Back to the 90s! Gemeenten gaan experimenteren met nieuwe Melkertbanen

Bijstandsgerechtigden. Wat moet je ermee? 'Gratis geld geven' riep een basisinkomenapostel die verwachtte dat iedereen de loden last van werken/solliciteren voetstoots zou inruilen voor het lezen van geestverruimende boeken. Alleen bleek dat plan toch te leiden tot gedoetjes in de vorm van afnemende arbeidsparticipatie. Laat ze lekker schoffelen, suggereerde het vorige kabinet. Een bezigheid die in het woordenboek van oud-stas Jetta Klijnsma (PvdA) te vinden is onder het kopje dwangarbeid 'tegenprestatie', want solidariteit kan nu eenmaal geen eenrichtingsverkeer zijn. Ooit dacht de partij van Klijnsma hier anders over. Toen poogden de sociaaldemocraten de natte droom van volledige werkgelegenheid te vervullen door kansarmen op de arbeidsmarkt een gesubsidieerd baantje te geven als stadswacht of conciërge. Met de opgedane werkervaring zou men spoedig doorstromen naar een echte baan. Zulke werkervaringsplekken heetten destijds Melkertbanen, omdat ze vernoemd waren naar een politicus die ook niet elke dag goedgeluimd aan het werken sloeg. Begin deze eeuw werden deze banen door premier Rutte (toen nog stas) eigenhandig de nek omgedraaid, omdat de beloofde doorstroming naar serieuze banen uitbleef. Het heeft even geduurd, maar inmiddels heeft de linkerkant van het politiek spectrum een oplossing gevonden. De basisbaan. Dat is hetzelfde als een Melkertbaan, maar minus de belofte van doorstroming. Accepteer gewoon dat niet iedereen en z'n beperkte broertje (aren't we all?) kan meekomen in de huidige arbeidsmarkt. Creëer voor de afstand-tot-de-arbeidsmarktluitjes gewoon een baantje als schoolconciërge, perronwachter of assistent op kinderboerderij. Geef ze hiervoor het minimumloon (circa 30% hoger dan bijstand). Da's goed voor de eigenwaarde en sociale contacten van de voormalig baanlozen en fijn voor de sociale cohesie.

Generositeit

Of zoals arbeidssocioloog Fabian Dekker het samenvat: 'Als maatschappij moet je genereus en solidair durven zijn jegens degenen die niet kunnen meekomen. Het is relatief een kleine groep die tussen wal en schip raakt, maar het is wel een substantiële groep mensen en het zou lonen je daarvoor in te spannen.' Wat betekent genereus in keiharde cijfers? Ervan uitgaande dat 300.000 bijstandstrekkers besluiten voor een gesubsidieerd minimumloon te werken zo'n €2,4 miljard (€8.000 per baan). Verdubbel dit bedrag met een overheidsoverhead en je zit op minder dan 1% van ons nationaal inkomen, aldus econoom Alfred Kleinknecht. Toen een Amsterdamse SP-wethouder het idee opperde vonden we dat niet eens heel onaardig, al hadden we nog een paar vraagtekens. Inmiddels hebben ze in Groningen onderzoek (pdf) gedaan naar de haalbaarheid van de basisbaan. Conclusie: dat is te doen, maar kost netto zo'n €17.000 per baan en da's in lijn met de bovenstaande berekening. Experimenteren gaat de stad nog niet, omdat men die beslissing graag overlaat aan het nieuwe college (Groningen heeft in november raadsverkiezingen ivm gemeentelijke herindeling). In het feeërieke Assen (bewijs) is men dolenthousiast geraakt van het Groningse onderzoek en gaat men doorrekenen of de basisbaan uitkomst kan bieden in de Drentse hoofdstad. "Het aantal mensen in de bijstand daalt niet in Assen in tegenstelling tot landelijke ontwikkelingen. Daarom willen wij dat het college voor deze mensen werk zoekt, dat nu bij de overheid en non-profit organisaties blijft liggen", aldus SP-fractievoorzitter Jannie Drenthe (haha). Zij denkt aan een loonkostensubsidie, maar waarschuwt wel dat het geen echte banen mag verdringen. Heel verstandig, maar zijn wij benieuwd naar de #hoedan.  

Reaguursels

Inloggen

Groot voordeel: minder toeslagen. En mensen kunnen niet zoals nu ergens anders (Turkije, Marokko) verblijven of bijbeunen.

FW Ta-183 Huckebein | 14-07-18 | 14:48 | + 1 -

In mei zaten er 459.000 in de bijstand, 235.000 kwamen van buiten de EU en die zullen nooit een baan krijgen in NL. Dan blijven er nog 224.000 NL-ers/Eu-ers over waarvan wederom bijna helft slechts een korte periode in de bijstand zit door omstandigheden en de andere helft na langere tijd uitstroomt.
Blijven er dus heel weinig NL-ers/EU-ers over in de bijstand die je waarschijnlijk ook nooit aan het werk gaat krijgen, het zou waarschijnlijk beter ijn als het CBS die cijfers s doorgeeft maar ik vermoed dat het aantal Nederlanders die echt langdurig bijstand trekken (5 jaar of langer) schokkend laag is ten op zichte van het aantal niet-westerse migranten.

Miljarden in het aan het werk helpen via subsidies werkt dus gewoon niet, je bereikt er nooit de juiste mensen mee.

Werken moet lonen was toch de spreuk van de VVD? Zorg dan dat dat ook zo is, minder (geen?) belasting op de eerste verdiende 20K

klaas24 | 14-07-18 | 13:12 | 1 | + 4 -

Moeders met kinderen onder de 18 krijgen zo ontzettend veel kindgebonden budget en daarnaast kinderbijslag dat het voor hun niet lonend lijkt. Daarna, als alle kinderen 18+ zijn komen ze sowieso niet meer aan de bak

Weerduivel | 14-07-18 | 17:30 | + 1 -

Mensen, niet alleen migranten en allochtonen bevolken de bijstand.

Weerduivel | 14-07-18 | 10:54 | 1 | + -5 -

Wil je even ophouden Met je logica? Hier bij daskapital geven wij alles de schuld aan de immigranten zodat we niet zelf hoeven na te denken. Dankjewel.

Janisstoppen | 14-07-18 | 21:53 | + -3 -

Het idee van de Melkert banen kwam niet van Ad Melkert maar van Willem Vermeend. Willem Vermeend is ondanks zijn nu wat vage handelen, een tijdje best aardig bezig geweest als Staatssecretaris van Financiën samen met Gerrit Zalm.
Hoe zielig moet je zijn als PvdA coryfee om zelfs een idee van een ander naar jezelf te vernoemen, tja dan heet je Ad Melkert.

Beroep = Boerenlul | 14-07-18 | 10:35 | + 4 -

Dit is natuurlijk een manier om migranten aan een baan te helpen. Vervolgens hoop je dat ze Nederlands leren en beter integreren in de maatschappij. Nu moet ik zeggen dat bepaalde Nederlandse tokkie wijken hier in de stad ook niet geïntegreerd zijn ondanks hun Nederlandse taalvaardigheid.

Janisstoppen | 14-07-18 | 08:42 | + -1 -

Dan is het weer de overheid die het volledige initiatief neemt. Een subsidiebubbel die bij de eerstvolgende crisis leegloopt en met minimale doorstroming naar reguliere arbeid. Heel veel rapporten, beleidsstukken, re-integratielullo's en hbo-meisjes die iets sociaals hebben gedaan.

Het gaat om een groep voor wie de kloof tussen bijstand en minimumloon onoverbrugbaar is. Doe daar dan iets mee. Bouw bv. een extra trede in. Maak een categorie werk dat nu toch niet is in te vullen goedkoper voor werkgevers en laat mensen die zo'n baantje bemachtigen wat extra's houden bovenop hun bijstand. Betekent wel dat minimumloon niet meer echt het minimumloon is voor sommige baantjes.

De markt wil goedkoop leveren, maar wil ook extra service/dienstverlening aanbieden. De harde randjes van het kapitalisme halen voor een zwakkere doelgroep, zonder dat de overheid weer alles gaat regelen. Een overheid die alles wil regelen is een gebed zonder eind en slecht voor je eigenwaarde. Sad. Bad.

Rest In Privacy | 14-07-18 | 07:38 | + 3 -

Het idee is niet verkeerd - wellicht kan dit ertoe bijdragen dat migranten (asielzoekers en vluchtelingen) sneller een baan krijgen. Uit de cijfers blijkt dat 75% langdurig afhankelijk is van een bijstandsuitkering.... dit is niet goed voor hun integratie en gevoel van eigenwaarde.
Bovendien kost het erg veel geld al deze mensen een woning, extra aandacht, begeleiding en zorg te moeten geven... plus een uitkering.

Kan me niet voorstellen dat migranten afkomstig uit Afrika en moslimlanden naar Nederland komen om hier langdurig in de bijstand te moeten zitten.
De fout ligt niet zo zeer bij de migrant... maar bij onze overheid en gemeenten, die deze mensen te veel als kasplantjes behandelen. Iemand helpen is niet verkeerd maar de Nederlandse overheid legt deze mensen in de watten en dat is voor niemand goed.

sociaal_econoom | 14-07-18 | 04:44 | 1 | + -11 -

Migranten zouden de eerste 10 jaar sowieso geen recht op bijstand moeten hebben. Vluchtelingen en asielzoekers zou je op zak- en kleedgeld kunnen zetten totdat ze voldoende Nederlands hebben geleerd om zichzelf te redden. Nu worden ze heel sociaal in een huurhuis geflikkerd met bijstand en toeslagen (zoek het maar uit kutburgers) en een sanctie op de bijstand als ze na een bepaalde tijd onvoldoende het Nederlands beheersen.
Opvang in de regio zou nog beter zijn, maar dat is een andere discussie.

Rest In Privacy | 14-07-18 | 08:07 | + 14 -

In de zestiger jaren op de HBS. Overgang van drie naar vier was gelijk aan een MULO niveau. Dus daar gingen de macho's. Brede grijns met een disco-queen achterop de Kreidler langs mijn fiets.
Wij gingen door voor HTS of Uni. En nu moet ik solidair zijn met dat volk?

Fred Hartman | 14-07-18 | 03:35 | 1 | + -1 -

de nuts en infra bestaat dankzij lui die het werk doen voor weinig ,hadden ze doorgeleerd stond je in de rotzooi

pedro300 | 14-07-18 | 12:44 | + 5 -

Ik als ex-melkertbaner verving vaak mijn leidinggevende als deze weer overspannen thuis zat wegens incompetentie. Het kan raar lopen in het leven. En het paard dat de haver verdient krijgt het niet. Je moet ook wat geluk in het leven hebben,... vriendjes op je juiste plekken.

RdeFriesch | 13-07-18 | 23:26 | + 3 -

Nou daar gaan we weer. FF miljarden wegpissen om er achter te komen dat het geen reet uitmaakt.

Omebert | 13-07-18 | 22:46 | 1 | + 4 -

Ik moet trouwens wel opmerken dat mijn schoonzus die een enorme afstand heeft tot de arbeidsmarkt (zwakbegaafd) zou tekenen voor zo'n baan. Ze zit nu hele dagen niks te doen tot er weer een dom bureau een brief stuurt dat ze weer een kwartaal geestdodend werk moet doen wat eigenlijk werk is wat betaald zou moeten worden. Verdringing dus. Daarna weer klaar voor 3 kwart jaar en moet ze maar weer op de bank zitten tot het volgende verzetje komt. Dus zo'n dom plan is dit niet. Als je het maar bij de juiste mensen inzet.

Omebert | 13-07-18 | 22:51 | + 9 -

De traditie van dit soort werkverschaffing is al wat ouder: nl.m.wikipedia.org/wiki/Werkverschaff...
En steeds is weer het probleem: de mensen krijgen te weinig betaald voor werk dat ze misschien wel voor gewoon loon hadden kunnen doen.

frank87 | 13-07-18 | 22:38 | + 3 -

Bottom line is het afschrijven van mensen mensonwaardig. Daarom geen gek idee. Bovendien kan je die groep een zinvol bestaan geven. Voor zichzelf dan, de vraag is of het ook zinvol is voor de samenleving.
De financiering kan geen probleem zijn, we hebben tegenwoordig trukendozen als target2 en het eindeloos opkopen van obligaties door de ECB. Dan valt er ook wel iets te bedenken om dit te financieren, zonder dat de belastingbetaler in directe vorm nog meer moet betalen

Tsaaah | 13-07-18 | 22:22 | 3 | + 3 -

Klopt, Zie mijn reactie ook na mijn eerste reactie :-) Er zijn mensen die gewoon totaal geen kans maken op een normale baan maar die dolgraag mee willen doen. Dus dit is niet een slecht plan alleen moet het goed worden uitgevoerd.

Omebert | 13-07-18 | 22:53 | + 3 -

De basisbaan lijkt mij sowieso goed. Tijdens een hoogconjunctuur kan dit prima betaald worden en iedere werkkracht is er 1. Banen die niemand wilt in een hoogconjunctuur kunnen zo prima opgevuld worden. Alleen als de crisis weer terugkeert, dan moet je ze weer in de bijstand parkeren om mensen bij het UWV en de zorginstanties aan het werk te houden.

Alexander des Burgus | 13-07-18 | 23:22 | + 0 -

@Omebert
Klopt

Ga naar een minder 'ontwikkeld' land en verbaas (?) je over het feit dat de auto voor je wordt volgegooid bij het tanken. Dat er bij de ingang van een parkeerterrein een man in het hokje zit die je een kaartje verkoopt. Dat je begeleid wordt in (ook een middenklasse) hotel met je koffers, dat je met de boodschappen wordt geholpen, etc

Dat zijn banen waar bijv. een service gerichte instelling voor nodig is, maar die tegelijkertijd door mensen gedaan kan worden met een verstandelijke handicap, etc
Dit is niet erg als het gesubsidieerd wordt. En ja, je moet oppassen dat een plan verkeerd wordt uitgevoerd. De mensen centraal, niet de bestuurders. En degene die erover gaan voor hun organisatie en besluiten verantwoordelijk maken. Ook achteraf.
Dat zouden we sowieso moeten doen met politici en bestuurders

Tsaaah | 14-07-18 | 08:15 | + 3 -

300.000 BOA's erbij, nou dat wordt een fantastische belastingopbrengst erbij voor gemeenten en Rijk. Daarbij kan voortaan iedere minieme misstap van de burger ter plekke worden beboet, waar je nu nog door personele tekorten wegkomt met stoepkrijten of buiten zitten. De droom van George Orwell komt eindelijk uit!
30.000 online BOA's kunnen boetes geven voor linkjes die niet de waarheid bevatten volgens het D66 Ministerie van Waarheid.
En ze kunnen zich verenigen in de Nederlandse Stichting van BOA's.
Met als speciale prioriteit het aanpakken van sommige groepen burgers die door minister Orwellongren als probleem worden betiteld.

Atlas Shruggs 10 | 13-07-18 | 22:06 | + 19 -

Dus je bent tegen een basisinkomen ter hoogte van ongeveer bijstand waarboven mensen zonder beperking van een minimumloon een echte baan tegen 30% meer dan bijstand kunnen krijgen waar werkelijk vraag naar is.

Maar tegelijk ben je weer vóór een totale nepbaan waarbij je 130% van bijstandsniveau kwijt bent? Dus je bent duurder uit dan een basisinkomen en het komt feitelijk neer op greppels graven en weer dichtgooien, wat je ook in ruil voor bijstand had kunnen laten doen. Kan het even niet helemaal volgen geloof ik.

Bij een basisinkomen, zonder minimumloon en andere barrières, kan iedereen een baan krijgen die ook maar iets nuttigs of productiefs kan doen waar werkelijk vraag naar is. Al is het voor maar 8 euro extra zakgeld per dag voor 8 uur werk, even extreem gesteld.
Bij een verzekering of bijstandsuitkering met tegenprestatieverplichting kun je ook mensen deels echt werk laten doen met behoud van een deel van de uitkering, zoals de WIA doet. Of een tegenprestatie eisen gedurende die 40 uur dat anderen voor jou uitkering moeten werken. Al was het maar in een kantoor of loods zitten niksen (zonder smartphone) of de straat schoonmaken.

Waarom dan nog een keer het wiel willen uitvinden met nepbaantjes?

Wol | 13-07-18 | 21:36 | 1 | + 1 -

jou = jouW uitkering

Wol | 13-07-18 | 21:38 | + 0 -

Die Melkertbanen waren toch echt wel een uitkomst. Veel werk waar normaal geen geld voor is werd met veel liegde door deze mensen gedaan. Schoolcongierces, kinderboerderij medewerkers, ouderenbezoekers, etc etc. Verdringing is een probleem maar die banen zouden anders niet ingevuld kunnen worden.
Waar het misgaat is bij toezichtsbanen (stadswacht, conducteurs) daar moet je toch echt beroeps op inzetten.

Wilhem3 | 13-07-18 | 21:25 | 3 | + 8 -

liegde = liefde

Wilhem3 | 13-07-18 | 21:48 | + 2 -

Ofwel: het waren onderbetaalde gemeentewerkers voor klussen die anders meer subsidie hadden moeten krijgen.
Het blijft moeilijk: van de ene kant is er heel veel werk, en van de andere kant kan/wil niemand er voor betalen.

frank87 | 13-07-18 | 22:28 | + 6 -

Toen ik naar school ging had elke school voortgezet onderwijs een gewoon betaalde conciërge. Een gewone baan dus.
Dus is dit arbeidsverdringing.

Raider Twix | 14-07-18 | 19:39 | + 2 -

Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen, tenzij die links is dan zit er geen beperking (pun intended!) op. Het lerend vermogen van links is dan net zo groot als de IQ, zijnde NUL.

ZwarteDag | 13-07-18 | 21:22 | 2 | + 1 -

Ironisch dat hoogopgeleiden voornamelijk links stemmen. Toch iets mis met uw analyse.

Janisstoppen | 14-07-18 | 08:43 | + -4 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken