Uw koopkracht gaat niet toenemen volgend jaar, tenzij...

Na de koopkrachtplaatjes van het Centraal Planbureau (CPB) voor de Macro Economische Verkenning 2019 en de ING die daar al voorzichtig op schoot, is het nu de beurt aan de economen Baarsma en Vrieselaar van de Rabobank. Die zeggen dat de koopkrachtontwikkeling opnieuw onder druk zal komen te staan, zoals dat ook in 2017 het geval was. Dat heeft te maken met de raming van het CPB in 2016. Dat ging uit van een hoger werkloosheidcijfer en van een inflatie van 0,9% dat jaar, terwijl de consumentenprijzen met 1,3% stegen. Dit had als gevolg dat de vakbonden, die rekening houden met de inflatie, met te bescheiden looneisen kwamen en de koopkrachtstijging teniet werd gedaan. Dit lijkt zich te herhalen, nu de raming voor de stijging van de cao-lonen door het CPB alweer is bijgesteld naar 0,4%. 'Bovendien lijkt de inflatie ook in 2018 iets hoger te zullen uitvallen dan vorig jaar door het CPB werd verwacht, onder meer door stijgende huren en energiekosten', aldus de bank. Uiteraard spelen ook andere zaken dan de inflatie een rol in de matige loon- en koopkrachtstijging, zeggen de Rabo-onderzoekers, zoals de -isering Top 3 (Automatisering, Digitalisering en Mondialisering van arbeid). Bij de eerste twee gaat het om het arbeidsinkomenquote ofwel het (dalende) deel van het nationaal inkomen dat naar arbeid gaat. Daarover luidde dezelfde bank al eens eerder een noodklokje. Doordat de arbeidsmarkt, globaliseert, is er een hoger aanbod van arbeid in ons land. Daarnaast gaat de Rabo ook niet voorbij aan het wegkwijnende draagvlak van de vakbonden zelf, en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Maar daarnaast wordt er door flexwerkers mogelijk ook niet het onderste uit de kan gehaald en is een hoger loon niet de hoogste prioriteit. Men streeft eerst naar een vaste aanstelling, een wens die door de krappe arbeidsmarkt nu langzaam wordt ingewilligd. 

Daarnaast zijn er ook werknemers die de loongroei niet op nr 1 zetten, doordat ze meer waarde hechten aan flexibele werktijden en soepele verlofmogelijkheden. Maar goed, wat moet Rutte III doen om de koopkracht te verbeteren? Door de focus te leggen op de netto loongroei. Nu kost het een werkgever bruto geld om netto meer aan een werknemer uit te geven. Die wig (verschil nettoloon en brutokosten werkgever) moet worden verkleind, stellen Baarsma en Vrieselaar voor. Een tweede ingreep zal de -jawel- verlaging van de marginale belastingdruk op arbeid moeten zijn. Maar dan komt alsnog de realiteit om de hoek kijken. 'Opvallend genoeg heeft het kabinet juist die route grotendeels voor zichzelf versperd. Het geeft de lastenverlichting die het Nederlanders heeft beloofd namelijk al vroeg in zijn regeerperiode weg: van de verlichting van bijna 6 miljard euro door de invoering van het tweeschijvenstelsel blijft na 2021 structureel maar 0,6 miljard euro over', hierbij wijzend op eigen onderzoek. Daarom sluit de Rabo af met een extragratis tip. 'Doorpakken' op de hervorming van de arbeidsmarkt. Want met een vast contract is het makkelijker onderhandelen over salaris dan met een flexbaan. Gelukkig worden daar al grote stappen gemaakt. 

Reaguursels

Inloggen

Het "succesnummer" Rutte maakt Nederlanders elk jaar een beetje armer. Wie zich (terecht!) druk maakt om de afschaffing van de dividendbelasting, moet eens kijken wat de absurde milieuplannen van het kabinet gaan kosten. Dat gaat niet om een luttele 2 miljard, maar misschien wel om 100 miljard euro.
Wij gaan ons de komende jaren blauw betalen aan milieuheffingen. De overheid is de belangrijkste veroorzaker van inflatie.
Het is zeldzaam hoe het wanbeleid van kabinetten Rutte wordt omarmd door de Nederlandse burger. Het lijkt wel op zelfkastijding.

André4711 | 28-08-18 | 10:30 | + 1 -

Rutte zit met het feit dat we volgend jaar aanzienlijk meer geld kwijt zijn aan overheidsinstellingen: het onderwijs, politie, defensie... zij krijgen samen 2 miljard meer.
Daarnaast zijn de uitgaven voor migranten en vluchtelingen exorbitant... denk hierbij aan de uitgaven voor opvang (COA), IND, huisvesting, inburgeringscursussen, extra aandacht en een enorm bedrag voor bijstandsuitkeringen.
De 3 miljard wat Rutte beurt vanwege de BTW-verhoging (van 6 naar 9%) gaat grotendeels naar deze dingen.
Bovendien krijgt hij 2 miljard minder vanwege afschaffing dividendbelasting.

Ondanks een goede economie en werkgelegenheid zal de Nederlandse bevolking meer moeten gaan ophoesten... een stijging van de BTW en energiebelasting en nu hoor ik dat per 1 oktober de BPM op nieuwe auto's flink omhoog gaat.

Dus wat Rutte zegt dat het volgend jaar beter wordt voor de burgers... dat is niet juist en dit nota bene bij een goede economie en werkgelegenheid!
Zodra de economie over 2 jaar weer slechter wordt... dan ziet het er somber uit voor de Nederlandse burgers.

sociaal_econoom | 27-08-18 | 19:30 | + 3 -

Het kabinet probeert ons wijs te maken dat onze koopkracht volgend jaar omhoog gaat. Mensen, laat u niets wijs maken. De afschaffing van de dividendbelasting moet ergens vandaan komen. Seegers van de Christenunie was het niet eens met die afschaffing, maar hij blijft achter het regeerakkoord staan, want volgens hem komen daar andere dingen voor terug. Joost mag weten wat. Hij zal het kabinet niet laten vallen. Van mannetje Pechtold hoeven wij dat ook niet te verwachten. Volgend jaar gaan we meer betalen voor de normale dagelijkse levensmiddelen (BTW tarief van 6 naar 9 %), dienstverlening van de banken wordt duurder (extra bankenbelasting) en wat er verder nog voor onaangename verrassingen tijdens Prinsjesdag worden aangekondigd. Helaas zitten die plucheklevers er nog wel een tijd. Als het tegenzit tot maart 2021.

mona | 27-08-18 | 16:12 | 3 | + 7 -

Het lijkt met goed om bij de PS verkiezingen in 2019 daar al wat verandering in te gaan brengen. Dan mag Frutte met z'n kabinet blijven zitten, zolang de eerste kamer voor de balans gaat zorgen. Een stem-advies zal niet nodig zijn, al is het zeer raadzaam om bij deze verkiezingen eens verder te kijken dan het aloude partijkartel ;)

Phoolie_the_King | 27-08-18 | 16:35 | + 2 -

@mona... jij ziet het goed.
De korting op de loonbelasting dat gaat naar de tweeverdieners... mensen met een uitkering en onze oudjes merken daar niets van.
Maar ze gaan wel meer betalen voor hun levensmiddelen en door de hogere energieheffing gaan ze ook meer betalen voor gas en stroom.
Per saldo gaan ze achteruit.

sociaal_econoom | 27-08-18 | 17:04 | + 2 -

Zolang stemvee ze blijft kiezen, verandert er niets. Deal with it.

ZwarteDag | 27-08-18 | 20:27 | + 1 -

Dat meer mensen werk hebben, betekent niet dat dan de lonen stijgen. Daarvoor moet de productiviteit omhoog. Ook kan schaarste van personeel hiervoor zorgen. Met miljoenen werklozen/inactieven in Nederland wordt dit lastig. Veel "deskundigen" snappen dat niet.

Pislinq | 27-08-18 | 13:33 | 2 | + 1 -

De productiviteit stijgt al decennia, en de bedrijfswinsten ook, maar de lonen stijgen sinds begin jaren '80 niet meer mee. Telkens is er een nieuw smoesje. "Behoud van werkgelegenheid" als het slecht gaat, "concurrentiepositie" als het goed gaat. Gek genoeg is het meer dan verdubbelen van de lonen van het management nooit een probleem gebleken. Sterker nog, dat moet, want anders is het niet "marktconform".

Huisregelneef_III | 27-08-18 | 15:05 | + 18 -

Ik hoor al jaren achter elkaar sinds de crisis "we moeten meer doen met minder".
Na jaren van omzetgroei (+20%) komt er geen nieuw personeel, geen proportionele loonverhoging (bedankt he vakbonden) maar wel weer een stijging in omzet. Mag je raden hoeveel...

boerk | 27-08-18 | 18:59 | + 0 -

De RABObank, lichtend voorbeeld, werknemersparadijs. Helaas met een krimpende hypotheekportefeuille op een overspannen markt. Wie weet of een paar euro'tjes extra dan niet wat verlichting bieden. Bij een andere werkgever uiteraard.

En economen die in de toekomst kunnen kijken? De gemiddelde freakshow op een derderangskermis zou ze nog weigeren. Al was het maar omdat ze al sinds jaar en dag het financieel-economisch beleid in Nederland dicteren en daarmee de menselijke maat als het spreekwoordelijke kind met het badwater hebben weggeflikkerd.

Hetkanverkeren | 27-08-18 | 11:46 | 3 | + 0 -

economen zijn mensen die het verleden proberen te voorspellen.

FW Ta-183 Huckebein | 27-08-18 | 12:10 | + 9 -

FW Ta-183 Huckebein | 27-08-18 | 12:10 | + Alsof een vast dienstverband een rendementsgarantie is voor de toekomst. Laat staan voor hypotheekverstrekkers.

Hetkanverkeren | 27-08-18 | 14:56 | + -1 -

Oeh ik ben econoom... *Zoekt de trendlijn en zet hem door*

boerk | 27-08-18 | 19:00 | + 0 -

"Daarnaast zijn er ook werknemers die de loongroei niet op nr 1 zetten, doordat ze meer waarde hechten aan flexibele werktijden en soepele verlofmogelijkheden."

Inderdaad, als je al 5k per maand mee naar huis neemt is het geen prio om enkele honderden euro's meer of minder te hebben. Dan slaap je liever nog even uit iedere dag oid. Iets zegt me dat dit vooral geldt voor de mensen welke hun schaapjes allang op het droge hebben.

TP 1984 | 27-08-18 | 10:33 | 2 | + 15 -

Ik vraag me altijd af of dat niet een aanname is van diegene die dit 'onderzoek ' doet. Anekdotisch natuurlijk maar ik ken niemand die geld niet het belangrijkste vindt bij werk. Is wel handig voor werkgevers om maar niet over de brug te komen.

Deflatiemonster | 27-08-18 | 11:28 | + 9 -

Meer loon gaat voor 60% naar Den Haag, dus laat maar zitten.

Pislinq | 27-08-18 | 13:34 | + 2 -

Hogere lonen betekent dus meer inkomsten voor overheid. Dan kan er toch voor de verandering een andere belasting omlaag. Ik noem een BTW of accijns. Grote kans dat er toch meer gekocht wordt dus onder de streep kan het nog steeds positief uitvallen. Ach, wie houd ik voor de gek?

Deflatiemonster | 27-08-18 | 10:14 | 1 | + 7 -

Zelfs als er niets gekocht wordt en dat geld gespaard wordt vangt de overheid de vermogensrendementheffing.
Overigens wilde ik ook nog aan de verhoging van de lage BTW tax van 6 naar 9 procent herinneren. Een belasting waar niet aan te ontkomen valt.

Mr.Crowley | 27-08-18 | 10:22 | + 9 -

De CAO van mijn bedrijfsbranche zit al maanden muurvast.. gevraagd is 6% gespreid over iets minder dan 3 jaar, maar voorlopig nog geen zicht op een verhoging.

GekkeX | 27-08-18 | 10:12 | 2 | + 6 -

Je moet ook niet vragen maar eisen, en als je geen gehoor krijgt, staken. Net zo lang tot het hele bedrijf failliet is of je je 7% gekregen hebt. Ja, 7% omdat de werkgever moeilijk deed over 6%

Huisregelneef_III | 27-08-18 | 10:53 | + 18 -

@Huisregelneef_III | 27-08-18 | 10:53 | + 4 -
Het is vast niet bij alle bedrijven zo maar waar ik werk is men wat huiverig van staken. Het is van hoog tot laag bekend dat 2 weken staken je complete winst van dat jaar (en daarmee de winstuitkering) om zeep helpt.
Die enkele keer dat er mee gedreigd wordt en bepaalde afdelingen als 'staking' domweg geen overuren meer draaien zijn dan signaal genoeg en doen het bedrijf al zeer.

de_tyvus | 27-08-18 | 11:51 | + 5 -

Voor wie is globalisering van arbeidsmarkten eigenlijk goed? Ik wordt altijd een beetje verdrietig als ik jonge collega's hoor over alle mooie verhalen die de wijde wereld beloofd.

Deflatiemonster | 27-08-18 | 10:10 | 7 | + 15 -

Zware Guy | 27-08-18 | 10:35
En wellicht laat je hiermee zien wat de werkelijke prijs is van dat soort producten zijn. Wat weer wat zegt over hoe inflatie berekend zou moeten worden. We profiteren nu van van te goedkoop arbeid elders op deze aardbol en betalen via de achterdeur de milieukosten en latere kosten zijn voor volgende generaties.

Deflatiemonster | 27-08-18 | 11:26 | + 2 -

@r0bbbb:
"We kiezen onbewust zelf voor globalisering en dat kost zeker in NL vele banen en daarmee koopkracht aangezien wij geen b2c maakindustrie hebben."

Dat is nu juist de beste ontwikkelingshulp die we kunnen geven; op dit moment zijn er al te weinig arbeidskrachten om alle vacatures in te vullen, dus wij lijden er niets onder; de mensen die zo'n makkelijk exporteerbare baan hadden komen aan het werk bij de betere banen (hoger kennisniveau, belangrijker NL cultuur-component, etc.), en zo ontwikkelt de wereld zich verder....

libertat | 27-08-18 | 11:38 | + -7 -

libertat | 27-08-18 | 11:38 |

Oneens. Zoals Deflatiemonster ook al noemt gaat het momenteel niet zoals het ecologisch zou moeten. China dumpt jaarlijks 20x meer plastic in de oceanen. Heb je op YouTube weleens gezien hoe de H&M en Zara spijkerbroeken in India en Bangladesh hun 'stone wash' krijgen? Hier krijg je echt huilbuien van. Dit is geen ontwikkelingshulp, maar simpele Not In My Backyard..

r0bbbb | 27-08-18 | 11:49 | + 8 -
▼ 4 antwoorden verborgen

''Bovendien lijkt de inflatie ook in 2018 iets hoger te zullen uitvallen dan vorig jaar door het CPB werd verwacht, onder meer door stijgende huren en energiekosten'' Als het CPB stijgende huren en energie kosten nog niet kunnen voorspellen waarom geven we dan geld uit aan die kliek ??

anti overheid | 27-08-18 | 10:05 | + 23 -

belasting op arbeid moet omlaag werken moet lonen!

walmendebenz | 27-08-18 | 10:02 | + 24 -

En maar allemaal zeuren dat er in bepaalde bedrijfstakken steeds minder mensen beschikbaar komen... loon blijft achter, managers willen alleen maar grotere Tesla's, maar echte problemen uitpakken kunnen ze niet... Want het moet altijd van de werkende komen. Lees nergens dat mensen op Hbo niveau het zo slecht hebben....

Bello de Hond | 27-08-18 | 10:00 | 1 | + 7 -

Hangt af van wat voor richting. Het zijn namelijk HBO-managers die de salarisstructuur bepalen, dus als je een technische HBO-opleiding hebt gevolgd, word je waarschijnlijk zwaar onderbetaald. Op MBO-niveau verdient een installatiemonteur gewoon een stuk meer dan een administratief medewerker, maar op HBO-niveau is dat gek genoeg andersom. De wereld op zijn kop!

Huisregelneef_III | 27-08-18 | 10:49 | + 7 -

We hoeven er niet op te rekenen dat we van kabinet Unilever-III er op vooruit zullen gaan. Het is te hopen dat je werkgever bereid is je meer te betalen, of dat je elders meer kunt krijgen, anders is het gewoon weer inleveren (voor het elfde jaar op rij).

Phoolie_the_King | 27-08-18 | 09:54 | + 30 -

Een hoger loon kost de werkgever dubbel zoveel, en levert de roverheid meer op. Ik pleit dus voor beide: hogere lonen tegen nog lagere belangschijven zodat de kosten voor werkgever gelijk blijven, de inkomsten voor roverheid gelijk blijven en de werknemer de lachende derde 'for once' is.

r0bbbb | 27-08-18 | 09:32 | 5 | + 8 -

kami124 | 27-08-18 | 09:48 |

Het zal idd ten koste gaan van de inflatie maar dat is tenminste een keer een organische.

r0bbbb | 27-08-18 | 09:55 | + -1 -

@r0bbbb, geld wordt dan minder waard door inflatie en als de werkgever en roverheid dan in absolute getallen hetzelfde blijven krijgen, krijgen ze in wat ze er mee kunnen kopen dus minder en verliezen ze dus.

kami124 | 27-08-18 | 11:48 | + 0 -

kami124 | 27-08-18 | 11:48 |

Inflatie wordt sowieso kunstmatig in stand gehouden via QE. Liever dit dus achterwege laten en organische inflatie laten ontstaan via bovenstaand.

r0bbbb | 27-08-18 | 12:08 | + -1 -
▼ 2 antwoorden verborgen

"UW KOOPKRACHT GAAT NIET TOENEMEN VOLGEND JAAR, TENZIJ..." je naar het buitenland vertrek!

lulhannel1928 | 27-08-18 | 09:23 | 5 | + 18 -

@r0bbbb | 27-08-18 | 10:10 - En dan lekker in België nog hogere belastingen betalen, wie wil dat nou niet?

Huisregelneef_III | 27-08-18 | 10:43 | + -1 -

@röbbbb
in het buitenland hebben ze nl. geen sociaal leven ?
Daar kun je geen vrienden vinden, daar hebben ze geen internet (sociaal leven is tegenwoordig voor de meeste op een schermpje kijken en appen)?
Daar hebben ze geen café's, geen bioscoop, geen terrasjes?

FW Ta-183 Huckebein | 27-08-18 | 12:06 | + -1 -

FW Ta-183 Huckebein | 27-08-18 | 12:06 |

Ah. Jij bent er zo eentje die net zo makkelijke zijn huidige setje vrienden en familie inruilt voor een random ander setje in het buitenland?

En waarom krijg ik opeens Turkse puntjes boven mijn naam? Rare vent jij maar er zullen er vast meer van zijn.

r0bbbb | 27-08-18 | 12:12 | + 4 -
▼ 2 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken