De werkloosheid daalt niet meer. Niveau van voor de crisis lijkt onhaalbaar

CBS over de werkloosheidcijfers van maart: 'Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 20 duizend per maand toegenomen. Dit waren er in maart ruim 8,7 miljoen, meldt het CBS. 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk'. CBS over april: 'Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 15 duizend per maand toegenomen. Dit waren er in april ruim 8,7 miljoen, meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Ruim 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk'. En vandaag, over mei: 'Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 20 duizend per maand toegenomen. Dit waren er in maart ruim 8,7 miljoen, meldt het CBS. 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk.' ZIET U EEN PATROON? Wij ook. Hoewel: in maart was er een groep van 357.000 mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht (wat moet om volgens de ILO-definitie als werkloze te worden aangemerkt), in april waren dat er 355.000, en in mei ging het om 352.000 mensen. Of dat komt omdat het aantal ontmoedigden toeneemt, of omdat het aantal mensen dat passend werk vindt steeds blijft groeien, is de vraag. Feit is dat de groep niet-werkenden die niet recent hebben gezocht of niet direct voor werk beschikbaar waren, uit ruim 3,8 miljoen mensen bestaat. Net als in april. En daarbij is ook voor de derde maand op rij het werkloosheidspercentage gelijk gebleven met 3,9%. Lichtpuntjes dan: het aantal lopende ww-uitkeringen staat nu op 301.000. Het aantal ww-uitkeringen daalde ten opzichte van vorige maand met ruim 13.000 (-4,2%).

'In vergelijking met mei 2017 valt een afname van bijna 85.000 uitkeringen (-22,0 %) te noteren', klinkt het triomfantelijk. Omdat een persoon meerdere ww-uitkeringen naast elkaar kan ontvangen, gaat het CBS uit van 290.000 personen. Overigens meldt CBS ook dat een derde van de groep ww-uitstromers (96.000 personen) langer dan een jaar in de ww zat. Hoeveel van die mensen nu in een onbestemde bijstand-hel is beland vertelt het verhaal niet. Toch is er ook nog een afname zichtbaar van het aantal nieuwe ww-uitkeringen. In de eerste vijf maanden van 2018 zijn er 149.000 nieuwe uitkeringen verstrekt, een afname van 14,7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Goed, sluiten we af met de belangrijkste conclusies in één plaatje hieronder. Met de toevoeging dat we nog altijd 0,3%-punt verwijderd zijn van het werkloosheidspercentage van het derde en vierde kwartaal van 2008. En let ook op het aantal deeltijders onder de werkenden. Hoeveel van hen meer uren zou willen werken en hiervoor direct beschikbaar is, wordt duidelijk als het CBS komt met de kwartaalcijfers van het onbenut arbeidspotentieel, ofwel de mensen die buiten de ILO-definitie van werkloosheid vallen. Zoals u weet, komen er dan heel andere cijfers uitgerold. Mag u zeggen of nu weer vol goede moed gaat solliciteren of niet. Er zijn banen genoeg, daar ligt het niet aan

Reaguursels

Inloggen

Hebben onze heren politici wel eens van automatisering en robotisering gehoord? Niet alleen eenvoudig werk (werkgelegenheid voor de gemiddelde allochtoon), maar ook complexere taken worden steeds vaker door computerprogramma's overgenomen. Artificial Intelligence heet dat. Misschien moeten we dat eens introduceren in de Tweede Kamer?

Jahowiseffe | 22-06-18 | 12:21 | + 0 -

@Telelezer. Toch is de ellende al veel eerder begonnen. Toen we thuis nog niet allemaal internet hadden en op een andere wijze op nieuwsvoorziening waren aangewezen, lagen de aantallen 'nieuwe Nederlanders" pas echt hard toe:
bijv. 1996:
82.687 mensen verkregen Nederlanderschap
westers: 9.764
niet-westers: 72.108
Marokkaan: 15.598
Totaal Afrika: 24.488

Voor 2016 zijn die cijfers:
28.534 Nederlanderschap
westers: 4.735
niet-westers: 15.427
Marokkaan: 3.364
Totaal Afrika: 6.312

Wering | 21-06-18 | 16:53 | + 2 -

De dagelijks binnenkomende hordes floegteliengen zitten voor zo'n 80-85% in de bijstand en komen er generaties lang niet uit en moeten dus door ons worden onderhouden.
Geen wonder dat de ""werklooshied"" niet afneemt.

telelezer | 21-06-18 | 16:30 | + 2 -

In het jaar 2000 ging 25,6 % van het toenmalige aantal mensen dat met pensioen ging (46.100) nog tussen 55-59 jaar met pensioen.
En 49,7 % van hen deed dat op 60 of 61-jarige leeftijd.
Slechts 20 % ging ergens tussen 62 en 65 jaar met pensioen.

Percentages m.b.t. stoppen met werken op 60 of 61 jarige leeftijd vanaf 2000 (ten opzichte van het totale aantal mensen dat in dat jaar met pensioen is gegaan):
49,7 - 49,3 - 43,6 - 44,0 - 43,5 - 42,7 - 39,0 - 43,8 - 44,2 - 36,3 - 29,6 - 18,7 - 14,0 - 12,5 -,11,6 - 9,1 - 7,9 % (2016)

Percentages m.b.t. stoppen met werken op leeftijd 62 - 65 jaar vanaf 2000:
20.0 - 20.9 - 21.8 - 25.1 - 24.7 - 26.2 - 27.1 - 32.6 - 38.3 - 46.7 - 54.0 - 66.7 - 69.1 - 66.3 - 66.1 - 67.6 - 64,8 %

Men schrijft dat er natuurlijk niet graag bij, want dan valt zo erg op dat de leeftijd waarop men in de praktijk gemiddeld stopt(e) met werken vanwege pensionering, dus eigenlijk véél verder is opgeschoven dan 'van 65 naar (nu bijna) 66 jaar', op weg naar 67 jaar in 2021....

Hoe dan ook: in 2000 op 55-jarige leeftijd met pensioen gegaan, betekent dat wie nog leeft, in 2018 de leeftijd van 73 jaar heeft bereikt.
Die persoon valt dus nog binnen de ILO definitie 'tot 75 jaar', maar gaat/wil waarschijnlijk niet meer werken.
Tel alle (vervroegd uit dienst) (overheids) regelingen maar eens op, misschien kun je zo al heel veel mensen terugvinden?

Wering | 21-06-18 | 15:46 | + 3 -

174000 vanwege andere redenen... Hoeveel vluchtelingen hebben we nu opgevangen?

boerk | 21-06-18 | 12:48 | + 4 -

Wat nou als we iedereen die minimaal een uurtje per week aan het huishouden spendeert ook als niet-werkloos registreren? Dan kunnen we de cijfers nog wat verder opfleuren.

Harry Turtle | 21-06-18 | 10:53 | + 18 -

In de land en tuinbouw zijn de Polen op. Dat worden nu Hongaren, Bulgaren en Kroaten. Kijk, de nieuwe nederlanders zijn hiervoor te hoog opgeleid, en de ouderwetse nederlanders krijgen te goede betaald wegens uitkering en supplementen. Wij, wij zijn stom en moeten nog ff door tot een jaartje of 68. Toch heb ik het idee dat er iets niet klopt....

gepast_betalen | 21-06-18 | 10:51 | 1 | + 3 -

Iets wat niet klopt: die landverraders van een ondernemers die die oostblokhandjes voor een grijpstuiver inhuurt, in een kas op het terrein of een brak pand ergens stopt en vervolgens gaat lopen janken dat de Nederlander datzelfde werk niet wil doen.
Niet voor datzelfde geld nee! Dat wordt er voor het gemak maar even bij 'vergeten'.

Gazzerop | 21-06-18 | 18:11 | + 3 -

Omscholing is het antwoord.

Ik ken persoonlijk een aantal jongens die thuis zitten en een baan hadden die kapot geautomatiseerd is, Liefst willen zij in de IT gaan werken maar niemand (noch werkgever, noch gemeente/staat) die de moeite wil nemen om deze jongens om te scholen. En ze willen heel graag.

Janisstoppen | 21-06-18 | 10:50 | 4 | + 3 -

'In de IT werken'... juist ja. Dat soort types gaat voor 95% meer werk opleveren dan oplossen. Net als destijds met de 'omgeschoolde' IT-ers die 'hielpen' bij het oplossen vh (doorgaans niet bestaande) jaar-2000 problemen.

Poekieman | 21-06-18 | 12:33 | + 9 -

Wat @marcoplarco al zegt. Waarom zou daar een werkgever, of nog erger, de overheid bij te pas moeten komen? Schrijf je in bij een opleiding en begin!
(zelf ook gedaan, na mijn 40e, helemaal op eigen kosten)

EefjeWentelteefje | 21-06-18 | 17:04 | + 1 -

@ EefjeWentelteefje

Dat is zeker een optie, mits je de middelen hebt. Als je niet het geld hebt voor een opleiding dan houdt het vrij snel op.

Janisstoppen | 21-06-18 | 19:25 | + 2 -
▼ 1 antwoord verborgen

Van bovenstaande cijfers worden werkenden niet vrolijk. De een gaat ontspannen zitten vissen, terwijl de ander zich kapot werkt om de belasting te kunnen betalen. Wat een land!

mona | 21-06-18 | 10:42 | + 15 -

Er komen nog veel meer mensen bij die "om uiteenlopende redenen geen werk hebben". De meesten praten overigens over 30 jaar nog geen woord Nederlands, is mijn voorspelling. Wat een gaaf land toch hè, Mark R.?

pibasso | 21-06-18 | 10:26 | + 25 -

Ik ben geen getallen-virtuoos, maar als mensen zonder arbeidstoekomst die hier sinds de crisis naartoe gekomen zijn, hier vanaf gehaald wordt, hoe ziet het plaatje er dan uit?

marcoplarco | 21-06-18 | 10:01 | 1 | + 27 -

Vertrouw nou maar gewoon in Merkel en het EU leiderschap. Zijn allemaal heel hoog opgeleid en weten dus wel wat het beste voor jou en voor de EU is.

DolfWeerwolf | 21-06-18 | 10:42 | + 14 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken