Amsterdam, de woningmarkt en het verzoek aan de Verenigde Naties om die te redden

De woningmarkt is zo kapot dat steden smeken om een interventie van de VN. Help ons! schrijven Amsterdam, Barcelona, Berlijn, Durban, Lissabon, Londen, etc. vandaag in een gezamenlijke verklaring met de mooie naam 'Cities for Adequate Housing'. Die interventie moet dan niet komen in de vorm van blauwhelmen, maar wel in de vorm van meer geld om betaalbare huurwoningen neer te kunnen zetten en betere wetgeving om speculanten van de woningmarkt te weren. Mocht u zich afvragen waarom dat verzoek wordt ingediend bij de VN, dan is dat omdat te New York momenteel een heisessie aan de gang is waar steden en lagere overheden spreken over de sustainable development goals die de wereld wil halen in 2030. Doel nummer 11: 'Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam'. Van die hele inclusiviteit en veerkracht komt niks terecht door speculeerprinsen als Bernhard jr. die met van het volk geroofd geld het volk nog een keer mogen beroven van het geld. 'We also require instruments to regulate the housing rental market, protecting tenants from speculative bubbles and mass displacements', schrijven Amsterdam en de rest. Of het nut heeft om die verklaring in te leveren bij de VN weten we niet. Tegen AT5 zegt 020-wethouder Laurens Ivens dat het deels om redenen van pr is gedaan. Ondertussen weet u zelf dat we echt niet op de VN hoeven te wachten. In eigen land kunnen we de overdrachtsbelasting voor huisjesmelkers omhoog gooien en dan komen we al een heel eind. In Londen hebben ze dat een tijd terug gedaan en zie: 'Price of London first-time buyer homes drops as buy-to-let market collapses'.

Reaguursels

Inloggen

Lange tijd hebben we gedacht dat we door de vergrijzing tot 2040 een bevolkingskrimp zouden krijgen - waarbij de bouw van nieuwe woningen op een laag pitje werd gezet.
Echter in 2015 kregen we een toestroom van meer dan 100.000 vluchtelingen vanuit Syrië en andere moslimlanden... nu gevolgd door een grote instroom van arbeidsmigranten uit Oost-Europa.
Dit alles veroorzaakt meer inwoners met meer woningnood - waardoor de woningen schaarser en duurder worden.
Femke Halsema en GroenLinks zullen veel nieuwe woningen moeten gaan bouwen in Amsterdam.... trouwens in heel Nederland zal dit moeten.
Den Haag moet de toestroom van asielzoekers en arbeidsmigranten beter en strenger gaan reguleren, anders worden we onder de voet gelopen - maar dat gebeurt niet.
Op naar 19 miljoen inwoners en nog meer....!

sociaal_econoom | 17-07-18 | 04:52 | 4 | + 1 -

De meeste Oost-Europese arbeidsmigranten zijn precies dat: arbeidsmigranten, vaak zonder gezin, die weer vertrekken als de arbeid is gedaan.

Caveman48 | 17-07-18 | 09:22 | + 0 -

@Mr.Crowley - het klopt dat migranten (voor het merendeel afkomstig uit moslimlanden) grote gezinnen krijgen - dus dit draagt er toe bij dat het aantal inwoners zal toenemen.
@Caveman48 - ik verwacht dat binnen nu en 2 jaar veel arbeidsmigranten hun vrouw en kinderen naar NL halen. Hetzelfde hebben we gezien bij de Turkse en Marokkaanse gastarbeiders in de jaren 60 - begin jaren 70 mochten zij van Joop den Uyl (PvdA) vrouw en kinderen naar NL halen en toen het een paar jaar later slechter ging met de economie kwamen veel van deze laagopgeleide gastarbeiders in een uitkering terecht.
Hetzelfde verwacht ik dadelijk met de huidige stroom arbeidsmigranten... ze halen vrouw en kinderen en als over 4 jaar de economie en werkgelegenheid slechter wordt dan komen ook zij in een uitkering terecht.
l'histoire se repete - maar dadelijk praten we niet over een NL met 12 miljoen inwoners zoals in 1975 maar over een land met 19 miljoen inwoners waarvan veel migranten met een uitkering.
Den Haag en onze Kamerleden.... denken hier veel te lichtzinnig over.

sociaal_econoom | 17-07-18 | 09:38 | + 3 -

@Sociaal-econoom:

Dat zou kunnen, maar de OE-arbeidsmigranten die ik ken (zeer beperkt op het totaal, toegegeven) zijn bijna allemaal alleen hier. De paar die hier met gezin en al zijn doen er alles aan om de taal te leren en zich hier te settelen - groot verschil en wat mij betreft van harte welkom (evenals iedereen die hier wil komen en zich voor Team NL in te zetten).
In de jaren 60 en 70 hadden we ook een heleboel Spanjaarden en Portugezen hier. Die zijn zowat allemaal teruggekeerd, afgezien van een enkele keer bij Spoorloos, waar regelmatig iemand op zoek is naar de Juan die zijn of haar moeder heeft bezwangerd alvorens de kuierlatten naar huis te nemen.

Caveman48 | 17-07-18 | 11:23 | + 0 -
▼ 1 antwoord verborgen

Als je gewoon een huurcontract opstelt voor vijf jaar en daarna een inkomenstoets doet dan heb je zo weer sosjale huurwoningen beschikbaar voor hen die het echt nodig hebben.
Met terugwerkende kracht de 30k verdienenende provincialen er uit gooien zal onder de huidige wtgeving met eeuwige huurrechten helaas niet meer lukken, helaas.
Ik blijf dromen uiteraard.

Analia von Solmsch | 17-07-18 | 01:16 | 3 | + -6 -

30k bruto is echt ruim beneden modaal. Wel weer te hoog voor huursubsidie.
Dit is nou precies de groep mensen die zonder sociale huur dakloos zou zijn.

de_tyvus | 17-07-18 | 05:18 | + 7 -

We hebben geen scheefhuurders, we hebben klemzitters Die best wil kopen. Kopen is goedkoper, leuker, beter namelijk dan huren. Maar we zitten met een te grote groep die niet meer kan doorstromen naar koopwoningen. De vraag is hoe dat zo is gekomen. Er is in ieder geval een te groot gat ontstaan tussen een inkomen van huishoudens (alleen-verdieners oa) en de gekozen bouw, dat hele zaakje werkt blijkbaar tegen het belang van de samenleving in. En dan is de vraag ; wie maakte die keuze.
.

kloopindeslootjijook | 17-07-18 | 07:45 | + 2 -

Dus jij wilt de aspirant politie agenten, part-time juffen, verpleegkundigen, bso medewerkers, vuilnisophalers, winkelmedewerkers en zo ver buiten de stadsgrenzen trappen??? Succes met je voorzieningen in de stad. Hoeveel leerlingen hebben volgend jaar geen docent, hoe dat dat ook al weer?

Dima Beeline | 17-07-18 | 09:19 | + 3 -

Als overheid weiger je een zichtbaar en groeiend probleem aan te pakken. Al decennia lang.

Is aantoonbaar wanbeleid. Van Pronk tot de GL-luitjes van nu met hun sociale huurbeleid. De oplossing ligt niet in het aanspreken v/e VN, maar in het aansprakelijk stellen van bestuurders en hun beleid, ook achteraf. Ze worden er dik voor betaald, dus wat verantwoordelijkheid kan er wel vanaf

Moet je zien hoe snel hobby's ondergeschikt worden aan burgerbelang

Tsaaah | 16-07-18 | 23:00 | 1 | + 10 -

Dit. Ik verdenk meerdere ministers ervan dat ze zichzelf prive financieel schaamteloos verrijken met deze huizenbubble. Dus doen ze niets, want dat is schadelijk voor hun eigen inkomsten.

prakkie | 16-07-18 | 23:08 | + 2 -

Kunnen de steden niet Peter Reewinkel inhuren? Hij heeft toch iets met managing catastrophies...

hangtiet met knoop | 16-07-18 | 22:23 | 1 | + 0 -

Leeft die nog? Peter Reewinkel?

Analia von Solmsch | 17-07-18 | 01:20 | + 0 -

De overheid is hier minimaal medeverantwoordelijk voor. Maar dat gezegd hebbende: de ontwrichtende werking van massatoerisme is overal zichtbar. En of we steden als Lissabon worden waar de totale binnenstad aan expats verhuurd wordt... Tja... zeg het maar. Zijn historische binnensteden eigenlijk veel meer dan openlucht musea? Welke Amsterdammer gaat er nog 'de stad in' om iets te kopen als kleren of electronica?

Dr_Prepper | 16-07-18 | 22:12 | 3 | + 1 -

Inderdaad. Voor het kopen van kleren ga ik liever naar Amstelveen (auto voor de deur parkeren nog steeds mogelijk, of anders in de megaparkeergarage onder het Stadshart)

zimmerschwanz | 16-07-18 | 22:21 | + 4 -

Electronica koop ik enkel nog online en bij voorkeur in china. Voorbeeldje: een Arduino, zo'n leuke kleine programmeerbare microcontroller, kost in Nederland 20 euro. In China 2. Zonder overdrijven.

prakkie | 16-07-18 | 23:11 | + 0 -

Die Chinese Arduinos zijn geen 'echte' uiteraard, maar werken wel prima.

Ook leuke ESP32 dingetjes uit China trouwens.

Poekieman | 17-07-18 | 00:14 | + 0 -

Het probleem van de Amsterdamse woningmarkt is dat de gemeente zich er al veel te lang tegenaanbemoeid heeft en daardoor een ieniemie koopwoningverhouding heeft gecreëerd (enorme schaarste) en dus zelf medeplichtig is aan het opdrijven van de prijs. Verder moeten ze even kijken naar huursubsidie, waardoor je per definitie al de huursubsidie teveel aan huur betaald. Ook hier weer enorm achter de feiten aangelopen door het te laat gaan ontwikkelen van nieuwe plannen. Totale onderschatting van immigratie, bevolkingsstromen en economische herpositionering. Het probleem is dat Amsterdam totaal gekraakt wordt door linkse uitdeelmensen met een bord voor hun gesubsidieerde kop.

Dima Beeline | 16-07-18 | 22:12 | + 19 -

Het onderliggende probleem van dit alles is dat kapitalisme ervan uitgaat dat markten balans vinden doordat zowel vraag als aanbod de ander ter verantwoording kan roepen. Zodat "predatory" gedrag niet plaats kan vinden.
Kijk om je heen zou ik zeggen….. Elke multinationals of grootvermogende is er aan schuldig. De burger en MKB is de kleinste en dus altijd de sjaak.

Het blijft een moeilijke. Anderen bewonderen om de winsten die ze maken. Maar zodra het een primaire levensbehoefte betreft, is het ineens immoreel.
Wat is dan een redelijke winst? Moet er een begrenzer op?

We moeten geen communisme willen, maar kapitalisme zonder limiters and safeguards is net zo extreem. De wereld is vol David en Goliath verhoudingen, echter wint David zelden. Doch durven we zelden het systeem in zijn geheel in twijfel te trekken. We bespreken alleen symptomen.

kruz | 16-07-18 | 21:59 | + 4 -

Als de overheid het woningaanbod kunstmatig schaars maakt uit kortzichtig eigenbelang, dan kunnen extreme prijsstijgingen voorkomen omdat van een markt geen sprake meer is.
Precies wat in NL aan de hand is, bouwen was verboden sinds die dronkenlap Pronk de scepter zwaaide over NL, vervolgens gingen de prijzen en de wachtlijsten skyhigh.
En het probleem is vele jaren later nog steeds niet opgelost, je kunt geen huurhuis krijgen en in de crisis kon je geen hypotheek krijgen.
Dus goed idee om de VN te benaderen, maar dan om communistische landen zoals NL te bevrijden.

Atlas Shruggs 10 | 16-07-18 | 21:59 | + 13 -

De VN gaat zich bemoeien met de woningmarkt in Amsterdam. Het is dus wel heel toevallig dat dit hiermee samenvalt. opiniez.com/2018/07/16/vn-publiceert-...
Hoeveel spijt denken jullie dat we hiervan krijgen als de VN een poot aan de grond krijgt?

Mr.Crowley | 16-07-18 | 21:44 | + 3 -

AirBNB wordt momenteel redelijk getackled. Per jaar mag je je woning een maximaal aantal dagen verhuren. Ik hoop dat ze dat tot nul weten te reduceren voor sociale huurwoningen.

Dat geklaag dat woningen door beleggers worden verhuurd aan expats is om (minimaal) twee redenen misplaatst.
a.) Expats maken gebruik van een belastingvoordeel gedurende de eerste jaren waardoor ze 500-1000 euro per maand hebben te besteden. Dat voordeel komt per a januari te vervallen. Dan kunnen ze ook minder besteden bij het huren van een woning.
b.) Voor te verhuren woningen in Amsterdam geldt een maximale huur op moment de woning ongemeubileerd wordt verhuurd. Verhuur je hem gemeubileerd, dan is die regel niet meer van toepassing en ga je van een huur van 1030 euro (90m2) naar de marktprijs die richting de 1.500 euro kan gaan.

Atlantis-95 | 16-07-18 | 21:24 | + -12 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken