Als de rente het VS-scenario volgt, raken Nederlandse bedrijven snel in de problemen

Zoals u weet zit de private sector in ons land nogal dik in de schulden. Huishoudens kijken aan tegen een schuld van €780 miljard die voornamelijk uit hypotheken bestaat. De berg, we hebben het over de cijfers van 2017, bedraagt 107% van het bbp. De rest van de eurozone zit gemiddeld op 58%. Bedrijven sjouwen een schuld van 113% van het bbp met zich mee. Dat is €830 miljard bij een eurogemiddelde van 83%. Voor De Nederlandsche Bank de reden, en ook omdat de bank der centrale banken BIS daar opdracht voor heeft gegeven, om eens te kijken wat er gebeurt als de rente stijgt. Zijn de schulden dan nog wel houdbaar? DNB over deze exercitie: 'Onze DNB-analyse, op basis van de BIS-methode, simuleert de effecten van een toename van de korte rente met 200 basispunten gedurende twee jaar. Dit is een fictief en extreem scenario'. Fictief kunnen we begrijpen want dat gebeurt vaker met simulaties, maar extreem? De VS hebben net een stijging van 200bp achter de kiezen. U ziet het in bovenstaand plaatje met afgebeeld de stijging van de 1-jaarsrente binnen twee jaar van een half procent naar bijna 2,5% (bron).

Enfin, laten we kijken naar wat DNB zegt over de resultaten: huishoudens hebben de hypotheekrente doorgaans lang vastgezet, dus het duurt wel even voor die iets van een rentestijging merken (20 jaar vast kiest men het meest, maar 30 jaar wordt snel populair). Bedrijven lenen tegen kortere rentevastperiodes: 'Hieruit blijkt dat een stijging van de korte rente met 25 basispunten (bp) na zeven kwartalen bijna volledig is doorgegeven in de gemiddelde rente voor niet-financiële bedrijven (=minus de banken, red.)'.  Vandaro dus dat bij 'vooral niet-financiële bedrijven de schuldhoudbaarheid in gevaar komt bij stijgende rentes'. Hebben ze een plaatje van gemaakt waaruit blijkt dat de Nederlander bij de huidige lage rente al taffesveel hypotheeklasten draagt. Ondertussen is de Europese toezichthouder een beetje bang dat Europese banken in de problemen komen door bubbels die Europese huiseigenaren in de problemen brengen. Ze vertellen niet in welk land, maar 'high household debt, as seen in some euro area countries, could further increase the probability of borrowers defaulting'. Bent u weer bij. DNB-plaatje over de schuldfinancieringsratio's (=verhouding tussen aflossingen plus rente en het bruto besteedbaar inkomen) bij dezen:

Reaguursels

Inloggen

Hoezo is een stijgende rente een probleem voor huizenbezitters? Ze gaan wat meer betalen als ze moeten verlengen, maar zal wel meevallen toch? Waar is de rekensom?

RodeDraak | 17-08-18 | 09:23 | + 0 -

De absurde huizenprijzen zijn op vele manieren zeer schadelijk voor de Nederlandse burger. Toch onderneemt de overheid nauwelijks of geen actie om de stalinistische woningmarkt te dereguleren.

Er moet heel snel veel en betaalbare bouwgrond komen waar burgers voor weinig hun eigen stekkie kunnen bouwen. Immigratie van uitkeringsgerechtigden moet stopgezet worden.

De Nederlandse samenleving heeft absoluut geen baat bij hoge huizenprijzen en hoge huren. En al zeker niet bij de absurde fluctuaties (huizenbubbels die knappen).

Aan de ene kant reguleert de overheid de markt kapot, aan de andere kant worden we arm door investeerders die kunnen vragen wat ze willen. Een gotspe.

André4711 | 16-08-18 | 11:06 | 1 | + 3 -

De belangen 'de overheid', of eigenlijk, vd politici en hun vrindjes prive, liggen niet altijd op 1 lijn met die van het merendeel vd bevolking. In CH hebben ze mede daarom bindende (ook initiatief) referenda. In NL hebben we parlementaire 'democratie' waarbij poltici met leugens en package deals de meerderheid een rad voor ogen draaien, als waren het 2e hands auto verkopers.

Poekieman | 16-08-18 | 14:35 | + -1 -

De economie draait volop... eigenlijk zou Den Haag net als Amerika de belasting voor bedrijven en winkels moeten verlagen.
Een BTW verlaging van 21 naar 18% is bij deze goede economie en lage werkloosheid - op zijn plaats.
Maar wat doet Rutte.... hij verhoogt de BTW van 6 naar 9 procent.
Dit betekent in 2019 voor supermarkten, horeca en winkels een afdrachtsverhoging van 3 miljard euro - Den Haag is er blij mee.

Maar over een jaar of drie krijgen we ook weer een recessie met minder werkgelegenheid. Dan zul je zien dat veel winkels de BTW (van 21 en 9 procent) niet kunnen ophoesten en de deuren moeten sluiten.
Ook zie je dat gezinnen waarbij vader of moeder de baan verliest... de hypotheek niet meer kunnen betalen.

Het kan plotseling omslaan en dan worden de problemen hier enorm.
We hebben veel meer ambtenaren en rijksuitgaven dan 5 jaar geleden... ook is het kostenplaatje voor opvang, zorg, huisvesting en langdurige uitkeringen aan migranten (vluchtelingen) aanzienlijk gestegen.

Bij de eerstkomende recessie gaat het heel erg fout in Nederland zowel bij bedrijven als bij particulieren... met een overheid die niet weet waar ze het geld vandaan moet halen - waarbij je zult zien dat rijke en werkende mensen dit land zullen ontvluchten.

sociaal_econoom | 16-08-18 | 04:46 | 2 | + -5 -

Winkels betalen zelf geen BTW, aan een hogere BTW gaan ze dan ook niet failliet. Misschien dat er daardoor minder wordt verkocht, maar de BTW MOET altijd volgens fiscale wetgeving in rekening worden gebracht. Het zelf betalen van BTW door winkels is NIET toegestaan.
Als vader of moeder hun baan verliezen, krijgen ze eerst 2 jaar WW. Dat betekent een einde van die 3 vakanties per jaar, maar hun huis kunnen ze blijven betalen.
Het verlagen van belastingen in hoog conjuctuur dagen, zoals nu, is buitengewoon dom. Je zorgt dan voor een oververhitte economie.
Daar nu te zorgen voor een lagere staatsschuld quota kun je in recessie tijden de schuld laten oplopen waardoor je dan niet de belastingen hoeft te verhogen en je niet NOG een klap verkoopt aan de economie.
Lag je te slape tijdens economie les?

ZwarteDag | 16-08-18 | 10:12 | + 6 -

Het valt me op dat u overal een uitgesproken mening over hebt, maar dat het u echt ontbreekt aan begrip en kennis van zaken. Kortom: u overschat uw kennis en inzicht.

zeeman73 | 16-08-18 | 11:06 | + 3 -

Mythe 1 (hier veel gezien): de ecb kan rente niet verhogen want dan gaat knoflokië failliet. Italië betaalt momenteel echter al 3,1% zonder veel moeite, dus de ecb kan haar tarief makkelijk naar 2% schroeven zonder dat Italië meer rente gaat betalen (haar rente wordt niet bepaald door ecb rente’s). Omdat de gemiddelde rentevast periode voor nieuwe hypotheken 16 jaar is, heeft dit voor bestaande hypotheken geen effect (nieuwe aanvragen donderen in elkaar en daarmee ook de nieuwbouw).
Mythe 2: de hypotheken zijn te hoog. Maar de hoogte van de hypotheken is niet bepalend, vraag dat maar aan monte dei Paschi, maar het risico op non-performing. Je kunt beter als bank een heel hoge hypotheek hebben verstrekt met een laag npl risico dan een lage hypotheek met een heel hoog npl risico. Iets wat in toezichthouder land nog altijd niet goed begrepen wordt tot mijn verbazing.
Mythe 3: de risico’s voor NL banken zitten in hypotheken voor consumenten! Absoluut NIET, waarom is een ratio van 15% voor consumenten WEL een risico en 40% voor bedrijven NIET? Ook hier is weer die beruchte blinde hoek van toezichthouders, dit gaat ze bij de volgende crisis nog eens opbreken!

ZwarteDag | 16-08-18 | 01:42 | 6 | + 5 -

Ps. Beide beweringen zijn wetenschappijk onderbouwd, beide zijn ook uitvoerig onderzocht...

ZwarteDag | 16-08-18 | 10:01 | + 2 -

@ZwarteDag: zowel in 2006 als 2009 lag de hypotheekrente beduidend boven de spaarrente. Rente op 15 jaar lag begin 2006 op 4% en begin 2009 zelfs op 5,8%. Inderdaad een serieuze stijging, zelfs méér dan wat u hieronder aangaf. Maar de spaarrente lag in die periode tussen de 2,5% en 2%. Nog steeds een ruime marge voor de banken dus.
Het probleem dat zich stelt is dat de spaarrente intussen het nulpunt heeft bereikt en dat de hypotheekrente vanzelfspreken mee naar beneden is gegaan. De ruimte tussen beide is echter slechts 1 of maximaal 1,5%.
Mijn punt is dat een gigantisch aantal mensen onlangs geleend heeft of dit jaar nog een lening afsluit tegen ca. 1,5% en dat dit voor 20 jaar vastligt. Als de spaarrente tijdens die 20 jaar boven de 1,5% uitkomt kan het verschil enkel dichtgereden worden door nieuwe hypotheken tegen een hoger tarief. Maar dat moeten er dan wel héél veel zijn, zoniet zullen heel wat banken overheidssteun nodig hebben.

Nonkel Frituur | 16-08-18 | 10:18 | + 1 -

Beperkte input mijnerzijds: sinds de vorige crisis is het percentage hypotheken in handen van banken ook fors gedaald. Van >70% naar <50% voor het trio ABN, ING en Rabo. Long term gaat de LTV ook nog eens dalen, doordat de aflossingsvrije hypotheken sinds 2013 zijn verdwenen en mensen dus (annuitair of lineair) naar 0% LTV gaan in 30 jaar (of 40 jaar). Het risico van non-performing loan van een object met een LTV >100% is dan ook steeds kleiner, om maar te zwijgen over de bloating van de borgstelling van de NHG (factor 2 in 2008-2018).

Voireaton | 16-08-18 | 22:21 | + 0 -
▼ 3 antwoorden verborgen

Rente in Europe (euro zone) gaat niet omhoog de komende 20 jaren. indien ze het toch zouden proberen storten landen in zuid Europa in en is het over en uit met de EU.

Methylfenidaat | 16-08-18 | 00:16 | 1 | + 4 -

Hoeft niet. Je gaat er - denk ik - van uit dat deze landen niet nog meer zouden kunnen lenen, om daarmee de rente te kunnen betalen. Maar die markt doet er in Draghi-whatever-it-takes land niet toe, is er niet. Draghi koopt sowieso alles, linksom of rechtsom, met verzonnen geld.

Dat geld zal dus minder waard worden - en laat dat nou precies zijn waar 'men' naar streeft...

Poekieman | 16-08-18 | 08:33 | + 0 -

'Voor De Nederlandsche Bank de reden, en ook omdat de bank der centrale banken BIS daar opdracht voor heeft gegeven, om eens te kijken wat er gebeurt als de rente stijgt.'

Als mijn tante klootjes had gehad was het mijn oom geweest.
De EU is Amerika niet en NL is wel de EU. Doemscenario's zijn niet meer realistisch voor de EU maar voor de USA wel, het is hier een alles of niets scenario. De rente blijft laag tot in de eeuwigheid of alles flikkert in elkaar. Een tussenweg zullen we in de EU niet hebben, in tegenstelling tot Amerika.

Tsaaah | 15-08-18 | 22:08 | + 1 -

Klaas Knot kan rekenen. Maak hem voorzitter van de ECB als Draghi aftreedt.

mona | 15-08-18 | 21:52 | + 9 -

www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/38/overh...

In de eerste helft van 2017 daalde de staatschuld met 14 miljard tot onder de 60 % van het BBP.

Blijkens de gegevena.uit dit artikel zitten bedrijven en particulieren er voor 220 % in, waarbij particulieren procenteel een.schuld hebben, die nagenoeg 2 x het Europees gemiddelde bedraagt.

Wat is Nederland toch een gaaf land.

netniet | 15-08-18 | 21:46 | 3 | + 4 -

Die andere Europeanen hebben dan weer geen pensioenpot van tig miljard. Als je die meeneemt is het plaatje prima vergelijkbaar.

Mauguio | 15-08-18 | 22:13 | + -2 -

Komt dat niet vooral door de hypotheken hier in NL, die hoog zijn omdat er hypotheekrenteaftrek is?

zeeman73 | 16-08-18 | 09:41 | + 2 -

Een groot deel van die huizenkopers werkt net en heeft dus amper pensioen opgebouwd.

Raider Twix | 16-08-18 | 14:32 | + -1 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken