Bloemendaler krijgt €953 van de rijksoverheid. Heerlenees €3.465

Per jaar
Per jaar

Gemeenten leunen gemiddeld voor 60% op inkomsten van de rijksoverheid. In 2017 gaat het dan om €34,3 miljard dat via 78 verschillende uitkeringen de gemeentekas binnenstroomde. Tot en met 2014 was de grootste uitkering die voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), onder meer bedoeld voor ondersteuning van ouderen die tot ver na hun dood zelfstandig moeten blijven wonen. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Jeugdwet (voor jongeren met 'opgroeiproblemen') en de bijstand (die kent u). Qua terminologie hebben we het dan over decentralisatie-uitkeringen, integratie-uitkeringen en natuurlijk de uitkering suppletie VHROSV. Als u heel erg geïnteresseerd bent in de specifieke uitkeringen dan kunt de Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten 2017.pdf doorbladeren, samengesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (Coelo). De resterende 40% inkomsten van gemeenten zijn afkomstig uit de toeristenbelasting, de ozb-aanslag en de kosten voor een vergunning ten behoeve van uw nieuwe dakkapel (kaartje). Voor het overige wijst Coelo er dan nog op dat vanuit de Rijksoverheid in 1980 maar liefst 500 verschillende uitkeringen naar gemeenten vloeiden. En dat het er nu veel minder zijn, maar dat het aantal uitkeringen wel weer oploopt (57 soorten in 2013). Dus werk aan de winkel voor alle ambtenaren die zich bezighouden met verdeelsleutels en de uitkering suppletie VHROSV om de boel wat te tweaken. Kijken wij naar waar bewoners van jong tot oud het meeste en minste van de Rijksoverheid krijgen: 'Heerlen krijgt het meest, €3.465 euro. Daarna volgen Vlissingen (€3.376) en Rotterdam (€3.307)'. Ook leuk: 'Grotere gemeenten en gemeenten in het noorden ontvangen het meeste geld van het Rijk, vooral door hun zwakkere sociale structuur, waardoor meer uitkeringen en meer zorg wordt verstrekt'. Bloemendaal (€953), Midden-Delfland en Blaricum zijn de enige gemeenten die minder dan €1.000 euro per inwoner ontvangen. Gemiddeld bedrag per inwoner in Nederland €1.982. Hippe interactiekaart hiero. Statisch hierna.

Reaguursels

Inloggen

De kosten en uitgaven hiervan worden ieder jaar hoger.
Bij een volgende recessie over pakweg 4-5 jaar komt Nederland geweldig in de problemen.
Dan zien we dat laagopgeleide mensen (waaronder statushouders en arbeidsmigranten) afhankelijk zijn / worden van een bijstandsuitkering.
Plus zien we dat het ambtenarenapparaat sterk is toegenomen in het onderwijs, bij politie, bij gemeenten etc. etc.

Ben bang dat ons bedrijfsleven het gigantisch kostenplaatje over 5 jaar niet meer kan trekken - waarbij een deel failliet zal gaan of naar het buitenland vertrekt. Dan is het over en sluiten met de welvaartsstaat der Nederlanden.

Je kunt nu al voorspellen dat Den Haag en ons land over 5 jaar enorme financiële en maatschappelijke problemen heeft - waarbij rijke en werkende mensen dit land zullen ontvluchten.

sociaal_econoom | 02-08-18 | 06:00 | + 0 -

Na het sluiten van de steenkoolmijnen is een deel van Limburg (in de hoek van Heerlen, Hoensbroek en Kerkrade) er nooit meer bovenop gekomen.

Vlissingen dat zal wel te maken hebben met het gereedkomen van de Deltawerken.

Rotterdam is vanwege het feit dat er in deze stad veel migranten en asielgerechtigden wonen die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben.
Dit is in andere plaatsen ook zo, maar in mindere mate.

sociaal_econoom | 02-08-18 | 05:14 | + 0 -

Haha Heerlen,heb er familie wonen en in de jaren 80 keken ze neer op mij als inwoner uit Drenthe.
Maar in die tijd waren de Drentse vrouwen vooruitstrevende dan die uit Limburg, want ik had het gevoel daar,alsof ik in de jaren 60 was ,vrouwen met opgestoken haar!!!

Simpele Drenth | 01-08-18 | 17:52 | + -4 -

Rotterdam, was dat niet de stad van "niet lullen maar poetsen"?
Deze grafiek laat anders zien. Niet poetsen maar smullen van de rijksbegroting.

Voireaton | 01-08-18 | 13:56 | + 3 -

Nog geen miljoen. We kunnen Amsterdam gewoon een dorp blijven noemen.

W_F | 01-08-18 | 13:39 | + 6 -

Ik zie een causaal verband tussen de hoeveelheid allochtonen en de hoogte van de uitkering per inwoner. Een AZC maakt de uitkering ook hoger.

Haberdoebas | 01-08-18 | 13:38 | 1 | + 6 -

Een AZC is een heel duur iets... niet alleen omdat daar mensen werkzaam zijn ten behoeve opvang en zorg, die via de rijksoverheid betaald worden - de asielzoeker die daar verblijft kost veel geld voor eten, drinken, slapen, zorg, zakgeld en begeleiding... ook hun kinderen.

De kosten hiervan zijn per bewoner een stuk hoger als dat van de ouderenzorg.
Het uitzoeken of men recht heeft op asiel kost veel geld en daarna behoeven ze een ingerichte woning, met extra aandacht en extra begeleiding plus een bijstandsuitkering.
Veel mensen staan er niet bij stil... maar een asielzoeker die zich bij een AZC aanmeldt kost langdurig veel geld.

sociaal_econoom | 02-08-18 | 05:31 | + 0 -

Ik woon in een "minder-dan-620" gemeente. Nog nooit in een gemeente gewoond die meer voor zijn inwoners doet. Alleen geen ambitieuze plannen van politici met profileringsdrang, of een overtollig ambtenarencorps; gewoon op de winkel passen en de burger dienen.
U raadt het misschien wel al: in onze gemeente zijn geen landelijke politieke partijen aan de macht.

jemagookniksmeer | 01-08-18 | 12:38 | 2 | + 1 -

Omdat er geen hoger niveau is om naar door te groeien, ontbreekt het lokale partij-politici volgens u aan ambitie/profileringsdrang? Met als gevolg dat ze dan maar goed op de winkel gaan passen. Hmm, interessante stelling.

In mijn gemeente, (904 euro) werd na de laatste verkiezingen een lokale partij de grootste. Een partij die (lokaal) bekend werd door afsplitsingen/fusies/dissidenten/machtsstrijd. Een soort LFP, maar dan met een zachte g. Die vervolgens een kneiterlinkse coalitie aangaan. Ik voorzie eerder een artikel12 gemeente dan goed beleid.

H. Caulfield | 01-08-18 | 13:06 | + 1 -

Caulfield | 01-08-18 | 13:06
Mijn suggestie beperkt zich tot de conclusie dat een goed gemeentebestuur uitsluitend te formeren is met politici van lokale partijen, niet dat alle lokale partijen uitstekend besturen.

jemagookniksmeer | 01-08-18 | 13:48 | + 2 -

Heerlen.. zelfs de Limburgers schamen zich er voor. Dat is wat 60+ jaar PvdA doet met een gemeente...

Publius | 01-08-18 | 12:38 | 6 | + 6 -

@issieookweer | 01-08-18 | 17:45
Je kunt overal in Heerlen nog gewoon over straat. Bij het emmaterrein was het 30 jaar geleden veel gevaarlijker dan nu. De probleemwijken hebben vooral last van overlast vanwege de lagere sociale klasse. Asociaal gedrag, luidruchtigheid, bedreigingen. Grootste deel van Hoensbroek is ook gewoon OK.

Bytemaster | 01-08-18 | 18:40 | + 1 -

issieookweer | 01-08-18 | 17:45 | + 0 -
Vriend van me woonde tot een paar jaar terug in Palemig. Vond het persoonlijk een mooi en rustig stukje Heerlen. Andere vriend van me woont wat meer bij het station en heeft daar een rijtjeshuis gekocht, wat troostelozer en lastig qua parkeren maar niet enorm onprettig om te zitten denk ik.

Twee jaar terug, ("mijn jeugd") zat ik in Sanderbout (Sittard). Schilderswijk met een hele slechte naam (net zoals Limbrichterveld) maar waar iedereen eigenlijk heel erg oud geworden is en vooral best gezellig buiten bij de voordeur zit met een pintje. Wijk is echter recent herbouwd. Zal een stuk properder volk zijn nu, die drinken vast geen bier meer...

Sjnuffel | 01-08-18 | 20:08 | + 1 -

Is het toeval...?
Dikwijls zijn PvdA gemeenten hierin de duurste gemeenten... nu de PvdA minder kiezers heeft wordt hun rol overgenomen door D66 en GroenLinks - die kunnen er ook wat van.

sociaal_econoom | 02-08-18 | 05:41 | + 0 -
▼ 3 antwoorden verborgen

Zet die gasbel maar weer open. Er zijn een paar grote steden met waanzinnige hobby's.

Deflatiemonster | 01-08-18 | 11:50 | 2 | + 3 -

Als je de gasbel ONDER die steden openzet lost dat wel meer dan 1 probleem op...

ZwarteDag | 01-08-18 | 12:40 | + 5 -

Vooral als het gas eerst vervangen is door CO2.

Poekieman | 01-08-18 | 13:48 | + 2 -

*gniffel* "tot ver na hun dood"

kapotte_stofzuiger | 01-08-18 | 11:27 | + 6 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken