24.000 man verzetten zich tegen spaartaks. Belastingdienst bezwijkt

On·recht·vaar·dig (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 1 niet rechtvaardig; = onbillijk 2 Vermogensrendementsheffing. Vandaar dat de Bond voor Belastingbetalers al jaren een kruistocht voert tegen de vermaledijde spaartaks (archief). U weet: tot 2016 betaalde u over vermogen boven de €25.000 een belasting van 1,2% (30% over een fictief rendement van 4%). Zo kon het in het lagerenteklimaat gebeuren dat u meer belasting aftikt dan er rente bijgeschreven werd. Sinds 2017 gaat men nog steeds niet uit van het daadwerkelijk behaalde rendement, maar is er wel een progressief tarief dat kleine spaarders enigszins moet ontzien. Een andere verandering is dat u voortaan individueel en tijdig bezwaar moet maken tegen de belastingaanslag (hoe precies legden we hier uit). Lafjes meeprofiteren van de Bond voor Belastingbetalers was er niet meer bij. Aangezien belastingstas Menno Snel niet zit te wachten tienduizenden rechtszaken en de Bond voor Belastingbetalers een nieuwe collectieve procedure had aangekondigd werd de boel gestroomlijnd. In het zogeheten aanwijzingsbesluit is Snel, met de Bond voor Belastingbetalers, tot een rechtsvraag gekomen. Samengevat: de VRH is ook in zijn huidige vorm in strijd met het eigendomsrecht en bovendien discriminatie van calvinistische spaarders. Vandaag laat Snel weten dat 24.000 belastingplichtigen bezwaar hebben gemaakt tegen de over 2017 opgelegde VRH. 'In een groot aantal bezwaarschriften zijn naast de argumenten die zien op de in het Aanwijzingsbesluit geformuleerde rechtsvraag ook argumenten aangevoerd voor de stelling dat de vermogensrendementsheffing van box 3 een individuele buitensporige last vormt voor de betreffende belastingplichtige.' Dat laatste puntje maakt dat de bezwaren niet in zijn geheel meekunnen in de collectieve procedure, maar gelukkig heeft Snel een gaatje in de wet gevonden. Het bezwaar mag worden gesplitst. Wie bij zijn bezwaar heeft aangevinkt dat de spaartaks diefstal is kan meelopen in de collectieve procedure en de beoordeling of u geconfronteerd bent met 'een individuele buitensporige last' wordt individueel afgehandeld. Hoeveel de buitensporig onderbezette fiscus aan extra werk op zijn bordje krijgt en de zich moedig verzettende belastingplichtige zich verder kan verweren legt Snel uit na de breek. 

'Aan iedere belastingplichtige die in het bezwaar ook de stelling van een individuele buitensporige last heeft opgenomen zal een brief worden verstuurd met daarin de boodschap dat enkel voor zover het bezwaar ziet op de in het Aanwijzingsbesluit geformuleerde rechtsvraag, dit in de massaal bezwaarprocedure wordt meegenomen. Voor zover het bezwaarschrift ziet op een individuele buitensporige last zal het bezwaar individueel worden behandeld. Belastingplichtigen worden hierover per brief geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om hun bezwaar nader te motiveren. De procedure over een individuele buitensporige last loopt dan naast de procedure over de rechtsvraag in het Aanwijzingsbesluit.'

Reaguursels

Inloggen

Met het bespaarde VRH geld op mijn erfenis, kan ik nu prima gratis leven in scotland. Die kennen geen VHR, alleen de winst is hier belast, en die heb ik niet.
Geen stelende Rutte meer.

bigstone | 30-08-18 | 10:09 | + 5 -

Waarom alleen 2017 ?

Baron Clappique | 29-08-18 | 21:56 | 1 | + 0 -

Wellicht omdat ze tegenwoordig voor kleinere bezitters wel een coulance hebben ingebouwd.
Dan houd je je verhaal moeilijker overeind.

Shoarmamasutra | 29-08-18 | 22:17 | + 1 -

@W_F
Breng ze niet op ideeën.

Mauguio | 29-08-18 | 21:28 | + -1 -

ALLE BELASTING IS DIEFSTAL!!!1!

Ir. Hak | 29-08-18 | 19:48 | 9 | + 3 -

@Zwartedag
Met de helft van de huidige belastingdruk kunnen de door jou opgesomde voorzieningen prima gefinancierd worden.

André4711 | 30-08-18 | 07:14 | + 2 -

@Andre,

Alleen die helft heb je dus ook niet in de landelijke spaarpot. Want alle belasting is schijnbaar diefstal.

Het is me altijd volstrekt onduidelijk waarom reaguurders zoals Hak geen land zonder diefstal op gaan zoeken. Misschien omdat ze dan na twee weken weer huilend terugkomen door het gebrek aan voorzieningen in de plaatselijke zandbak.

argumentumadpopulum | 30-08-18 | 09:27 | + -1 -

@Zwartedag: Geld bijdrukken is alleen een andere wijze van belasting heffen. Ik zie de relatie met Boekieland niet.

Poekieman | 30-08-18 | 11:33 | + 0 -
▼ 6 antwoorden verborgen

.. belasting betalen over spaargeld waar (als het goed is) al belasting over betaald is.

Vervolgens geef je het uit aan een nieuwe auto en betaal je BPM en wederom BTW over hetzelfde geld.

We leven in een vreemde wereld..

Threesixty | 29-08-18 | 19:40 | 4 | + 28 -

@W_F:
De BTW wordt berekend over de aanschafprijs INCL. BPM.
Dus over de BPM betaal je wel degelijk BTW...

libertat | 29-08-18 | 21:40 | + 18 -

Ahum, u vergeet dat u dit elke week overkomt! Bij het tanken betaalt u brandstof + accijns en over beide wordt btw geheven. Is al bij de hoge raad geweest en dubbele belasting mag.

ZwarteDag | 29-08-18 | 23:08 | + 10 -

Die vreemde wereld heet "socialistische heilstaat". De laatste 20 jaar werden onze lasten verhoogd en daalde ons besteedbaar inkomen. Intussen is de Nederlander de armoedzaaier van Noord-Europa.
www.gfk.com/insights/news/map-of-the-...
Zelfs de luie Fransen hebben meer te besteden dan wij.
Dat het dankzij toenemende lasten slecht met ons afloopt hoeft geen betoog. Alle socialistische heilstaten eindigen in armoede voor allen.

André4711 | 30-08-18 | 07:19 | + 7 -
▼ 1 antwoord verborgen

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken