Water is nat. Lage rente maakt pensioenen duur

Goed verhaal in de Volkskrant vanochtend. Daar weet men te melden dat de lage rente pensioenen duur maakt en in het bijzonder voor de mensen met een beschikbarepremieregeling. Zo'n regeling betekent geld beleggen en bij pensionering wordt het vermogen omgezet in jaarlijkse uitkeringen. Nu heeft de Volkskrant allerlei bedrijven gebeld en uiteindelijk kreeg de krant een anonieme hr-manager van een middelgroot bedrijf aan het woord: de lage rente zorgt er inderdaad voor dat zulke pensioenuitkeringen echt heel laag worden (lolz). Nu is water nat, wil 2016 zijn nieuws terug, wist de NOS er vanochtend verkeerde conclusies aan te verbinden en gaan FNV-bestuurders soppend over de twitters: 'Individuele potjes zijn inderdaad geen remedie voor lage rente, eerder het tegendeel!' Wij zuchten niet om de krant en de radio, maar wel om de FNV die zich met alles verzet tegen een hervorming van het pensioenstelsel enkel en alleen vanwege de vergrijsde achterban. Niemand met enig actuarieel verstand beweert namelijk dat individuele pensioenpotten de remedie zijn voor de lage rente (voor de liefhebber: mits goed ingeregeld wel een betere remedie dan de pensioenregeling die de FNV voorstelt, dat wel). En dat brengt ons bij een mooi interview in PensioenPro van vorige week donderdag waar een afzwaaiende FNV'er mocht spreken over de pensioenkennis van de vakbond. Het artikel zit helaas achter de paywall; de kop heeft eeuwigheidswaarde.

Reaguursels

Inloggen

Uit angst voor tekorten in de toekomst krijgen ouderen nu te weinig uitgekeerd, terwijl als je niet naar de rekenrente kijkt om de dekkingsgraad te berekenen, want stom en krom, maar naar de rendementen gemiddeld behaald dan is er ruim voldoende in kas om ouderen nu het pensioen te geven waarop ze eigenlijk recht hebben, namelijk geïndexeerd! Niet indexeren is diefstal, het pensioen is te laag.

Flappie2006 | 22-08-18 | 00:50 | + 1 -

Zat laatst te kijken naar de tv hoor ik dat de fondsen 1400 miljard in kas hebben.
En dan vraag ik mij af wanneer is het genoeg. Je moet steeds langer doorwerken terwijl er heel veel mensen hun pensioen niet halen. En al die mensen die nog nooit hebben gewerkt wat doen we daar mee? O nee tuurlijk die moeten ook geld gunnen. Als iedereen nu eens tot 65 zou werken en dan pensioen.
Volgens mij kom dan al een heel eind alleen mensen die absoluut niet meer kunnen werken die moet je de mogelijkheid geven om eerder te stoppen. Zelf werk ik nu 42 Jr word zo 62 ben bereid om te werken tot 65 maar nog langer word mij echt te veel.

zwanie56 | 20-08-18 | 21:10 | 2 | + 1 -

Het probleem is volgens mij dat voor elke gepensioneerde eerst 10 werkenden stonden en tegen de tijd dat het 2050 is, dan nog maar 2 werkenden voor elke gepensioneerde. En voor die ellende op te vangen moet genoeg geld in kas zitten.

Alleycat | 20-08-18 | 21:50 | + 4 -

Zoals in eerder topic uitgelegd zijn fondsen verplicht om een reserve aan te houden waarmee op basis van nul inkomsten iedere deelnemer alsnog het door hem/haar opgebouwde pensioenrecht uitbetaald kan krijgen. Wat die toezegging werkelijk waard is kun je denk ik het beste vragen aan iemand die op dit moment pensioen ontvangt. Om alvast een voorschot te nemen, denk: weinig.

Pierre Tombal | 20-08-18 | 22:04 | + 3 -

Individuele potjes via verzekeraars lossen helemaal niets op. Een individueel potje in eigen beheer wel waar je na je pensioen helemaal zelf over kan beslissen wel. Helaas houden de verzekeraars en hun vazallen bij de gevestigde politieke partijen dit tegen. Alles moet via de verzekeraars en dan moet je nog maar afwachten of je ooit nog wat krijgt en hoeveel.

High-Roller | 20-08-18 | 19:55 | + 7 -

Dit is logisch.. als de rente laag is - leveren de beleggingen van onze pensioenfondsen geen rendement op.

sociaal_econoom | 20-08-18 | 19:21 | 2 | + 0 -

APF belegt 25 % in aandelen, 55% in vastrentende waarden, 10% in vastgoed en 10% in
alternatieve beleggingen, zoals bijvoorbeeld grondstoffen en edelmetalen. Het renterisico als de rente daalt wordt voor 35% afgedekt.

Flappie2006 | 20-08-18 | 19:36 | + 0 -

Totaal onlogisch, het rendement is bepalend, neem bijv. het ABP : Over de afgelopen 20 jaar behaalde het ABP een gemiddeld rendement van ongeveer 7% op jaarbasis. Daarbij kwam er steeds meer aandacht om dit rendement op een duurzame wijze te behalen.
40% beleggingen met een laag risico. Deze hebben een laag, maar relatief zeker rendement (zoals staatsleningen)
60% beleggingen met een hoger risico. Deze hebben een hoger maar onzekerder rendement (zoals aandelen of onroerend goed)
Het totaal belegd vermogen van ABP bedraagt € 405 miljard (per 31 maart 2018). Daarvan is ongeveer de helft belegd in Europa, een derde in de Verenigde Staten, en het overige in de rest van de wereld. Risico's zoals valuta risico's en rente risico's worden deels afgedekt.
Het rendement dat gemiddeld behaald wordt minus de kosten is bepalend voor de hoogte van pensioeninleg en de hoogte van het pensioen zelf. Het probleem met de rekenrente is dat het een heel kromme en politieke manier is om naar de dekkingsgraad van het gehele fonds te kijken.
Meer lees hier: www.tonverlind.nl/pensioenbestuurders...
www.loonvoorlater.nl/Archief.aspx

Flappie2006 | 20-08-18 | 20:18 | + 1 -

En aangezien die lage rente al een aantal jaartjes aan de gang is. En dan te bedenken dat men mij werkelijk moet zeggen; Joh, jij hebt geen pensioen meer straks, want je bouwt de laatste jaren niks meer op. Laat me niet lachen. En jij dan wel? Loonslaafje dat zijn/haar nek niet durft uit te steken.

JoyCee | 20-08-18 | 19:19 | 2 | + 1 -

Over een paar jaar moet je tot 67 jaar pensioenpremie afdragen.
Zodra je 67 wordt - heb je 120.000 euro aan pensioenpremie afgedragen.
Je moet blij zijn als je de helft hiervan terug beurt.

sociaal_econoom | 20-08-18 | 19:25 | + 1 -

En dan vergeet je nog dat je werkgever nog eens dat bedrag bijstort. In totaal wordt namens jou dan dus 240.000 euro bijgedragen. Het bedrag dat jij noemt heeft overigens betrekking op modaal en daar zou dan een totaal pensioen van ongeveer 25.000 bruto per jaar uit moeten komen, waarvan 10.000 euro afkomstig van de AOW. Op een levensverwachting van 20 jaar vanaf het moment dat je pensioen ingaat moet er dan 60.000 bij vanuit het fonds. Hetgeen betekent dat je moet teren op wat vroegere generaties teveel hebben betaald, dan wel dat het streven van de overheid is om de pensioenfondsen leeg te laten bloeden. Het sommetje komt in ieder geval niet uit en dat zul je wel merken wanneer je aan de beurt bent om te mogen ontvangen.

Pierre Tombal | 20-08-18 | 20:58 | + 3 -

Ik krijg nooit antwoord op de vraag waarom iemand die zelf spaart wordt gestraft door de Box3-heffing, en waarom iemand die zijn geld bij een pensioenverzekeraar onderbrengt fiscaal wordt begunstigd? Premie is immers aftrekbaar, de uitkering na 67-68 jaar laag belast doordat geen AOW--premie meer behoeft te worden afgedragen.
Maak een vrijstelling in Box-3 van bijvoorbeeld een (1) miljoen euro en laat iedereen voor zijn eigen oude dag sparen.

theo-is-dood | 20-08-18 | 19:09 | 2 | + 11 -

Goed punt. Ik kan je antwoord wel vertellen. Dat willen de verzekeraars niet en de verzekeraars hebben een giga lobby bij de gevestigde politieke partijen. Het geld moet naar de verzekeraars en de burger wordt genaaid. Deze lobby is zo groot dat zelfs zogenaamde journalisten dit niet aan de kaak stellen.

High-Roller | 20-08-18 | 19:42 | + 15 -

Je hoeft het niet in te leggen bij een pensioenverzekeraar. Op je IB aangifte kun je een lijfrente inleg opdragen als compensatie voor geen of een te lage pensioenbijdrage. Dat bedrag is dus wel gerelateerd aan de hoogte van je inkomen en aangezien hier sprake is van een door de overheid opgelegde regeling heb je uitsluitend keuze tussen een deposito of een woekerpolis. Onder de streep is in een zo duur mogelijk koophuis wonen daarmee nog steeds de beste manier om eigen vermogen aan de belastingdienst te onttrekken.

Pierre Tombal | 20-08-18 | 20:47 | + -1 -

Bij de individuele pensioenpotjes bij verzekeraars hebben de deelnemers niets in te brengen. Rendement is niet beter. Er is totaal geen keuzevrijheid. Je kan het geld er niet uithalen en dat zijn slechts een paar van de problemen. De enige die er goed aan verdienen zijn de verzekeraars. Politici snappen er sowieso meestal niets van en voor hun is het probleem dan opgelost. Helaas zijn er gemakzuchtige journalisten zonder kennis of ambitie die als usefull idiots braaf de lobby van interest groups napraten zonder zich te verdiepen in de echte problematiek en wat echt goed zou zijn voor de mensen die proberen een pensioen op te bouwen. Helaas gaat het altijd over pensioenfonden en de problematiek daaromtrent. De gigantische problemen die er zijn bij de huidige individuele potjes bij de verzekeraars waar 1 miljoen mensen nu al mee te maken hebben komen niet in de media. En die problemen zijn veel groter dan slechts de rekenrente. Helaas zal de auteur van dit stukje op Das Kapital dit niet begrijpen. Gebrek aan ambitie? Loopt hij aan de leiband van de verzekeraars lobby of politieke lobby? Onvoldoende kennis of capaciteiten?? Ik weet het niet.

High-Roller | 20-08-18 | 19:02 | + 3 -

@Buerman

Ah, pensioenfondsen hebben geen last van die lage rente ?
Die hoeven niet te korten ? Die worden nog steeds geïndexeerd ?

En als je overlijdt voor pensioendatum, wat betaalt jouw pensioenfonds dan uit? Nul euro, of niets ?

Als je zelf belegt, is bij je overlijden het restant voor je nabestaanden.
Als je zelf belegt, heb je niets met rekenrente te maken, alleen met je eigen rendement.
Als je zelf belegt, kan je ook beleggen in stenen, bv een vakantiehuis buiten NL: inflatiebestendig, te verhuren, en te verkopen. En onbelast OG bezit buiten NL dus geen vermogensrendementsdiefstal, geen korting AOW omdat je pensioenrechten hebt (als dat ooit ingevoerd wordt omdat de AOW onbetaalbaar wordt....), en ook niet te verpatsen aan EU/Zuid-Europa.

FW Ta-183 Huckebein | 20-08-18 | 18:22 | 2 | + 3 -

Ik profiteer mee als een deelnemer zijn of haar pensioen niet haalt. Is ingecalculeerd. Ik blijf zitten en hoop de honderd te halen!

Analia von Solmsch | 20-08-18 | 18:41 | + 2 -

Zelf beleggen is riskant en je verliest geheid van pensioenvermogenbeleggers. Bovendien betaal je VRH, ook over jouw vakantiewoning buiten NL, dus jouw rendement begint ieder jaar al negatief. Bovendien is het maar de vraag of je niet langer leeft dan je geld hebt. Pensioenfondsen hebben idd last van lage rente, maar dat betreft de rentevoet op basis waarvan hun verplichtingen moeten worden vastgesteld. Zodra de rente weer stijgt neemt de omvang van hun verplichtingen weer snel af. Dan komt er weer ruimte voor indexatie. Het is dus een tijdelijk probleem.

Buerman | 20-08-18 | 22:28 | + 0 -

En nu maar hopen dat alle reaguurders die zo geilen op individuele potjes eens doorkrijgen dat deze problemen in een pensioenfondscollectief niet spelen. Bij individuele potjes komt er een moment dat je jouw kapitaal moet inzetten voor aankoop van een levenslange uitkering. In dat geval bepaalt de rente van de dag de hoogte van jouw levenslang pensioen. Vervelend als dan de rente laag is, want dan krijg je echt beduidend minder pensioen. Je wilde toch van het collectieve pensioenreglement af? Dan is dit een consequentie die je hebt te accepteren.

Buerman | 20-08-18 | 17:53 | 1 | + 0 -

Collectieve potjes lossen helaas weinig op en bij regelingen die verplicht bij een verzekeraar of andere instelling moeten worden ondergebracht ben je nog slechter af als deelnemer dan bij een traditioneel pensioenfonds. Het rendement wordt niet beter. nog steeds verplicht pensioen opbouwen bij verzekeraar, hoge kosten, geen vrijheid om het zonder verzekeraar te doen, geen vrijheid om te switchen naar andere verzekeraar, verplicht pensioen aankopen bij een verzekeraar, geen overdracht van het potje. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

High-Roller | 20-08-18 | 19:47 | + 1 -

Kan Das Kapital eens wat mensen inhuren die wel verstand van pensioenen hebben, die zich er wel in verdiepen, die zelf onderzoek doen en met mensen praten, die wel inzicht hebben in de daadwerkelijke problematiek. Hetzelfde euvel doet zich voor bij de stukjes over de Euro, banken, de ECB enz. Als Das Kapital fatsoenlijk zou betalen zou ik gvd zelf me aanmelden als auteur om maar af te komen van die obligate stukjes met de gebruikelijke dooddoeners en zonder echt inzicht... Droevig

High-Roller | 20-08-18 | 17:31 | 1 | + 6 -

Veel lezers kampen met dezelfde handicap. Levert vermakelijke reaguursels op.

Buerman | 20-08-18 | 17:58 | + 1 -

Helaas begrijpt de auteur de essentie van de problematiek van individuele pensioenen en de uitvoering door commerciele partijen weer eens niet. Niet gehinderd door kennis komt hij niet verder dan herhalen wat overheden en verzekeraars hem voorkauwen. Het heeft ook geen zin om het van Wensen uit te leggen, want het is voor de auteur veel makkelijk om niet gehinderd door kennis maar wat te schrijven.

High-Roller | 20-08-18 | 17:25 | + -2 -

Weet je, we hadden hier in Nederland alles op de rit, geen spoortje tegenslag iedereen een kei van een pensioen, zelfs een keer afgeroomd door de Lubbers, maakte niet uit, er waren collega's die zelfs op 58 jaar met pensioen gingen, schitterend.
De boosdoener, de EU, sindsdien is het alleen maar bergafwaarts gegaan, Dragi de Sloper van ons spaargeld, de sloper van ons pensioen, de Nederlander de uitgeknepen Citroen van de EU en daar doet Rutte van de VVD nog eens een schep boven op.
De kinderen van de Nederlander, voor de komend tien jaar geen Huur woning in verband met de vele Vluchtelingen, een koophuis zo duur gemaakt door speculanten.
In andere landen was er al een Revolutie uitgebroken, de Nederlander gelukkig begint hij te ontwaken, langzaam, maar het gaat komen.

Havenwerker | 20-08-18 | 17:01 | 2 | + 18 -

Klopt, Rutte en de andere staatsvijanden hebben mazzel met dat stelletje dociele NL-ertjes, in Italië had meneer de straat niet meer op gekund.

Uw Verzekeringsadvis | 20-08-18 | 17:11 | + 3 -

Nou is de EU een moloch, maar de lage rente is toch echt een mondiaal verschijnsel, in bijvoorbeeld Japan of de VS krijg je ook nauwelijks rendement op je geld. Overheden zitten zelf zwaar in de schulden en willen dus lage rentes, en verder worden de nationale munten voor exportdoeleinden goedkoop gehouden. Een Europees land dat niet in de EU zit, met eigen munt en sterke industrie, kent inmiddels negatieve rentes om de eigen Zwitserse Frank niet te duur te maken.

Door de lage rentes is wonen overigens heel goedkoop geworden (in maandlasten), dus je hebt ook meer financiële speling om voor je pensioen te sparen. En ouderen hebben het in Nederland relatief erg goed, ondanks de demagogie van 50plus, dus als dat wat procenten minder wordt, is dat alleen maar rechtvaardig.

Zware Guy | 20-08-18 | 23:19 | + 2 -

Dit is niet het echte probleem, lage rente en lagere uitkeringen is geen enkel probleem. MITS de inflatie OOK laag blijft! Een lagere inflatie betekent immers dat je in de toekomst minder pensioen nodig hebt om van te kunnen leven (als een brood 10 euro kost heb je meer pensioen nodig dan wanneer een brood 5 euro kost).
Echter nu hebben we een unieke situatie te pakken: een rente inversie! Een rente inversie betekent dat de inflatie hoger is dan de rente, waardoor het vermogen wordt weggegeten ipv opgebouwd. Een rente inversie is de echte pensioenkiller, grappig dat uberhaupt niemand het daar over heeft...

ZwarteDag | 20-08-18 | 16:14 | 3 | + 16 -

Omdat de media de agenda bepaalt. Media zijn alpha-suffies. Getallen vet moeilijk en hier is een advertorial over waarom Rutte op de fiets naar z'n werk gaat.

Correcte eikel | 20-08-18 | 16:28 | + 4 -

De lage rente is wel degelijk de boosdoener.
Stel je hebt 500.000 euro in je potje opgebouwd en je mag met pensioen dan kan je pensioen kopen. Bij een oude rente van 4% werd die 5 ton weggezet tegen 4% en leverde dat dus 20.000 eu aan rente op elk jaar. Plus een beetje die 5 ton opeten over x aantal jaren. Kan je redelijk leven met AOW erbij.
Als je nu pensioen moet inkopen met 2% dan krijg je maar 10.000 eu. Oftewel je maandelijkse uitkering zal veel lager zijn of je moet die 5 ton sneller opeten wat natuurlijk weer niet gunstig is voor de loopduur etc. Dus laat staan met 1%.
En het is natuurlijk van de zotte dat iemand die 15 jaar geleden met pensioen is gegaan een 2x zo hoge uitkering krijgt als zijn jongere collega die nu vandaag met pensioen gaat. Hadden hetzelfde inkomen en dezelfde functie. Alleen de eerste ging in de goeie tijd zijn pensioen aankopen en de andere heeft nu gewoon keihard pech.
En die eerste is nu 80+ en zit achter een raampje en kan niks meer en krijgt elke maand weer een riante pensioenstorting voor de kinderen en de kleinkinderen.
En die nu 65 zijn en nog een aantal jaar wil/kan genieten, heeft geen stuiver om aan z'n reet te krabben.

Barbarous_Relic | 20-08-18 | 17:09 | + 13 -

@Barbarous_Relic | 20-08-18 | 17:09
Wat jij beschrijft heet een lijfrente

Pierre Tombal | 20-08-18 | 20:37 | + -1 -

Pensioen in het kort uitgelegd:
Rien ne va plus, het geld is niet meer van U

Dutch_Viscount | 20-08-18 | 16:08 | + 10 -

Verhaal is heel simpel. Bij salaris dienstregelingen (Hallo Boomers) is de lagere rekenrente duur voor de werkenden, zei draaien op voor de verhoogde kosten. Tot een aantal jaren geleden moesten de bedrijven zelf bijstorten als er te weinig in de pot zaz ivm lagere rekenrente. Dit hebben bijna alle bedrijven eruit weten te krijgen, dus de pensioenen komen uit de bestaande pot. Bij beschikbare premie (hallo jaarcontract slaven) draait de pensioenspaarder zelf op voor de verhoogde kosten.

Zatkniss | 20-08-18 | 15:40 | 1 | + -1 -

Om 15.40 al ladderzat, nog op de camping waarschijnlijk.

Uw Verzekeringsadvis | 20-08-18 | 17:13 | + 4 -

Dit is allemaal afleiding.

Correcte eikel | 20-08-18 | 15:35 | 4 | + 1 -

Dat lage rendementen en hoge kosten pensioenen te duur maken. N.B. niet indexeren is diefstal.
Door de hoge inflatie houden ouderen veel te weinig over! Beheer NL pensioenen kost 7 miljard per jaar, ieder jaar weer. Wij hebben niks meer over onze eigen pensioenen te zeggen en het vaste clubje leeft er dik van.

Flappie2006 | 20-08-18 | 18:01 | + -1 -

De politiek speelt een smerige spel en gaat met de pensioenberg aan de haal: gegoochel met de rekenrente en jong en oud tegen elkaar opzetten, belazeren en afknijpen, alle benadeelde gepensioneerden, en dat zijn al die gepensioneerden die al bijna 10 jaar niet geïndexeerd zijn, moeten hum stem gebruiken en lid worden van 50+. Wat hier gebeurt is gelegaliseerde diefstal op miljarden schaal.

Flappie2006 | 20-08-18 | 20:37 | + -1 -

Flappie2006 | 20-08-18 | 18:01 Al eens uitgerekend hoeveel dat bedrag is als percentage van het totaal belegde vermogen? Het is razend knap dat het tegen die prijs kan. Hoe groter de partijen des te beter, efficiënter en goedkoper het kan.

Buerman | 20-08-18 | 23:46 | + 0 -
▼ 1 antwoord verborgen

Het FNV. Voor werklozen, arbeidsongeschikten en gepensioneerden.
Om op kosten van werkenden geld te krijgen.
Andermans geld.
Als die pot zo vol is, waarom dan geen individuele potten zodat een ieder de zijne kan opmaken?
Kun je zelf zien hoeveel er nog is.

Raider Twix | 20-08-18 | 15:28 | 5 | + -1 -

GekkeX | 20-08-18 | 15:42 | + 1 -
Dat lijkt me niet zo moeilijk. De pa en de opa krijgen hun inleg terug vermeerderd met het gecummuleerde rendement over de jaren dat zij hebben ingelegd. Indem voor de zoon en de dochter. Nu komt ie. Doordat de fiscale faciliering was afgestemd op een rekenrente van 4% (en de inleg altijd onder de omkeerregel moest vallen)zit er altijd te weinig in de pot, met de huidige rentestand. En wie gaat dat betalen? de inderen? of Pa en Opa of allen voor een deel

Zatkniss | 20-08-18 | 15:58 | + 0 -

Je kunt als werknemer dus niet zonder de vakbond , anders ben je aan de geldwolven overgeleverd .

elevator | 20-08-18 | 16:28 | + -1 -

@gekkeX
Als je een eigen pot hebt, is exact bekend wat de inleg is en wat het rendement.

Raider Twix | 20-08-18 | 17:14 | + -1 -
▼ 2 antwoorden verborgen

Huh? Je pensioen is toch een soort spaarpot? Wat heb je er dan nu mee te maken dat de huidige rente laag is, terwijl je al 40 jaar ingelegd hebt? Oh wacht..

ScottMcBeanie | 20-08-18 | 15:25 | 3 | + 7 -

Er wordt elk jaar ingelegd. Pas kort voor pensioen wordt met dat geld een verzekering aangekocht die uitkering regelt. Als geldende rente laag is, zal er minder worden uitgekeerd. Het speelt voornamelijk voor mensen met pensioenleeftijd in zicht.

H. Caulfield | 20-08-18 | 16:03 | + 0 -

Pensioen noemden ze vroeger uitgesteld loon .
Als het goed is maakt het pensioenfonds voldoende redement in 40 jaar om jou een goede pensioen uitkering te geven .
Het probleem zit bij niet collectieve pensioen regelingen , die maken een potje van jou inleg en kopen bij pensioenering een pensioen in .

elevator | 20-08-18 | 16:24 | + 0 -

@elevator | 20-08-18 | 16:24 | + 0 - Je redenering is goed maar je conclusie is fout. Het probleem zit uitsluitend bij collectieve pensioenregelingen. Bij commerciële partijen/verzekeraars ondergebrachte pensioenen werden (vaak) met 4% rente gecalculeerd. Dat was heel lang ook goed mogelijk. Toen geleidelijk aan dat rendement niet meer haalbaar bleek (maar wel zo afgesproken was in de pensioenregeling van een bedrijf) moesten die bedrijven dus een hogere premie betalen (om dat rendementstekort te compenseren maar ook de langere levensduur). Meeste bedrijven hadden een regeling 1/3 premie voor rekening werknemer en 2/3 werkgever. De laatste ca. 5 jaren heeft onze overheid steeds meer aan alle regelingen geknutseld om de aftrekbare premie te beperken en nu komt dus inderdaad "beschikbare premie" vaker voor. En is de uitkomst erg onzeker op de lange termijn. De collectieve regelingen hadden op een gegeven moment erg veel geld in huis maar hebben niet ingecalculeerd dat mensen langer zouden leven en hebben niet voorzien dat het rendement in zou zakken. Zij hebben nooit een inhaalslag gemaakt. Deze fondsen hadden vaak bestuurders die niet bijzonder deskundig waren omdat het nu eenmaal erebaantjes waren.

JayJay | 20-08-18 | 16:59 | + -1 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken