Joh! Raad van State vindt Spoedwet Beperking Bankiersbeloning prutswerk

De Raad van State zegt het en daarmee is het officieel: het populistische spoedwetje dat de oppositie in maart van dit jaar heeft ingediend om al te riante bankiersbeloningen tegen te gaan slaat nergens op (zeiden we al). Natuurlijk begrijpt de Raad van State de ophef over ING-baas Ralph Hamers die €3,6 mio per jaar zou gaan verdienen ('op zichzelf is de ambitie van het voorstel om perverse beloningsprikkels tegen te gaan volgens de Afdeling niet onlogisch'), maar deze wet gaat niets oplossen. Dat komt omdat de indieners van de wet de minister van Financiën opzadelen met een levensgroot probleem. Wopke Hoekstra zou moeten gaan bepalen of een salaris(verhoging) van een bankbestuurder kan rekenen op maatschappelijk draagvlak. Maar hoe moet Hoekstra dat nou vaststellen, vroegen we ons in maart al af. Een tonnetje meer voor Hamers moet kunnen. Maar drie, vier, vijf, vijftien ton? De Raad: 'Dit is problematisch omdat de wet als belangrijkste instrument in een parlementaire democratie niet alleen uitdrukking vormt van maatschappelijke opvattingen, maar ook een waarborg vormt voor de rechtszekerheid. Indien de beloning direct afhankelijk wordt gemaakt van de mogelijk wisselende maatschappelijke opvattingen over een beloningsvoorstel, wordt dit uitgangspunt miskend'. En zo gaat de Raad nog even door om alles netjes tot op de grond af te fikken: 'De Afdeling onderkent dat het voorstel raakt aan bovengenoemde maatschappelijk discussie. Indien de initiatiefnemers het op zichzelf wezenlijke vraagstuk van beloningen en inkomen aan de orde willen stellen, vergt dit een andere aanpak dan thans voorgesteld'. Het zal u verbazen maar ondanks deze oorvijg volharden de indieners (GL, PVV, SP, PvdA, Erdogan, 50PLUS) in hun broddelwet. Ze passen een paar definities aan en verduidelijken hun bedoelingen in de memorie van toelichting. Voor het overige begrijpen ze dat de coalitie tegen zal stemmen en dat is dan voor Klaver weer een uitstekende reden om zonder enige tegenspraak te mogen gaan janken bij Tan, Twan of Jinek. Treurig, maar zo rolt Haga.

Reaguursels

Inloggen

Hoi hmariavanempel, kun je optiefen en je waanzinnge verhalen voortaan aan je kat vertellen? Vergeet niet je medicijnen te nemen, lieve schat!

Cowboy Henkie | 08-07-18 | 06:19 | + 0 -

Sinds de zepert rond het advies voor het wel of niet mogelijk zijn van het vermijden van het referendum op het referendum is de Raad van State niet meer relevant. Het is een politiek hobby-clubje. Formeel hebben ze nog een rol, in de praktijk is het een verlenging van het partijbureau. Next!

Frau Merkel | 07-07-18 | 10:23 | + 0 -

Waarom kan ik hier verdorie niet collationeren ? Het is www.litterarisch.nl/ Het oudste en goudste dispuut van het Corps. Het is uitsluitend toegankelijk voor Heeren die iets al was in de verre verte, met Haarlem hadden/hebben. Mijn tweede man was net als ik van zeer eenvoudige komaf en woonde bij zijn ouders in een krot in de Sint Anthoniesteeg. Hij had op het Mendel - de school van de homo Hutjes en drie klassen boven Pim - en niet op het Triniteit gezeten dus hij werd het niet. Ard kon zich wel beroemen op zijn afkomst als kleermaker Van der Steur www.trouw.nl/home/kostuummaker-sluit-... Wel dus toen de Heeren alsnog vernamen dat hij in die steeg in dat krot bij zijn ouders woonde. Mijn tweede man kon voor heel weinig geld www.haarlemmerolie.nl/ kon leveren. Mijn tweede man was voor 2 dagen in de week werkstudent bij www.haarlemmerolie.nl/ In de Anthoniestraat net om de hoek van de Anthoniesteeg. De Oprechte Haarlemmer Olie is een onmisbaar onderdeel van 's Heeren rituelen. Fuuten bijvoorbeeld krijgen liters te drinken en iedereen is verplicht op hun baltsavonden als eerste drankje een z.g. Haarlemse kopstoot te nuttigen voor het citeren uit de Camera Obscura. Voor mij ligt het exemplaar van mijn tweede man : tweede druk F.Bohn, Haarlem, 1840. Er ligt in papiertje in : gekocht De Tille in Leeuwarden voor Hfl. 120 in1964. Een kapitaal toen voor hem maar 1 van zijn beste investeringen.

hmariavanempel | 06-07-18 | 15:18 | + -9 -

Mijn zakenvriend Uslu Atilay* van Tante Cor en Ome Don had een principieel geschilletje met de NL Snuffeldienst. Hij woont/woonde in Vijfhuizen met zijn eerste, Nederlandse vrouw. Ze konden er goed van leven dus voldoende. Zijn jaarsalaris was € 150.000. De on-georganiseerde Cosa Nostra vond dat zijn salaris tenminste het jaarsalaris van zijn commodore vlieger moest bedragen : € 275.000. Allemaal volgens de belastingwet want niet markt conform. Ik weet nog niet hoe het met het geschil is afgelopen maar feit is dat hij wel zijn hoofdzetel van Badhoevedorp naar Antalya heeft verplaatst en zijn Antalya-based stessen per maand tussen de € 800 en € 900 betaalt en dat is wel markt conform.
*Bij Uslu in de Frans Halsstraat in Haarlem gingen mijn tweede man en ik altijd na de drankjes in www.indenuiver.nl/ kebap halen. Goddelijk lekker. Hij kruidde volgens het recept van zijn oma. Toen hij het 's nachts kruiden meer dan zat was vroeg hij mijn tweede man of het een goed idee was dat hij in de Generaal Cronjestraat een reisbureautje startte. Tuurlijk want een Turkenbuurt in statu nascendi. NB Proeflokaal De UIver was de waterplaats in Haarlem van de KLM stessen en de KLM twee- en driebanders.

hmariavanempel | 06-07-18 | 14:19 | 2 | + -8 -

Niet met mijn tweede maar met mijn eerste man toen we in Bentveld woonden. Later ook met mijn tweede man toen ik in Vogelenzang pal naast Appie*Lord Puddington*Hein domicilie had. Mijn tweede man - oud firmant van KPMG Meijburg & Co - kocht de villa daar na een tip op een executieveiling van de ongeorganiseerd Cosa Nostra van zijn dispuut www.litterarisch.nl/genoot Felix*Stadhoudersbrief*Rhodius. Felix was Directeur van het Kabinet des Konings en de Heeren woonden toen 500 mtr van elkaar. Van voordeur tot voordeur gerekend dus inclusief de oprijlaan van Landgoed Bloemenhove aan de Kadijk in Heemstede. Ik mag niet nog meer afdwalen van het topic maar als zich de gelegenheid voordoet vertel ik met graagte de waarheid over de Stadhoudersbrief van de Schavuit van Oranje.

hmariavanempel | 06-07-18 | 14:49 | + -5 -

Elke poging tot opzetten maakbare samenleving is zinlooskansloos. Zo ook deugdrang beloningsneuroze. Eerst hadden we alleenheersers, toen democratie, daarna politics on demand en nu politiek per ophef.... vervolgens de dictatuur van iedereen.

eisie | 06-07-18 | 13:26 | + 2 -

FF de aandacht afleiden van de sharia wetgeving van het klimafaat. Straks allemaal op de elektrische fiets naar de klimaatneutrale werkplek om 's avonds aan de vegetarische hap te zitten in je warmtepomp huisje.

Zatkniss | 06-07-18 | 13:11 | + 1 -

Als je buitenlandse banken probeert binnen te halen is zo'n wet waarschijnlijk niet het allerbeste reclamebord.
Aan de andere kant ben je als bank waarschijnlijk ook niet in orde als je ook in Frankfurt naast de ECB of in Brussel naast de EU kunt gaan zitten.

Vogelbeest | 06-07-18 | 13:03 | + -3 -

Simpel tegenvoorstel: iedere werknemer volgens CAO belonen. Natuurlijk komen er een paar schalen bij als de CEO ook in de CAO moet, maar je bent van het verschijnsel af dat iedere volgende CEO weer 10% meer moet hebben dan de vorige.

frank87 | 06-07-18 | 12:54 | 1 | + 2 -

Nog beter: de hoogste stijging bij de topmannen wordt maatgevend voor de cao verhoging.

* Il Principe * | 06-07-18 | 14:01 | + 9 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken