Je kinderen volledig onterven lukt nog steeds niet

Je mag een hoop met je eigen geld, maar het volledig onterven van je kinderen hoort daar niet bij. Dat zegt een Amsterdamse rechter vandaag in een zaak waarvan we de details wegens ingewikkeld verder compleet links laten liggen. Wel gaan we in op de vraag waarom ouders eigenlijk dat stukje testeervrijheid moeten missen om hun kinderen niks na te laten. In het kort de regel bij erfenissen: stel één ouder, twee kinderen. Ouder dood, dan hebben de kinderen ieder recht op de helft van het nagelaten vermogen. Regel je bij testament dat de dochter alles erft en de zoon niets (dat kan wel), dan heeft de onterfde zoon toch altijd recht op de helft van wat hij zou krijgen zonder testament. Hoeftie niet op te vragen, mag wel. Dat minimale recht op een stukje vermogen van de overleden ouders heet legitieme portie (en bedraagt in het voorbeeldje hiervoor een kwart van de erfenis. Veel meer hierover hiero). Maar druist dat, zo luidt een vraag in de zaak van vandaag, niet allemaal in tegen het recht om te doen en te laten met ons eigendom wat we willen, zoals neergelegd in artikel 1 van het Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden?

Veel streepjes

Nee zegt de rechter. Je mag een hoop met je eigendom, maar overheden hebben het recht om daar paal en perk aan te stellen. Dat is de reden waarom u niet zonder vergunning uw woning kan vertimmeren tot hoerenkast of op sommige plekken in Nederland de woning via Airbnb niet langer dan 60 dagen kunt verhuren, of beide. Waarom de overheid ooit heeft besloten dat ouders niet zelf mogen bepalen of de kinderen iets erven, gaat als volgt:

'- de rechtsovertuiging dat aan kinderen een deel van de nalatenschap van hun ouders toekomt;
- de preventieve werking van de regeling van de legitieme portie, omdat daardoor veel familiemoeilijkheden worden voorkomen;
- de bescherming van kinderen tegen bevoordeling van een willekeurige derde, maar ook van het ene kind boven het andere, reden waarom de wetgever de ongewenste gevolgen van het subjectieve oordeel van de erflater, dat soms sterk beïnvloed kan worden door emoties van tijdelijke aard, tot op zekere hoogte behoort te beperken door het handhaven van een aanspraak van de kinderen op een breukdeel van de waarde van de goederen der nalatenschap;
- het voorkomen dat door afschaffing van de legitieme portie de gevallen toenemen waarin het testament wordt aangetast op grond van het ontbreken van verstandelijke vermogens of wegens wilsgebreken;
- de bescherming van oudere kwetsbare personen doordat de legitieme portie aan de mogelijkheden van beïnvloeding door een derde ten behoeve van zichzelf een grens stelt:
- het bevorderen van een gelijke behandeling van de eigen kinderen;
- (voor een deel) bescherming van de gemeenschap, om te voorkomen dat een kind dat is onterfd omdat het een nietsnut is en op andermans zak leeft, van gemeenschapsgelden leeft'.

Ga naar de West!

De rechter noemt die redenen vandaag nog steeds voldoende overtuigend om de legitieme portie heel te houden. Mocht u nu erg balen van deze situatie, dan kunt u twee dingen overwegen: 1) wachten, want net als u vindt 40% van de Nederlanders en het overgrote deel van de rechtswetenschappers dat de legitieme op de helling moet en de politiek denkt erover na. Of 2) u kunt gaan wonen op de Antillen, de plek binnen ons koninkrijkje waar onterven wel kan (wegens andere familiebanden en om rijke Nederlanders aan te trekken die een bloedhekel hebben aan hun kinderen).

Bijschrift foto:
WIJCHEN - Fabian de la Croix, eigenaar van een verfbedrijf, spuit een plant met een groene kleurstof. De schilder uit Wijchen laat met verf met een speciale voeding dorre planten er weer gezond uitzien. ANP BART MAAT  07-08-2018 ANP

Reaguursels

Inloggen

Ik heb veel kinderen maar die heb ik allemaal niet erkend. Dus dikke vinger!

mrjixies | 08-08-18 | 18:49 | + 1 -

Gewoon je vermogen in een stichting o.i.d.; en deze geeft een niet-opeisbare lening uit tegen 0% rente zonder aflosverplichting :)

FW Ta-183 Huckebein | 08-08-18 | 14:10 | + 0 -

Dan heb je als moslim eindelijk geen probleem meer om je dochters minder te geven dan je zoons.

laatmaargaan | 08-08-18 | 13:28 | + 1 -

Ik hoor hier allemaal mensen zeggen; dit kanniet en dat kanniet, maar dat is allemaal onzin want wat niet kan is nog nooit gebeurt. -Gerard Reve-

streknek | 08-08-18 | 12:35 | + 1 -

When you are dead, you don't have a problem with that because you are dead. Only other people have a problem.
When you are stupid it's the same.
Geef je geld uit terwijl je leeft en je hoeft niemand te onterven.

The2Amendment | 08-08-18 | 11:34 | + 2 -

Redenen voor het niet kunnen onterven is de belasting. Drempelbedrag bij de partner is (dacht ik) 600k, bij kinderen 20k. Geld dat Mark en consorten graag willen hebben.

hangtiet met knoop | 08-08-18 | 11:31 | + 3 -

Ik heb geen geld en geen kinderen, probleem opgelost.

Hangtietsmurfin | 08-08-18 | 10:25 | + 6 -

Geef alles dan weg met warme hand, en smijt de rest over de balk. Ik heb zelf geen kinderen (redelijk bewust, wil die verantwoordelijkheid niet dragen) dus de enige die blij wordt nadat ik de pijp aan maarten heb gegeven is de fiscus. Ergo, alles in een kussensloop en dat mijn nabestaanden (lees vrienden/vriendin) er een mooi belastingvrij feestje van mogen vieren.

petros666 | 08-08-18 | 10:22 | 2 | + 2 -

Let wel op de vrijstelling, je mag maar een klein bedrag per jaar belastingvrij doorgeven.

Analia von Solmsch | 08-08-18 | 14:37 | + 0 -

Die vlieger gaat alleen niet op bij de legitieme (waarmee uw nalatenschap niet te maken krijgt, aangezien u geen kinderen heeft). Bij de zogenaamde legitimaire massa ook schenkingen bij leven moeten worden opgeteld. Dat levert nu juist zoveel ellende op, omdat de legitimarissen van alles uit de kast halen om aan te tonen dat de erflater schenkingen heeft gedaan, waardoor hun legitieme vordering groter wordt.

7an-Pau1 | 08-08-18 | 14:42 | + 0 -

Als ik dood ben heb ik geen pijn, geen zorgen en geen problemen meer.
Wat ik bezit kan ik niet meenemen. Regel de zaken goed van te voren dan is dat in kannen en kruiken. Ik schenk op dit moment al maandelijks aan mijn 3 kinderen, binnen de vrijstellingen. Daar hebben ze op dit moment, met eigen opgroeiende kids, wat aan. Ze besteden het met verstand en denken aan hun toekomst.
Mijn kinderen zijn niet hebzuchtig, ze gaan serieus met hun zaken om, dat is een goede basis.

Memek | 08-08-18 | 10:01 | + 6 -

Je kunt ook gewoon op Curacao gaan wonen en na 3 jaar kun je je kind onterven. Of in de UK of de Bahama's etc etc. Wil je in NL blijven wonen stop je alles in bv een Bahama trust. Kinderen hebben dan wel volgens nl recht, recht op de legitieme maar krijgen het in de Bahama's het er nooit uit. Wel het geld dan niet in de EU zetten, want dan kan beslag op de bankrekening worden gezet.

Zatkniss | 08-08-18 | 09:40 | + 3 -

Toch blijft het betutteling. Stel je hebt een aardig vermogen, je hebt je kinderen een goede opleiding gegeven en ze hebben allen een huis, goede baan, enzovoorts. Als je dan bij je volle verstand besluit dat je kinderen al genoeg hebben en je wilt alles nalaten aan een goed doel waar je al je hele leven achter staat, dan is het toch vreemd als de overheid je dat verbiedt?

Franker | 08-08-18 | 09:36 | + 2 -

Al die verhalen over golddiggers en zorgverlenende dochters ten spijt, blijft de situatie dus wel zo dat mensen niet zelf mogen bepalen aan wie ze hun eigen bezittingen willen nalaten. Waar komt het idee vandaan dat de eigenaar bij leven en welzijn niet zelf mag bepalen dat een van de twee kinderen de erfenis krijgt en de ander niets, en dat is natuurlijk heel vreemd. Ik begrijp niet op basis van welk onderliggend principe je dat niet zelf zou moeten kunnen bepalen, het is tenslotte je eigen geld. Er is verder geen enkele verplichting beide kinderen gelijk te behandelen bij leven, dus waarom wel daarna? Je mag een van je twee kinderen in een kleinere kamer stoppen, voor de een wel een opleiding betalen en voor de andere niet, etc. Waarom zou je niet bij leven kunnen bepalen dat je erfenis volledig moet gaan naar het kind dat het financieel lastig heeft en zijn of haar carriere opzij zet om jou te verzorgen, en niet naar de lampswans die niets doet, nooit langskomt, maar zit te rentenieren op een tropisch eiland omdat het ooit toevallig de loterij heeft gewonnen? Waarom wordt er hier in Nederland zoveel inbreuk gemaakt op het eigendomsrecht van geld waar al meerdere keren belasting over betaald is?

Jan Slot | 08-08-18 | 09:30 | 1 | + 2 -

Nou Jan, op al die vragen staan netjes antwoorden hierboven.
Voornaamste reden is om de erfegenamen van legio ouderen, die makkelijk te manipuleren of zelfs wilsonbekwaam zijn, te beschermen tegen uitvreters. Dezelfde soort uitvreters die de enkeling wil uitsluiten voordat hij zelf niet meer zo helder is.

HA, BIER!1! | 08-08-18 | 12:07 | + 0 -

Als je alles aan één kind geeft en de rijken blijven met elkaar trouwen, blijft er uiteindelijk één bezitter van alles over.
Onder de elite ontstaat er dan een soort huwelijksmarkt die zich richt op het samenvoegen van bezit. Dit gebeurde in de middeleeuwen en leidde uiteindelijk tot enorme concentratie van bezit (b.v. Habsburgers). Het verschil tussen rijk en arm werd erg groot en dit leidde weer tot revoluties (i.e. de Franse). De revoluties maakten een einde hieraan in een aantal landen. De climax was de eerste/tweede wereldoorlog.
(Lees "Democracy in America" van Alexis De Tocqueville voor interessante achtergrond)

rtenhoor | 08-08-18 | 08:26 | 2 | + 2 -

Doe even je aluhoedje af, dan krijgen je hersens meer lucht.

HA, BIER!1! | 08-08-18 | 12:08 | + 0 -

@Ha,bier: geen aluhoedje nodig, alom bekend hoe de koningshuizen met elkaar trouwden, of met nieuwe allianties elkaar bevochten.
Koning-Stadhouder Willem III is zo op de Engelse troon gekomen.

Analia von Solmsch | 08-08-18 | 14:42 | + 0 -

Stel ik heb 2 kinderen (een dochter en een zoon)... ben oud, hulpbehoevend en geestelijk een stukje minder.
Dochter komt vaak bij mij over de vloer en mijn zoon komt bijna nooit.
Nu komt de dochter bij me met een stuk van de notaris waarin staat dat zij alles erft en haar broer krijgt niets.... als ouder iemand zet ik mijn handtekening om van het gezanik af te zijn.
Het is goed dat dit dan niet rechtsgeldig is, deze dingen zouden anders dikwijls plaatsvinden - dat net voor iemand dood gaat wordt geregeld dat de een alles krijgt en de andere kind(eren) niets.

sociaal_econoom | 08-08-18 | 05:36 | 1 | + 2 -

Denk als dit zou kunnen... dat de kinderen als ik dood ben grote ruzie krijgen en elkaar de hersens willen inslaan.

sociaal_econoom | 08-08-18 | 05:39 | + 1 -

Ik zou mijn dochter nooit onterven, maar ik vind dat mensen mogen doen met hun geld mogen wat zij willen. En ik heb nog wel wat ideetjes om een kind niets te geven. Bewaar je geld cash in een kluis bij de bank en geef alleen die favoriete zoon de sleutel. Of maak een stiching Mijn Favoriete Zoon, stort bijna al je geld in die Stichting en zorg dat na je overlijden geld uitgekeerd wordt aan die favoriete zoon. Dan is je geld al bij leven weggegeven. Als je via het buitenland gaat (trust) moet het helemaal geen probleem zijn denk ik. Of zou je een woningverhuurbedrijf op kunnen richten waarin jij en zoonlief een onevenredig deel geld storten (jij 1 miljoen, zoon 1 euro), waarbij aandelen na overlijden op een bepaalde manier vervallen. In de VS kan dat, in Nederland zal er ook wel iets voor te bedenken zijn.

Cowboy Henkie | 07-08-18 | 23:13 | 3 | + 4 -

Werkt allemaal niet wat je zegt.
Bij leven schenken = schenkbelasting.
Stichting = schenkbelasting
Geld uitkeren = inkomstenbelasting
Buitenlandse trust = irrelevant want ontvanger woont in NL en is dus NL belastingplichting
Aandelen vervallen = Fraude
Nog meer onzinnige ideeen?

ZwarteDag | 08-08-18 | 01:06 | + 3 -

@ZwarteDag | 08-08-18 | 01:06 | + 0 -

Stichting kan misschien wel werken. Maar dan kan je het misschien beter anders aanpakken. Stel je hebt 1.000.000 EUR. Stort het in een stichting. Hoeft niet in 1x, kan over een aantal jaar. Kan je dan toch verrekenen met inkomstenbelasting, want een gift, correct?

Maak er een soort van "goed doel" (weeshuis in Cambodja oid) van. Zoals zo veel rijke mensen doen. Neem zoonlief in dienst als CEO. De stichting plaatst het complete bedrag in aandelen, indexfondsen, etc… en genereert op die manier inkomsten. Eventueel aangevuld met giften van derden. Misschien is het gemiddelde rendement dan 5% per jaar na inflatie. Betaal 4.5% aan zoonlief en 0.5% aan weeshuis. Heeft zoonlief 45.000 EUR per jaar waar hij niets voor hoeft te doen behalve misschien eens per jaar een klein bedrag over te maken. En dat weeshuis in Cambodja is vast ook wel geholpen met een gift van 5.000 EUR per jaar.

Idealiter zorgt je dat het vermogen elk jaar iets toeneemt, zodat de jaarlijkse uitkering naar zoonlief steeds groter wordt.

Is zo'n soort constructie niet wat veel superrijke mensen doen (met name in de VS)? Ze hebben immers allemaal een eigen stichting. En dan kunnen ze ook nog af en toe pochen dat ze weer 1.000.000 gedoneerd hebben aan goed doel.

Ook handig aan zo'n constructie is dat als zoonlief met een vrouw trouwt die uit is op zijn centjes, dat ze niet automatisch mede-eigenaar wordt van zo'n stichting door trouwen.

DolfWeerwolf | 08-08-18 | 07:03 | + 4 -

ZwarteDag | 08-08-18 | 01:06 | + 2 -
Jij hebt nog nooit van de APV wetgeving gehoord en ik ga het niet uitleggen. Zoek het zelf maar op

Zatkniss | 08-08-18 | 09:43 | + 0 -

Hmm. Nou, lijkt me zo:
Heren, "don't stick your dick in crazy", en
Dames: het leven kan best ook wel geweldig zijn zonder dat je jezelf hebt laten overhalen om met alle geweld toch kinderen uit te poepen.
M.a.w. voor beiden: denk nou eens even na, vóór de - kennelijk pil- en condoomloze - daad.

Scheelt een hoop gedonder.

EefjeWentelteefje | 07-08-18 | 22:45 | 1 | + 1 -

Hoi, neukon?

HA, BIER!1! | 08-08-18 | 12:16 | + 0 -

Hier is helemaal niets mis mee en dit moet vooral zo blijven. Als je ziet wat voor gold-diggers er op zoek zijn naar oudere mannen met een beperkte levensverwachting, dan zie je direct het nut van deze uitspraak in.

B0kito | 07-08-18 | 22:33 | 1 | + 6 -

Het gaat hier om het kindsdeel, niet om de partner...

Bytemaster | 07-08-18 | 22:59 | + -2 -

Natuurlijk kan het je hebt alleen maar een foute notaris nodig die zegt mevrouw U kunt gewoon alles opmaken daar kan niemand iets tegen doen.
Of gewoon 1 alles toeschuiven voor een zacht prijsje en de ander alles op laten maken,de rest blijft gewoon met niks achter.
Sterker nog de rechterlijke macht geeft de eerste partij gewoon de mogelijkheid.
Dus fuckof met het kan niet het gebeurt gewoon!!!!!

likdoorn | 07-08-18 | 22:20 | 3 | + 2 -

Hoezo is het een foute notaris als hij zegt dat mevrouw ook alles gewoon kan opmaken? Dat lijkt me een uitstekend, en legaal, advies.

Arjan | 07-08-18 | 22:33 | + 3 -

Giften of bevoordelingen moeten worden ’ingebracht’ in de te verdelen nalatenschap. Degene die in je voorbeeld met niks zouden achterblijven kunnen hun legitieme alsnog opeisen bij de ontvangers van de ‘verdwenen’ nalatenschap

Buerman | 07-08-18 | 22:55 | + 0 -

Arjan de notaris heeft het over haar in vruchtgebruik gestelde deel dus jou geld waar ze geen rente aan jou over hoeft te betalen maar b.v wel rente uit kan derven.
zwart wit gezien ls ze dat op een andere manier wegsluist is het gewoon diefstal.
En van rechtswege niks tegen te doen zolang ze nog leeft.

likdoorn | 08-08-18 | 09:50 | + 1 -

Vergeet het maar. Ook in Nederland kan het gewoon maar je hebt er een corrupte taxateur en een notaris voor nodig die de andere kant op kijkt en voor wat geld is er in die kringen met een envelopje veel te regelen. Je mag de legitieme portie namelijk in natura uitbetalen en de keuze is voor de executeur testementair. Stel dat die bijvoorbeeld het middeleeuwse familiezilver op een ton taxeren dan kan dat gewoon. Het grappige is dat de blijde ontvanger van de erfenis er ook nog eens belasting over mag betalen. En dat moet wel even cash, want ja, de fiscus wil geen middeleeuws familiezilver. Die laat het dus wel na om de erfenis op te eisen en kan zijn erfdeel schudden. Hoe ik hier aan kom? Omdat ik er zelf slachtoffer van geworden ben. Dus vergeet wat hier staat: Als uw schoonmoeder u 100% wil onterven dan is dat gewoon mogelijk.

jan-lul-de-behanger | 07-08-18 | 22:09 | 1 | + 10 -

De legitieme is een aanspraak in geld op basis van de waarde van de nalatenschap. Due moet dus in cash worden uitgekeerd. Die erfbelasting kan je dus gewoon betalen. En van je schoonmoeder erven heeft niets met een legitieme portie van doen.

Buerman | 07-08-18 | 22:37 | + 4 -

Stel je voor dat je met je eigen geld zou kunnen doen wat je zelf wil, dat je de volledige controle hebt over je eigen bezittingen. Pffff de gedachte alleen al. Dan zou de overheid niet eerst inkomstenbelasting kunnen heffen, vervolgens vermogensbelasting, daarna schenkbelasing en ten slotte erfbelasting, en waarschijnlijk nog een stuk of wat andere belastingen, heffingen, leges en accijnsen die ik vergeten ben. Dat moeten "we" natuurlijk niet willen "met z'n allen".

Jan Slot | 07-08-18 | 21:48 | 1 | + 18 -

Idd, rij je naar de kroeg om een biertje te drinken van opa zijn erfenis, betaal je gvd weer 6 keer belasting.

goldsammy | 08-08-18 | 20:04 | + 0 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken