ABN heeft een punt: 'frauderende' hypotheekadviseurs iets te hard aangepakt

Vandaag krijgen tien hypotheekadviseurs straf van de Stichting Tuchtrecht Banken. De adviseurs van ABN hebben de bankierseed overtreden en dat komt hun te staan op een beroepsverbod van twee tot zes weken. Reden: het namaken, nabootsen of kopiëren van handtekeningen van de klant in de periode 2013-2016. U las daarover eerder hier of hier. Eind 2016 kwam de fraude van de hypotheekadviseurs aan het licht. In eerste instantie klonk het van schande, maar later bleek er buitengewoon weinig zonde in de misdaad. Het hypotheekproces van ABN was zodanig brak ingericht dat adviseurs welhaast werden gedwongen om deze capriolen uit te halen. Zeggen wij niet, zegt de ABN zelf. Het management was namelijk wat overijverig in het interpreteren van de regels die gelden bij hypotheekadviezen. Daarom moesten adviseurs zelfs handtekeningen laten plaatsen onder documenten waar helemaal geen handtekeningen voor nodig zijn. Stukje goldplating heet dat in goed Nederlands: jezelf strengere regels opleggen dan nodig. De tuchtrechters van vandaag hebben oog voor die managementfaal (een aantal falende managers is door de bank ontslagen), maar ze vinden toch ook dat handtekeningen vervalsen niet past bij de bankierseed die hypotheekadviseurs sinds 2015 moeten afleggen. Vandaar het beroepsverbod. ABN -die de adviseurs zelf voor de tuchtrechter heeft gesleept- noemt de straf te hoog en hoopte op een berisping. Mag u zelf weten of u dat ook vindt; doen wij na de breek heel veel tekst. TL;DR: het was een teringzooi bij de bank en de laagsten in rang zijn daar de dupe van. De adviseurs mogen nu een aantal weken thuis op hun eigen bank gaan zitten. Als we ABN goed begrijpen, krijgen ze wel salaris doorbetaald.

Cijfers

De Stichting Tuchtrecht Banken plaatst vandaag 10 pdf-en op de webs die er ongeveer allemaal hetzelfde uitzien. Wat verschilt is de mate van straf: één handtekening vervalsen is een beroepsverbod van twee weken, twee tot en met vijf vervalsingen een beroepsverbod van vier weken. Zes of meer een beroepsverbod van zes weken. En per uitspraak verschillen de dienstjaren van de hypotheekadviseurs (sommigen al 20+ jaar) en of iemand de handtekening heeft gekopieerd, nagebootst of nagemaakt. Waarbij we niet precies begrijpen wat het verschil is tussen die laatste twee. We beginnen met cijfers: 'Van ruim 850 hypotheekadviseurs binnen de bank hebben aantoonbaar 114 adviseurs in één of meer dossiers handtekeningen van klanten gekopieerd. In de periode 2013 tot en met 2016 gaat het om bijna 700 van circa 9.900 hersteladviezen'. In drie gevallen leidden die vervalste dossiers tot schade voor de klant (hoe weten we niet), telkens nooit meer dan €1.000 en vergoed door de bank. Een aantal van die adviseurs is inclusief wat management de laan uit geflikkerd. De rest is reeds door ABN berispt, heeft de bonus moeten inleveren, aantekeningen in het dossier, carrière naar de gallemiezen, etc. Daar komt dus vandaag het tuchtrecht bij. Er staan nog 66 ABN-adviseurs op de rol bij de tuchtrechter.

Hersteladvies

De 'hersteladviezen' draaiden om het volgende. Je geeft een hypotheekadvies, klant gaat akkoord, zet een handtekening, hypotheek wordt verstrekt, klant verhuist, alles klaar. Maar dan moet het advies intern bij de ABN nog langs een controleafdeling. Die afdeling zei dan: het advies is op zich in orde, maar er is niet voldoende duidelijk gemaakt waarom de klant op sommige punten is afgeweken van het advies. Bijvoorbeeld en zo ongeveer: de adviseur adviseert een overlijdensrisicoverzekering ter hoogte van 100k af te sluiten. De klant kiest voor €90k en zo komt dat in het adviesrapport. Controleafdeling: schrijf erbij waarom die klant voor 10k minder heeft gekozen. En dan was het vervolgens aan de adviseur de taak om het advies aan te vullen, naar de klant te sturen, de klant moest dit 'hersteladvies' ondertekenen en weer op de brievenbus. Voor de goede orde: het duurde maanden voor de adviseurs opmerkingen van de controleafdeling kregen, klanten waren hun hele hypotheek al lang weer vergeten, hadden geen zin om nutteloze post terug te sturen en nergens blijkt uit wat voor wet dan ook dat er handtekeningen van de klant benodigd waren. Een simpele nazending van het aangevulde advies had volstaan, maar het management was bang dat de adviseurs de 'hersteladviezen' zouden laten versloffen. Uit 'schaamte' voor dit hypotheekproces, zo lezen we in de tien uitspraken, en vanwege het feit dat het management met de zweep over targets voor hersteladviezen ging, vervalsten adviseurs daarom zo af en toe een handtekening. Dossier afgevinkt, strik eromheen, klaar. Sluiten wij af met bevindingen uit het onderzoek van ABN naar het proces, waaruit de tuchtrechter vandaag put:

Brak proces part I

'Uit het onderzoek volgt ten aanzien van het proces dat aan klanten uitgebrachte hypotheekadviezen in de desbetreffende periode achteraf werden gecontroleerd door de [controleafdeling]. Voor de hypotheekadviseurs gold als richtlijn dat 80% van de adviezen zonder aanpassingen door deze controle moest komen. Als het advies diende te worden aangepast, moest het hersteladvies door de hypotheekadviseur binnen een maand opnieuw worden ingediend bij de [controleafdeling], waarbij de slotverklaring onder het hersteladvies moest zijn ondertekend door de klant. Na dit herstel diende 100% van de adviezen correct te zijn. De inrichting van het hypotheekadvies(herstel)proces was echter complex door de vele verschillende stappen, door zogenoemde workarounds en door een veelheid aan betrokken ketenpartijen en controlemomenten. IT-systemen ontbeerden belangrijke functionaliteiten voor een ‘in-één-keer-goed’ hypotheekadvies'.

Brak proces part II

'Doordat de controle achteraf plaatsvond en de [controleafdeling] met achterstanden kampte, vond herstel van het advies veelal plaats nadat de hypotheek reeds was verstrekt en de klant al was verhuisd. Bovendien konden de verbeteringen zien op ondergeschikte onderdelen, die niet of nauwelijks gevolgen hadden voor de klant. Een deel van de hypotheekadviseurs voelde hierdoor schaamte en schroom om de klant hier - achteraf - voor te benaderen. De [controleafdeling] had door teveel werk achterstand en hierdoor was er geen tijd om met adviseurs te sparren over complexe adviezen'.

Brak proces part III

'Wat betreft de aansturing van de hypotheekadviseurs volgt uit het onderzoek dat deze werd gedomineerd door targets en overzichten. In deze overzichten stonden de beste performers bovenaan en de slechtste onderaan, waarbij geen onderscheid werd gemaakt tussen complexe en eenvoudige adviezen. Dit leidde tot werkstress en de perceptie dat het halen van targets het belangrijkste was. Door jaarlijkse reorganisaties wisselden veel leidinggevenden, waren er periodes zonder leidinggevenden of leidinggevenden met een beperkte kennis van hypotheken. De kwaliteitseisen van de [controleafdeling] werden als onvoorspelbaar ervaren. In complexe dossiers konden meer wegen tot een goed advies leiden, maar het individuele oordeel van de [controleafdeling]-medewerker bepaalde welke weg moest worden gekozen. Beleid, en de aanpassingen daarop, werden onvoldoende eenduidig gecommuniceerd, waren niet eenvoudig te raadplegen en soms tegenstrijdig'. En zo gaat het nog een tijdje door.

De berisping

'De klacht is beperkt tot het kopiëren van de handtekeningen van de klanten. De tuchtcommissie is van oordeel dat verweerder heeft gehandeld in strijd met de gedragsregels door de handtekening van de klant te kopiëren onder de slotverklaring bij het hersteladvies. Dit handelen kwalificeert niet als integer werken, is in strijd met de wet, en schaadt het vertrouwen van de samenleving in de bank'. En vandaro dus de beroepsverboden.

Reaguursels

Inloggen

Het is prima dat we scherp zijn op het handelen van de banken. Maar de meest schadelijke organisatie van het land is toch wel kabinet Rutte III. Daar moet onze focus liggen. BTW omhoog en dividendbelasting afschaffen is bijzonder kwaadaardig gedrag. Rutte laat zich chanteren door multinationals. Wat zullen ze volgend jaar eisen? Excuses voor de off topic, maar ik ben pissed.

André4711 | 22-08-18 | 09:15 | + 2 -

Red tape syndroom. Alles zo dichttimmeren en complex maken dat niets meer werkt. Deze adviseurs zouden een pluim moeten krijgen voor werkbaar houden en verantwoordelijke management een korting op salaris.

Espro | 22-08-18 | 09:07 | + 4 -

Oké, dus als ik het goed begrijp kan ik de komende zes weken dus niemand bereid vinden om een extra aflossing goed te keuren, hetgeen de bank omwille van de haar opgedrongen zorgplicht kennelijk nodig vindt omdat dit volgens een reeds enkele jaren geleden afgeschafte belastingregel financiële consequenties voor mij zou kunnen opleveren. Wie z'n idee was het ook alweer dat het allemaal anders moest?

Pierre Tombal | 21-08-18 | 20:59 | + 3 -

“De adviseurs mogen nu een aantal weken thuis op hun eigen bank gaan zitten. Als we ABN goed begrijpen, krijgen ze wel salaris doorbetaald”
Gestraft??? Beloond met 6 weken vakantie zul je bedoelen!

ZwarteDag | 21-08-18 | 19:53 | + -5 -

Wanneer de adviseur uiteindelijk de handtekening niet van de klant kreeg, omdat deze geen zin had om die onzin achteraf terug te sturen, dan betekende dat voor de adviseur dat het dossier niet hersteld werd. Als je een paar niet herstelde dossiers had, en echt maar een paar, dan had het management het volgende bedacht: consequentiemanagement. Kortgezegd betekende dat dat je je bevoegdheden als hypotheekadviseur cq je baan kon verliezen. Met dit pistool op het hoofd en met in het achterhoofd dat het voor de klant meestal toch nergens over ging hebben een groot deel van de adviseurs er voor gekozen de klant niet opnieuw te laten tekenen en bijvoorbeeld het voorblad van het initiële advies nogmaals te gebruiken voor het herstel. Dat zal allemaal wel niet goed zijn, maar bij mij blijft het gevoel achter dat de pijlen hier (veel) meer op het management van abn amro hadden moeten worden gericht in plaats van op de individuele hypotheekadviseurs.

Nicky-AA | 21-08-18 | 19:30 | 3 | + 31 -

Pardon?
Het zal ongetwijfeld bon ton zijn in die kringen onethisch gedrag te rationaliseren
na al die shit met woekerleningen, maar zoals ik het lees is "kopieren" handtekeningen fraude zonder aanhalingstekens. luie narcisten.
Bespaar je medeleven voor een "vluchteling".

omgponies | 21-08-18 | 21:53 | + -10 -

Eens, het lijkt wel of de Stasi deze werkwijze bedacht heeft. Absoluut een managementblunder.

Frits de Vriez | 21-08-18 | 22:54 | + 6 -

Weet je voor wie het sneu is? Diegene die z'n baan toen kwijt is geraakt door niet te frauderen. Zo pest je integriteit weg en blijkbaar word de rest jaren later beloond met 3 weken vakantie.

Klapband1408 | 22-08-18 | 08:06 | + 7 -

6 weken dat zal ze leren drommels nog aan toe!

mrjixies | 21-08-18 | 19:18 | + 3 -

Ik voorzie een mooie cartiere bij deze bank voor Mark Rutte na zijn hopelijk snelle vertrek uit de p9litiek.

The2Amendment | 21-08-18 | 19:13 | + 4 -

Kortom: vele handen maken zwaar werk.

libertat | 21-08-18 | 19:00 | + 1 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken