunnen we wel zeggen. Maar, zo haasten de lieverds zich te zeggen: 'dat is niet per se een ongunstig teken'. Want werklozen gaan weer vaker werk zoeken waardoor ze volgens de gangbare definitie weer werkloos worden. Die zin mag u nog eens lezen als u wilt maar als u de titel hierboven gelezen heeft dan weet u wat we bedoelen. De mensen die we als 'ontmoedigden' kwalificeren krijgen er nu vaker weer zin in, en solliciteren vaak genoeg om -zolang ze gaan baan gevonden hebben- als werkloos te boek te staan. Dat is één reden voor het stagnerende werkloosheidscijfer. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die zich terugtrekken uit de arbeidsmarkt (omdat ze stoppen met zoeken en/of niet meer beschikbaar zijn). CUE PRACHTIGE ANALOGIE: 'Je zou werkloosheid (de ‘werkloze beroepsbevolking’) kunnen vergelijken met water in een badkuip. Er kan water in én er kan water uit. Of het waterpeil in het bad stijgt of daalt, hangt af van de kracht waarmee het water erin en eruit stroomt.' Zou je kunnen doen ja. De bank komt vervolgens met het volgende grafiekje, helaas niet in de vorm van een badkuip.

U ziet dat tussen april en juli van dit jaar het aantal mensen dat een baan vond (95.000) het aantal overstijgt van de mensen dat juist een baan verloor (52.000). Maar dan terug naar de analogie: het waterpeil in de badkuip wordt ook beïnvloed door mensen die de arbeidsmarkt instromen en mensen die de omgekeerde weg bewandelen. Dat zijn vier stromen, maar wacht: er zijn er dus nog twee. Daarbij gaat het om de mensen die we net aanhaalden. Degenen die (weer) zijn gaan zoeken, beschikbaar zijn, maar niet meteen werk vinden. Vanaf dat moment zijn ze officieel werkloos. En het aantal mensen dat zich terugtrekt, is in het tweede kwartaal verder geslonken. Hoewel ze nog geen werk gevonden hebben, laten ze zich niet uit het veld slaan. Met desastreuze gevolgen voor het werkloosheidscijfer, maar een teken dat men meer vertrouwen heeft in het vinden van passend werk. En zoals ABN zegt, dat hoeft niet per se een ongunstig teken te zijn. Twee mooie plaatjes dan.

Nu weet u dat er aan vacatures geen gebrek is. Sterker nog: er is afgelopen juni een record gebroken, meldde het CBS onlangs. De ABN kijkt naar dezelfde cijfers en constateert hetzelfde en verwacht dat dit aantal voorlopig nog zal toenemen. 'We schatten de gemiddelde maandelijkse stijging dit jaar op zo’n 15.000. Wel zal de banengroei – met name volgend jaar – wat afvlakken omdat de economische groei naar verwachting gaat afnemen.' Daardoor verwachten de onderzoekers dat de werkloosheid ook nog even blijft dalen 'naar gemiddeld 3,5% in 2019, iets onder het niveau van 2008'. Maar dan gooien een afvlakkende economische groei en een groot aantal niet vervulde vacatures mogelijk roet in het eten. Of extra emmers water in de badkuip, zo u wilt. 

Reaguursels

Inloggen

Als je nu nog geen werk kan vinden (los van arbeidsongeschikt etc) ben je gewoon een luiwammes. En kom niet met argumenten dat het salaris te laag is of dergelijke. Je bent niet veel beter dan de gemiddelde allochtoon die ook thuis zit.

Janisstoppen | 31-08-18 | 09:41 | + 0 -

Allemaal "vast" werk? Of aan het einde van het uitzendcontract; bedankt voor de arbeidt en oprotten maar...

sparka | 30-08-18 | 19:06 | 2 | + 12 -

Wegwerp slaven! daar hadden ze zelfs in de 18e eeuw nog niet aan gedacht.

Alleycat | 30-08-18 | 19:19 | + 16 -

En dan héél verbaasd (in termen van een politicus: 'geschokt') zijn, als bij de eerste de beste crisis iedereen weer op straat staat.

EefjeWentelteefje | 31-08-18 | 08:47 | + 1 -

Je telt pas mee als je werkt!

Alleycat | 30-08-18 | 19:06 | + 0 -

Het minimumloon is mooi bedacht maar men kan beter eens gaan sturen - anno 2018 - op een minimum netto bedrag dat iemand overhoudt na verrichte arbeid. Ik heb er absoluut geen problemen mee om 9 van de 10 vacatures te vervullen maar als je dan onderaan de streep niets overhoudt dan nodigt een vacature een stuk minder uit.

Stonecity | 30-08-18 | 15:57 | 2 | + 22 -

Werken is toch zingeving.

Alleycat | 30-08-18 | 19:21 | + -6 -

Als je voor het minimumloon gaat werken ben je een masochist.

theo-is-dood | 30-08-18 | 22:19 | + 5 -

Die malversaties hoe je tot "werkende" wordt bestempeld zijn idd tranentrekkend. Maar kwa gegevens is het veel interessanter om het aantal mensen te zien dat daadwerkelijk netto geld ontvangt van de werkende beroepsbevolking. Steuntrekkers, zieken en ja, ook ambtenaren. Dan ook nog ff etnisch inkleuren. Dat wordt pas schrikken.

gepast_betalen | 30-08-18 | 15:29 | 1 | + 13 -

Laten we de helft vd ambtenaren voor 50% meetellen als werkenden. Dat lijkt me een redelijke schatting.

Poekieman | 30-08-18 | 18:44 | + 2 -

Hier is een idee: zullen we anders voortaan gewoon de juiste indicator en definitie gebruiken voor werkloosheid. Oftewel degene die overeenkomt met wat men verstaat onder werkloosheid als men daarover praat: iedereen die geen baan heeft waarmee minimaal het minimumloon wordt verdiend uitgezonderd de mensen die nog studeren, met pensioen zijn, of financieel onafhankelijk zijn. Dus niet 'als je 1 uur werkt ben je niet meer werkloos' en al die andere ongein (ontmoedigden, minder dan minimumloners, meer uren willen als niet-werkloos noteren). Mijn vermoeden is dat dit echter nooit gaat gebeuren omdat dan in 1 klap pijnlijk duidelijk wordt hoe erg de werkloosheid daadwerkelijk nog steeds is in tegenstelling tot alle juichverhalen van regering en cum suis. En nee, ik ben zelf niet werkloos, maar erger me als academicus aan het blijven gebruiken van verkeerde meetmethodes.

Mister13 | 30-08-18 | 15:08 | 6 | + 59 -

Liegen en bedriegen en de bevolking een rad voor de ogen draaien is helaas de core business van de politiek. Het is natuurlijk ook vervelend als je moet toegeven dat onder jou kabinetten de werkeloosheid geen 3,5% maar 10% is.

André4711 | 31-08-18 | 08:10 | + 1 -

Wat @Poekieman al zegt - het is natuurlijk helemaal niet de bedoeling dat als je politicus bent, jouw partij het machtsblok vormt (al vele decennia lang), het alsnog aan het stemvee duidelijk wordt dat de werkelijkheid er heel wat minder fraai uitziet dan dat jouw partij het al die tijd - helaas met succes - heeft weten voor te spiegelen.

EefjeWentelteefje | 31-08-18 | 08:45 | + 1 -

Mister13 | 30-08-18 | 15:08 | + 19 - | reageer
Die cijfers zijn gewoon beschikbaar. Om de staat van werkzaam Nederland aan te duiden zijn er divers opties, met elk zo zijn voor- en nadelen. Geen enkel getal zal het hele verhaal vertellen. Dat één getal het belangrijkst lijkt heeft meer met pakkende krantenkoppen te maken dan dat daar beleid op gemaakt wordt.
opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dat...

Nunc__ | 31-08-18 | 09:24 | + 0 -
▼ 3 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken