ING gaat opnieuw nat, want lak aan de zorgplicht

Gevalletje mismatch
Gevalletje mismatch

Ze duren maar en ze duren maar maar, de compensatievoorstellen van banken voor ondernemers die nat gingen op rentederivaten (archief), en binnenkort zal de AFM bevestigen dat het inderdaad lang duurt. Bij een particuliere vastgoedbelegger gaat het daarentegen een stuk sneller*, want die kreeg dinsdag van het Gerechtshof Amsterdam gelijk en daarmee ook een schadevergoeding van €2,7 miljoen van ING. Het arrest staat nog niet online, maar is wel op het bureau van het FD beland en geeft een mooi inkijkje in zo'n swap-deal. Daarmee draaien we de tijd terug naar 2006, toen de investeerder een vastgoedportefeuille van €40 mio had en een lening van €25 mio bij de ING kreeg met een rente à de driemaands-euribor en een opslag van 0,75%. Neem daar een renteswap bij om het renterisico af te dekken, adviseerde ING. Dat deed de belegger, zodat hij daarmee een vaste rente betaalde van 4,01%. In het kort: bij zo'n derivaat belooft ING dat eerste rentetarief te betalen, en de vastgoedman pint zich vast op die 4,01%. Het centrale punt is hier dat die lening een looptijd had van zeven jaar, terwijl de swap voor tien jaar liep - een ouderwetse mismatch. Die drie extra swapjaren waren ter speculatie, maar de belegger wilde slechts zijn renterisico afdekken. De bank maakte dit alles alleen niet 'uitdrukkelijk onderwerp van gesprek' en kwam zo haar 'inlichtingen- en waarschuwingsplicht'/zorgplicht niet na. Zo kan het dat hij in 2013 zijn lening had afgelost en ook afwilde van de renteswap, maar dat die een negatieve marktwaarde had van €2.697.000. Dat kwam omdat de rente inmiddels hard was gedaald.

Twaalf jaar relaties managen

Dan nog even het verweer van ING. Haar advocaten stellen dat ze de investeerder niet expliciet had moeten informeren over de mismatch, aangezien zijn adviseur 'twaalf jaar ervaring in de bancaire sector' had. Een nadere blik leert echter dat hij de rol van relatiemanager had vertolkt en 'niet over specialistische treasury-ervaring beschikte'. De vastgoedinvesteerder zelf had ook geen ervaring met renteswaps en was 'geen professionele belegger in de zin van artikel 1:1 van de Wft'. Oftewel, volgens het hof kon ING er niet vanuit gaan dat het duo de risico's van de mismatch doorzag. En als ING wel aan haar zorgplicht had voldaan, dan denkt het hof dat de belegger 'gekozen zou hebben voor een renteswap die aansloot op de duur van de lening'. Kortom, de bank mag gaan betalen, en verder is het een zaak van afwachten of deze zaak als precedent gaat gelden voor andere swap-zaken. Wachten, wachten, wachten.

*Hij barst van het geluk want hij valt door 'de omvang van de vastgoedportefeuille' buiten het Uniform herstelkader rentederivaten MKB

Reaguursels

Inloggen

Waar niemand het over heeft is dat banken vér van tevoren wisten dat die swaps een drama zouden worden. Dat konden ze alleen weten als het ze op tijd was ingefluisterd door de ECB.

orca | 28-06-18 | 21:11 | + 1 -

Ik ben er van overtuigt dat het overgrote deel van de bedrijven (dan bedoel ik niet-financiële) of particulieren die swaps hebben gekocht ooit naar de bank gegaan zijn voor een lening met een vaste rente, en door een of andere gladjakker variabele rente + swaps zijn aangesmeert onder het mom van 'Dat komt op het zelfde neer', zonder dat ze duidelijk is gemaakt wat de extra risico's zijn.

Patrickvanc | 28-06-18 | 20:14 | 1 | + 9 -

In de film Margin Call heb je een juichmoment waar de grote bank bad assets aan een idioot verkocht. www.youtube.com/watch?v=Ch77I8xoUMs Banken weten als eerste dat een recessie eraan komt, want ze zien dalende investeringsaanvragen en transacties. Ze weten ook dat een centrale bank met renteverlagingen de economie zal stimuleren. De banken zullen willen wedden op lage rentes, maar er is geen investeringsmaatschappij of belegger die daarin trapt, dus moest het aangesmeerd worden aan de zwakke schapen. Dit is gewoon misleiding, oplichting en handelen met voorkennis. De klant is niet koning, maar slachtvee.

Feynman | 28-06-18 | 22:43 | + 5 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken