Tramconductrice verslaapt zich steeds, wil €30k mee bij ontslag. Lukt dat?

Tramchauffeurs hebben het niet makkelijk, en zeker niet als ze voor de GVB in Amsterdam moeten werken, lijkt ons. Fred Teeven is niet voor niets buschauffeur in Haarlem geworden, lekker rustig. Maar buiten het vervoeren van de nooit stoppende stortvloed aan toeristen en groot/grofgebekte hoofdstedelijke passagiers, heb je ook te maken met wisselende diensten, waarvan er één om 5 uur 's ochtends begint. Die dienst breekt een inmiddels 53-jarige vrouw op, waardoor ze regelmatig te laat op het werk verschijnt. Omdat 'ze zich had verkeken op het rooster', een keer omdat 'ze wegens stress vergeten was haar gebitsprothese in te doen',  maar vooral omdat ze zich had verslapen. Dat gebeurt de vrouw vaak, en dat is bij elke baan niet handig maar vooral niet als je in haar geval de gehele dienstregeling overhoop gooit. Daarom krijgt ze van haar werkgever (voor wie ze op uitzendbasis werkt) verschillende waarschuwingen en worden er gesprekken gevoerd in de hoop op beterschap. In een gesprek begin dit jaar heeft ze 'aangegeven dat zij er erg van baalt vaak te laat te komen en dat zij vermoedt dat dit te maken heeft met de overgang'. Hierop denkt de vrouw een oplossing te hebben gevonden door haar werkgever te verzoeken haar minder vaak voor vroege diensten in te roosteren. Een dergelijke uitzonderingspositie kan de GVB niet niet geven, maar wordt er -zoals ook al in eerdere gesprekken is gedaan- gewezen op de beschikbare hulp van de slaapcoach van het GVB. Dan volgt er nog een incident waarin de vrouw 's ochtends het bewustzijn verliest en een paar dagen in het ziekenhuis verblijft, maar de bedrijfsarts verklaart twee weken daarna de vrouw weer 'volledig belastbaar' voor haar werk. Waarop ze een week later opnieuw een waarschuwing krijgt wegens te laat komen. Daarop gaat ze dan eindelijk naar de slaap- en de voedingscoaches van GVB, maar dan slaat het noodlot opnieuw toe.

'Op 28 februari 2018 is [verweerster] weer te laat gekomen voor haar dienst, omdat zij zich had verslapen. Door de stress die dit meebracht heeft [verweerster] niet goed op het rooster gekeken en is op 1 maart 2018 niet op het werk verschenen, omdat zij dacht dat zij die dag vrij was.' Dergelijk onverbeterlijk gedrag leidt maar tot één mogelijkheid: de ontslagregeling wordt in gang gezet. Vervolgens moet er een rechter aan te pas komen om de arbeidsovereenkomst tussen partijen te ontbinden. Kernwoorden van de GVB: ernstig verwijtbaar handelen en niet geschikt voor de functie van conducteur. De vrouw vraagt uiteraard eerst het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst af te wijzen, en als dat niet lukt haar dan een transitievergoeding te geven èn een billijke vergoeding van €30k. Waar dit bedrag precies op gebaseerd is, is onduidelijk maar de reden waarom die vergoeding haar toekomt wordt wel gemotiveerd: GVB heeft haar te weinig geholpen om de situatie te verbeteren en is daardoor ernstig verwijtbaar. Bovendien heeft ontbinding van het dienstverband heeft verstrekkende gevolgen voor haar. Ook had de GVB onvoldoende geprobeerd  haar te herplaatsen. Haar te laat komen was geen kwestie van onwil en met hulp prima op te lossen. 'Binnen het GVB zijn ook functies waarbij de werkzaamheden pas om 9.00 uur starten'. Gaan we door naar het oordeel van de rechter. 

Verslaapangst

In die beoordeling komen we overigens op DE DEFINITIEVE REDEN van het te laat komen van de vrouw. 'Vaststaat dat [verweerster] op 31 mei, 2 juni, 24 juni, 22 december 2017 en op 10 januari, 12 januari, 28 februari en 1 maart 2018 niet of niet tijdig op het werk is verschenen. Op 12 januari 2018 was zij buiten bewustzijn geraakt, zodat deze afwezigheid haar niet kan worden verweten. Voor de overige zeven keer is zij wel verantwoordelijk te houden. [verweerster] voert aan dat ze juist heeft geprobeerd om op tijd te komen, maar dat ze door de angst voor verslapen weinig sliep en daardoor zo moe werd, dat ze zich toch versliep of niet goed op het rooster keek en zich vergistte in de dag van haar dienst, waardoor ze helemaal niet op haar dienst verscheen. Er was sprake van een vicieuze cirkel, volgens [verweerster], waar zij zonder hulp niet uitkwam.' Uit angst voor verslapen juist helemaal niet slapen en je daardoor verslapen, met alle gevolgen van dien. Vreselijk. Maar goed, de rechter telt dus zeven gevallen waarin de vrouw verwijtbaar afwezig is geweest. Ook had de vrouw na een paar keer in de fout te zijn gegaan al eerder de hulp van de slaapcoach moeten inschakelen. Dat heeft ze uiteindelijk te laat gedaan. Daarom wordt de ontbinding van de arbeidsovereenkomst toegewezen. Omdat ze zich wel altijd schuldbewust heeft getoond en tien wekkers heeft gezet voor haar dienst, acht de rechter ernstig verwijtbaar handelen niet bewezen. Hierom krijgt de vrouw een transitievergoeding mee van €2.416,17 bruto exclusief rente. Die billijke vergoeding krijgt ze niet. En nu snel op zoek naar een baan met gunstigere werktijden. 

Bijschrift foto:

Amsterdam, 2001. Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat reikt aan een nieuwe Amsterdamse tramconducteur haar diploma uit. De minister stelde een extra budget van 4,5 miljoen gulden beschikbaar voor het aanstellen van ruim 60 nieuwe conducteurs. 

Reaguursels

Inloggen

In volgorde van stijgende gekte, maar dat zal wel zijn omdat ik in een land leef waar de idiotie bij de bevolking nog niet toegeslagen heeft;

1. Bij de foto: "... een nieuwe Amsterdamse tramconducteur haar diploma uit." HAAR diploma?

2. En nou helemaal: Een voedingscoach?? Een slaapcaoch??! Hoe idioot kan het worden in Nederland? Geen wonder dat het OV zwaar gesubsidieerd moet worden.

issieookweer | 01-07-18 | 00:03 | + 0 -

Eerst uitzendkracht, daarna in dienst bij het GVB. Dus of het ging als uitzendkracht wel goed, ofwel het ging toen al niet goed en je zou haar er toen al uit moeten gooien.

Wel denk ik dat er meer aan de hand is. Bij alleen het verliezen van het bewustzijn nemen ze je echt zo snel niet op in het ziekenhuis.

B&W | 30-06-18 | 18:20 | 1 | + 0 -

Sommigen vertonen plotsklaps ander gedrag als er een vast contract bij de werkgever is.

Weerduivel | 30-06-18 | 18:23 | + 7 -

We worden steeds meer een land waar alles op alles gezet wordt om het laatste druppeltje rendement uit de autochtone bevolking te persen.
Oudere vrouw in de overgang: Toch gewoon om 05:00 klaar staan om de tram te besturen. Aan uitzonderingen kunnen we niet beginnen.
Vroeger waren die vrouwen thuis en hadden ze de kinderen al de deur uit! En dat terwijl 20-jarigen wel een WAYONG kunnen krijgen als ze problemen hebben met het ' accepteren van gezag'
Smerig kutland zijn we geworden. Vooral met dank aan de VVD.

du Roi Soleil | 30-06-18 | 16:51 | 2 | + -3 -

Het laatste druppeltje rendement? In welke wereld leef jij eigenlijk? Wat wil jij dan eigenlijk, maximaal een uurtje of zo aanwezig zijn en daar 100k voor betaald krijgen? Ik heb nog nooit zo'n verzameling van aardsluie klagers bij elkaar gezien als de tegenwoordige bevolking van Nederland.

Als NL voor jou zo'n kutland is geworden, waarom ga je dan niet in een ander land leven? Of blijf je omdat je op andere plaatsten wel echt moet werken?

issieookweer | 01-07-18 | 00:15 | + 2 -

Sorry hoor, deze 'oudere' vrouw wordt geacht om zeker nog een jaar of 18 mee te kunnen op de arbeidsmarkt. Hou eens op om te doen alsof iedereen van boven de 45 zwak, ziek, misselijk, dement is en achter een rollator aansloft. En dat 'in de overgang' is helemaal al een enorme ruksmoes. Als je daar zo'n last van hebt, dan ga je dus naar de dokter. Sowieso: als je baan je duidelijk te zwaar is, dan zoek je dus iets anders. Prima uitspraak van deze rechter.

20-jarigen die nog Wajong kunnen krijgen voor het niet accepteren van gezag? Dat gebeurde wel eens, ja. In de vorige eeuw. Tegenwoordig moet je aantoonbaar meervoudig gehandicapt zijn wil je ooit nog voor een Wajong in aanmerking komen.

EefjeWentelteefje | 01-07-18 | 09:14 | + 3 -

Sorry, maar als je zelfs buiten bewustzijn raakt e.d. is er toch iets goed mis met je en hoor je absoluut geen voertuig te besturen en al helemaal geen massavernietigingswapen als een tram. De GVB had eerder een boete moeten krijgen dat ze deze vrouw nog een voertuig hebben durven laten besturen!
Waarschijnlijk is het beter voor deze vrouw om de rest van haar leven werkeloos thuis te zitten, lekker niets doen. Wees alsjeblieft geen onderdeel van de maatschappij meer!

sldfkjwewlss | 30-06-18 | 12:30 | 1 | + -5 -

ehh volgens mij haal je conducteur en machinist door elkaar. Ik snap! Het is warm!

Joffri | 30-06-18 | 13:24 | + 8 -

@VandenEnden lees je teksten nou eens door door voordat je het het op op het het net plempt.

Vespucci | 30-06-18 | 10:28 | 1 | + 2 -

Ze werkt ook niet op uitzendbasis, althans niet op het moment van de eerste klachten.

W_F | 30-06-18 | 11:18 | + 1 -

Dus mevrouw werkt (e) op uitzendbasis voor het GVB?
Hoe kan het dan dat datzelfde GVB nog zoveel geduld had met haar?
Niet dat ik vind dat uitzendkrachten 'zomaar' buiten de deur kunnen worden gezet maar het al dan niet per ongeluk en veelvuldig niet nakomen van afspraken valt voor mij wel in die categorie.

loze stijl | 30-06-18 | 06:56 | 2 | + 12 -

Ik dacht even dat misschien het uitzend bureau haar (ook) op straat zette, maar de uitspraak geeft meer duidelijkheid: "Direct voorafgaande aan het _dienstverband_ bij GVB heeft [verweerster] op uitzendbasis via [uitzendbureau] als tramconducteur voor GVB gewerkt."

W_F | 30-06-18 | 10:34 | + 1 -

Er zijn een heleboel werkzoekenden in Nederland, maar als je zegt dat de dienst om 5 uur begint blijven er plotseling een stuk minder kandidaten over. Dat zal er mee te maken hebben.

Huisregelneef_III | 01-07-18 | 08:48 | + 0 -

Of ze heeft een serieuze slaapstoornis, je hebt van die mensen eigenlijk 10 jaar niet echt hebben geslapen qua hersenslaapcyclus . Fucks your brain up.

kloopindeslootjijook | 29-06-18 | 23:52 | + 1 -

"zich vergistte", werkelijk? Ze heeft zichzelf dus in gist veranderd? Spellen kunnen ze ook al niet meer bij de rechtbank.

_____4326 | 29-06-18 | 23:38 | 4 | + 25 -

Weten we ook gelijk waarom het je tweede man was.

laagvliegert | 30-06-18 | 09:49 | + 5 -

Even een bijdehandte opmerking tussendoor: als de beste meneer niet zo druk was geweest met tellen, dan had hij 20 zaken meer kunnen doen of had de tijd voor ontspanning kunnen gebruiken. Kwestie van prioriteiten..

Frau Merkel | 30-06-18 | 10:56 | + -1 -

in de verse verte

Coll: paraaf

hmariavanempel | 30-06-18 | 12:09 | + 0 -
▼ 1 antwoord verborgen

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken