Woningmarktnieuws. Tijd om buy-to-let aan te pakken

Eind vorig jaar liet minister Kajsa Ollongren van woonzaken weten dat 'verdringing van koopstarters zich vooralsnog alleen lijkt voor te doen in Amsterdam, waardoor ik het nemen van landelijke maatregelen om «buy-to-let» af te remmen niet passend acht'. En met buy-to-let wordt dan gedoeld op particulieren die een huisje erbij kopen om te verhuren. Volgens Ollongren een goede zaak omdat buy-to-let bijdraagt aan 'een wenselijke verruiming van het aanbod huurwoningen, met name wanneer die verruiming plaatsvindt in het nog relatief kleine middenhuursegment'. Welnu, beide aannames van Ollongren klinken goed, maar lijken niet te kloppen. Sterker nog, het hele verhaal ligt zo ongeveer 180 graden andersom. Overal in het land verstoten particuliere beleggers koopstarters en worden koopstarters die niet aan de bak komen gedwongen om peperduur te huren. Daarom tijd voor AKSIE! en voor deze Kamervragen van de SP. Somt het allemaal wel zo'n beetje op.

Knagende vragen

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat het aantal huurwoningen in handen van particulieren de afgelopen tien jaar met ruim 40% is gestegen (ingezonden 2 augustus 2018). 

Vraag 1
Hoe beoordeelt u de analyse van BNR Radio, waarin wordt gesteld dat het aantal huurwoningen in handen van particulieren de afgelopen tien jaar met ruim 40% is gestegen en dat inmiddels ruim een miljoen huurwoningen in handen zijn van beleggers, van wie 400.000 particulieren.

Vraag 2
Hoe beoordeelt u de conclusie van enkele wetenschappers, in opdracht van de SP, dat tussen 2006 en 2016 «buy-to-let» met ruim 75% is toegenomen?

Vraag 3
Erkent u net als Jan Kamminga, de voorzitter van Vastgoedbelang, de vereniging van kleine vastgoedbeleggers, dat «de concurrentie op de woningmarkt moordend is en er met de groeiende groep particuliere beleggers niet minder op wordt»?

Vraag 4
Deelt u de mening dat de stellingname van Vastgoedbelang, namelijk dat deze beleggers «... bijdragen aan een groter aanbod van huurwoningen, juist in de sector met een huur tussen € 650 en € 800», uiterst onwaarschijnlijk is? 

Vraag 5
Deelt u de stellingname van interim--directeur Jansen van de Woonbond, die stelt dat veel van de opgekochte woningen – soms na verkamering – worden verhuurd aan studenten of duur verhuurd aan expats, die kortere tijd in een stad willen wonen? Deelt u de mening dat daarmee potentiële eigenaarbewoners en zeker starters van de koopmarkt worden verdrongen, of dat dit leidt tot prijsopdrijving? Erkent u dat een te grote toename van deze vormen van verhuur kan leiden tot het verminderen van sociale samenhang in wijken? 

Vraag 6
Staat u nog steeds achter uw uitspraak dat «... verdringing van koopstarters zich vooralsnog alleen lijkt voor te doen in Amsterdam, waardoor ik het nemen van landelijke maatregelen om «buy-to-let» af te remmen niet passend acht.»?

Vraag 7
In hoeverre deelt u de mening dat ook deze cijfers laten zien dat deze verdringing mogelijk op meer plekken plaatsvindt dan in Amsterdam? In hoeverre erkent u de trend dat «buy-to-let» zich verspreidt naar randgemeentes en zelfs daarbuiten, omdat de marges daar mogelijk nog interessanter zijn voor beleggers? Vindt u het nog steeds verdedigbaar dat u, mogelijk als aanvulling op maatregelen van de gemeente Amsterdam, geen maatregelen wilt nemen om deze «verdringing van koopstarters in Amsterdam» tegen te gaan? 

Vraag 8
Deelt u de mening dat de recente sterke daling van de huizenprijzen in Londen, gemiddeld 11.000 pond lager in één jaar, mede is aangejaagd door belastingmaatregelen waardoor huizen opkopen voor verhuur minder lucratief is geworden voor beleggers? Erkent u dat met deze verandering starters op de woonmarkt in Londen iets meer kansen hebben gekregen? Is dat voor u een reden om uw politiek van laisser-faire met betrekking tot «buy-to-let» te heroverwegen?

 Vraag 9
Hoe kan het dat u «het nemen van landelijke maatregelen om «buy-to-let» af te remmen niet passend acht«, terwijl er een stroom aan berichten verschijnt over de groei van beleggers op de woningmark, die in veel gevallen waarschuwingen of kritische kanttekeningen plaatsen bij deze trend?

Vraag 10
Hoe beoordeelt u de conclusies van enkele wetenschappers, die de opkomst van «buy-to-let» in opdracht van de SP onderzochten, dat «in zowel de drie grote steden als Groningen en Maastricht inmiddels 10 à 15 procent van de koopwoningen, en dertig procent van de woningen van minder dan 50 vierkante meter worden opgekocht door verhuurders. Deze nieuwe spelers op de koopmarkt verdringen potentiële eigenaar-bewoners»?

Naschrift

Bouwen, bouwen, BOUWEN is natuurlijk de oplossing voor veel woningmarktproblemen. Maar zo vlot gaat dat allemaal niet. Momenteel wordt achter de schermen hard gewerkt aan het Belastingplan 2019 dat we te zien krijgen op Prinsjesdag. Prinsjesdag is pas over iets meer dan zeven weken en daarom is er nog voldoende tijd om artikel 14-2 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer uit te breiden met 'indien bestemd voor eigen bewoning' (lid 3 toevoegen met 12% mag ook, maar in ieder geval iets waardoor buy-to-letters net als in het VK meer overdrachtsbelasting betalen dan kopers die willen kopen om er zelf te wonen, opdat de laatstgenoemde groep iets meer kans maakt op de woningmarkt. Meer betoog hier).

Reaguursels

Inloggen

Ik snap niet zo goed waarom zoveel mensen problemen hebben met buy-to-let. Alsof ze het niet kunnen verkroppen dat de winst wordt opgestreken door een particulier en niet door een sosjaale woningcorporatie met minimaal vijf overbetaalde directeuren.

Huisregelneef_III | 05-08-18 | 12:59 | + 0 -

Buy to let aanpakken om mensen te laten kopen? We willen toch meer private huurwoningen en een kleine sociale sector? Vraag naar huurwoningen is zeer groot, dus dit lijkt me symptoombestrijding.

RodeDraak | 04-08-18 | 16:08 | + 0 -

Er is helemaal geen feitelijk tekort aan betaalbare woonruimte.
Als:
- De HRA wordt afgeschaft
- Mensen 50% van de koopsom zelf moeten financieren
- Winst op onroerend goed wordt belast als belegging
- Inkomsten uit huur in box 1 worden geschikt
- expats niet langer meer gesubsidieerd worden
en we eindelijk een keer ophouden om elk jaar een stad aan kansloze immigranten op te nemen

blijkt er ineens genoeg woonruimte te zijn voor iedereen.
Zonder bij te bouwen.

jemagookniksmeer | 04-08-18 | 09:09 | 2 | + 4 -

Onderbouw dat eens? Want ik zie jou alleen maar met jouw grijpgrage handjes in de portemonnee van anderen graaien. Waarom zou als gevolg van dat gegraai de prijs van wonen voor lage-, midden- en hoge inkomens verlagen tot respectievelijk minder dan 300 euro, 600 euro en 900 euro per maand?

Pierre Tombal | 04-08-18 | 10:11 | + 2 -

Schuiven met geld beinvloedt noch de vraag (mensen moeten ergens wonen), noch het aanbod (er komt geen huis extra bij).

Zoals al eerder opgemerkt, de overheid is hier het probleem, niet de oplossing; zie Klassenfeind | 03-08-18 | 19:31

libertat | 04-08-18 | 10:52 | + 0 -

Zoals in vorige DK draad waarnaar het artikel verwijst al betoogd: achterlijk idee. Zoiets moet wel van de SP komen: economisch analfabeet, zelfs basaal logisch nadenken n.v.t., flinke scheut haat tegen de "rijke" kapitalisten en "eigen (pauper)volk eerst".

Want daar komt het op neer: het benadelen van alle groepen die voordeel van buy-to-let hebben (huurders in de vrije sector, studenten, expats, toeristen, verhuurders) ten faveure van het zo rood mogelijk houden van de stad, zodat de "arme" achterban van de SP op een A-locatie kan wonen tegen kunstmatig lage prijs. Terwijl ze bij realistische prijzen waarbij niet gediscrimineerd wordt naar politieke achtergrond maar naar koopkracht, genoegen moeten nemen met een huis op een lagere rang.

En nee, in A'dam wonen is wat mij betreft geen mensenrecht of zelfs maar een Nederlands burgerrecht. Ga maar miepen als we in heel NL worden verdrongen door buitenlanders of "rijken". De voornaamste redenen dat de prijzen blijven stijgen zijn gewoon politiek: lage rente door ECB, hypotheekrenteaftrek, astronomische prijzen voor bouwgrond door kartelpolitiek en het kunstmatig minimaliseren van nieuw uit te geven bouwkavels, in kongsi met de bouwmafia en speculanten die grof geld kunnen verdienen door iets van boerenland (3 á 5 euro per m2) bij toverslag naar bouwgrond (300+ euro per m2) te veranderen.

Noordrijn-Westfalen is dichter bevolkt dan NL, maar bouwgrond en huizen zijn er véél goedkoper. Zegt genoeg lijkt me...

Wol | 03-08-18 | 21:36 | 5 | + 6 -

Zoals gewoonlijk mis je het gemaakte punt volledig. Wil je het nog een keer proberen?

Pierre Tombal | 04-08-18 | 14:00 | + 0 -

Pierre Tombal | 04-08-18 | 14:00 | + 0 -
Het zou helpen als je dat punt maakt op een manier die voor anderen begrijpelijk is.

Als ik even moeite doe: je zegt dus dat in NRW de lagere prijs voor huizen, qua welvaart in het algemeen, volledig gecompenseerd wordt door...?

Want ander snap ik je argument niet. Ja, NRW heeft ook problemen, maar betaalbaarheid van wonen is toch minder dan hier.

Wol | 04-08-18 | 22:06 | + 0 -

Het is heel simpel. Jij wilt lagere huizenprijzen met als kennelijk doel dat je dan meer geld overhoudt. Ik ga er vooralsnog in ieder geval van uit dat jij op dit moment niet in een kartonnen doos onder een brug woont en dat jij jouw huidige woning wel degelijk kan betalen. Jij haalt NRW aan als een plek waar jij jouw doelstelling van geld overhouden door minder uit te geven aan wonen zou kunnen behalen. En ik gaf dus aan dat mensen die daar daadwerkelijk wonen deze utopische doelstelling om de een of andere reden niet waar weten te maken.

Mag jij bepalen of ze daar allemaal een gat in hand hebben of dat het stelsel van werken en leven mogelijk toch een klein beetje complexer is dan jij voor jezelf uitgetekend hebt.

Pierre Tombal | 05-08-18 | 00:08 | + 0 -
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik kocht 4 jaar terug 30 woningen en die verhuur ik voor gemiddeld 700 euro. Een zeer gering rendement. Ik hielp daarmee een prijsbodem te leggen tijdens de vastgoedcrisis. Banken gooiden toen consequent de deur dicht voor beleggers. Balans verkorten was het devies. Klantbelang was -en is- niet in tel. Wat is er mis met vergroten van huuraanbod hetgeen de overheid verzuimt te regelen? Ondanks de bevoordeling van woningbouwverenigingen met belastingvrijstelling en gunnen van voordelige grondposities blijft hun aanbod achter bij de vraag. Het zwaar belasten van uitsluitend particuliere verhuurders met VRH is oneerlijk. De particulier betaalt 1,2% vrh (plus verhuurdersheffing). De woningbouwvereniging betaalt geen 1,2% en verdient gemiddeld slechts 175 euro per woning per maand, Stel je voor dat de woningbouwvereniging ook 1,2 procent (€ 200/mnd) moest aftikken . Oneerlijke concurrentie, doe daar eens wat aan SP! Om particulieren die huurwoningaanbod vergroten in het verdomhoekje te zetten is wel beetje gebrek aan denkvermogen en of wangunst. Als ik minister was zou ik, als deskundige, moeite hebben met het beantwoorden van zoveel onverstand. Een socialist kan wel nadenken over geld maar hij begint daarmee pas als het geld van anderen op is. Dat laat zich dus nog even op zich wachten:-) Ik wens de minister wijsheid bij de beantwoording.

maarten1959 | 03-08-18 | 20:44 | 1 | + 8 -

Wat een ongeloofelijk lul verhaal, ik ben bang dat je er zelf in gelooft. Jij hielp? Ik denk dat jij als moraalridder dat wel hoog op je verlanglijstje had staan toen je de woningen kocht. Oneerlijke concurrentie? Je vergelijkt jezelf nu met een woningbouwvereniging? Laat me niet lachen, oh oh meneertje moet VRH betalen, jongen toch wat oneerlijk. Je wist niet hoe snel je moest reageren omdat je handeltje misschien gevaar gaat lopen? Dan probeer je met je quasi linkse opmerking ook nog eens snel te scharen achter een links stelsel dat je nog steviger in het zadel zou moeten zetten? Jouw idee hoe de wereld er uit zou moeten zien, jij op de 1e plaats, is een reden dat de huizenmarkt er zo slecht bij staat.

pappa | 03-08-18 | 22:39 | + -7 -

Prins Bernhard jr. heeft 359 woningen in Amsterdam.... hij wist toen al dat dit gouden handel zou worden.

sociaal_econoom | 03-08-18 | 20:06 | + 0 -

Het beste is om zelf ergens een stuk bouwgrond te kopen en daar een huis op gaan zetten. Anders kom je nooit meer aan de bak.

sociaal_econoom | 03-08-18 | 20:02 | + -1 -

Fuck die neo-communisten van de SP!

De Nederlandse woningsmarkt is a DECENNIA een totale RAMP omdat de (r)overheid zich permanent met Vraag & Aanbod bemoeid!

Waarom hoef ik me niet jarenlang in te schrijven om een brood te kopen of een auto te huren?!

JUIST, omdat de vrije markt dit soort dingen beter regelt dan de marxistische ambtenaren!

Case closed!

Klassenfeind | 03-08-18 | 19:31 | + 7 -

Zorg dat je maar op 1 inkomen een huis kan kopen. Bouw daar naartoe op basis van de inflatie. 4% inflatie, 4% dichter bij 1 salaris. Dan is het namelijk niet destructief voor de woningbezitters.
Een huis kopen op 1 salaris dat kon vroeger namelijk wel, maar sinds de vrouwen zijn gaan meewerken niet meer. We betalen dus meer werkuren voor hetzelfde. Dus we doen het dom.
Door op 1 inkomen de hypotheekl te baseren gaan we niet steeds meer betalen voor hetzelfde, pompen we het geld niet rond bij de banken maar kan het de echte economie in. Het MKB, reizen, restaurants, loodgieters, automonteurs, zorgpremie desnoods, een tent van de firma de Waard, neerlands trots.
En alleenstaanden kunnen ook weer meedoen.

kloopindeslootjijook | 03-08-18 | 19:22 | + 12 -

Vrije markt is een prima mechanisme, maar soms zijn de belangen niet die van de samenleving en werkt het tegen de bevolking in. Ga daar nou eens over nadenken VVD. Wie betaalt de prijs van de correctie, en wie pakt de winst.

kloopindeslootjijook | 03-08-18 | 19:16 | + 2 -

Ik denk dat er een leger aan vrouwen met topfuncties bij moet komen. Dan kan het haast niet meer fout gaan toch?

TP 1984 | 03-08-18 | 18:57 | 1 | + 4 -

Met een vrouw als minister van woonzaken hadden we al deze problemen niet gehad.

W_F | 03-08-18 | 23:25 | + 0 -

Bouwen met als doel een overschot te creëren is dus géén oplossing. Om te beginnen is er al niemand die geld gaat stoppen in de bouw van huizen die tegen het moment dat ze opgeleverd kunnen worden mogelijk minder opbrengen dan de kostprijs van de bouw. Maar het belangrijkste is nog wel dat leegstaande woningen - een logisch gevolg van een overschot - de bouwkundige staat van aangelegen woningen ondermijnen. Het toch al niet bijster slimme idee kan dus uitsluitend werken voor vrijstaande woningen en daar hebben we er in NL niet zo heel gruwelijk veel van en zeker ook niet in de prijsklasse dat de hier bedoelde doelgroep daar ooit iets aan zou hebben.

Pierre Tombal | 03-08-18 | 18:01 | 4 | + -6 -

Afhankelijk van grootte, grofweg tussen de 100.000 euro en 130.000 euro. Casco wel te verstaan. Dat is dus zonder toilet, badkamer, keuken en technische installatie. En exclusief de grond (ofwel gemeentelijke belasting). In de praktijk zul je voor minder dan twee ton niks meer kunnen bouwen waar jij (of Van Wensen) in zou willen wonen, en dat is dan nog steeds exclusief de grond.

Pierre Tombal | 03-08-18 | 20:51 | + 0 -

@Pierre Tombal | 03-08-18 | 20:51 |
Ergens klinkt dat bedrag me onlogisch hoog in de oren. In verschillende Europese landen worden er zat mooie huizen opgeleverd die ruim onder die prijs zitten, en hoewel ik me dat Oost Europa vanwege het lage arbeidsloon kan voorstellen, kan dat ook in Zuid-Europa al vaak, en daar liggen de lonen nu ook weer niet zo heel veel lager. Ergens krijg ik dus het idee dat je te hoog zit met je schatting, maar ik kan er niet helemaal de vinger op leggen.

potsenmakkert | 03-08-18 | 21:04 | + 2 -

Linkje: www.verbouw-gigant.nl/huis-bouwen-kos...

Refererend naar de het huidige anti-aardgas beleid denk ik zelf eigenlijk dat mijn schatting voor het totaal behoorlijk aan de lage kant is zelfs.

Pierre Tombal | 03-08-18 | 22:21 | + 1 -
▼ 1 antwoord verborgen

Het is in deze draad al een paar keer ter sprake gekomen,

ZZP-ers die het de afgelopen jaren lekker hebben gedaan hebben relatief gezien weinig pensioen opgebouwd. Je kan een FOR laten opnemen voor 9.8% van je winst. Echter als je verder goedkoop woont en niet al te veel uitgeeft (consuminderen), zul je toch ergens naar toe moeten met die poen. Persoonlijk heb ik wil ik mijn spaargeld met zo weinig mogelijk risico ergens wegzetten, echter op een spaarrekening kost dit me gewoon geld. Een groter huis heb ik niet nodig, en ik hoef niet zozeer een Maserati voor de deur te hebben. Dus een tweede huis is een logische investeringsmogelijkheid.

Belachelijk dat in de publieke discussie deze relaties niet gelegd worden.
De hoogte van het FOR percentage is een politieke keuze.
De uitgifte van bouwgrond en de daaraan gekoppelde bestemmingsplannen zijn een politieke keuze.
De keuze om een het vermogen te belasten ten opzichte van een fictief rendement is een keuze.
Het kunstmatig laag houden van de rente op de kapitaalmarkt...

JanFTE | 03-08-18 | 18:00 | + 7 -

Eerst de rente op min 1,1 zetten en dan verwachten dat mensen geen stappen ondernemen... Natuurlijk stop je dan je 2, 3, 4 ton spaargeld in een huisje, als dat 10 % rendement oplevert, minimaal.
Je bent, zoals dat heet, een dief van je eigen zak als je dat niet doet.
En natuurlijk weet de overheid dit. Ze zijn niet gek, of souw.

Er zit dus een rationale aan deze "marktconforme" huurprijzen van particuliere investeerders.
Alles en iedereen aan de goede kant van de streep wil gewoon dat "mindere mensen" (laag geschoold, uitkering of weinig verdienend), opbokken naar de veenkolonieen.
Behalve voor de mensjes die we echt nodig hebben, zoals agenten, leraresjes, ziekenverzorgenden: die mogen in de ring buiten de a 10 gaan wonen voor een middenhuur.
Ziedaar mijn blauwdruk tot 2035.

BenPakdee | 03-08-18 | 17:30 | 2 | + 4 -

Mindere mensen is kul. Ook met een laag inkomen kun je naar de grote steden maar dan woon je op 16 vierkante meter. Half nederland schijnt in Amsterdam te willen wonen maar er is gewoon niet genoeg ruimte vandaar hogere prijzen..

barrykoningen | 03-08-18 | 18:10 | + -2 -

Vertel BenPakdee, hoe haal jij binnen de huidige kaders tien procent rendement op vastgoed. Ik kom niet hoger dan 6,5 procent bruto.

SolidRock | 04-08-18 | 10:50 | + 0 -

De nota's ruimtelijke ordening hebben heel veel mensen erg rijk gemaakt. De burger bleef achter met absurd hoge m² prijzen op postzegelkavels in troosteloze nieuwbouw getto's. Om het tekort op te lossen gaan we kleiner bouwen voor nog hogere prijzen per m² in nog dichter bevolke getto's. Under so weiter.

Yeohan | 03-08-18 | 16:14 | + 12 -

1, 2) De particuliere verhuurmarkt is in Nederland piep- en piepklein. Ook na een toename van 75%,
3) Ja, dus bouw eens wat bij.
4) Zonder onderbouwing deel ik geen stellingen. In mijn omgeving (en dat is dus niet Amsterdam) kopen nieuwkomers in buy-to-let vooral kleinere appartementen, die inderdaad voor ca. €600 - €800 kaal verhuurd worden. Overigens worden ze meestal gemeubileerd / all in aan expats verhuurd.
5) Ja, zie antwoord 4. Maar zie het niet als een verlies van samenhang, maar als een toename van de multiculturaliteit, met al die expats. En wil je iets doen aan de leefbaarheid van de wijk, maar dan niet in het hele land buy-to-let onaantrekkelijk (die expats moeten ook ergens wonen), maar laat de gemeente het - waar nodig, en per wijk - regelen middels vergunningen.
7) Het komt overal voor, en ik vind het eerder een bemoedigende ontwikkeling dat de particuliere verhuur hier eindelijk voet aan de grond krijgt. Als belegging is het uiterst interessant en een ZZP'er moet toch ergens zijn pensioen regelen. Wil je meer betaalbare starterswoningen, bouw ze dan.
8) Hiermee krijgen starters meer kansen ja. En mensen die een huurwoning zoeken minder kansen. Nogmaals: BOUW BIJ
9) Omdat het niet overal een probleem is. Laat de gemeente dit maar regelen, en geef ze daar de wettelijke kaders voor.
10) Bij elke aankoop door een belegger is er voor elke starter die iets misloopt een huurder die woonruimte vindt.

Muxje | 03-08-18 | 16:14 | + -4 -

Gelukkig heeft het dus niets te maken met de influx van gelukseisers die na maximaal 14 weken recht hebben op een woning, als zij eenmaal tot de woningmarkt zijn toegelaten ?

De eerste de beste boerenlul die een grafiek over de ontwikkeling van de huizenprijzen in relatie tot wir schaffen das inziet, komt vast tot een ander inzicht.

netniet | 03-08-18 | 16:10 | + 12 -

Weet je wat een woningoverschot doet met een stad? De economie, veiligheid, tourisme, alles stort in. Wees gezegend met dit (extreme) tekort.

George Foreman | 03-08-18 | 16:03 | 1 | + -9 -

Correlatie is niet gelijk aan causaliteit. Een slechte economie, lage veiligheid en gebrek aan toerisme veroorzaakt ook en woningoverschot. Het meest logisch lijkt het dat het een combinatie van beiden is.

potsenmakkert | 03-08-18 | 21:30 | + 0 -

Starters worden dan ook gedwongen om particulier te huren omdat ze teveel verdienen voor de sociale huur maar te weinig om te kopen of ze moeten eerst sparen om eigen geld mee te nemen. Als je kijkt wat je bij particuliere huur over de balk gooit dat doet dat toch wel een beetje pijn.

Jo Yolo | 03-08-18 | 15:51 | 12 | + 8 -

Woningprijzen

RodeDraak | 04-08-18 | 18:41 | + 0 -

Wat ik zeg dus. Je let niet op de bal. De woningprijs doet er niet toe want die kan 99,9% van de eigenaren toch niet zo betalen. Of het wel of niet betaalbaar is wordt bepaald door de maandlast en die kan voor een woning van twee ton zomaar hoger zijn dan voor een woning van drie ton. Als in: die eerste is onder de streep dus duurder.

Pierre Tombal | 04-08-18 | 21:59 | + 0 -

Hoge woningprijzen maken voor huiseigenaren niet zoveel uit. Voor starters en huurders wel. Huurders betalen hierdoor meer huur.

RodeDraak | 05-08-18 | 11:42 | + 0 -
▼ 9 antwoorden verborgen

Ik stel voor dat de SP bij hun kamaraden in Moskou ff de plannen opvragen voor de typische russische woonbunker. Goedkoop en snel te bouwen. Ook zeer efficient. Allemaal dezelfde keuken, badkamer, WC etc. Super gezelie wonen en je hoeft ook niet jaloers te zijn op de buurman want die heeft precies hetzelfde in zijn kwatiera staan.

Zatkniss | 03-08-18 | 15:50 | + 5 -

Dus de regering bouwt te weinig sociale woningen en in plaats van hun eigen gesubsidieerde woningbouw clubs op de vingers te tikken gaat de overheid zich bemoeien met woningen van iemand anders?

W_F | 03-08-18 | 15:42 | 3 | + 5 -

Te weinig sociale woningen? We komen om in die dingen...

Muxje | 03-08-18 | 16:15 | + 4 -

We hebben niet te weinig sociale woningbouw, we hebben teveel lui, dom, import volk wat er een aanspraak op maskt.

The2Amendment | 03-08-18 | 17:00 | + 12 -

Inderdaad er zijn veel te veel sociale huurwoningen en Jan en alleman woont erin. Niet alleen import.

RodeDraak | 04-08-18 | 16:00 | + 0 -

Tof. Ik stel voor dat we beginnen in 020. Pakken we een van de grootste huisjesmelkers als eerste aan. Ene Bernhard van O. Ff kijken wie van die slappe zakken in Den Haag de ballen heeft om hem in het pak te naaien. Flapdrol Rutte? Kasja van Oranje Nassau? Ik geloof er geen zak van.

The2Amendment | 03-08-18 | 15:29 | + 19 -

Daar hebben we communist v. Wensen weer met zijn belasting verhoging voor buy to let kopers.
Wees blij dat er überhaupt enig aanbod van huurhuizen ontstaat in een markt die totaal verziekt is door teveel sociale woningbouw waardoor er veel te weinig particuliere verhuur is in de marktsector.
Daarbij waarom moet een expat of student wijken voor een starter?
De starter hoeft nou eenmaal niet in Amsterdam centrum te gaan wonen hij kan ook naar Almere of Purmerend uitwijken dat heet marktwerking.

barrykoningen | 03-08-18 | 15:26 | + 9 -

De overheid is hier niet de oplossing maar het probleem.

1. Nederlanders met wat spaargeld worden door de belachelijk hoge spaartaks onder druk gezet om rendement te zoeken.

2. De overheid stelt al decennia lang bestemmingsplannen vast die weinig tot geen ruimte overlaten om woningen te bouwen. Waardoor er een kunstmatig hoog woningtekort ontstaat.

Waarom zouden we markt nog verder verstoren? Waarom niet méér bouwen, op- en aanbouwen? Waarom stoppen we niet met het belasten (van nature risicomijdende) spaarders op een wijze die agressief investeren bijna noodzaak maakt?

Cowboy Henkie | 03-08-18 | 15:22 | + 32 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken