Zelf ontslag nemen en toch een ww-uitkering. Dat kan dus wel

Misschien kent u de kwestie Verver nog. De voormalig Schiedamse burgemeester Wilma Verver kreeg een privé-akkefietje met haar aannemer en besloot hem vervolgens uit te sluiten van aanbestedingen door de gemeente. Dat leidde tot integriteitsonderzoeken en daarom is het op het gemeentehuis van Schiedam een pleuriszooi, een politieke slangenkuil en sowieso een plek waar je niet dood gevonden wil worden. Om dat laatste voor te zijn nam een hooggeplaatste ambtenaar dan ook ontslag. Vervolgens vroeg hij een ww-uitkering aan. Meer specifiek is zijn naam Hans Boet en of hij wel/niet integer handelde, horen we een andere keer. We focussen hier, want focus is belangrijk, op de werknemersverzekeringsrechtelijke aspecten van de casus. Wij zouden namelijk denken dat Boet geen recht heeft op een ww-uitkering, want een ww-uitkering krijgt men enkel als het ontslag niet aan de werknemer te wijten is. Neem je zelf ontslag, dan verwijtbaar dus geen ww. Maar dat is niet in alle gevallen zo, zegt de hoogste rechter inzake geschillen over uitkeringen vandaag. De Centrale Raad van Beroep legt uit dat inhoudelijk gekeken moet worden of voortzetting van de dienstbetrekking redelijkerwijs van de werknemer gevergd kan worden. Boet stelt dat gezien de vreselijke teringzooi aldaar en het uitzicht dat hij ontslagen gaat worden niet goed is voor zijn cv. Ontslag nemen is in dat geval voor hem de beste keus. En dat zegt ook de rechter: 'Mede gezien de positie van betrokkene binnen de gemeente en de omstandigheid dat zijn functioneren uitgebreid in de media naar voren is gekomen, is voorstelbaar en te billijken dat betrokkene er met het oog op zijn arbeidsmarktpositie voor heeft gekozen om zelf ontslag te nemen en zich op zijn toekomst te richten. Dit alles tezamen maakt dat het betrokkene niet in overwegende mate kan worden verweten dat hij verwijtbaar werkloos is geworden'. Wel zelf ontslag genomen, maar toch niet verwijtbaar werkloos, dus Boet krijgt een uitkering. Ziet uw werkkring er ongeveer zo uit, dan weet u dus dat u met een gerust hart kunt vertrekken.

Foto:  SCHIEDAM - De politie heeft in Schiedam een man neergeschoten die op een balkon met een bijl stond te zwaaien. Volgens getuigen, zou hij ook Allahu akbar hebben geroepen. ANP GINOPRESS 

Reaguursels

Inloggen

Ikzelf werkte ooit voor een groot Amerikaans tech-bedrijf, alwaar mijn onderaannemers mij het werk onmogelijk maakten door niet alle informatie te delen.
Uiteraard logen ze tegen hun eigen werkgever hierover. Als coördinator stelde ik dat ik zo mijn werk niet kon uitvoeren en vroeg ontslag aan vanwege een verstoorde werkverhouding.( Ik zou immers aansprakelijk gesteld worden bij schade.) Die kreeg ik vervolgens netjes met daarbij de behorende WW uitkering. Netjes uit elkaar gaan kan dus wel zonder rechter erbij.

Ce ca! | 21-06-18 | 10:31 | + 2 -

Iedereen zou recht op WW moeten hebben bij zelf ontslag nemen. Bloody shame dat de mensen die moreel gezien capabel zijn hun werk te verneuken om ontslagen te worden wel een WW uitkering krijgen. Daarnaast heb je er zelf sociale premies voor betaald.

VictorReijkersz | 21-06-18 | 09:36 | 1 | + 2 -

Premies zijn niet kostendekkend. Het is een verzekering, geen spaarpotje.

Rest In Privacy | 21-06-18 | 11:19 | + 7 -

En ik maar denken dat ambtenaren geen aanspraak kunnen maken op WW omdat zij eigen, luxere voorzieningen hebben.

Guido | 21-06-18 | 09:20 | + 2 -

Maandenlang probeerde oud-burgemeester Wilma Verver van Schiedam de afwikkeling van haar faillissement te traineren. Toch is het de curator gelukt een regeling te treffen met de familie, die een schuld heeft van 2,7 miljoen euro. Dat blijkt uit het recentste faillissementsverslag dat deze krant mocht inzien.

maruyama | 21-06-18 | 09:18 | + 4 -

Volgens zijn cv op Linkedin is hij sinds Schiedam niet twee jaar werkloos geweest. Sinds april 2012 General Manager bij Echelon International. Zal dan wel een terugval in aantal uren zijn.

Maar goed. Drie ton mee van de gemeente.Twee jaar WW met terugwerkende kracht en nog een eis van 1.7 mln bij BING (ziet er veelbelovend uit). Laat Hansie maar schuiven.

Rest In Privacy | 21-06-18 | 07:58 | + 9 -

Faillissement

Op 12 juli 2016 is Verver op aanvraag van ABN-AMRO bank door de Rotterdamse rechtbank failliet verklaard. Op 12 mei 2017 moest zij van de rechter haar luxe woonboerderij in Voorst zo snel mogelijk verlaten. De curator heeft het huurcontract beëindigd omdat 'het faillissement wordt gefrustreerd en het risico bestaat dat de schulden verder oplopen'.

Methylfenidaat | 21-06-18 | 02:42 | + 4 -

"W.M. (Wilma) Verver-Aartsen (Nijmegen, 15 mei 1958) is een Nederlands politica voor de VVD. "

Van de VVD, nough said.

Methylfenidaat | 21-06-18 | 02:32 | + 8 -

D'66 rechter, alles krom lullen wat recht is. Rechters helaas, ze zullen bijna altijd een gek en onlogisch vonnis vellen. Doet me denken aan Seinfeld. De aflevering waarin George in alles het tegenovergestelde doet.

EmilioEsteves | 21-06-18 | 02:08 | + 1 -

Is niet zo bijzonder geval. Komt wel vaker voor. Met een overtuigend dossier kan je onderbouwen dat voortzetting van het dienstverband onhoudbaar zou worden. Derhalve onvrijwillig ontslag.

Buerman | 21-06-18 | 00:53 | 6 | + -2 -

@arlen
Niemand hoeft aan zijn eigen veroordeling mee te werken. Kennelijk is hem een ander onderzoek voorgespiegeld dan wat werkelijk werd onderzocht. Op basis van die informatie werkte hij mee aan het onderzoek. Dat is zachtst gezegd weinig transparant en betrouwbaar. Je tweede zin zijn aannames.

Rest In Privacy | 21-06-18 | 11:12 | + 0 -

atheïstisch stemvee
Welke verdachte wordt op de hoogte gesteld van een onderzoek? Het zou raar zijn om mensen die verdacht worden van machtsspelletjes van te voren op de hoogte te stellen. Het punt waarop hij ongelijk heeft gekregen, is natuurlijk een bagatel. Er is een oud gezegde: ambtenaren ontslaan, lukt niet.

arlen | 21-06-18 | 11:29 | + 0 -

@arlen
Boet heeft meegewerkt aan het onderzoek onder andere voorwendselen. BING is geen opsporingsinstantie, meer een onderzoeksbureau. Onderzoek moet aan allerlei voorwaarden en abbb's voldoen (gemeente/ambtenaren valt onder Bestuursrecht). Feiten zijn dat Boet niet is vervolgd en dat hij het rapport succesvol heeft bestreden op vier punten.
Laten we het er maar op houden dat je niet zomaar een "topambtenaar" wordt. Tevens is ontslag van een ambtenaar een besluit. Totaal andere procedure dan arbeidsrechtelijke ontslagprocedure. Geloof dat ze wel bezig zijn ambtenaren gelijk te stellen met andere werknemers.

Rest In Privacy | 21-06-18 | 12:27 | + 0 -
▼ 3 antwoorden verborgen

1. Bij besluit van 12 maart 2012 heeft het college betrokkene in overeenstemming met zijn verzoek met ingang van 1 april 2012 eervol ontslag verleend.

2. Betrokkene heeft op 18 november 2013 een aanvraag om een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) ingediend.

Een normale werknemer moet zich volgens de wet reeds bij het UWV melden bij dreigende werkloosheid. Deze man doet er 18 maanden over alvorens zich bij het UWV te melden om dan een WW uitkering aan te vragen. Hoezo klasse justitie?

Beroep = Boerenlul | 21-06-18 | 00:23 | + 26 -

Brrrrr.... Rechters die genuanceerd zijn bij hun ons-soort-mensen. Dat is klassejustitie pur sang

kapotte_stofzuiger | 20-06-18 | 23:01 | + 16 -

Het oude bekende ons kent ons netwerkje.

sickstyle | 20-06-18 | 22:49 | + 7 -

Zeker weten dat een productiemedewerker in zo'n geval het nakijken zou hebben bij de rechter.
En dat, beste mensen, is dus discriminatie.

jemagookniksmeer | 20-06-18 | 21:27 | + 41 -

In mijn kringen staat het ook slecht als je ontslagen wordt. Maar denk niet dat ik met dezelfde redenering WW zou krijgen.

Mauguio | 20-06-18 | 21:13 | + 26 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken