Bijstandskinderen op de havo die niet doorstuderen? De cijfers kloppen niet helemaal

In diverse media las u wellicht over de gruwelijke effecten van het leenstelsel op bijstandskinderen. Sinds 2015 krijg je geen gratis stufi meer, maar moet er worden geleend (alle uitleg bij duo). Dus, zo blijkt uit onderzoek, gaan bijstandskinderen vanaf de havo verhoudingsgewijs minder vaak naar het hbo dan de andere havisten. Liever gaan ze werken of iets anders, want de deplorabele situatie van de ouders zorgt ervoor dat deze kinderen minder genegen zijn een keihoge studielening af te sluiten. Het enige probleem is dat de cijfers in het onderliggende onderzoek niet helemaal lijken te kloppen*. Volgens de onderzoekers zouden meer kinderen de afgelopen tien jaar een vwo-diploma hebben behaald (431.774 over de periode 2007-2016) dan een havo-diploma (323.468). Terwijl dat nou net van een omgekeerde orde van grootte is (zie cbs-statline). Vervolgens komen de onderzoekers met cijfers over kinderen van wie de ouders in de bijstand zitten en normale ouders (instant LOL). Maar die cijfers zijn niet te volgen qua percentages die we zelfs uit het hoofd niet konden narekenen. En toen hadden we er even geen fiducie meer in. Dus qua conclusies zou het allemaal nog steeds kunnen kloppen, maar wij krijgen het op de vroege ochtend niet nagerekend. Geeft wel een mooie grafiek zoals u die boven ziet: percentage havisten met ouders in de bijstand versus ouders die werken en dan de instroom in het hbo.

*update: Juiste cijfers over periode 2006-2017 na de breek.

Later op deze dag zagen we bovengenoemd staatje getweet worden door de onderzoekers. Wij hebben de onderzoekers vervolgens gevraagd om meer concrete aantallen, want die zijn nergens in het onderzoek te vinden. Helaas zijn meer concrete getallen er volgens de onderzoekers 'pas woensdag'. Dus rekenen we even over de duim het volgende uit (en we hebben gevraagd of dat ongeveer klopt en het antwoord was ongeveer ja). Het aantal bijstandskinderen met een havo-diploma over de periode 2006-2017 bedraagt 9.329. Laten we vervolgens aannemen dat in elk van die tien jaren precies een gelijk aantal zijn havo-diploma heeft gehaald. Dat zijn er 933 per jaar. En vervolgens laten we daar de doorstroompercentages uit de grafiek boven op los. In 2014 (voor invoering leenstelsel) bedroeg de doorstroming naar het hbo 85%. In 2016 (gokken we) 76%. Dus in 2014 kozen 85% x 933 = 793 bijstands-havisten voor het hbo. In 2016 daalde dat naar 76% x 933 = 709. Dus dat zijn in absolute aantallen 84 doorstromende bijstands-havisten minder. 

Op het vwo zijn de uitkomsten precies andersom. Daar kiezen (altijd al) bijstandskinderen vaker voor doorstuderen dan niet-bijstandskinderen (grafiek). En na de invoering van het leenstelsel daalde het aantal doorstromer minder hard dan 'niet-bijstandsdoorstromers'. Maar waar hebben we het dan over? Het aantal vwo-gediplomeerden in 2016 bedroeg 34.472. In 2014 33.182. Het aantal bijstands-vwo'ers maakt volgens de cijfers van de onderzoekers 1,2% van die groep uit. In 2014 stroomde daarvan 79% door, in 2016 76%. Dan heb je het op jaarbasis over 15 kinderen minder. 

We hebben gevraagd aan de onderzoekers of deze getallen voldoende zijn om conclusies aan te verbinden. In het artikel van de NOS zegt onderzoeker Ruben van Gaalen over bijstands-havisten en het leenstelsel: "Dit is een van de voorbeelden van toenemende sociale ongelijkheid in het onderwijs". Het leek ons wat kort door de bocht om op basis van zo'n korte periode en zulke lage aantallen stellige uitspraken te doen over het gedrag van de groep bijstandsleerlingen in verhouding tot de overige leerlingen. Van Gaalen laat ons echter weten dat de verschillen substantieel genoeg zijn om deze uitspraken te doen. Iets dat we nauwelijks kunnen geloven.

Want waar hebben we het over?
Wanneer elf of twaalf of zeventien bijstandsleerlingen in 2016 hadden besloten om door te studeren, dan had in de bovenstaande grafiek de rode lijn hoger gelegen dan de zwarte lijn (we hebben geen concrete cijfers, maar iets in die orde). En dan had de conclusie kunnen luiden dat door het leenstelsel naar verhouding meer bijstands-havisten naar het hbo gaan. Leenstelsel zorgt voor meer sociale gelijkheid dus in plaats van meer sociale ongelijkheid! Daarom vrezen we dat we hier te maken hebben met onderzoekers die op missie zijn. Iets te graag wil men de conclusie (laten) trekken dat het leenstelsel niet sociaal is. En dat is zonde en nu is het de onderzoekers gelukt om Nederland in te peperen dat het leenstelsel=onrechtvaardig. Daarom voortaan graag meteen concrete aantallen noemen die laten zien we dat de gruwelijke grafieken met kelderende bijstandsleerlingen (Trouwtje!) eigenlijk best wel meevallen -of statistisch gezien de boude uitspraken helemaal niet dragen. Voor de rest gewoon even wachten tot iedereen en ook studenten met bijstandsouders begrijpen dat ze toch nog steeds gratis geld kunnen krijgen.

Reaguursels

Inloggen

Snap niet dat mensen klagen over het leenstelsel, als ik zou kunnen zou ik nu ook lenen. Ik ben 35 jaar en volg een masteropleiding, geen recht op stufi, betaal alles zelf. Wel een masteropleiding gekozen met 99% werkgarantie en een beter inkomen, dus ga ervan uit dat ik over een paar jaar beter af ben dan nu.

Fresk | 27-07-18 | 16:44 | + 3 -

Je kunt ook in het landsbelang bekijken. Als mensen niet doorleren, is er dan sprake van een soort brain-drain, en gaan we keihard verliezen van de Chinezen? Misschien is een studie Oude Talen heel leuk voor de intellectuele rijkdom der menscheid, maar de TU levert ook een een bijdrage aan de economie. Als de studenten niet na afstuderen meteen de benen nemen.
Als talent niet z'n kansen kan pakken, hebben we daar allemaal nadeel van.

kloopindeslootjijook | 27-07-18 | 15:24 | 1 | + 0 -

Geldt ook voor rijbewijzen. En auto's. En koophuizen (huizenbeziters zorgen voor betere wijken en onderhouden hun huis beter). Dus eigenlijk zouden rijbewijzen, auto's en koophuizen ook gratis door de overheid moeten worden uitgedeeld?

Uiteindelijk is degene met de voltooide opleiding (mits niet culturele antropologie van niet-Westerse samenlevingen of vrijetijdskunde) degene die er het meeste profijt van heeft. En een eigen bijdrage voorkomt snelle stoppers.

Vitaly Chernobyl | 27-07-18 | 19:29 | + 2 -

Men streefde naar een systeem met, in aanleg, gelijke KANSEN.
Nu dat systeem er is, doet men alsof het systeem te allen tijde gelijke RESULTATEN dient op te leveren.

Wering | 27-07-18 | 12:55 | 1 | + 7 -

We noemen dat systeem 'socialisme'

Poekieman | 27-07-18 | 16:36 | + 0 -

Percentages zijn leuk joh. Ook als je de aandelenkoersen volgt. Er zijn aandelen die stijgen wel 30% op een dag. nl. van 3 naar 4 ct.

_kees_ | 27-07-18 | 12:44 | + -2 -

Ik snap het niet helemaal, maar dat komt waarschijnlijk omdat ik al langer buiten NL gewoond en een deel van de ontwikkeling daar gemist heb. Als je HBS/gymnasiumresulaten goed genoeg waren en je ouders het om wat voor reden dan ook niet konden betalen, kreeg je zo'n 50-60 jaar geleden een studiebeurs om naar de universiteit te kunnen gaan, en dat was geen cadeau maar altijd volledig een lening. Nadat je afgestudeerd was (of niet, als je er eerder de brui aan gaf), moest je dat helemaal terugbetalen. Ik kan me niet meer herinneren of ik daar ook nog rente over moest betalen.

Waarom mekkert nu iedereen dat er je je studiekosten terug moet betalen? Wil nou iedereen alles gratis hebben en anderen voor alles op laten draaien? Gewoonweg een zieke mentaliteit, zoiets.

issieookweer | 27-07-18 | 12:00 | 6 | + 2 -

In de tijd waar jij over praat had een bijstandsmoeder het moeten doen met omgerekend 1.100 euro per maand. Wanneer je dan met een startsalaris van 2.500 euro per maand thuiskomt hoef je ook niet te malen over de 280 euro die je maandelijks moet betalen. Dan ben je nog steeds een hele pief. Je wist dus waar je voor werkte. Het probleem is dat tegenwoordig iedereen die 'zielig' is van een rits toeslagen gebruik kan maken waardoor een HBO startsalaris geen donder meer voorstelt en die lening een blok aan het been wordt welke je soms zelfs onder het niveau van de bijstandstrekker terecht laat komen. Kort door de bocht loont het om in dit land arm te zijn en niks te kunnen. Het enige dat ze nog niet hebben weten te beletten is een samenlevingsverband van twee HBO/WO-ers die hun inkomen combineren tot een vrij fors bedrag zonder daarbij het hoogste tarief IB te betalen. Dat gaat binnen een 10-20 jaar nog wel veranderen, want mensen die hun kop boven het maaiveld uitsteken daar houden 'wij' hier niet zo van.

Pierre Tombal | 27-07-18 | 23:30 | + 2 -

Pierre, het minimumloon toen ik begon met werken (1969) was iets over 5000 gulden per jaar. Ik begon met 8.000 gulden, en dat was maar 1.700 minder dan wat mijn vader toen na lange jaren maakte. Als ik dat, uitgaande van het tegenwoordige minimumloon, vertaal naar wat nu ongeveer het niveau is, kom ik inderdaad wel op bijna 2.500 Euro. Ik had dan wel wat meer dan iemand die op zijn 16e was gaan werken, maar ook een grote berg schulden die hij niet had. Daar heb ik toch nog jaren aan afbetaald, dus in wat overbleef om uit te geven was er geen verschil.

issieookweer | 28-07-18 | 09:23 | + 1 -

'''' die hun inkomen combineren ....

Is er geen voordeurdelersbelasting meer?

issieookweer | 28-07-18 | 09:43 | + 0 -
▼ 3 antwoorden verborgen

Bijzonder: In combinatie met het artikel van NOS is de conclusie dus dat 1,2 % van de VWO leerlingen uit bijstandsgezinnen komt: die stromen wél door naar WO (want "zijn extra gemotiveerd omdat WO in hun situatie bijzonder is") en van de havo leerlingen komt 2,2 % uit arme gezinnen maar die stromen verhoudingsgewijs minder vaak door.... en dus zou het 'sociale leenstelsel' op zijn kop moeten?
Of in elk geval 'nader onderzoek nodig'
kan natuurlijk ook zijn dat wie altijd al wilde studeren eerr voor VWO kiest en wie liever werkt en daarna(ast) (avond)opleidngen wil volgen, eerder havo.

Wie vóór zijn 71e jaar (evenals de huidge vijftigers) aan 50 jaar pensioenopbouw wil komen, zal vanaf zijn 21e moeten gaan werken (anders wordt het straks weer één en al treurnis dat jongeren gedurende hun loopbaan niet hetzelfde opbouwen qua pensioen als de huidige eind vijftigers die er nu vaak al meer dan 40 jaar fulltime werken op hebben zitten en toch nog eens 10 jaar door moeten tot hun 68e jaar).

De cijfers van CBS vond ik overigens wel aardig om eens te zien: schooljaar '16/'17 heeft dus opgeteld 184.695 gediplomeerden in het middelbaar onderwijs opgeleverd:
18.66 % VWO - 34.472
25.47 % havo - 47.047
55.86 % vmbo - 103.176
Totaal dus 44.13 % VWO en havo + 55.86 vmbo

Wering | 27-07-18 | 11:48 | 4 | + 2 -

@TuurlijkNiet: de verhoging t/m bijv. het 71e jaar wordt als heel zwaar gezien, maar als je gaat rekenen, valt het (ten opzichte van de huidige generatie vijftigers) eigenlijk nog wel mee. Vooral over het effect dat dit gaat hebben op de pensioenopbouw (in vergelijking met diezelfde vijftiger van nu) verbaast het mij dat dit effect nooit wordt benoemd:

-Eind/pensioenleeftijd
-Starten fulltime werken (mbo = v.a. 20 / WO = v.a. 23 jaar oud)?
-Aantal jaren fulltime gewerkt tot pensioenleeftijd
-Maal 47 gewerkte weken per jaar
-Is totaal aantal weken in loopbaan gewerkt
-Maal gemiddeld aantal gewerkte uren per week
-(Percentage t.o.v. huidige (ft) vijftiger (58 jaar) in loopbaan gewerkt)

1) vijftiger
68 – 18 = 50 jaar * 47 weken x gem. 38 uur = 89.300
2) jongere
71 – 20 = 51 * 47 x 36 = 86.292 (0.9663) t.o.v. 89.300
71 – 23 = 48 * 47 x 36 = 81.216 (0.9094)
71 – 27 = 44 * 47 x 36 = 74.448 (0.8336)
3) Langer gestudeerd / twee studies / wereldreis – tot 30e jaar:
71 – 30 = 41 * 47 x 36 = 69.372 (0.7768)
4) Ná studie parttime werken:
71 – 30 = 41 * 47 x 32 = 61.664 (0.6905)
71 – 30 = 41 * 47 x 28 = 53.956 (0.6042)

Wering | 27-07-18 | 15:45 | + 0 -

in mijn tijd (schoolverlater begin jaren 90) werd altijd geroepen: 10% haalt vwo, 15% havo, 75% blijft daaronder. Nooit nageteld natuurlijk, maar mocht dat correct geweest zijn zet dat deze getallen in een heel bijzonder licht.

F#ckingAwesome | 27-07-18 | 19:22 | + 1 -

@F#ckingAwesome | 27-07-18 | 19:22 |
Ik meen me te herinneren uit 'mijn' tijd 20% VWO, 25% havo, de rest mavo of beroepsonderwijs. Niet dat het veel scheelt met uw cijfers, de conclusie is dezelfde: het niveau van zowel het VWO en de havo is schrikbarend achteruit gehold.

EefjeWentelteefje | 27-07-18 | 20:53 | + 0 -
▼ 1 antwoord verborgen

Oja lenen,
Ben je klaar MAG je je eigen broek ophouden met eigen verdiensten en dan die kut lening waar je nog 30 jaar aan vast zit.
Helemaal feest als straks de halve beroepsbevolking geen hypotheek meer krijgt omdat het kabinet ineens vindt dat die studielening als krediet behandeld moet worden door banken.
= Volgende crash oo de huizenmarkt.

boerk | 27-07-18 | 11:22 | 4 | + -3 -

@H. Caulfield: Deels. De afbetaling van de studieschuld wordt wel als een vaste maand last gezien (inkomsten-lasten berekening), maar in principe niet als schuld, tenzij je een achterstand opbouwt.

Studieschuld staat namelijk niet geregistreerd bij het BKR en daarom mogen kredietverstrekkers niet meenemen in de berekening om het maximum verantwoord krediet te bepalen..

TuurlijkNiet | 27-07-18 | 14:18 | + 1 -

@TuurlijkNiet | 27-07-18 | 14:18: Dank voor de aanvulling. Je houdt jezelf voor het lapje als aspirant koper als je schulden 'vergeet' enkel omdat het niet bekend is bij het BKR.

H. Caulfield | 27-07-18 | 16:02 | + 1 -

Studieschuld telt al mee bij je hypotheek. Niet voor de leennorm, wel voor draagkracht. En het was voor veruit het grootste deel van de studenten al een lening. Ik heb alles ook netjes terugbetaald, en altijd van een basisbeurs/lening geleefd ondanks nul centen van pappie en mammie. Is gewoon gezond.

F#ckingAwesome | 27-07-18 | 19:24 | + 1 -
▼ 1 antwoord verborgen

Die stijging van het aantal vwo-diploma's heeft te maken met drempelverlaging.

Mahatma | 27-07-18 | 11:15 | + 3 -

Gezinnen in de bijstand vormen nu eenmaal een aparte populatie, maar dat wisten we al.

Mijn klomp breekt | 27-07-18 | 11:09 | + 0 -

Kinderen van ouders in de bijstand hebben nog steeds recht op de aanvullende beurs - dat is 380 euro per maand. Je kunt er weliswaar niet van op kamers, maar zeker wel een studie volgen icm. gratis ov. Klein bijbaantje erbij, en je kunt er ook nog een beetje van sparen.

Kartelmaster2000 | 27-07-18 | 11:03 | + 9 -

Niet om het een of ander hoor, maar lezen jullie zelf eigenlijk wat jullie hier op deze site schrijven? Lenen is vies, lenen is bah. En lenen op twee inkomens is zelfs de grootst mogelijke zonde. Maar ik geef toe: lenen voor een HBO studie is zoals @sociaal_econoom reeds aangeeft financieel niet echt interessant omdat je nauwelijks boven het niveau van Bijstand uit kan komen. In ieder geval niet zolang je in egodenken blijft hangen, want van twee keer 2.300 bruto houd je in dit belastingstelsel wel mooi meer over dan van een keer 6.000 bruto.

Hoe dan ook, dat leenstelsel is ruk in combinatie met de nivelleringsdrang. VVD66vdCDA moeten eens een duidelijk keuze maken: óf volledig socialisme, óf een normale prestatiegerichte maatschappij. Want wat we nu hebben is pure suïcide van het intellect in dit land.

Pierre Tombal | 27-07-18 | 10:44 | 6 | + 4 -

Lekker makkelijk praten, als je hbo of wo zou doen zou je die lening haten omdat het een paar jaar geleden nog niet zo was. Mbo krijgt nog steeds een financiering dus de enige voorstanders van dit stelsel lijken mij de mbo'ers. Gelieve je er dan niet mee te bemoeien

HermanHenk | 27-07-18 | 15:12 | + 0 -

@efjeWentelteefje | 27-07-18 | 11:22
Volgens deze site - www.gemiddeld-inkomen.nl/startsalaris... - valt dat bij aanvang toch best tegen. Het exacte bedrag doet verder ook niet echt ter zake. Waar het om gaat is dat een bijstandsmoeder in Amsterdam zomaar 2.000 per maand in de hand gedrukt krijgt. Als je dan 280 euro per maand moet aftikken aan DUO heb je met 2.280 euro netto per maand dus nog steeds niks. Daarvoor moet je dan wel al ruim 3.000 euro per maand bruto maken en dat betekent dat is boven modaal. Lees: levert nog meer extra kosten op voor in ieder geval wonen. Zo even snel gerekend speel je pas quitte vanaf 45.000 bruto per jaar.

PS Uiteraard kunnen jongetjes geen bijstandsmoeder worden, dus als we het referentiebedrag navenant (naar beneden) aanpassen zou een en ander wat haalbaarder kunnen worden. Maar we hebben het dan nog steeds over quitte spelen. Je bent nog steeds dubbeltjes aan het draaien en je boodschappen bij de Aldi aan het doen in plaats van de Marqt.

Pierre Tombal | 27-07-18 | 17:31 | + 0 -

@Pierre Tombal | 27-07-18 | 17:31 |
Wat je zelf al zegt, het aanvangssalaris van een technische mbo/hbo'er is wellicht niet zo hoog, maar voor wie goed is in zijn/haar vak valt er op termijn wel degelijk een redelijk tot goed inkomen te verwachten. Beter in ieder geval dan bij veel 'studies' weetnietkunde.

Verder, volledig met je eens! Ik probeer zo vaak aan vrienden-en-bekenden uit te leggen dat die 'zielige bijstandsmoeder' helemaal zo 'zielig' niet is, dat ze alles bij elkaar aan uitkering, toeslagen, douceurtjes en kwijtscheldingen doodleuk een netto modaal salaris krijgt toebedeeld waar velen gewoon 40 u/w keihard voor moeten stoempen, maar ongeloof is doorgaans mijn deel.
Al toon ik het aan met keiharde cijfers.

Voor de goede orde: als bewindvoerder / SHV' er is dit dus m'n vak.

EefjeWentelteefje | 27-07-18 | 21:00 | + 0 -
▼ 3 antwoorden verborgen

Dat leenstelsel is alleen bedoeld om de emigratie tegen te gaan. De NL-Overheid is zich rotgeschrokken over hoeveel hoger opgeleide Grieken het zinkende schip Griekenland verlaten hebben dat ze maatregelen genomen hebben.
Wanneer mensen een schuld aan de Overheid hebben, dan kan ze worden belet om te emigreren. Wanneer je dus je studie medicijnen afgerond hebt en je besluit om direct na je studie te gaan emigreren naar de VS, dan zul je bij de grens tegengehouden worden omdat je eerst je studieschuld af moet lossen.

Dan ben je een schuldslaaf van de NL-Overheid.

Haberdoebas | 27-07-18 | 10:27 | 7 | + -6 -

@HermanHenk: nee, de hoogopgeleiden uit Griekenland - en ook allerlei andere kansarme/loze landen - vertrekken naar graziger weiden. Portugezen naar Zwitserland, dat soort dingen.

Poekieman | 27-07-18 | 16:42 | + 0 -

Wat een geloel haberdoebas, niemand wordt emigratie belet wegens een studieschuld, en dat gaat ook nooit gebeuren

F#ckingAwesome | 27-07-18 | 19:25 | + 1 -

@F#ckingAwesome | 27-07-18 | 19:25 |
Ik vermoed dat Haberdoebas een DUO-schuld verwart met een CJIB-boete type S, oftewel een strafbeschikking. Met die laatste aan je broek kun je inderdaad door de marechaussee worden tegengehouden op 't vliegveld.

Een DUO-schuld? Haha. 't Zou me niks verbazen als op z'n minst de helft van de backpackende sneeuwvlokjes op weg naar hun zes maanden Australië of Thailand "want ze weten nog niet wat ze willen nu ze afgestudeerd zijn" een fikse schuld heeft bij DUO. Naar mijn weten is er nog nooit eentje tegengehouden bij de gate.

EefjeWentelteefje | 27-07-18 | 21:06 | + 0 -
▼ 4 antwoorden verborgen

Nou, als het daadwerkelijk dat leenstelsel is dat 'bijstandskinderen' (wat een idiote term) weerhoudt van verder 'studeren', dan hebben ze in ieder geval één ding toch geleerd van de ouders... lenen is doorgaans niet slim.

Behalve natuurlijk voor een goede opleiding (liever geen communicatie'wetenschap' oid), dan is lenen juist zeer verantwoord.
Kennelijk Les 2 Leenkunde vergeten.

EefjeWentelteefje | 27-07-18 | 10:18 | + 8 -

Bijstandskinderen leren van thuis... dat je met een bijstand - waarbij je gebruik kunt maken van de zorg en huurtoeslag en de diverse potjes en tegemoetkomingen van de gemeente... netto meer te besteden hebt dan iemand met een midden-inkomen die de hele dag moet werken.

Indien je met werken minder verdient dan 2300 bruto per maand - dan kun je beter niet gaan werken.

sociaal_econoom | 27-07-18 | 10:04 | 1 | + 22 -

Klopt, je komt er alleen uit als je vanwege je zelfrespect liever werk en minder hebt dan afhankelijk bent van de overheid.

fiscalist | 28-07-18 | 11:39 | + 1 -

Misschien hebben de kinderen van ouders uit de bijstand, ook de genen en arbeidsethos meegekregen van ouders uit de bijstand.

lulhannel1930 | 27-07-18 | 09:58 | 2 | + 17 -

En ze zien vooral. CV-ketel stuk? Heeft geen gevolgen voor uitgaven huishouden. Bel de woningbouw. Komt je thuis van school, kijken je ouders TV. Ja, je gaat niet op vakantie naar Mexico, maar da's de schuld van de VVD of het kapitaal.

H. Caulfield | 27-07-18 | 10:18 | + 13 -

Het is echt moeilijk om de val van de bijstand uit te komen. Een start op de arbeidsmarkt levert een lager netto inkomen op dan de bijstand ouder(s).

fiscalist | 28-07-18 | 11:38 | + 3 -

De eerste 2 jaar van je leven wordt je geleerd om te praten en te lopen. De volgende 16 jaar wordt je dan ineens geleerd je bek te houden en stil te zitten.

Alleycat | 27-07-18 | 09:57 | 1 | + 13 -

Ik vermoed dat jij dan op de verkeerde scholen hebt gezeten. Stil zitten en mond houden bij uitleg van leerkracht, ja. Maar daarna moesten wij altijd in groepjes de opdrachten uitwerken..

Mijn vader is ruim een half jaar bezig geweest om te zoeken naar een kleine LTS welke lesgaf op D-Niveau (C&D waren Mavo niveau) met kleine klassen en veel aandacht voor de leerling. Het resultaat was dat ik elke dag 45 minuten moest fietsen naar school (en 's middags weer terug). Daarna heb ik MTS Leyweg (Den Haag) gedaan en aan de HT Rijswijk (In Delft).

Heb vanaf de LTS alle opleidingen zelf moeten betalen via bijbaantjes. Vanaf 2001 heb ik via de Open Universiteit uiteindelijk mijn Master Informatie (MSc) in de avond uren. Elke dag geen TV, maar twee uur studie.. Met hard werken kun je een eind komen, maar je moet dan wel de juiste motivatie voor hebben, De meeste hebben dat niet en zijn gewoon lui..

TuurlijkNiet | 27-07-18 | 14:32 | + 10 -

Ineke heeft gelijk en ik ben erg benieuwd of jullie er uitkomen met het narekenen en wat er uitkomt.

harry19612 | 27-07-18 | 09:55 | + 0 -

Tikfoutje in regel veertien mannen!

Adler | 27-07-18 | 09:33 | + -1 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken