Minder oudere bejaarden leveren €150 mio aan AOW op. Stijging AOW-leeftijd gaat doorrrrrr

Minister van aow-zaken Wouter Koolmees boort vandaag de hoop op een minder snelle stijging van de aow-leeftijd de grond in. Die stille hoop ontstond bij nogal wat mensen omdat de stijging van de levensverwachting stagneert. In Nederland en het buitenland, laat de minister weten, stijgt deze inderdaad minder snel dan verwacht. Toch moeten we volgens Koolmees als land niet willen tornen aan een verdere verhoging van de aow-leeftijd. De jonge mensen van nu willen straks immers ook nog een staatspensioentje kunnen ontvangen. Gaan wij hierna Koolmeesplainen. De besparing van €150 mio legt de minister tot slot zelf uit.

Stukje aow-techniek

Minder oudere mensen betekent een minder snelle stijging van de aow-leeftijd volgens de aow-regels. Tot en met 2021 stijgt de aow-leeftijd met vaste stappen naar 67 jaar (2018: 66). Na 2021 wordt de stijging van de ingangsleeftijd van de aow gekoppeld aan de levensverwachting. Als de levensverwachting met meer dan drie maanden is gestegen, dan volgt een aanpassing ('bij een kleinere stijging of daling blijft de AOW-leeftijd gelijk. Op die manier wordt voorkomen dat de AOW-leeftijd van jaar op jaar zou gaan schommelen en mede zou gaan afhangen van toevallige uitschieters in levensverwachting en sterftecijfers'). De calculaties van dit alles vinden vijf jaar van tevoren plaats door ons eigen onafhankelijke CBS. Opdat de zestigers kunnen anticiperen. Dus daarom wisten we al een tijd dat mensen in 2022 met 67 jaar en 3 maanden aow gaan krijgen. En sinds dit jaar dat, voor 2023 ook 67 en 3 maanden geldt, omdat de levensverwachting momenteel niet zo hard stijgt, Eind dit jaar horen we wat er in 2024 gebeurt, en zo verder.

Maar kan 2021 niet 2026 worden?

Als gevolg van koude winters en misschien wel snikhete zomers vinden sommigen dat de verhoging van de aow-leeftijd een hele hoop tandjes terug kan. Zo betoogden sommige actuarissen afgelopen juni nog dat de vaste stijging tot 2021 opgerekt kan worden tot 2026. Dus dan pas aow-leeftijd 67 en daarna gekoppeld aan de levensverwachting. Opwinding derhalve, die uiteraard heeft geresulteerd in Kamervragen aan en antwoorden van Koolmees: 'Bent u bereid om de AOW-leeftijd minder snel dan nu te laten stijgen?'. Voor wie ondanks de titel en het intro hoopte op een ja hebben we nog steeds slecht nieuws. Koolmees laat samengevat weten dat één slechte winter nog geen goede statistische zomer maakt.

Heersend plaatje

Er is weliswaar een tijdelijke stagnatie, maar de levensverwachting op termijn blijft stijgen. Van een echte trendbreuk lijkt vooralsnog geen sprake. En bovendien zijn de sprongen naar 67 jaar in 2021 bedoeld als inhaalslag. Eigenlijk krijgt iedereen die tussen 2006 en 2020 de aow-leeftijd (heeft) bereikt, te lang een aow-uitkering. En dat ziet u in het heersende plaatje hieronder. Bij de invoering van de aow in 1957 kregen ouderen gemiddeld 14,7 jaar lang aow, want daarna waren ze statistisch gezien gemiddeld dood. In 2014 was dat opgelopen naar 19,75 jaar. Te lang, volgens Koolmees want dat kunnen we als land niet betalen. Wel kunnen we ongeveer 18,5 jaar betalen en derhalve de snelle sprong naar 67 in 2021. Een inhaalslag, schrijft Koolmees. En van daaruit kunnen we de aow-leeftijd verder koppelen aan de levensverwachting om de uitkeringsduur gewenste statistische 18,5 jaar te houden:

Voor wie zich afvraagt of ons land niet rijk genoeg is om meer uit te geven aan de aow verwijzen we graag naar het plaatje helemaal bovenaan het artikel (h/t). Rest ons nog de besparingen die ingeboekt worden door het Rijk in verband met meer overleden ouderen en minder aow-uitkeringen uit te leggen door de minister. Die trouwens ook vindt dat 'het de primaire verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers is dat werknemers langer inzetbaar blijven en de AOW-leeftijd gezond halen'. Dus veel plezier in de kroeg op de sportschool en zeg maar dag tegen de vrijmibo.

Reaguursels

Inloggen

Ik vind het uiterst merwaardig dat zoiets belangrijks en ingrijpends als de AOW-leeftijd via een bureucratische procedure (rekensommetje CBS) buiten de 2e Kamer om geregeld wordt. Schandelijk!
Mijn oudste broer is 3,25 jaar eerder geboren dan ik en mag 1,5 jaar eerder met pensioen dan ik. Zoveel is de levensverwachting niet gestegen.... onmogelijk.

jojan | 17-08-18 | 15:25 | 1 | + 1 -

Gewoon lekker vvd66pvdagl blijven stemmen.
"This is what you want, this is what you get."

EefjeWentelteefje | 17-08-18 | 18:28 | + 2 -

Ik blijf het vreemd vinden dat wij elk jaar meer belasting betalen voor afnemende voorzieningen.
Het ging meteen fout toen de politiek aan '65 is 65' ging morrelen. Het argument dat werd aangehaald - stijgende levensverwachting - klopt niet meer helemaal, maar we gaan gewoon door met verhogen. Alsof wij genetisch anders zijn dan de werknemers die 30 jaar geleden met 58 jaar mochten stoppen.

André4711 | 17-08-18 | 12:11 | 1 | + 0 -

Het argument heeft nooit geklopt. Er wordt een verwachting gewekt op basis van een verkeerde interpretatie van een statistisch getal dat inderdaad niks met een genetische wijziging van ons volk te maken heeft maar expressie geeft aan het feit dat het aantal mensen dat een hoge leeftijd bereikt groter wordt. Waar de overheid in dit geval gemakzuchtig overheen stapt is dat dit niet uitsluitend betrekking heeft op AOW'ers maar ook of juist vooral op mensen die nog in de betaalfase van dit stelsel zitten.

Pierre Tombal | 17-08-18 | 16:30 | + 1 -

Wie er in geloogd dat er over 20 jaar nog AOW is, die geloofd in Toverballen. Spaar zelf.

Zatkniss | 17-08-18 | 08:08 | 1 | + 11 -

Goed idee!
Maar....
... waarvan,

jemagookniksmeer | 17-08-18 | 09:06 | + 6 -

Er zijn veel mensen die de 67 niet halen... die zijn vóór die tijd reeds overleden.

Moet je eens uitrekenen wat dit de Staat en pensioenfondsen oplevert:
1. men beurt 2 jaar langer AOW en pensioenpremie omdat mensen langer moeten blijven werken
2. de AOW en pensioenuitkering start 2 jaar later (niet bij 65 maar pas bij 67)

In feite hebben ze een voordeel van VIER jaar.

Ze beuren 2 jaar langer premie en hoeven pas bi j 67 met de uitkering te beginnen... een leeftijd waarbij de helft van de Nederlanders niet meer in leven is.

sociaal_econoom | 17-08-18 | 03:45 | 3 | + 3 -

De helft niet meer in leven is? Ik ben erg benieuwd met welke cijfers je die bewering gaat onderbouwen.

dodo12321 | 17-08-18 | 07:30 | + -1 -

Misschien toch even terug naar de schoolbanken voor een basiscursus levensverzekeringswiskunde?

Phoolie_the_King | 17-08-18 | 11:56 | + -3 -

En pensioenuitkeringen die voor 67 ingaan worden zwaarder belast.

Uw Verzekeringsadvis | 17-08-18 | 14:01 | + 1 -

Wat een mooi gegeven: meer ouderen!!
Die straks allemaal een keer doodgaan.
Tot die tijd moeten we keihard bikkelen om ze goed te verzorgen.
Maar als ze eenmaal dood zijn, en we geen massa-immigratie toelaten, neemt de bevolking van NL eindelijk af. Heerlijk!!

Tevens kunnen we door de robotisering in de toekomst met veel minder mensen toe, voor dezelfde productie.

Twee vliegen in één klap: Minder mensen, opgevangen door robotisering.
Drie vliegen in één klap: We voldoen met minder mensen ook veel makkelijker aan de klimaatdoelstellingen/Verdrag van Parijs.

Super!!

Jan3863 | 17-08-18 | 00:02 | 2 | + 9 -

@Jan3863
De massa-immigratie, daar zit de pijn.
Onze maffe overheid en gemeenten willen migranten afkomstig uit Afrika en moslimlanden hier opvang, een woning, zorg plus een uitkering geven.
Uit de cijfers blijkt dat 75% van de migranten langdurig afhankelijk is van een bijstandsuitkering. Deze mensen halen hun familieleden naar NL - wij zouden dit ook doen.

De aantallen worden dermate groot dat het verhaal nu onbetaalbaar en onbeheersbaar begint te worden.
We moeten tot 67 jaar blijven en ondanks een goede economie en werkgelegenheid wil Den Haag volgend jaar de BTW van 6 naar 9 procent verhogen.
Echt schandalig - politici en Kamerleden denken dat ze SOCIAAL zijn door al die mensen hier huisvesting, zorg met een uitkering te geven.
Naast meer inwoners krijgen we nu ook steeds meer woningnood... met een onbetaalbaar kostenplaatje en steeds meer spanningen in Nederland.

Wat Den Haag doet - kan niet één land lang volhouden - ook wij niet.

sociaal_econoom | 17-08-18 | 04:00 | + 21 -

@sociaal_econoom | 17-08-18
Helemaal mee eens, het grote raadsel waarom we tot de laatste stuiver uitgeknepen moeten worden, ze zullen het nooit toegeven en cijfers verdraaien.

Uw Verzekeringsadvis | 17-08-18 | 14:03 | + 2 -

Dankzij het nieuwe importvolk convergeert onze levensverwachting in de toekomst enigszins naar die van het land van herkomst. De AOW leeftijd kan dus volgens mij prima weer naar 65.
We zien in ieder geval dat de verhoging van 2020 prima uitgesteld kan worden. Wat de toekomst brengt is koffiedik kijken en men zal vast andere verwachtingen hebben dan ik, maar laten we eerst eens uitstellen en dan zien we later wel, of we die verhogingen alsnog moeten doorvoeren. Zeker als men een beleid heeft dat men niet wil verlagen, omdat men geen schommelingen wil, moet je niet onnodig vroeg de AOW leeftijd gaan verhogen.

GerbenW | 16-08-18 | 23:59 | 1 | + 4 -

De gemiddelde allochtoon is of een kettingroker (mannen), en/of moddervet (vrouwen). Het zou dus inderdaad zomaar kunnen gebeuren dat de gemiddelde leeftijd helemaal niet meer stijgt.

EefjeWentelteefje | 17-08-18 | 14:23 | + 1 -

Dankzij het nieuwe importvolk convergeert onze levensverwachting in de toekomst enigszins naar die van het land van herkomst. De AOW leeftijd kan dus volgens mij prima weer naar 65.
We zien in ieder geval dat de verhoging van 2020 prima uitgesteld kan worden. Wat de toekomst brengt is koffiedik kijken en men zal vast andere verwachtingen hebben dan ik, maar laten we eerst eens uitstellen en dan zien we later wel, of we die verhogingen alsnog moeten doorvoeren. Zeker als men een beleid heeft dat men niet wil verlagen, omdat men geen schommelingen wil, moet je niet onnodig vroeg de AOW leeftijd gaan verhogen.

GerbenW | 16-08-18 | 23:59 | + 4 -

Ik heb in mijn familie nog maar één keer iemand naar zijn graf gedragen die minder oud werd dan die stupide statistieken. Kanker, een vreselijke ziekte. Eentje die ook niet uitsluitend AOW'ers treft, want ik heb om deze reden ook al eens een klasgenoot mogen wegbrengen. Zo even naar die plaatjes hier kijkend bekruipt mij het gevoel dat de maker daarvan zichzelf heeft laten leiden door de cijfers levensverwachting en arbeidspotentieel in plaats van de feitelijke begrotingscijfers door de jaren heen. Of voor wat dat aangaat: het tarief voor de premies volksverzekeringen dat wij betalen in Box 1 IB. AOW is niet het probleem - al dat kansloze importvolk waarvan ook de nakomelingen niet verder (willen!) komen dan hun hand ophouden is wat alle ander uitkeringen onbetaalbaar maakt.

Pierre Tombal | 16-08-18 | 23:32 | + 23 -

Ondertussen heeft de obesitas epidemie ook in Nederland toegeslagen, ik vraag me af hoeveel werkende schouders er overblijven om de AOW-premies af te dragen, en hoeveel uberhaupt de pensioengerechtige leeftijd halen... als ik zie hoe bol de huidige studenten zijn.

Analia von Solmsch | 16-08-18 | 23:31 | + 9 -

Door mijn alcoholverslaving kom ik toch in de WIA als ik 50 ben. Dus boeie.

Omebert | 16-08-18 | 23:12 | + 4 -

De AOW koppelen aan de levensverwachting. Een prima idee.
In theorie althans.
In de praktijk, op basis van ervaringen uit het verleden, is de kans 100% dat de roverheid het extra knopje dat zij er zo bijkrijgt, gebruikt om langzaam de AOW verder uit te kleden en zal er worden gedifferentieerd naar groepen die de roverheid wel/niet belangrijk vindt (u kunt ongetwijfeld zelf bedenken welke groepen bevoorrecht zullen worden; hint: het zijn niet de mensen die absoluut of relatief de meeste premie hebben ingelegd).

jemagookniksmeer | 16-08-18 | 21:52 | 1 | + 14 -

Welk ander land koppelt zijn AOW leeftijd nog meer aan de levensverwachting ? Ner-gens !
In welk land hebben ze een AOW uitkering op vaste basis ? Ner-gens !
Ja, het 1 heeft wat met het ander te maken. Om kort tegaan :zij die werken mogen wat langer gaan werken om het geld voor zij die niet gewerkt hebben op te brengen.

Henk1955 | 17-08-18 | 00:28 | + 7 -

"afhankelijk van de levensverwachting".
Maar natuurlijk geldt dat niet i.g.v. de kortere levensverwachting van mannen t.o.v. vrouwen.
Wat als we zo gaan kijken, mogen wij mannen dan 2 jaar eerder met pensioen? Onze levensverwachting is ten slotte geringer dan die van vrouwen.

Gerf | 16-08-18 | 21:41 | 2 | + 20 -

Goed punt. Discriminatie anyone?

Omebert | 16-08-18 | 23:13 | + 4 -

En wat te denken van rokers. Krijgen die dan ook 10 jaar eerder AOW en een lagere pensioenpremie?

Phoolie_the_King | 17-08-18 | 12:00 | + 1 -

Die bubbel was zeker te voorzien. De babyboomers.
regeren is vooruitzien, en dat laatste heeft men duidelijk nagelaten. De rambtenaren en politici. Iedereen zegt niet voor niks dat het sukkels zijn.

snars | 16-08-18 | 20:17 | 1 | + 12 -

Ach, het is politiek ook lastig om de grootste demografische generatie (en daarmee de belangrijkste kiezersgroep) voor je te winnen met beleid dat een kleinere demografisch cohort ten gunste komt. Democratie, de dictatuur van de meerderheid. Beter hebben we niet.

Voireaton | 16-08-18 | 21:28 | + 10 -

De ouderen hebben weinig aow premie betaalt omdat ze dat als grote groep voor een kleine groep deden…….. veel ouderen hebben veel vermogen en de AOW helegaar niet nodig. Kunnen we niet beter naar de rijkste generatie ooit kijken ipv andere generaties tot hun 70ste laten werken? Is dit een taboe omdat het electoraal de grootste groep is?

ger1306 | 16-08-18 | 20:08 | 6 | + -2 -

@Buerman. Dat is minder stupide dan het problem niet adresseren toen het moest en nu aftewentelen op nakomende generaties die 'toevallig' tot 70 moeten.Vooral ook vanwege de destijds vroeg opgehouden mensen(nu werken er al 2x zoveel vijftigers en zestigers!). Super onrechtvaardig.

ger1306 | 17-08-18 | 10:44 | + 0 -

@Buerman. Dat is minder stupide dan het problem niet adresseren toen het moest en nu aftewentelen op nakomende generaties die 'toevallig' tot 70 moeten.Vooral ook vanwege de destijds vroeg opgehouden mensen(nu werken er al 2x zoveel vijftigers en zestigers!). Super onrechtvaardig.

ger1306 | 17-08-18 | 10:44 | + 2 -

Zeker, de AOW had gewoon gefiscaliseerd moeten worden, maar men wist het zo te spinnen dat het publiek dacht dat de discussie ging over afschaffen van de AOW voor ouderen met een aanvullend pensioen, dus die discussie kon toen niet meer gevoerd worden. En sindsdien heeft niemand zijn vingers er meer aan durven branden.

Huisregelneef_III | 18-08-18 | 18:55 | + 0 -
▼ 3 antwoorden verborgen

Met de nog steeds dalende vaccinatiegraad in NL komt dat vanzelf goed. Gewoon geen griepprik meer voor 65 plussers et voila!

The2Amendment | 16-08-18 | 20:07 | 1 | + -1 -

Of juist wel een 'griepprik'. Het vertrouwen van den mensch - zeker de babyboomers en ouder - in de medische wetenschap / pharmafia is... beangstigend.

Poekieman | 17-08-18 | 09:23 | + 0 -

Ik zie ruimte voor een dividendsubsidie!

obominotie | 16-08-18 | 19:47 | + 4 -

Er wordt geen rekening gehouden met het feit dat mensen ouder dan 65 minder geschikt zijn voor de arbeidsmarkt .

elevator | 16-08-18 | 19:45 | 1 | + -5 -

Wat heeft dat met de betaalbaarheid van doen?

Raider Twix | 16-08-18 | 20:12 | + 5 -

Hypocriet verhaal weer, aangezien de capital income tax yield (vermogensbelasting) in NL het laagst in Europa is (<6% van GDP), ongeveer half zo groot is als in Luxemburg of Noorwegen (1, pag. 11).

Dus belastinginkomsten komen ten koste van werknemers, terwijl NL ook kampioen deeltijdwerken is (2, pag 5).

Netto ligt het probleem met inkomsten ter financiering van de AOW dus helegaar niet aan de ouder wordende mens, maar bij luie en vermogende Nederlanders die niet willen werken en geen belasting over hun kapitaal willen betalen!

1. PDF www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016...
2. PDF www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016...

Schw4nz2.0 | 16-08-18 | 19:19 | 4 | + -5 -

.. en ZZP-ers waarvan een flink deel door aftrekposten ook geen AOW premie hoeft te betalen. Probleem is niet zozeer wie er moet betalen, maar dat er zo langzamerhand zoveel AOW gerechtigden zijn dat het wel een groot deel van de taart kost. Maar ja, jouw voorstel is dus de belastingen maar te verhogen. Een nogal beperkt niveau van benadering.

Buerman | 16-08-18 | 20:22 | + 1 -

Als je de tekst leest zie dat het vooral het feit is dat er geen spaarbelasting is op pensioenen het verschil oplevert met andere normale Europese landen. 14 miljard noemt het IMF, dat is 2% GDP, dan schiet Nederland opeens een stuk of 8 landen voorbij en zit ze boven het gemiddelde van de Euro Area.

Luxemburg en Noorwegen zijn anomalieën, ik denk dat het Noorse cijfer veel te maken heeft met olie en Luxemburg is een klein belastingparadijs dat parasiteert op zijn buren. Niet landen waarmee je je moet vergelijken.

dodo12321 | 17-08-18 | 07:39 | + 0 -

Vermogen is ook zo verrekte mobiel en daardoor lastig te belasten.

Huisregelneef_III | 18-08-18 | 18:52 | + 0 -
▼ 1 antwoord verborgen

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken