Minister: meer, meer meer Engels in het onderwijs

Alles voor de arbeidsmarkt
Alles voor de arbeidsmarkt

De verengelsing van ons hoger onderwijs gaat hard en dat geldt ook voor de groei van de berg klachten daarover. Niet iedereen is immers fan van docenten die zich bedienen van het twengels of houdt van een werkgroep vol Nederlandse studenten die Engels moeten praten. Toch zet onderwijsminister Van Engelshoven (jaja) de deur voor de internationalisering van het hoger onderwijs en het mbo wagenwijd open, schrijft ze vandaag in een zogeheten visiebrief (nieuwsberichtje dat geen zeventien pagina's telt hierzo). Daarin doet ze een succesvolle poging om de boel zo genuanceerd mogelijk neer te zetten, maar aan het eind van de rit staat ze wel op de barricaden voor meer Engels en vooral voor meer over de grenzen kijken. Want kijk nou eens naar de voordelen daarvan voor de Hollandse kenniseconomie, de wetenschap én ook voor de student zelf, aangezien die zo beter voorbereid op de internationale arbeidsmarkt terechtkomt. Wat dit een soort van concreet wil zeggen is dat ze de wet gaat aanpassen middels een stukje symboliek: nu geldt dat Nederlands de voertaal is in het hoger onderwijs ténzij de noodzaak anders beslist, maar 'het nieuwe uitgangspunt wordt dat opleidingen in een andere taal mogen worden aangeboden als dat meerwaarde heeft'. De minister gaat verder door daaraan toe te voegen dat toezichthouders dan wel harder gaan controleren of dat Engels ook echt zin heeft bij opleidingen en of docenten niet te veel lopen te prutsen. En dat ze uni's en hbo's de wettelijke mogelijkheid wil geven om buitenlandse studenten te weren, mocht dat nodig zijn. Die rem op internationalisering is er echter helemaal niet voor het mbo. Daar is slechts groen licht voor meer Engels of bijvoorbeeld Duits, gezien de arbeidsmarkt. Conclusie uit dit alles: Van Engelshoven doet haar neem eer aan, maakt de studentenvakbond boos én is er ruimschoots in geslaagd om haar brief zo 'gebalanceerd' mogelijk te maken - haar remedie tegen de polarisatie. Dus dan zal ze ook wel niets gezegd hebben over mbo'ers die we nu studenten moeten noemen? Klopt.

Reaguursels

Inloggen

@prakkie | 04-06-18 | 23:07 |
Ik weet niet wat de door u aangehaalde leerlingen allemaal bekijken op internet, maar uw bewering dat ze dankzij internet het Engels perfect beheersen is natuurlijk niet waar. Ik zou deze scholieren graag de eerste dertig bladzijden zien lezen van Virginia Woolfs "To the Lighthouse", om dan vervolgens te genieten van de totale verbijstering die van hun lieve gezichtjes zal afstralen. Net even anders dan het Cartoon Network en Jackass-Engels...

Rhenium | 05-06-18 | 03:11 | + 3 -

Ik vind het wel goed, hoor die aandacht voor Engels. Maar een Nederlandse docent die Nederlandse studenten iets uitlegt in het Engels, vind ik dubbelop. Dat is onnodig. Die vaktermen leer je zo wel in het Engels.

wifikabelverhuur | 04-06-18 | 22:20 | + 0 -

De opperste vorm van deze mafklapperij: onderwijs in steenkolenengels aan de uni bij Nederlands Recht. Nee ik verzin dit niet, is me zelf overkomen zo'n 15 jaar geleden alweer, en nee, het was niét bij Internationaal of Europees Recht...

EefjeWentelteefje | 04-06-18 | 20:00 | + 4 -

Dat steenkolenengels is zo slecht nog niet.

Simpel Engels spreken ze buiten de UK en USA bijna overal. Sterker nog, het fancy Engels van de Engelsen zelf wordt er niet geapprecieerd, want dat begrijpt men niet in het M-O, Rusland, China of waar dan ook. Men begrijpt geen jota meer van wat er wordt bedoeld in dat mailtje of die conference call met volzinnen waar je u tegen zegt. Kan het grammaticaal juist zijn, begrijpend Engels is een ander ding. En juist dat zou punt van aandacht moeten hebben op opleidingen naast het Nederlands.

Eerst de dingen goed uitgelegd krijgen lijkt me nog belangrijker.

Tsaaah | 04-06-18 | 19:50 | 1 | + 1 -

Lijkt mij dat mensen hun moedertaal eerst goed moeten beheersen alvorens een andere erbij te nemen. En dat zit ook niet zo goed meer tegenwoordig , het nivo ( opzettelijk ) gaat hard achteruit . Misschien niet voor de student die zeer gemotiveerd is om de taal te beheersen, maar dat zijn er maar weinig. Bijlessen wiskunde , Nederlands , leren werken met windows , het wordt tegenwoordig allemaal verplicht aan eerstejaars gegeven . En dan gaan onderwijzen in een vreemde taal ? Ik zou schaterlachen als het niet zo serieus en diep triest is .

Kim-Jung-Un | 04-06-18 | 20:39 | + 2 -

Multinationals vestigen zich in Nederland onder andere doordat vrijwel iedereen hier Engels spreekt. Geleerd op school. Spreken van Engels geeft iemand een voorsprong op iemand doe alleen Nederlands spreekt. Je mag keuzevrijheid eisen maar waarom zou je een Nederlandstalige opleiding kiezen als er ook een Engelstalige is. Je zit toch op school om te leren.

druif | 04-06-18 | 19:12 | 1 | + -1 -

Probeer de wat leuke abstracte exacte vakken met het nodige gehalte aan wiskunde (het Nederlandse woord is bedacht door Simon Stevin) te doorgronden zonder in een vertaalmodus te schieten ("wat zei hij nou? ehhh wawasda?"). Middelbare scholieren, gymnasiasten, en jongere studenten beheersen het Engels nog lang niet voldoende (en de kennisoverdacht is dus het raam uit). Het Engels op TV - als je dat nog zou kijken - en in de bioscoop is Amerikaans; het gebrabbel op JoepTjoep is ook vaak een vorm van pidgin. Businessgewauwel leer je maar op kosten van de baas - elk beroep, bedrijfstak kent sowieso zijn eigen (pidgin)jargon.


Enrique C | 04-06-18 | 20:02 | + 4 -

So know can it well again.

newray | 04-06-18 | 19:08 | 1 | + 0 -

hoorde er vandaag ook 1tje op het station. "get save home.*

newray | 04-06-18 | 19:11 | + 0 -

Wie heeft er nog een universiteit nodig? Alles wat je wil weten kun je op het net vinden of in boeken van de rommelmarkt. Speur wat lotgenoten op en je komt verder dan ooit.

squadra | 04-06-18 | 18:34 | + -5 -

A) Hadden ome Wilhelm en Adolf het niet zo verpest, spraken we in de wetenschap nog steeds Duits.
B) Kunnen we weer onderscheid maken tussen MBO-leerlingen (alleen Nederlandstalig onderwijs) en HBO- of WO-studenten (Nederlands- en Engelstalig onderwijs)

kapotte_stofzuiger | 04-06-18 | 17:27 | + 0 -

Uit eigen ervaring weet ik dat de enige manier om fatsoenlijk Engels op academisch niveau te leren is door zelf in het buitenland te studeren. Dat moet dus gestimuleerd worden, desnoods door van onderwijsinstellingen te eisen dat voor elke buitenlandse student die in Nederland studeert een Nederlandse student dezelfde tijd in het buitenland studeert. Zo kost het netto niets, en is de internationale solidariteit en toegankelijkheid gewaarborgd.

Defman | 04-06-18 | 17:21 | 4 | + -1 -

Niet mee eens. TV kijken in het Engels met ondertiteling in het Nederland is een zeer behoorlijke basis. De huidige jeugd krijgt heel veel aanbod in het Nederlands wat er vroeger niet was. Sommigen kiezen er voor om alleen Nederlandstalig te kijken (en de meeste allochtonen dan ook nog schotel-tv in de taal van de ouders) met als gevolg dat ik de laatste jaren een aantal stagairs heb gehad die werkelijk geen behoorlijke zin in het Engels konden produceren. Dat is best lastig bij een multinational.

Vogelbeest | 04-06-18 | 22:54 | + 1 -

@Vogelbeest | 04-06-18 | 22:54: mijn ervaring is toch echt heel anders. Ik zie dit bij mijn eigen kinderen die nu 15 en 18 zijn. Beide kijken dagelijks uit eigen beweging enkel engelstalig materiaal uit de UK en USA op youtube, zonder ondertiteling en snappen elk woord. Vaak voeren ze ook gesprekken met elkaar en hun vriendenclub en klasgenoten, geheel in het engels. Gewoon, omdat het kan en ze dit leuk vinden. Ook gamen met hun vrienden gaat internationaal, beide hebben veel vrienden in de UK en USA. dit heeft ons al heel wat kilometers rijden opgeleverd. :-) DIT is de jeugd van 2018 en die gaan internationaal. Of je het wil of niet.

prakkie | 04-06-18 | 23:16 | + -1 -

Het ligt er een beetje aan, prakkie. Er zijn inderdaad heel veel tieners in Nederland tegenwoordig die in Engels denken en doen, maar niet iedereen doet dit. Bepaalde groepen van de Nederlandse jeugd gaan ook in een buitenlandse taal spreken dat geen Engels is, maar bijvoorbeeld Turks, Arabisch of een pseudo-Surinaams straatdialiect. Als deze bevolkingsgroepen geen proper Engels (en als extraatje Nederlands) gaan leren, dan kunnen zij nooit mee doen met de samenleving en dan krijg je, net zoals in Engeland, een klassenmaatschappij tussen mensen die wel Engels kunnen spreken en mensen die geen Engels kunnen spreken.

Jostifiel | 05-06-18 | 15:58 | + 0 -
▼ 1 antwoord verborgen

Waar het om gaat is of het met belastinggeld gefinancierde onderwijs bedoeld is om onze kinderen iets te leren, of voor een Raad van Bestuur om centjes te verdienen aan de influx van buitenlandse studenten.

wapster | 04-06-18 | 17:18 | + 3 -

Wat ik vooral merk van de internationalisering op HBO's is (naast de hordes Chinezen die ze aantrekken) het feit dat het veel Spanjaarden aantrekt die hier twee semesters komen aankloten en rotzooi maken. De opleidingen waarvoor ze zich aanmelden zijn al van zeer bedenkelijk niveau (international business management enzo), maar dat volk is er gewoon niet klaar voor en ze hebben niet de juiste mentaliteit. Al na een paar weken opleiding, is de achterstand die de 'studenten' hebben opgelopen zo groot dat deze niet meer in te halen is; alles wordt vooruitgeschoven, niks wordt afgemaakt. Het studeren met beurs en grotendeels op kosten van de Nederlandse belastingbetaler (de overheid legt ongeveer 3500 toe op het collegegeld per student per collegejaar) eindigt vaak in hele dagen chillen en grote nachtelijke overlast in de buurt van studentenpanden. Het toelaten van die studenten levert Nederland echt helemaal niets op en heeft niets met 'kenniseconomie' te maken. Spaanse studenten zijn eerder een last dan dat ze iets bijdragen. Van het arbeidsethos van Spanjaarden kunnen we beter niets leren, dat lijkt nergens op.

The_iron_boar | 04-06-18 | 17:09 | 2 | + 13 -

Dit gedrag komt eigenlijk bij alle Zuid-Europese studenten voor. Waarom doen we dit als het ons alleen maar geld kost? Trouwens, ik dacht dat we het hier hadden over academisch onderwijs? Ja, toch? Waarom loopt iedereen dan kritiekloos achter de redenering aan dat dit zo goed zou zijn voor de Internationale carrière van onze studentjes. Er is nog nooit onderzoek gedaan van NL versus ENG onderwijs in relatie met de bereikte positie van de ene of de andere groep studenten. Wel zag in vorige week dat slechts, let op nu, 3% ik herhaal, DRIE PROCENT van de NL studenten sowieso interesse heeft in een internationale carrière. WAAROM doen we dit dan???? Overigs blijkt uit onderzoek ook dat meer dan 90% van de mensen in NL dagelijks NL spreekt op zijn werk dus... kappen hiermee!
Ja mensen ook dit is een voorbeeld van "weg met ons" ; dit is nog niet vertoond in Europa, denk je dat dit in Frankrijk, Belgie of Duitsland ook zo gaat???

sosnl | 04-06-18 | 20:19 | + 5 -

Er zijn twee redenen voor dat er zo op verengelsing wordt gehamerd:
1. De EU die de pot van Europese studenten door elkaar heen husselt, zodat studenten sneller in andere EU-lidstaten gaan studeren. www.europa-nu.nl/id/vh8hjh6o1091/stud... In deze context is het dan ook logisch dat er alleen wordt gehamerd op meer Engels en niet per se op meer Frans, Chinees, Russisch, Arabisch of Spaans.
2. Het loont nog steeds voor universiteiten en hogescholen om studenten buiten Europa aan te trekken. Die mensen moeten namelijk gewoon de marktprijs betalen (die trouwens nog meer gaat stijgen) en daar maken hogescholen en universiteiten veel meer winst op. Het is dat universiteiten en hogescholen vaak nog afhankelijk zijn van overheidssubsidies en niet van de commerciële sector, want anders hadden zij allang de deuren voor de Nederlandse zesjescultuurstudenten dichtgesmeten.

Jostifiel | 05-06-18 | 15:09 | + 0 -

We verloochenen onze eigen taal hiermee. Kan op de lange termijn nooit goed zijn voor het ABN. behalve dan voor die bank wellicht.
Van mij mag het allemaal wel een tandje minder met al dat veramerikaniseer.
Trump heeft hier in de media onderhand een groter podium dan Den Haag en Amsterdam tezamen. Dat zegt toch al genoeg?

TP 1984 | 04-06-18 | 17:06 | 4 | + 6 -

Maak je geen zorgen, er zijn nog heel wat werkgevers die lui die geen Nederlands kunnen lezen en schrijven niet binnenlaten. De wal keert het schip vanzelf.

accijnstoerist | 04-06-18 | 18:30 | + 1 -

Nu we 1 europa hebben, verwordt Nederland tot een (hele) kleine "provincie" binnen europa. Een nietszeggend landje met veel gekleurde en een paar witte mensen, waarvan er een paar met een grote muil de regering vormen. Die witte mensen met grote muil brullen moord en brand over hoe belangrijk dat kleine landje wel niet is binnen europa, maar dit is (gelukkig) in hoog tempo aan het veranderen. Straks zijn het enkel duitsland en frankrijk die de koers van europa bepalen, de rest hobbelt er achteraan. Ja, ook Nederland.

prakkie | 04-06-18 | 22:53 | + 0 -

@accijnstoerist Het moment dat meer scholen het stagemodel gaan vervangen voor het comakershipmodel (het vak leren op de werkvloer in projectvorm) is waarschijnlijk ook het moment dat er meer Nederlands wordt verlangd. Klanten gaan het immers niet zomaar accepteren wanneer ze alleen in het Engels bediend kunnen worden.

Jostifiel | 05-06-18 | 15:20 | + 0 -
▼ 1 antwoord verborgen

Geen Duits, geen Frans, niet Spaans.. maar Engels.

boerk | 04-06-18 | 16:50 | 1 | + 0 -

ja logisch. Zelfs de chinezen, japanners en koreanen spreken engels. Dat zegt toch wel wat.
Engels is DE global language. Zonder overdrijven.
Wat nou 1 europa.. 1 wereld!

prakkie | 04-06-18 | 22:47 | + 0 -

De minister moet de twee taken van universiteiten goed onderscheiden. Onderwijs tot en met de master kan prima in de landstaal Nederlands. Zo weet je zeker dat internationale studenten na de studie prima Nederlands spreken om op de Nederlandse arbeidsmarkt terecht te kunnen.
Ga je promoveren na je master, dan is het handig om je wetenschappelijke stukken in het Engels te publiceren.

Duifmans | 04-06-18 | 16:27 | 3 | + 3 -

Een proefschrift van een neerlandicus op een Nederlandse universiteit over Vondel mag gerust in het Nederlands. Of dan Engels iets toevoegt hangt van het specifieke onderwerp af.

Enrique C | 04-06-18 | 16:47 | + 3 -

Wat men vergeet in deze discussie is dat veel Universitaire medewerkers niet uit Nederland komen. Deze geven les in het Engels, aangezien ze geen Nederlands kunnen.

Powerking | 04-06-18 | 16:52 | + -1 -

Als Nederland gewoon een soevereine staat was, dan had dit prima gekund. Echter maakt Nederland onderdeel uit van de EU. Nederland kan studenten uit de EU niet zomaar weigeren en de EU promoot Engelstalig onderwijs voor eigen doeleinden.

Jostifiel | 05-06-18 | 15:45 | + 0 -

Ja de nationale culturen moeten kapot gemaakt worden. Alles moet een grijze uniforme brei worden. Zodat ze klaargestoomd zijn om het EU-rijk te dienen. En aangezien de oudere inwoners daar niet intrappen, want die weten nog waar een één-groot-rijk waanzin toe leidt, doe je het maar bij de groep die makkelijk te beïnvloeden zijn: de jeugd.

2voor12 | 04-06-18 | 16:27 | 2 | + 19 -

"de groep ... is: de jeugd". Hoog nodig onderwijs in het Nederlands!

JayJay | 04-06-18 | 17:02 | + 0 -

Het gaat om de manier waarop, natuurlijk. Ja, Adolf wilde ook "ein reich", maar wilde dat met geweld bereiken en afdwingen. Dat werkte averechts, maar heeft ons wel de A12 opgeleverd :-). Nu gaat het anders. Regeringen werken nu vrijwillig samen en alles gaat in goed overleg. Ja, hier zijn uiteraard nog kanttekeningen bij te plaatsen, maar het is een goed begin. Uiteindelijk, over een paar decennia, zullen de grenzen binnen europa, wat dan nog groter is, helemaal verdwijnen en worden de onderlinge banden tussen de landen nog beter. We gaan vooruit.

prakkie | 04-06-18 | 23:01 | + -2 -

Onze kinderen worden geslachtofferd door het maakbaarheidsideaal van de onderwijsregenten. Niet alleen de docenten spreken de taal matig of zelfs niet, ook de voor de meeste buitenlandse leerlingen en studenten is Engels de tweede of zelfde derde taal (in Rusland bijvoorbeeld is Duits als tweede taal niet ongewoon; in The Hub in Eindhoven hoor je ook veel Spaans). Dus niet alleen kennisoverdracht maar ook de communicatie onderling is matig, met als lijdend voorwerp de Nederlandse student die tweederangs onderwijs mag gaan genieten (de overgrote meerderheid blijft sowieso in Nederland hangen). Overigens zullen de rijke Chinese en Indiase studenten eerder voor een gerenommeerde Angelsaksische universiteit kiezen dan naar Nederland komen; wij krijgen heus niet de eerste keus.

Enrique C | 04-06-18 | 16:26 | + 17 -

Studenten moeten vooral goed Engels kunnen lezen als ze vakliteratuur ter achtergrond tot zich nemen. Maar Nederlanders die verplicht met elkaar in het Engels moeten communiceren is een vorm van hautaine aanstellerij. Waar de rest van de wereld om lacht. Dat heeft meer te maken met het ego en prestige van besturen en hoogleraren die zich daarmee (letterlijk) een ticket verschaffen tot internationale gremia. Interessant doen. Een deugdzaam mens zijn door zelfs je taal in de ban te doen op het eigen onderwijs. Fout globalisme. En oplichting van de belastingbetaler.

Dat veel jonge Nederlanders niet veel verder komen dan wat Engels klinkend hip-hop-rap gereutel, laat staan vloeiend nog een tweede buitenlandse taal beheersen is een veel groter mankement. En een groter punt van aandacht.

SansUnique | 04-06-18 | 16:17 | + 17 -

Toch is het best handig als je het Engels behoorlijk beheerst. Bv als je buiten NL of in NL met - al dan niet Syrische raketgeleerde - buitenlanders moet samenwerken. The Queens English hoeft natuurlijk niet, maar een niveau boven stonecoal English is toch wel gewenst.

Poekieman | 04-06-18 | 15:54 | 2 | + -2 -

Ja, maar daarvoor hoeft het door de Nederlandse samenleving gefaciliteerde onderwijs niet geheel voor te verengelsen. Primair is het Nederlandse onderwijs voor de Nederlanders en die spreken Nederlands.

kortebroek | 04-06-18 | 18:51 | + 3 -

Ik werk bij een Internationaal ICT bedrijf; 50% gaat in het Engels. Dat gaat voor mij prima; gewoon Engels op school geleerd. Dat is voor iedereen na een paar maanden wennen voor de gemiddelde Nederlander ruim voldoende om goed te kunnen functioneren. Daar hoef je echt niet de hele samenleving voor te verEngelsen, onzinnig!!!

sosnl | 04-06-18 | 20:26 | + 4 -

Op de Universiteit van Groningen klagen ze al jaren steen en been over het steenkool Engels van de docenten.

Minder minder minder leren dus op de Universiteit.
Is goed voor het UWV.
Is ook goed voor de internationalisering van de buitenlandse arbeidsmarkt: meer meer meer import werknemers. Zelf leren we niks meer.

Weer zo'n maakbaarheidstrutje met haar ideeën.

Raider Twix | 04-06-18 | 15:13 | 1 | + 9 -

Niet helemaal. dit is weer typisch zo'n geval van:"het idee is goed, alleen de uitwerking ervan gaat he-le-maal nergens over". Je beschrijft een mooi voorbeeld waarin de vaardigheden van de leerlingen verder zijn gevorderd dan die van de leraar. Dat kan natuurlijk niet, maar het is wel de realiteit. En dit is waar de minister aan moet werken. Wil je engels op school, zorg dan minimaal dat de leerkrachten dit fatsoenlijk kunnen spreken, lezen en schrijven, anders worden ze uitgelachen door de leerlingen die dit allang perfect kunnen dankzij internet.

prakkie | 04-06-18 | 23:07 | + 0 -

You must normal the minister left let lay.

Montgomery Burns | 04-06-18 | 15:12 | + 2 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken